hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1844-1846.Ἐκλογὲς Βίας & Νοθείας.Ἐκλογικὸς Κατάλογος (Δ Μέρος Παράρτημα). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1844-1846.Ἐκλογὲς Βίας & Νοθείας.Ἐκλογικὸς Κατάλογος (Δ Μέρος Παράρτημα). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Ὕδρα 1844-1846.Ἐκλογὲς Βίας & Νοθείας.Ἐκλογικὸς Κατάλογος (Δ Μέρος Παράρτημα)

Ὕδρα 1844-1846.Ἐκλογὲς Βίας & Νοθείας
Ἐκλογικὸς Κατάλογος Ὕδρας (Ὀνομαστικὸς)
Παράρτημα


Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους.Συλλογὴ Λαδὰ (Κ47) «Ἐκλογικὰ» Φάκελος 46
Ἐκλογικὰ Ἔγγραφα (Ἐκλογικὰ Ἐπαρχία Ὕδρας-Δήμου Ὕδρας)1844-1846

(Ἀρχικὸς & Συμπληρωματικὸς)
(Ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου ἐκλογικοῦ καταλόγου,διετυπώθησαν ἀρκετὲς ἐνστάσεις & ἀντιρρήσεις)

Τὴν 14ην Νοεμβρίου 1845,ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, καταρτίσθηκε ἐκλογικὸς κατάλογος τῶν Δημοτῶν-Ψηφοφόρων τοῦ Δήμου Ὕδρας,ὁ ὁποῖος περιλάμβανε τὰ ὀνόματα δύο χιλιάδων ἐννιακοσίων ὀγδόντα ψηφοφόρων (2.980).

Τὴν 10ην Δεκεμβρίου 1845,ἕναν μήνα ἀργότερα,καταρτίσθηκε συμπληρωματικὸς ἐκλογικὸς κατάλογος ἀπαρτιζόμενος ἀπὸ τὰ ὀνόματα τριακοσίων δεκαοκτὼ ψηφοφόρων (318).


Οἱ δύο ἐκλογικοὶ κατάλογοι συμπεριλάμβαναν ἐν συνόλω τὰ ὀνόματα τριῶν χιλιάδων τριακοσίων δεκαοκτὼ ἀρρένων ψηφοφόρων (3.318) (ἡλικιᾶς 23 ἐτῶν ἕως 110 ἐτῶν (ὁ γηραιότερος)).

(Α)

Κατάλογος τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου δημοτῶν Ὕδρας εἰς τὴν ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας.

Συμφώνως μὲ τὰ ἄρθρα 6 & 7 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν νόμος,τὰς περὶ τοῦ ἀντικειμένου ὁδηγίας τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου συνετάχθη ὁ παρὸν ἴσος τῷ ἐτέρω γενικὸς κατάλογος τῶν ἐχόντων δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν ἐπὶ τὴν ἐπανάληψιν τῆς πρώτης ἐκλογῆς τῶν πολιτῶν τοῦ Δήμου Ὕδρας συγκήμενος ἐκ δισχιλίων ἐννιακοσίων ὀγδόντα ψηφοφόρων,ὑπεγράφη παρὰ τοῦ Δημάρχου καὶ τῶν παρέδρων.

 Ἐν Ὕδρα
τὴν Δεκάτην Τετάρτην Νοεμβρίου τοῦ Χιλιοστοῦ Ὀκτακοσιοστοῦ τεσσερακοστοῦ πέμπτου.
Ὁ Δήμαρχος Δ.Λ.Κουντουριώτης.
Οἱ Δημαρχιακοὶ Πάρεδροι: Ν.Βαστάζος,Γ.Α.Καργκούνης,Λ.Α.Γιουρδής.

 Οι ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν:
Μανουὴλ Ἱερεὺς Μπίκος,Νικόλαος Ψερδὸς... (Δυσανάγνωστον) παπά,Γεωργης Ἱερεὺς Μηλήτσιος,Ἀντώνιος Ἱερεὺς Ρήγας,Γεώργιος Ἱερεὺς Μῆνος,Σταμάτης Ἱερεὺς Κουλούρας, Ἰωάννης Ἱερεὺς Θεοχάρης,Σαράντος Ἱερεὺς ....(Δυσανάγνωστον),Κυριάκος Ἱερεὺς Μαντζάρης.


Οι ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν:
Μανώλης Ἱερεὺς Κυρινόπουλος,Μερκούριος ἱερεὺς τοῦ Δημητρίου,Ἀντώνιος Ἱερεὺς Καλογέρου,Βασίλειος Ἱερεὺς Γιαννόπουλος,Ἰωάννης Ἱερεὺς Καλαμακιώτης,Κυριάκος Ἱερεὺς Λατήρας,Λάζαρος Ἱερεὺς Παπαθεοδώρου,Κωνσταντῖνος Ἱερεὺς Μπενάκης,Δημήτριος Ἱερεὺς Παρθενόπουλος


