hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Ὕδρα 2013 Ἐπίσκεψις Πλωτοῦ Μουσείου Πλοίου «Νεράϊδα» εἰς Ὕδραν

Ὕδρα 2013
Ἐπίσκεψις Πλωτοῦ Μουσείου Πλοίου «Νεράϊδα» εἰς Ὕδραν


Παρασκευὴ 20 Σεπτεμβρίου -Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013
Ἀναχώρησις Κυριακὴ 22 Σεπτεμβρίου 2013


Ἀναμνήσεις τοῦ Πατρὸς Δημητρίου Ἄν.Κουκουδάκη,Πλοιάρχου Ε.Ν,
ἀποφοίτου της Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας.

Ἡ βάφτιση τοῦ ἐπιβατικοῦ πλοίου «Νεράϊδα»,πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν δρομολογίων του στὴν γραμμὴ τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ πραγματοποιήθηκε εἰς τὸν λιμένα τῆς νήσου Ὕδρας.Τέσσερα ἦταν τὰ προτεινόμενα ὀνόματα γιὰ τὸ νέο πλοῖο.

Ὁ Ὑδραῖος πολιτικὸς μηχανικὸς κὸς Παπαλεονάρδος ἐπρότεινε τὸ ὄνομα «Ὕδρα».Ὁ Ναύαρχος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ κὸς Θεοχάρης ἐπρότεινε τὸ ὄνομα «Σπέτσαι» ἐνῶ ὁ Στρατηγὸς & Πολιτικὸς Νικόλαος Πλαστήρας ἐπρότεινε τὸ ὄνομα «Νεράϊδα» Ἐπίσης προτάθηκε καὶ τὸ ὄνομα «Ἕλλη»,τὸ ὁποῖο καὶ τελικὰ ἐκληρώθηκε.Ὅμως ὁ ἐφοπλιστὴς Ἰωάννης Λάτσης,γιὰ νὰ τιμήσει τὸν μετέπειτα ἐκλεχθέντα Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος Νικόλαο Πλαστήρα,(15 Ἀπριλίου 1950 - 21 Αὐγούστου 1950 καὶ 1 Νοεμβρίου 1951 - 11 Ὀκτωβρίου 1952) ἀπεφάσισε τὸ πλοῖο τελικὰ νὰ ὀνομασθεῖ «Νεράϊδα».

Τὸ πλοῖο κατέφθασε εἰς τὴν Ὕδραν καὶ πρυμνοδέτησε ἔμπροσθέν της Ταβέρνας «Ψαροπούλα».

Τὸν Ἁγιασμὸ ἐτέλεσαν ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας Ἀρχιμανδρίτης Ἰερόθεος Παπαδάκης καὶ ὁ Δίακος τοῦ Μοναστηριοῦ Θεοκλητὸς Μπισμπίκης,ὑπὸ τὶς εὐλογίες τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Μονῆς «Παναγία Ἡ Φανερωμένη».Τὸ ὄνομα τοῦ πλοίου εἶχε σκεπαστεῖ μὲ τὴν Γαλανόλευκη Σημαία.Ἀνάδοχός του πλοίου,ὡς προείπαμε ὁ Νικόλαος Πλαστήρας.
Τὸ πλοῖο «Νεράϊδα» ἦταν τὸ πρῶτο ἐπιβατικὸ πλοῖο ποὺ προσέγγισε τὸν λιμένα τῆς νήσου Ὕδρας,ἐγκαινιάζοντας τὸν νέο προβλήτα τοῦ λιμένος,στὰ πλαίσια τῆς ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου 1821,κατὰ τὸ ἔτος 1960.Συγκεκριμένα ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Ἀντώνιος Μανίκης ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:


