hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ὕδρα 2011 Νησιώτικο Γλέντι Χριστουγέννων Ταβέρνα Ψαροπόυλα

Ὕδρα 2011
Ταβέρνα Ψαροπόυλα
Νησιώτικο Γλέντι Χριστουγέννων


Παρασκευὴ 23 Δεκεμβρίου 2011

Ἐπιμέλεια Μαγνητοσκοπήσεως: Δημήτριος Ν.Σταματάκος


Ὀρχήστρα
Ἁρμόνιο:Βασιλικὴ Ν.Γκίωνη,Βιολί:Λευτέρης Ν.Γκιώνης,
Κιθάρα-Μπουζούκι:Θανάσης Δασκαλάκης (Θάνακας)
Κάλαντα Χριστουγέννων
Ἱστορία μου ἁμαρτία μου,Χθὲς τὸ βράδυ στὴν Ταβέρνα,
Μίλησέ μου,μιλησέ μου,Συρτάκι (Σήκω Χόρεψε)
Ὀργανικό,Ξεκινᾶ μία Ψαροπούλα,Θὰ πάρω μία Ψαρόβαρκα (Μαουκᾶς),Ποῖος,μωρό μου ποῖος,Δενδρολίβανος,Ντάρι,ντάρι

 
Νὰ σ’ἀγαπῶ ἴντα θελά,Ἰκαριώτικος,Λυγαριά,Θὰ γυρίσω τὰ νησιά,
Μὰ γιάντα τὴν τραγιάσκα σου,Σ’ἀγαπῶ μὰ δὲν σοὺ τὸ πὰ,Ὀργανικὸ
Καβοντορίτικος


Ὀργανικό,Ἀρμενάκι εἶμαι κυρά μου,Ὀργανικὸ,Μες στην καρδιά μου,
Ἠθέλα νὰ μοῦν στὸ χωριό,Στὸ πανηγυρὶ τοῦ χωριοῦ,Χορέψετε χορέψετε,
 Τσιριγώτικος,ὈργανικὸςἍμα Χαράζει στὸ Αἰγαῖο,Εναυάγησα στο πέλαγο,Μοῦ φέρε Θεομηνία,
Ἐλᾶ νὰ πᾶμε σ’ἕνα μέρος,Εὐβοιώτισσα,Παλαιά μου βάσανα,
Ἡ καρδιά μου ξανανοιώνει,Ἡ σκέψη μου φουντώνειὈργανικό,Τὴν θάλασσα τὴν γαλανὴ,Μάτια σὰν καὶ τὰ δίκα σου
 
Ἀγαπῶ μία πιτσιρίκα,Θὰ κάνω φασαρία,Συννεφάκια τοῦ ἀέρα,Ἔλα ἔλα πάρε μὲ ἀγκαλιά,Έχω χαρά και πάω,Ἐσένα καὶ τὸ Μαλμπορό,Λυγαριὰ

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Ὕδρα σὰν Παναγία (Προσωνύμια Νήσου Ὕδρας)

Ὕδρα σὰν Παναγία
(Προσωνύμια Νήσου Ὕδρας)
 

Προκύπτοντα προσωνύμια & ἐπίθετα τῶν ἐπικεφαλῆς τῆς Πολιτείας τῆς νήσου Ὕδρας
καθὼς καὶ τῆς αὐτῆς νήσου Ὕδρας.