Οι ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν:
Μανουὴλ Ἱερεὺς Παπαμιχαλάκη,Δημήτριος Ἱερεὺς Ρεντέκου,Ἀντώνιος Ἱερεὺς Κρί... (Δυσανάγνωστον), Νικόλαος Ἱερεὺς Ἀγαλόπουλος,Ἰωάννης Ἱερεὺς Λαζαρίτης,Σοφρώνιος Σκλιᾶς, Διονύσιος Ἱερεὺς Τζάρπας,Ἐλευθέριος Ἱερεὺς Πρωτόπαππας,Ιωάννης Ιερεύς Τηνιός,Ἀγάπιος Ἱερομόναχος Πετζάλης, Εὐθύμιος Ἱερομόναχος Λαυριώτης,Κύριλλος Ἱερομόναχος,Κύριλλος Ἱερομόναχος Ἴμβριος, Νικηφόρος Ἱερομόναχος Συνετός,Γεώργιος Ἱερεὺς Χριστοδούλου,Ἀλέξανδρος Σιφναίου;;.... (Δυσανάγνωστον), Παντελεήμων Ἱερεὺς Χ"Νικολα,Ἰωάννης Ἱερεὺς Νικολόβουλου;; (Δυσανάγνωστον),Ἀναστάσιος Ἱερεὺς Παντελέζας,Παντελεήμων ἱερεὺς Πάπα... (Δυσανάγνωστον),...(Δυσανάγνωστον) Ἱερεὺς Ἀντωνίου, Γρηγόριος Νικολαΐδης (ἴσως),Μανουὴλ Ἱερεὺς Οἰκονόμου,διὰ τὴν ἀγράμματον πρεσβυτέραν χήρα Διαμάντω Παπαδιὰ Ἰω.Κριεζή,διὰ τὴν ἀγράμματον (Ὑπογραφὴ Δυσανάγνωστη).

Σημείωση:Μετὰ τὶς ὑπογραφὲς ἀκολουθεῖ συμπληρωματικὸς κατάλογος ,τῆς 10ης Δεκεμβρίου 1845,ἀπαρτιζόμενος ἀπὸ τὰ ὀνόματα τριακοσίων δεκαοκτὼ ψηφοφόρων.


Τὴν 10ην Δεκεμβρίου 1845,(ἡμερομηνία κατάρτισης τοῦ συμπληρωματικοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου),τὸ Ὁρκωτικὸν Δικαστήριον Ὕδρας,τὸ ὁποῖο ἀπαρτίζετο ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Ὑδραίων Δημήτριο Λαζάρου Κουντουριώτη καὶ τοὺς Δημαρχιακοὺς Παρέδρους Ν.Βαστάζο, Γ.Α.Καργκούνη καὶ Λ.Α.Γιουρδή, μελετώντας τὰ ὀνόματα τῶν Ὑδραίων ψηφοφόρων, ἀφαίρεσε τὸ δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν σὲ ἕνα μόνο ἀρρένα ψηφοφόρο ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν τριῶν χιλιάδων τριακοσίων δεκαοκτὼ ἀρρένων ψηφοφόρων:

(Β)

Τὸ Ὁρκωτικὸν Δικαστήριον δυνάμει τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου,συμφώνως μὲ τὰς ἐκδοθείσας εἰκοσιτρεῖς ἀποφάσεις του,...τοῦ παρόντα κατάλογον τῶν ἐχόντων δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν διὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας διαγράφον ἕνα μόνον Δημότην ἐγγεγραμμένον στὸν παρόντα κατάλογον,ὡς μὴν ἔχοντα τὰ ἀπὸ τοῦ Νόμου ἀπαιτούμενα προσόντα τοῦ ψηφοφορεῖν,προσθέτοντας τριακόσιους τριάκοντα ὀκτὼ πολίτας μὴ ἐγγεγραμμένους μὲ στὸν παρόντα κατάλογον,ἔχοντας ἀπὸ τὸν Νόμον ἀπαιτούμενα προσόντας.Οἱ διαγραφέντες ὡς μὴ ἔχοντες τὰ Νόμιμα προσόντα τῆς ψηφοφορίας εἶναι οἱ ἀκόλουθοι:

(Ἄρ.Δημοτολογίου 565) Γεώργιος Δ.Πανούτσου (Ἡλικία 35) (Ἰδιοκτησία: Κτήματα)

 Ἐν Ὕδρα τὴν 10 Δεκεμβρίου 1845.

Τὸ Ὁρκωτικὸν Δικαστήριον.Δημήτριος Λ.Κουντουριώτου,Δημήτριος Θεοδωρακάκης,Νικόλαος Βούλγαρης,Γεώργιος Α.Καμίνης,Γεώργιος Μοσχονᾶς,Ἄντ.Μπαρμπαρής,Δημήτριος Σταυρόπουλος,Νικόλαος Ψιμιλόπουλος,Ἀναγνώστης Νίκας,Φραντζέσκος Γ.Μπουδούρης,Ἰωάννης Μπαρμπαρής,Γ.Δ.Κοκκίνης,Κωνσταντῖνος Δαμιανοῦ,Ἰωάννης Ἐργαστηριάρης,Ἀναστάσιος Δ.Τσαμαδού.Ὁ παρὼν κατάλογος ὑπάρχει ὁ εὐσταθεῖς εἰς τὸ Δημαρχικὸν Γραφεῖον καὶ ἐπεδιορθώθη ἤδη παρ'ἠμῶν εἰς ἔμπροσθεν ἀπαράλλακτον κατὰ τοῦ διορθωθέν του καὶ διευθυνθέντα πρὸς ἠμᾶς παρὰ τοῦ ὁρκωτοῦ Δικαστηρίου καὶ συμφώνου μὲ τὸ ἄρθρο 15 τοῦ Νόμου.

Ἓν Ὕδρα τὴ 10 Δεκεμβρίου 1845.Ὁ Δήμαρχος Δ.Λ.Κουντουριώτης.