Πηγή:Περιοδικὸν Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 20ον,Μάρτιος 1960,Ἀριθμὸς 3 (229),Ἀντώνιου Μανίκη,Ἄρθρον: Θαυμάσια ἔργα καὶ ἡμέραι:Ἡ Ἀρχοντικὴ ἑορτὴ τῶν ἐγκαινίων τῶν νέων λιμενικῶν ἔργων,σελ51,52
«...Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου,26 τοῦ μηνός,κατέπλευσεν εἰς τὴν νῆσον τὸ «Νεράϊδα» καὶ ἐνῶ ὅλοι οἱ κάτοικοι εἶχον συγκεντρωθῆ εἰς τὴν προκυμαίαν,τῆς ὁποία τὰ καταστήματα ἤσαν σημαιοστόλιστα,διὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τοὺς ἀφικνουμένους Ἐπισήμους,καὶ ἐνῶ οἱ καμπάνες τοῦ Μοναστηριοῦ ἐπήγαιναν νὰ σπάσουν ἀηδονολαλοῦσαι τὸν χαρμόσυνον χαιρετισμὸν τῶν καὶ οἱ κανονιοβολισμοὶ ἀπὸ τὸ Κάστρο τοῦ Κάβου ἐδονοῦν τὸ γλαῦκον ὑδραϊκὸν στερέωμα,ἔγινεν ἡ ἀποβίβασις τῶν Ἐπισήμων.Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μᾶς κ.Προκοπίου,τοῦ θερμοῦ καὶ εἰλικρινοῦς προστάτου τῆς Ὕδρας Ὑφυπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ.Δημήτριου Ἀλιπράντη,τῶν ἐξόχων φιλυδραίων Νομάρχου Ἀττικοβοιωτίας κ.Παπαρρηγόπουλου καὶ Καθηγητοὺ τοῦ Πολυτεχνείου κ.Πίππα,ὁ ὁποῖος κατήρτισε τὰ σχέδια τῶν ἐκτελεσθέντων ἔργων.......Τὴν ἑπομένην,Κυριακὴν 27ην τοῦ μηνός, «ἅμα τὴ ἔω»,ὁλόκληρος ἡ πόλις τῆς Ὕδρας εὐρίσκετο εἰς κατάστασιν χαρμόσυνου συναγερμοῦ.Ὅλοι οἱ κάτοικοι,σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις,εἶχαν κατέβη εἰς τὴν προκυμαίαν,διὰ νὰ παραστοῦν εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν ἐγκαινίων τῶν κυρίων λιμενικῶν ἔργων,τοῦ ἀπὸ μακροτάτου χρόνου ἀναμενόμενου προβλῆτος...

....Ὥρα ἐνάρξεως τῆς ἀρχοντικῆς αὐτῆς ἑορτῆς εἶχεν ὁρισθῆ εὐθὺς ὡς θὰ ἐπλεύριζε τὸ πρῶτον πλοῖον.Πράγματι περὶ τὴν ἑνδεκάτην πρῶτον κατέπλευσε καὶ ἐπλεύρισε τὸ «Νεράϊδα»,μετὰ δέκα λεπτὰ δὲ κατόπιν,ἀσθμαῖνον,ὡς ὑστερήσας Μαραθωνοδρόμος,τὸ «Σαρωνίς»,ὄπισθέν του ἄλλου.Δηλαδὴ καὶ τὰ δύο πλοῖα ἐπλεύρισαν εἰς τὸν προβλήταν.Ὄνειρον ἀπίστευτον ἕως τὴν στιγμὴν ἐκείνην διὰ τὴν παραλημένην Ὕδραν.
Θαυμάσιος ὁ Ἁγιασμὸς παρὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μᾶς κ.Προκοπίου...»