Ἐκ τῆς μελέτης τῆς ἐπιστολογραφίας τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ὕδρας (Τόμοι Α΄-ΙΣΤ΄),πρός τους:
Ἀδελφούς,Ἀξιοπρεπεστάτους,Ἀνδρείους,
Γενναιοτάτους,
Εὐγενεστάτους,Ἐντιμότατους,Ἐράσμιους,
Καλοκάγαθους,
Μεγαλόψυχους,
Ὁμογενεῖς,
Πανευγενεστάτους,Περιπόθητους,Προσφιλεστάτους,
Σεβάσμιους,Συμμάχους,
Τιμίους,Τιμιωτάτους,
Φιλελεύθερους,Φιλέλληνας,Φιλογενεῖς,Φιλογενεστάτους,Φιλοχριστοτάτους,
Φιλοχρίστους,Φίλτατους,
Χρησιμωτάτους


Ὑδραίους,Ὑδριῶτες,Νυδριῶτες


Ἄρχοντες (ἄρχουσι),Βουλευτές,Βουληφόρους,
Γέροντες,
Διοικητές, Δημογέροντες,
Ἐγκατοίκους,Ἐπιστάτες,Ἐπιτρόπους,Ἐφόρους,
Καραβοκυραίους,Καραβοκύριους,Καπεταναίους,Καπιτάνους,Κοτζαμπάσηδες,Κυβερνήτας
τῆς νήσου Ὕδρας


 Ναύαρχον-Ἀρχιναύαρχον(Ἀνδρέα Μιαούλη)(Ἰάκωβον Τομπάζη),
Ἀντιναύαρχον-Ὑποναύαρχον (Γεώργιον Σαχτούρη),

 Οἰκοκυραίους,
Παραστάτας,Πληρεξούσιους,Πλοιάρχους,Πλοιοεμπρηστᾶς,Προβλεπτᾶς,
Προεστούς,Προεστῶτες (προεστῶσι),Προύχοντες,Πυρπολιστᾶς,
Συναδέλφους,Συντροφοναύτας (Ναύτας) τῶν Πλοίων τῆς Ὕδρας, Συμπολίτες,Συνδίκους,Συντύχους,
τῆς νήσου Ὕδρας


 Τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν Ἁρμάτων τῆς νήσου Ὕδρας,
Τῶν Ἀντιληπτόρων (Ὑδριωτῶν),
Τὴν Βουλὴ καὶ τὸν Δῆμον τῶν Θαλασσοκρατόρων καὶ ἁπάσης Ἑλλάδος Ἐλευθερίας Ὑπερμάχων καὶ Εὐπατρίδες (Ὑδραίους),
Τῆς Ἐλευθέρας Βουλῆς τῶν Ὑδραίων,
Τὴν Δημογεροντίαν τῆς νήσου Ὕδρας,
Τῶν Ἐλευθερωτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους (Ὑδραίων),
Τοὺς Ἔνθερμους Ζηλωτὲς τῆς ἐλευθερίας (Ὑδραίων),
Τῶν Κρατόρων τῆς Θαλάσσης (Ὑδραίων),
Τοὺς Κοινούς του Γένους Εὐεργέτες (Ὑδραίους),
Τῆς Κοινῆς Ἐλευθερίας Ὑπερασπιστὲς (Ὑδραίους),,

Τῆς Ἑλληνικῆς Καστροβασιλικῆς Αὐτοκρατορικῆς Σεβαστῆς Σεπτῆς
Κατζηλλαρίας-Καντζελλαρίας-Καγκελλαρίας-Καγκιλλαρίας νήσου Ὕδρας


Ἅπαντα τὸν Κοινὸν Λαὸν (Τὸν Κοινὸν Ραγιὰ) τῆς νήσου Ὕδρας,
Τῆς Νησοπόλεως Ὕδρας,
Τῶν Πολεμικῶν καὶ Πυρπολικῶν Πλοίων τῆς νήσου Ὕδρας,
Τῆς Σεβαστῆς Κοινότητας τῆς νήσου Ὕδρας,
Τὸ Συμβούλιο τῆς Κοινότητας τῆς νήσου Ὕδρας,
Τὴ Συγκλήτω Βουλὴ τῶν Ὑδραίων καὶ παντὶ τῷ Δήμω,
Τὴν Τοπικὴν Ἀρχὴν-Κυβέρνησιν τῆς νήσου Ὕδρας,
Τοὺς λοιποὺς Χριστιανοὺς τῆς νήσου Ὕδρας,