Ὁ ἐκλογικὸς κατάλογος ἐπικυρώθηκε ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τῶν ἐνορίων τῆς νήσου Ὕδρας. Προκύπτει πὼς κατὰ τὸ ἔτος 1845,ὑπῆρχαν σαράντα μία (41) ἐνεργὲς ἐνορίες στὴν Ὕδρα. (Τὸ ἔτος 1828,ὑπῆρχαν πενήντα πέντε (55) ἐνεργές).Βάσει τῆς μελέτης τῶν ὀνομάτων τῶν ἱερέων τῶν ἐνοριῶν ποὺ ὑπογράφουν τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον, πιθανότατα οἱ ἐνεργὲς ἐνορίες τῆς Ὕδρας κατὰ τὸ ἔτος 1845 ἦταν οἱ ἑξῆς:


Οι ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν:
1.Μανουὴλ Ἱερεὺς Μπίκος,
(Ὑπογράφει τὸ δελτίο ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ κατὰ τὸ  ἔτος 1828,ὡς ἐφημέριος της ἐνορίας Ἁγίων Πάντων-Μεγάλη Χύμα-Σκάλες Μπίκου-Πόλις Ὕδρα)
2.Νικόλαος Ψερδὸς (Δυσανάγνωστον) παπά,*
3.Γεωργης Ἱερεὺς Μηλήτσιος,(Πιθανῶς,λόγω ἐπιθέτου,θὰ ὑπῆρξε ἐφημέριος της ἐνορίας Γεννέθλιον Θεοτόκου-Καμίνι(Μηλίτζα))
4.Ἀντώνιος Ἱερεὺς Ρήγας,
(Ὑπογράφει τὸ δελτίο ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ κατὰ τὸ  ἔτος 1828,ὡς ἐφημέριος της ἐνορίας Τριῶν Ἱεραρχῶν-Πόλις Ὕδρα.Ἔφερε τὸν τίτλο τοῦ Χαρτοφύλακος.Ὑπογράφει ἐπίσης τὸ Πρακτικόν της ἐκλογῆς τῆς 21ης Ἀπριλίου 1829 τῶν ἐκλογέων διὰ τὴν συμμετοχὴν εἷς τὴν Δ΄ Ἐθνικὴν Συνέλευσιν)
5.Γεώργιος Ἱερεὺς Μῆνος ἢ Μουνὸς. (Δυσανάγνωστον),*
6.Σταμάτης Ἱερεὺς Κουλούρας,(Ὑπογράφει τὸ δελτίο ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ κατὰ τὸ  ἔτος 1828,ὡς ἐφημέριος της ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου-Γκουριμὰδ (Κουλούρα))
7.Ἰωάννης Ἱερεὺς Θεοχάρης,
(Ἐφημέριος της ἐνορίας  τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ-Κιάφα,τῆς οἰκογενείας Θεοχάρη-Παπαμανώλη)
8.Σαράντος Ἱερεὺς (Δυσανάγνωστον),*
9.Κυριάκος Ἱερεὺς Μαντζάρης.*
10.Μανώλης Ἱερεὺς Κυρινόπουλος,*
11.Μερκούριος ἱερεὺς τοῦ Δημητρίου,
(Ἐφημέριος ἱερεὺς κατὰ τὰ ἔτη 1831-1879 τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου & Ἁγίου Ἀντωνίου &Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου-Πόλις Ὕδρα-Νέος Κόσμος)
12.Ἀντώνιος Ἱερεὺς Καλογέρου,
(Ὑπογράφει τὸ δελτίο ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ κατὰ τὸ  ἔτος 1828,ὡς ἐφημέριος της ἐνορίας Ἁγίου Ἀντωνίου-Ρούγγα)
13.Βασίλειος Ἱερεὺς Γιαννόπουλος,
(Ἐφημέριος της ἐνορίας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος-Πόλις Ὕδρα (Ὁδὸς Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη)
14.Ἰωάννης Ἱερεὺς Καλαμακιώτης,
(Ἀνηψίος τοῦ ἱερέως Ἀντώνιου Καλαμακιώτη,ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἐφημέριος της Ἐνορίας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος-Πόλις Ὕδρα-Καλὰ Πηγάδια,ἕως ὅτου μετοίκησε σύμφωνα μὲ τὸν Ἀντώνιο Μανίκη στὴν Σαλαμίνα.)
15.Κυριάκος Ἱερεὺς Λατήρας
(Πιθανῶς:Ἐνορία Σύναξις Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ & Γαβριὴλ (Παλαία:Ἅγιος Δημήτριος).Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης ἀναφέρει στὶς μελέτες του γιὰ τὶς ἐνορίες τῆς Ὕδρας πὼς εἶχε ἀκουστὰ τὸ ἐπίθετό του ἱερέως «Πάπα-Λατίρα»,(δὲν ἀναφέρει μικρὸ ὄνομα) ἀλλὰ θεωροῦσε τὴν πληροφορία ὡς ἀβάσιμη.Πιθανῶς διετέλεσε ἐφημέριος μετὰ τὸν πρῶτον ἐφημέριο Χρύσανθο Καρατζὰ καὶ πρὸ τῶν ἐφημέριών της οἰκογενείας Ἰγγλέζη.)
16.Λάζαρος Ἱερεὺς Παπαθεοδώρου,
(Ὑπογράφει τὸ δελτίο ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ κατὰ τὸ  ἔτος 1828,ὡς ἐφημέριος της ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου-Πόλις Ὕδρα (Θέση Παπαδιὲς)
17.Κωνσταντῖνος Ἱερεὺς Μπενάκης,
(Ὑπῆρξε ὁ πρωτελευταῖος ἐφημέριος της ἐνορίας Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου-Εὐαγγελίστρια-Ρούγγα.Τὸν διαδέχθηκε ὁ ἱερεὺς-ἁγιογράφος Εὐάγγελος Μπενάκης ὁ ὁποῖος ἐχρημάτισε ἐφημέριος ἀπὸ τὸ 1874 ἕως τὸ 1911)
18.Δημήτριος Ἱερεὺς Παρθενόπουλος,
(Ὑπογράφει τὸ δελτίο ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ κατὰ τὸ  ἔτος 1828,ὡς ἐφημέριος της ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου-Βίγλα)
19.Μανουὴλ Ἱερεὺς Παπαμιχαλάκη,