Μαγνητοσκόπιον:
Ὕδρα «Σὰν ἄλλοτε» Πλοῖο «Νεράϊδα» & Πλοῖο «Μυκῆναι» (νῦν Aegean Glory) Μαγνητοσκόπιον:
Ὕδρα Ἀναχώρησις τοῦ πλοίου «Νεράϊδα»Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Ὕδρα 2013 Ἑορτὴ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Νῆσος Σταυρονήσι

Ὕδρα 2013
Ἑορτὴ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ
Νῆσος Σταυρονήσι

Κυριακὴ 15 Σεπτεμβρίου 2013

Ἐπιμέλεια παρουσιάσεως,Φωτογραφίες: 
Νεκτάριος Ἄν.Μακαρατζὴς
".....Ἄλλο ἕνα ὄμορφο καὶ κατα το αγιορείτικο τυπικο πανηγύρι ετελεσε ο ἀγαπητὸς συμπατριώτης μας καθηγούμενος Θεολογος Γρηγοριατης στο πανέμορφοΣταυρονησι .
Ὁ ὑπέροχος καιρὸς συντέλεσε στὴν προσέλευση πολλῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν .
 Πλούσια ὄπως παντα τα εδεσματα προσφορά της οἰκογένειας Ἰωάννου ΣταματιουΒουλγαρη ἡ ὁποία ἔχει τὴν φροντίδα & τὴν συντήρηση στὸ ἐξωκλήσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ .
Καὶ τοῦ χρόνου μὲ ὑγεία....".
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Ὕδρα 2013 Ἑορτὴ Ἱερᾶς Μονῆς Γεννεσίου Θεοτόκου Ζούρβας

Ὕδρα 2013
Ἑορτὴ Ἱερᾶς Μονῆς Γεννεσίου Θεοτόκου Ζούρβας


(Παλαιὰ Μόνη ἀνδρώα Νῦν Γυναικεία)
   
Κυριακὴ  08 Σεπτεμβρίου 2013


Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖον Ἐπιμέλεια Νεκτάριος Μακαρατζὴς


 
 «....Μὲ πρωτοφανῆ κοσμοσυρροὴ ἀλλὰ καὶ θρησκευτικὴ κατάνυξη πανηγύρισε καὶ φέτος ἡ Μονὴ της Ζούρβας την γιορτὴ τῆς Παναγίας . Πολλὰ χρόνια εἶχα νὰ δῶ τόσο κόσμο ποὺ μὲ ὅλα τὰ θαλάσσια ἀλλὰ καὶ διὰ ξηρᾶς μέσα ἔτρεξαν νὰ συνεορτάσουν τὴν Παναγία .Ὁ ἡγούμενος Θεολόγος Γρηγοριατης αλλα καὶ ὁ παπὰ Γιώργης Βλαχόπουλος μὲ τηνγλυκιά φωνή τους τέλεσαν τὴν παραμονὴ τὸν ἑσπερινὸ καὶ τὸ πρωὶ τὴ Θεία Λειτουργία .Πλούσια τὰ ἐδέσματα ἀπὸ τὶς μοναχὲς ὅπως ἄλλωστε μᾶς ἔχουν συνηθίσει καὶ ἀπὸ τὸ παρελθὸν..»


Ὕδρα 2013 Ἑορτὴ Ἁγίου Σώζοντος Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Ματρώνης-Λόφος Καρέσσας

Ὕδρα 2013
Ἑορτὴ Ἁγίου Σώζοντος


Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Ματρώνης-Λόφος Καρέσσας


Παρασκευὴ 06 & Σάββατο 07 Σεπτεμβρίου 2013
 Εσπερινός 
 Θεία Λειτουργία & Ἱερὰ Λιτάνευσις

(Φωτογραφικὸν Ἀρχεῖον-Ἐπιμέλεια  Ἐλευθερία Ἡ Μαστρογιάννη)

Ἄφιξις προσκυνητῶν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴ Ἁγίας Ματρώνης γιὰ τὸν ἑσπερινόν της ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σώζωντος

Πανοραμικὴ θέα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος (Οἴκος Πατερικῆς Διακονίας) ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Ματρώνης

 

 
Πανοραμικὴ θέα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Ματρώνης

Ὅρμος Μανδράκι Εσπερινός 
 
  
Ἡ ἐκκλησία τῆς Ὑψώσεως Τοῦ Τιμίου Σταυροῦ


Ἑορτὴ Ἁγίου Σώζοντος 


Εὐλογία ἌρτωνἹερὰ Λιτάνευσις
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...