 

(Προκύπτουν οἱ ἑξῆς ἐπιθετικοὶ χαρακτηρισμοὶ τῆς πατρίδος μας):


Ἁγιοτόκος,Ἀξία,Ἀξιωματική,Ἄριστος
 Ἐπαινεμένη,Εὐγενεστάτη,Εὐλογημένη,
 Ἠρωοτόκος,
Θαλασσοκρατοῦσα,Θαλασσομαχοῦσα,Θαυμασία,Θεοστήρικτη,
Θεοσυντήρητη,Θεόσωστος,Θεοφρούρητος,Θεοφύλακτος,
Ναυαρχοῦσα,Νικηφόρος
Περίφημος (πολιτεία),Περικλεής,Περιώνυμος,
Φιλόχριστη,Νῆσος

Ὑδρέα,Ὑδρούσσα,
Sidra, Sidres, Sidero,
Ὕδριζα,Νύδριζα,Νύδρα

 ΥΔΡΑ
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ὕδρα 2011 Ἑορτὴ Ἁγίας Βαρβάρας Προστάτιδος Οἰκοδόμων Ὕδρας

Ὕδρα 2011
 Ἑορτὴ Ἁγίας Βαρβάρας
Προστάτιδος Οἰκοδόμων ὝδραςΚυριακὴ 4 Δεκεμβρίου 2011

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου
Πόλις Ὕδρα (Λάκκα Λεούση) Θέσις Παπαδιὲς
Ἱερὰ Εἰκὼν Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας ἓν τῷ ἱερῶ Ναῶ Ἁγίου Γεωργίου,συνδρομὴ τοῦ Σιναφιοῦ τῶν Οἰκοδόμων Ὕδρας

 

ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΝ ΥΔΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ


Γ.Παπουτσής,Α.Πενθερός,Ι.Παρίσης,Δ.Παύγουζας,Ι.Παπουτσής,
Ι.Κουκουδάκης,Π.Κάλλος,Π.Καραμῆτσος,Ν.Ντελής,Ε.Παλάζης,Γ.Ρούσης

Α.Καράμουντζας,Β.Δελαλής,Ε.Λιακούτσης,Κ.Παπουτσής,Σ.Λεμπέσης,
Δ.Παπουτσής,Χ.Κόντζιλας,Σ.Τσαπράζης,Δ.Πινότσης,Χ.Κουκουδάκης

Ι.Λοῦλος,Ι.Μουτζούρης,Α.Κουλούρας,Δ.Στρουμπούλης,Α.Κωτσάνας,
Ν.Μανιάτης,Ε.Μπουρής,Ι.Παύλου,Δ.Σαρής,Ι.Βέγγος,Π.Καλκούνης

Χ.Σκαπέσος,Α.Γκαρδαλίνος,Β.Βεκρής,Ι.Παπαϊωάννου,Σ.Μπαλής,
Χ.Παπαδόπουλος,Κ.Πινότσης,Ι.Ἀραπογιάννης,Β.Ράμπιας,Κ.Παστὸς

Ι.Καραμῆτσος,Ε.Ἀραπογιάννης,Α.Ἀραπογιάννης,Β.Μαυρομάτης,
Ι.Ἀναργύρου,Δ.Ν.Παπουτσής,Φ.Ἀραπογιάννης,Δ.Δασκαλάκης

Τσιγγάρης,Δ.Καρασταμάτης,Α.Μπίκος,Σ.Μπίκος,Ι.Σκάγκος,Γ.Γκρούαζας,
Ι.Τζουρντός,Φ.Σπηλιώτης,Π.Μανιάτης,Γ.Πετροχεῖλος,Κ.Παύλου,Δ.Μεϊντάνης,
Π.Τσότσος,Α.Καραμῆτσος,Α.Μοίρας