(Ἐφημέριος της Ἐνορίας Ἀναλήψεως Κυρίου Καμίνι,ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὶς μελέτες τοῦ Ἀντωνίου Μανίκη,ἀπεβίωσε κατὰ τὰ ἔτη 1876-1878,κατακρημνισμένος ἀπὸ τὴν σεσαθρωμένη ταράτσα τῆς οἰκίας του)
20.Δημήτριος Ἱερεὺς Ρεντέκου,
(Λόγω ὀνόματος,προφανῶς ἦταν ἐφημέριος της Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου-Μπισινοῦ (Ρετεκοῦ)-Πόλις Ὕδρα)
21.Ἀντώνιος Ἱερεὺς Κρί..,*
22.Νικόλαος Ἱερεὺς Ἀγαλόπουλος
(Ὑπῆρξε ἐφημέριος εἰς τὴν Ἐνορία Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος-Πόλις Ὕδρα (Ὁδὸς Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη)(Παράλληλα,ὑπῆρξε & ἐφημέριος Ἱερεὺς τῆς Ἐνορίας τῶν Τεσσεράκοντα Μαρτύρων-Ἁγίου Νικολάου Ταλαίπωρου)Ὑπογράφει καὶ τὰ δύο δελτία ἀπογραφῆς τοῦ ἔτους 1828.
23.Ἰωάννης Ἱερεὺς Λαζαρίδης,
(Ἐφημέριος της ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Λαζάρου-Πόλις Ὕδρα,γνωστὸς ὡς «Παπαθέθελας»
24.Σοφρώνιος Σκλιᾶς,
(Ἐφημέριος της Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Ἄννης-Ἀρχοντικοῦ Μπουντούρη-Αὐλάκι. Σύμφωνα μὲ τὰ δελτία ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ κατὰ τὸ ἔτος 1828,ὁ Σοφρώνιος Σκλιᾶς ὑπέγραφε τὸ δελτίο ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ ὡς ἐφημέριος της ἐνορίας τῆς Ἀνελήψεως Καμινίου,λόγω τοῦ θανάτου τοῦ κτίτορός της ἱερέως Παπαμιχαλάκη ,ὁ ὁποῖος διατηροῦσε τὸ δικαίωμα τοῦ χαρτοφύλακος).
25.Διονύσιος Ἱερεὺς Τζάρπας,*
26.Ἐλευθέριος Ἱερεὺς Πρωτοπαππας
(Ἐφημέριος ἱερέυς τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμωνος-Κιάφα.Σύμφωνα μὲ τὸν Ἀντώνιο Μανίκη,ὁ υἱὸς τοῦ ἱερεὺς Ἀναστάσιος Πρωτοπαππας, ἦταν αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἀγόρασε τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμωνος-Πλαγιὰ-Μπουαγιά,περὶ τοῦ ἔτος 1876,εἰς τὴν ὁποία καὶ διετέλεσε ἐφημέριος ἕως τὸ ἔτος 1901)
27.Ἰωάννης Ἱερεὺς Τηνιὸς
(Ἐφημέριος της Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Λεκούρεσι-Γκουριμάδ,προερχόμενος ἐκ τῆς οἰκογενείας Τηνιοῦ ἢ Τηνιακοῦ(Κουντελιανοῦ))
28.Ἀγάπιος Ἱερομόναχος Πετζάλης,
(Ὑπογράφει ὡς ἐφημέριος της ἐνορίας Γεννέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ-Κιάφα (Μικρὸς Χριστὸς-Παλαιοτέρα ἐκκλησία εἷς Ὕδραν, τὸ Πρακτικόν της ἐκλογῆς τῆς 21ης Ἀπριλίου 1829 τῶν ἐκλογέων διὰ τὴν συμμετοχὴν εἷς τὴν Δ΄ Ἐθνικὴν Συνέλευσιν))
29.Εὐθύμιος Ἱερομόναχος Λαυριώτης,
(Ὑπογράφει τὸ δελτίο ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ κατὰ τὸ  ἔτος 1828,ὡς ἐφημέριος της ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου Ἓν Ἄθω-Πόλις Ὕδρα,καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ Πρακτικόν της ἐκλογῆς τῆς 21ης Ἀπριλίου 1829 τῶν ἐκλογέων διὰ τὴν συμμετοχὴν εἷς τὴν Δ΄ Ἐθνικὴν Συνέλευσιν).Συνέβαλλε τὰ μέγιστα στὴν ἀνακαίνιση τοῦ Μετοχίου κατὰ τὸ ἔτος 1840)
30.Κύριλλος Ἱερομόναχος*
31.Κύριλλος Ἱερομόναχος Ἴμβριος,*
32.Νικηφόρος Ἱερομόναχος Συνετός,*
33.Γεώργιος Ἱερεὺς Χριστοδούλου,
(Πιθανῶς,λόγω ὀνόματος,ὑπῆρξε ἐφημέριος της Ἐνορίας Ζωοδόχου Πηγῆς-Καμίνι,ἐκκλησίας τοῦ ἱερέως Παπαχριστοδούλου.)
34.Ἀλέξανδρος ...... (Δυσανάγνωστον),*
35.Παντελεήμων Ἱερεὺς Χ"Νικολά,
(Πρῶτος ἐφημέριος της Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Καμίνι.Ὁ ναὸς σύμφωνα μὲ τὸν Ἱερέα Δημήτριο Χελιώτη,ἄνηκε εἰς τὸν Χατζὴ Νικόλα Κατάρα. Ὑπογράφει τὸ σχετικὸ δελτίο ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ κατὰ τὸ  ἔτος 1828)
36.Ἰωάννης Ἱερεὺς Νικολόβουλου;; (Δυσανάγνωστον),*
37.Ἀναστάσιος Ἱερεὺς Παντελέζας,
(Ὑπογράφει τὸ δελτίο ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ κατὰ τὸ  ἔτος 1828,ὡς ἐφημέριος της ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμωνος-Θέση Κουρουχάνια-Αὐλάκι (Ἄρα Κατάρα))
38.Παντελεήμων ἱερεὺς Πάπα... *
39.(Δυσανάγνωστον)... Ἱερεὺς Ἀντωνίου,*
40.Γρηγόριος Νικολαΐδης (ἴσως),*
 41.Μανουὴλ Ἱερεὺς Οἰκονόμου,
(Ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος & Ἐφημέριος της Ἐνορίας Γεννέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ-Ρούγγα).Ὑπογράφει:
«....διὰ τὴν ἀγράμματον πρεσβυτέραν χήρα Διαμάντω Παπαδιὰ Ἰω.Κριεζή,διὰ τὴν ἀγράμματον (Ὑπογραφὴ Δυσανάγνωστη)...»

Σημείωση:(σήμανση:*)Λόγω ἔλλειψης ἐπωνύμων & δυσανάγνωστης γραφῆς εἶναι δύσκολο νὰ προσδιορισθεῖ εἰς ποιὲς ἐνορίες ἦταν ἐφημέριοι οἱ ἐν λόγω ἱερεῖς.Ὅμως ἐπειδὴ ὁ ἐκλογικὸς κατάλογος ἔχει συνταχθεῖ κατὰ τὸ ἔτος 1845,οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν λογικὰ θὰ ἦταν ἐφημέριοι εἰς τὶς ἐκκλησίες τῆς συνοικίας τῆς Κιάφας.


 (π.χ:
 21.Ἀντώνιος Ἱερεὺς Κρί..,*((ἱερεὺς τῆς ἐκκλησίας Ἁγίου Δημητρίου & Ἁγίας Αἰκατερίνης (Μαλφάτου)-Κριεζῆ-Κιάφα;;)),
30.Κύριλλος Ἱερομόναχος*,31.Κύριλλος Ἱερομόναχος Ἴμβριος,*
(μὲ τὸ ὄνομα Κύριλλος κατὰ τὰ ἐπαναστατικὰ ἔτη (Δελτία πληθυσμιακῆς ἀπογραφῆς ἔτους 1828 ἀνὰ ἐνορίες,ἔγγραφο της 8ης Ἰουλίου 1826 τῆς Συνάξεως τῶν ἱερέων τῶν ἐνοριῶν τῆς  Ὕδρας εἰς τὴν Ἱερὰ  Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας κ.α),διακρίνουμε ἱερεῖς εἰς τὶς ἐκκλησίες:
α) Ἁγίου Γεωργίου-Χ¨Γεντέκη-Ἄλσος Κουντουριώτη-Πόλις Ὕδρας
β) Ἁγίου Νικολάου-Σύνορα Κιάφας-Πόλις Ὕδρα (Κύριλλος Ζεμέρας).
γ)Ἐπίσης κατὰ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ ἀνὰ ἐνορίες (1870-1880)(Ἀρχεῖον Οἰκογενείας Δημητρίου Ἄν.Κουκουδάκη) ἡ ἐνορία τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου-Μετόχι Παναγίου Τάφου-Γύφτικα,ἀναφέρεται ὡς ἐνορία Κύριλλου Μαργουνι.
38.Παντελεήμων ἱερεὺς Πάπα... *
α)ἂν τὸ ὄνομα εἶναι Παπαπαύλου,ἱερεὺς τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα-Κιάφα
β)ἂν τὸ ὄνομα εἶναι Παπαπαντελής,ἱερεὺς τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Τύχωνος;;)


Ὑπάρχει ἡ πιθανότητα ὁρισμένοι ἐκ τῶν ἐφημέριων ἱερέων νὰ εἶχαν μετατεθεῖ ἀπὸ τὶς ἐνορίες εἰς τὶς ὁποῖες διατελοῦσαν τὰ καθήκοντά τους κατὰ τὸ ἔτος τῆς πληθυσμιακῆς ἀπογραφῆς 1828, εἰς ἄλλες ἐνορίες κατὰ τὸ ἐνεστώτα ἔτος συντάξεως τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου.Συνεπῶς τὰ ὀνόματα τῶν ἱερέων ποὺ εἰς τὴν παροῦσα μελέτη εἶναι ἀδύνατον νὰ προσδιοριστοῦν εἰς ποῖες ἐνορίες ἱερουργοῦσαν ὡς ἐφημέριοι,ἐνδεχομένως ἀντιστοιχοῦν εἰς ὁρισμένες ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἐνεργῶν –κατὰ τὴν ἐπαναστατικὴ περίοδο-ἐνοριῶν:


α)Ἁγίας Βαρβάρας-Ἁγίου Σάββα-Ἁγίου Νικολάου-Τρεῖς Ἐκκλησιὲς-Πόλις Ὕδρα
β) Ἁγίου Κωνσταντίνου & Ἁγίας Ἑλένης-Μουσταϊζῆ-Πόλις Ὕδρα
γ) Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου-Κοκκίνη
δ) Ἁγίου Δημητρίου & Ἁγίας Παρασκευῆς-Κιάφα (Μεθενίτου-Πρωτονοτάριου)
ε) Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου-Κιάφα (Γκούμα) κ.ἄλλες


Ἐκ τῆς μελέτης τῶν συγκεκριμένων καταλόγων προκύπτουν τὰ ἑξῆς στοιχεῖα:

Ά)Τὰ ὀνόματα τῶν Ὑδραίων ψηφοφόρων εἰς τοὺς συγκεκριμένους καταλόγους ἔχουν καταγεγραφεῖ κατὰ ἀλφαβητικὴ σειρὰ βάσει τοῦ κυρίου (βαφτιστικοῦ) ὀνόματος τῶν ψηφοφόρων καὶ ὄχι βάσει τοῦ ἐπωνύμου τους.

Β) Οἱ ψηφοφόροι τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων χαρακτηρίζονται ὡς αὐτόχθονες.

Σὲ εἰκοσὶ ἐννέα ψηφοφόρους,ἀναγράφεται τὸ ἔτος μετοικήσεώς τους εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν. Συγκεκριμένα: (1) τὸ 1815, (3) τὸ 1821,(5) τὸ 1822,(14) τὸ 1823,(2) τὸ 1824,(2) τὸ 1825,(1) τὸ 1828 καὶ (1) τὸ 1834.Ἐπίσης ἕνας ψηφοφόρος φέρει τὸν χαρακτηρισμὸ «Νεοφώτιστος».

Γ) Στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους (ἀρχικὸς &συμπληρωματικὸς) καταγράφεται ἡ ἰδιοκτησία τοῦ καθενὸς ἀρρένα ψηφοφόρου (ὡς σημαντικὸ κριτήριο ἐντοπιότητας).Οἱ ψηφοφόροι ἀνάλογα τὰ περιουσιακά τους στοιχεῖα,διαχωρίζονται στὶς ἑξῆς κατηγορίες:

1.Ἰδιοκτῆτες πλοίων & οἰκιῶν:Πέντε (5)
2.Ἰδιοκτῆτες κτημάτων:Τέσσερις (4)
3.Ἰδιοκτῆτες καταστημάτων (μαγαζεῖον):Πέντε (5)
4.Ἰδιοκτῆτες οἰκιῶν:Δύο χιλιάδες πεντακόσιους δέκα (2.510)
5.Ἄνευ ἰδιοκτησίας:Ἑπτακόσιοι δέκα ἑπτὰ ψηφοφόροι (717)
6.Ἰδιοκτῆτες πλοίων:Ἑβδομήντα πέντε (75) (δὲν ἀναγράφεται ἡ χωρητικότητα τῶν πλοίων)
7.Ἰδιοκτήτης χωραφίων:Ἕνας (1)

Δ) Στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους καταγράφεται ἐπίσης ἡ ἐπαγγελματικὴ ἐνασχόληση τῶν ψηφοφόρων.Ἡ πλειοψηφία,ἀσχολεῖται μὲ ἐπαγγέλματα ποὺ σχετίζονται φυσικὰ μὲ τὴν ναυτιλία.Συγκεκριμένα:Ἄνευ ἐπαγγέλματος:Ἔξι (Δυσανάγνωστη γραφὴ),Ἀγωγιάτες: Δεκαπέντε,Ἁλιεῖς: Εἴκοσι τρεῖς, Ἀνθρακοπωλητές: Δύο,Ἀξιωματικοί:Ἑβδομήντα τέσσερις , Ἀόμματοι (ἄνευ ἐπαγγέλματος):Δέκα, Ἀπόμαχος:Ἕνας (1),Ἀργοί:Σαράντα τέσσερις,Ἀρτοποιοί:Τριάντα, Ἀστυνόμος:Ἕνας, Ἀχθοφόροι:Τέσσερις,

Βαρελοποιοί:Ἔξι,Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ:Δύο,Βαστάζοι:Δύο,Βαφεῖς (Βαφεύς):Τριάντα,Βουτικτές:Τρεῖς, Βυρσοδέψες:Δέκα,
Γερουσιαστής:Ἕνας,Γουναράς:Ἕνας,Γύφτος:Ἕνας,

 Δημόσιοι-Δημοτικοὶ Ὑπάλληλοι:Εἴκοσι,Διαθέσιμοι-Διαθέσιμοι Ἀξιωματικοί:Σαράντα, Διδάσκαλοι:Τρεῖς,Διευθυντὴς Ὑπουργείου:Ἕνας,Δικαστικὸς Ὑπάλληλος:Ἕνας,Δικηγόροι:Τέσσερις, Διοικητής:Ἕνας,

Εἰσπράκτορας:Ἕνας,Ἐπίτροπος προσόδων:Ἕνας,Ἐργάτες:Τέσσερις,
Εἰρηνοδίκες-Πληρεξούσιος Εἰρηνοδικείου:Τρεῖς ( (Δύο+Ενας),Ἔμποροι:Ἑκατὸν ἐννενήντα ἕνας (191)(Δὲν ἀναφέρεται ἐπιμέρους ὁ κλάδος ἐμπορίου), 