Μαυρομάτης,Α.Γαβρίλης,Ι.Διαμαντής,Σ.Κόκορης,Γ.Πετροπετσιώτης,
Ι.Ράμπιας,Δ.Φραντζής,Γ.Ἀραπογιάννης,Γ.Παπαδόπουλος,Θ.Παπαδόπουλος,
Ε.Παπαδόπουλος,Π.Βλαχόπουλος Ὁ ἱερὸς ναὸς Ἁγίου Γεωργίου,σημαιοστολισμένος,παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Ἱερὰ Λιτάνευσις Εἰκόνος
Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Ἡ σημαία τοῦ Συνδέσμου Οἰκοδόμων Ὕδρας
 
Δέησις ὑπὲρ τῶν ἑορταζόντων τῆς Ἁγίας Ἑορτῆς & πανηγύρεως (Ἁγίας Βαρβάρας),τοῦ Δημάρχου μετὰ τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Προέδρου καὶ τῶν Μελῶν τοῦ Συλλόγου Ὑδραίων Ἐπαγγελματιῶν
Ὁ ἱερὸς ναὸς τῆς Ἁγίας Βαρβάρας τῆς Συνοικίας Καμινίου,ὁ ὁποῖος ἑόρτασε ἐπίσης τὴν μνήμην τῆς Ἁγίας Βαρβάρας

Ταβέρνα Ζέφυρος τῆς Κυρὰ Ματίνας


Πιστοὶ εἷς τὴν παράδοση,μετὰ τὸ πέρας τῆς λειτουργίας,ἀκολούθησε Ὑδραίϊκο γλέντι εἷς τὴν ταβέρνα Ζέφυρος τῆς Κυρὰ-Ματίνας.


Κατὰ τὰ παλαιὰ ἔτη,ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σιναφιοῦ τῶν Οἰκοδόμων,μετὰ τὴν συνοδεία τῶν βιολιῶν καὶ τῶν ἐγχόρδων ἑορτάζαν τὴν μνήμην τῆς Ἁγίας & Προστάτιδός τους Βαρβάρας ἕως τὴν πρωΐαν.Οἱ παλαιότεροι ἐνθυμοῦνται καὶ διηγοῦνται πλεῖστες ἱστορίες τῶν μελῶν τοῦ Σιναφιοῦ τούτου.Ὕδρα 2011 Ἑορτὴ Ἁγίας Βαρβάρας Ἑσπερινὸς

Ὕδρα 2011
 Ἑορτὴ Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Ἑσπερινὸς


Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011
Ἑσπερινὸς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας & Ὁσίου Πατρὸς Σάββα Ἠγιασμένου & Ἁγίου Πατρὸς Νικολάου
Πόλις Ὕδρα (Τρεῖς Ἐκκλησιὲς)Ἡ κεντρικὴ θύρα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ & κωδωνοστάσιον,σημαιοστολισμένο.

Ἡ ἱερὰ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, ἀνθοστολισμένη ὑπὸ τὴν φροντίδα τῶν εὐλαβῶν Ὑδραίϊσων ἐνορίτισσων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.
Ἱερὰ Λιτάνευσις Εἰκόνος
Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

Ἀρτοκλασία

Χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας,Σπετσῶν & Αἰγίνης Ἐφραίμ.Συλλειτούργησαν ὁ Πρωτοσύγγελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας Ἀκίνδυνος Δαρδανός,ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας& Ὁσίου Πατρὸς Σάββα Ἠγιασμένου & Ἁγίου Πατρὸς Νικολάου Γεώργιος Βλαχόπουλος,ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου & Ἁγίου Ἀντωνίου& Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου Ἰωαννίκιος Καλαφάτης,ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Γεώργιος Σταματάκης,ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Καμινίου Εὐάγγελος Γκιάκος,ὁ ἱεροδιάκονος Θεόδωρος Κουτούζης.Εἰς τὰς ἀκολουθίας ἔψαλλε ἡ πολυμελὴς χορωδία «Βυζαντινὲς φωνές».


Πέρας Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...