Ζαμπούνης:Ἕνας,Ζαχαροποιοί:Δύο,Ζωγράφοι:Τρεῖς,Ζωναράδες:Τρεῖς,
Ἰατροί:Πέντε,Ἰατροχειροῦργος:Ἕνας,Ἰχθυοπωλητές:Τρεῖς,

 Καλατζῆδες-Γανωτές:Εἴκοσι τέσσερις,Καλαφάτες:Εἴκοσι τρεῖς,Καπνοπωλητές:Τέσσερις, Καφφεπώλης:Ἕνας,Κηπουροί:Τέσσερις,Κήρυκας:Ἕνας,Κλητῆρες:Πέντε,Κουρεῖς:Δώδεκα,
Κρεοπωλητές:Εἴκοσι τέσσερις,Κτηματίες:Ἑξήντα δύο,Κτίστες:Ἐννενήντα ἔξι,Κυβερνήτης:Ἕνας,

Λεπτουργοί:Σαράντα πέντε,Λιμενάρχες:Δύο,

Μάγειρας:Ἕνας,Μαθητής:Ἕνας,Μακαρουνάδες:Τέσσερις,Μεσίτες:Δύο,Μεταξουργοί:Εἴκοσι, Μουσικοί:Ἕνδεκα,Μπαλωματῆδες:Δύο,Μπρουζᾶς:Ἕνας,Μυλωνάδες:Εἴκοσι ἐννέα,

Ναυπηγοί:Δύο,Ναῦτες:Χίλιοι ἑπτακόσιοι ὀγδόντα ἕνας,

Ξυλουργοί:Σαράντα ἐννέα
 Οἰνοπώλης:Ἕνας,

Παιδαγωγοί:Δύο,Παντοπωλητές:Δύο,Παπλωματάδες:Τέσσερις,Παπουτσής:Ἕνας,Πλακάδες:Δύο, Πλοίαρχοι:Διακόσιοι τέσσερις,Ποιμένες-Βοσκοί:Πενήντα ἑπτὰ,Πρεσβευτές:Τρεῖς

 Ράφτες:Σαράντα ἕνας,

Σαμαροποιός:Ἕνας,Σανδαλοποιοί:Ἕνδεκα,Σημαιοφόρος:Ἕνας,Σιδηρουργοί:Ἑπτὰ,80.Σιρίτες:Ἔξι (Σιρίτι:Λουρίδα ὑφάσματος),Σκυτοτόμοι:Πενήντα ἔξι,Σουβατζής:Ἕνας, Σταμπαδόρος:Ἕνας, Στρατιωτικοί:Δύο,Σχοινάδες:Τρεῖς

Τέκτων:Ἕνας,Τελωνειακοὶ Φύλακες:Εἴκοσι,.Τελώνης Μυκόνου:Ἕνας,Τορνατζής:Ἕνας, Τουφεξῆδες:Δύο,Τροπεύς:Δέκα ἔξι,Τσαγκάρης:Τέσσερις,

Ὑγειονομικοὶ Φύλακες:Δώδεκα(Ἕνας ἀναφέρεται ὡς Φύλακας Σύρου),Ὑγειονόμος:Ἕνας, Ὑπάλληλοι:Εἴκοσι τρεῖς,Ὑπαξιωματικοί:Δέκα ἔξι,Ὑπασπιστὴς Βασιλέως:Ἕνας Ὑπηρέτες:Τρεῖς, Ὑπολοχαγός:Ἕνας,Ὑποναύαρχος:Ἕνας,.Ὑποπλοίαρχοι:Τρεῖς,Ὑφαντές:Δύο,

 Φαναροποιός:Ἕνας,Φαρμακοποιός:Ἕνας,Φλεβοτόμος:Ἕνας,Φύλακες:Εἴκοσι δύο,

 Χρυσοχόοι:Ἐννέα
Ὡρολογοποιός:Ἕνας


Σημείωσις:Ἡ διασταύρωσις τῶν ὀνομάτων τῶν Ὑδραίων ψηφοφόρων,λόγω τοῦ ἰδιαιτέρου γραφικοῦ χαρακτῆρος τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς καθὼς καὶ τῆς μικρᾶς ἀναλύσεως τῶν ψηφιακῶν ἀντιγράφων τῶν ἐγγράφων τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους ἦτο ἰδιαιτέρως χρονοβόρα καὶ ἐπίπονη.Ἔχει γίνει δέ,βάσει  :

Ά) Τοῦ Ἐκλογικοῦ καταλόγου τῆς 14ης Νοεμβρίου 1845,
Β) Τῶν πρακτικῶν της Ἐπιτροπῆς Παραπόνων & Ἀντιρρήσεων
Γ) Τοῦ πρωτοκόλλου τῆς ψηφορορίας τῆς Βᾶς Ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας τῆς 12ης-19ης Δεκεμβρίου 1845
Δ) Τῶν ἔγγραφων ἀναφορῶν τῶν πολιτῶν Ὕδρας διὰ τὰ κρούσματα βίας & νοθείας.


 
Πηγὲς διὰ τὴν ἔρευναν τῶν Ἐκλογῶν Ὕδρας 1844-1846:

-) Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους.Συλλογὴ Λαδὰ (Κ47) «Ἐκλογικὰ» Φάκελος 46 Ἐκλογικὰ Ἔγγραφα (Ἐκλογικὰ Ἐπαρχία Ὕδρας-Δήμου Ὕδρας)1844-1846
 -)Ἰστοσελίδα:Wikipedia
-)(Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Τόμος 6ος,Μέρος Ἀον,Ἀπὸ τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 μέχρι τῆς τελευταίας περιόδου τοῦ Ἀγῶνος,σὲλ 257-258,Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου )
-)Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,ἐν τὴ πρώτη Βουλευτικὴ Συνοδω τοῦ ἔτους 1844
Τόμος Ά΄,
Συνεδρίασις ΚΖ’,Ὀκτωβρίου 28.λζ’Ὁμοίως περὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας (371)
Συνεδρίασις Λ’,Νοεμβρίου 6.Ἀπόφασις τῆς ἀποστολῆς ἐπιτροπῆς εἰς Ὕδραν (463-476))
Συνεδρίασις ΛΑ’,Νοεμβρίου 7. Περὶ τῆς Ὕδρας ἀποσταλησομένης ἐπιτροπῆς (477)
Συνεδρίασις ΜΓ’,Δεκεμβρίου 8.Τὸ Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν ζητεῖ διασαφήσεις περὶ τῶν σταλησομένων ἐπιτροπῶν εἰς Ὕδραν καὶ Καρυστίαν (736)).
Τόμος Β΄,
Συνεδρίασις Ν’,Δεκεμβρίου 20.Περὶ ταχείας μεταβάσεως τῶν ἐπιτροπῶν εἰς Ὕδραν καὶ Καρυστίαν(4)Συνεδρίασις ΗΖ’,Φεβρουαρίου 18.Ἔκθεσις τοῦ δ’τμήματος περὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας (404-418)Συνεδρίασις ΗΘ’,Φεβρουαρίου 19.Συζητήσεις περὶ τῆς βουλευτικῆς ἐκλογῆς Ὕδρας (430)-Ἀκύρωσις τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας (445)-Πρωτόκολλον Ψηφοφορίας (431-445)
Τόμος Γ΄,
Συνεδρίασις ΡΗΔ’,Ἰουλίου 10.-Συνεδρίασις ΡΥΙ’,Ἰουλίου 17.Περὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας

-)Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,κατὰ τὴν Δευτέραν Σύνοδον τῆς πρώτης Βουλευτικῆς Περιόδου ἔτους 1845-1846,
Τόμος Ά΄,
Συνεδρίασις ΣΤ’, Δεκεμβρίου 28.Παραπομπὴ διὰ κληρώσεως τῶν ἐγγράφων τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας  εἰς τὸ ἃ’ τμῆμα πρὸς ἐξέλεγξιν 137-140 (22-23)
Συνεδρίασις ΙΖ’,Ἰανουαρίου 23.Περὶ τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐξελέγχοντος τῆς ἐκλογὴν Ὕδρας τμήματος,καὶ ἀπόφανσις τῆς Βουλῆς περὶ τῆς ἐκκρεμότητος τοῦ περὶ διπλῶν ἐκθέσεων ἐπὶ τῶν ἐκλογῶν ζητήματος 137 (119))
Συνεδρίασις ΙΗ’, Ἰανουαρίου 24.Συζήτησις περὶ τῶν διπλῶν ἐπὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας ἐκθέσεων (137)- Ἔκθεσις τῆς πλειοψηφίας τοῦ τμήματος περὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας (138)-Ἔκθεσις τῆς μειοψηφίας (140)Συνεδρίασις ΛΔ’,Φεβρουαρίου 12.Συζήτησις περὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας (403-412)
Συνεδρίασις ΛΔ’,Φεβρουαρίου 12.Παραδοχὴ ταύτης ὡς ἐγκύρου καὶ ἀναγόρευσις Βουλευτῶν αὐτῆς τῶν κ.κ Δ.Κριεζή,Γ.Δοκοῦ καὶ Δ.Λ.Κουντουριώτου (412)
Συνεδρίασις ΛΕ’, Φεβρουαρίου 13.Ὁρκοδοσία Βουλευτοὺ Ὕδρας Γ.Δοκοῦ (415-416)-Πρωτόκολλον ὁρκοδοσίας Βουλευτοῦ Ὕδρας (430)
 Συνεδρίασις Ν’,Μαρτίου 6.Ὁρκοδοσία Βουλευτοὺ Ὕδρας Δ.Κριεζὴ (650)-Πρωτόκολλον ὁρκοδοσίας (660)
 Τόμος Β΄,
Συνεδρίασις ΥΙΗ’,Ἰουνίου 13.Ὁρκοδοσία Βουλευτοὺ Ὕδρας Δ.Κουντουριώτου καὶ τὸ περὶ ταύτης πρωτόκολλον (1461-1462)
-)Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Ἔτος 16ον,Ἀριθμός.10(188)Ὀκτώβριος1956,«Ἄρθρον:Οἱ Κουντουριῶται ἐπὶ Ὄθωνος, Β΄ Τελευταῖον,Ν.Γ.Χαλιορὴ σὲλ 213-217»)

-)Ἀποκρυπτογράφησις ὑπογραφῶν τῶν παραπονούμενων Ὑδραίων πολιτῶν ποῦ ὑπέγραψαν τὴν ἀναφορὰ τῆς 12ης Δεκεμβρίου 1845 παρὰ τοῦ  Καθηγητοῦ Γλωσσολογίας Νικόλαου Παντελίδη.


Ἀκολουθοῦν τὰ ὀνόματα τῶν ψηφοφόρωνRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...