hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1887 & 1890.Στατιστικά Στοιχεία Ὕδρας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1887 & 1890.Στατιστικά Στοιχεία Ὕδρας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Ὕδρα 1887 & 1890.Στατιστικά Στοιχεία Ὕδρας

Ὕδρα 1887 & 1890.Στατιστικά Στοιχεία ὝδραςὝδρα 1887.Στατιστικά Στοιχεία Ὕδρας


Πηγή: Εγκόλπιον Ημερολόγιον του έτους 1887,Εν Αθήναις Τύποις Αθηναΐδος 1886
(σελ37,49,50,111-113,277-280,283)


Πληθυσμὸς

Μετὰ τᾶς Ἀθήνας,μία ἐκ τῶν πολυανθρωποτέρων πόλεων τῆς Ἑλλάδος
Ὕδρα:7.000

Πίναξ Ἀναλογισμοῦ τῶν Βουλευτῶν κατ’ἐπαρχίας

Περιφέρεια προνομιοῦχοι
Ὕδρα:2 

Πίναξ Ἀναλογισμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐκλεκτέων κατ’ἐπαρχίας

Ὕδρα:2 

Οἰκονομικοὶ Ἐπιθεωρηταὶ

Ἰωάννης Τσῆτσος.Βαθμός:Ἃ Τάξεως.Δικαιοδοσία:Δῆμος Πειραιῶς καὶ Ἐπαρχίας Αἰγίνης,Τροιζηνίας,Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ἐρμιονίδος.Ἕδρα:Πειραιεύς.

Πίναξ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τοῦ κράτους διατηρουμένων Μονῶν καὶ τοῦ ἐν γένει προσωπικοῦ αὐτῶν κατ’ Ἐπισκοπᾶς

Ἐπισκοπαί:Ὕδρας καὶ Σπετσῶν
Ἀριθμὸς Μονῶν
Ἀνδρῶν:4
Γυναικών:-
Ἀριθμὸς προσωπικῶν αὐτῶν
Μοναχῶν
Ἀρρένων:44
Θηλέων:-
Δόκιμων
Ἀρρένων:7
Θηλέων:-
Ὑπηρετῶν:19


Τηλεγραφεῖα

Τιμολόγιον ἐσωτερικὸν μέχρι 20 λέξεων λεπτὰ
-)Μεταξὺ τῶν σταθμῶν Ἰθάκης,Ὕδρας,Ζακύνθου,Σπετσῶν,Κεφαλληνίας καὶ Λευκάδος καὶ μεταξὺ τῶν σταθμῶν τούτων καὶ τῆς Ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος…1,90
-)Μεταξὺ τῶν σταθμῶν Ἰθάκης,Ὕδρας,Ζακύνθου,Σπετσῶν,Κεφαλληνίας καὶ Ἑλλάδος καὶ ἀφ’ἑνὸς καὶ Κέρκυρας,Παξῶν,Κύθνου,Σύρου,Σκιάθου,Σκοπέλου,Κέας,Κυθήρων,Αἰγίνης,Θήρας,Ἴου, Νάξου, Μήλου,Πάρου,Σερίφου,Σίφνου,Ἀμοργοῦ,Μυκόνου,Δήλου,Τρίκκερι,Πόρου (δ.ἃ Μεθάνων),Μεθάνων, Σαλαμίνος,Ἁγίου Γεωργίου,Τήνου καὶ Ἄνδρου ἀφ’ἑτέρου…2,10

Στατιστικὸς πίναξ τῶν ἐν Ἑλλάδι ὑπαρχόντων τυφλῶν,κωφαλάλων καὶ παραφρόνων (237)
Ἐπαρχία:Ὕδρας καὶ Τροιζηνίας
Τυφλοί:22
Κωφάλαλοι:11
Παράλυτοι:12

Ἀτμοπλοϊκαὶ Ἐταιρεῖαι

Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοϊκὴ Ἑταιρεία
Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς
Τετάρτην ὥρα 7 π.μ.Δι’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον
Σάββατον ὥρα 7 π.μ. Δι’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον, Ναύπλιον, Λεωνίδιον, Κυπαρίσσιον,Μονεμβάσιαν,Κύθηρα,Γύθειον,Λιμένιον,Καλάμας,Νησίον,Κορώνην,Πύλον,Μάραθον, Ἁγίαν Κυριακήν,Κυπαρυσσίαν,Κατάκωλον,Ζάκυνθον,Κυλλήνην, Μεσολόγγιον,Πάτρας, Ναύπακτον,Αἴγιον,Βιτρινίτσαν,Γαλαξείδιον,Ἰτεᾶν καὶ Κόρινθον.

Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα Γουδὴ
Περίπλου Πελοποννήσου
Ἑκάστην Παρασκευήν,ὥρα  7π.μ.Ἐκ Πειραιῶς διὰ Ὕδραν,Σπέτσας,Λεωνίδιον,Γύθειον,Καλάμας, Κορώνην,Πύλον,Μάραθον,Ἁγία Κυριακήν,Κυπαρισσίαν, Κατάκωλον, Ζάκυνθον,Κυλλήνην, Μεσολόγγιον,ΠάτραςΑιγιον καὶ Κόρινθος
Γραμμὴ Ἀργολικοὺ κόλπου
Ἐκ Πειραιῶς.Ἑκάστην Δευτέραν,Πέμπτην καὶ Σάββατον ὥρα 7 π.μ. Δι’ Αἴγιναν,Μέθαναν, Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον.
ΕΚ Ναυπλίου.Ἑκάστην Κυριακήν,Τρίτην καὶ Παρασκευὴν ὤρα 6 π.μ.Διὰ Ἄστρος,Χέλιον, Σπέτσας,Ὕδραν,Πόρον,Μέθαναν,Αἴγιναν καὶ Πειραιά.

Ὕδρα 1890.Στατιστικά Στοιχεία ὝδραςΠηγή:Πανελλήνιος Σύντροφος,Ἐτήσιον Πολιτειακὸν Οἰκονομολογικὸν  καὶ Στατιστικὸν Ἡμερολόγιον 1890,Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῶν καταστημάτων τῆς Ἀκροπόλεως,Β.Γαβριηλίδου,1889
(Σελ,69,203,241,284,287,322,330,333,339,496,507,511,513)

Ἐφημερὶς τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος,Ἀριθμὸς 7,Ἐν Ἀθήναις τὴν 13ην Μαρτίου 1891


Βουλευτὲς Ὕδρας

Σταμάτιος Μπουντούρης,Διδάκτωρ Δικαίου
Θεόδωρος Γκίκας,Τραπεζίτης

Γενικὴ κατάστασις τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τοῦ Κράτους

Ὕδρας (Ὑδραίων)
Σχολεῖα:4
Ἀρρένες:146,Θήλεις:268
Δημοδιδάσκαλοι:6
Ἐτήσιος μισθός:7.680
Ἐτήσιο ἐνοίκιον κατοικίας:1.800
Εἰσφορὰ Δήμου Ὕδρας:7342

Οἱ καθ’ ὅλον τὸ κράτος Δημοδιδάσκαλοι

Δῆμος Ὕδρας
Ι.Φιλίππου
Ἄντ.Ἤλ.Καλογέρου
Ἰωάν.Τσάθας
Μαρία Κωνσταντίνου
Ἀγγελικὴ Κωνσταντίνου
Εὐανθία Λαδιανοὺ
Εὐφροσύνη Λαδιανοὺ


Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
Κατάλογος τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπισκόπων

Ὕδρας
Ἀρσένιος
Ἐποχὴ χειροτονίας :(ἔτος,μήν,ἤμ) 20  Φεβρουαρίου 1882
 Βαθμός: Ἐπίσκοπος

Πίναξ τῶν ἐν τῷ Κράτει διατηρουμένων Μονῶν κατὰ Νομὸν Ἐπισκοπὴν καὶ Δῆμον

Αὔξων Ἀριθμὸς Μονῆς:65
Νομός:-
Ἐπισκοπῆ:Ὕδρας
Δῆμος :Ὕδρας
Μονή:Προφήτου Ἡλιοῦ
Παρατηρήσεις:Ἀνδρώα

Πληθυσμὸς τῶν Πρωτευουσῶν τῶν Δήμων

Νομὸς Ἀργολίδος
Δῆμος Ὕδρας:6.413

Πίναξ δεικνύων τὸν ἀναλογισμὸν τῶν ἐκλεκτέων Βουλευτῶν κατὰ Νομούς,τὸν ἀριθμὸν τῶν κατοίκων,τῶν ἐκλογέων,τοὺς ψηφίζοντας
Ἐκλογικαὶ περιφέρειαι προνομιοῦχοι

Νομός:
Πληθυσμὸς ἀπογραφῆς 1870:17.137
Ἀριθμὸς Βουλευτῶν:2
Ἐκλογικὰ Τμήματα:2
Ἐκλογεῖς ἐγγεγραμμένοι τὸ ἔτος 1887:3.529
Ἀναλογία ἐπὶ τοὶς 100 πρὸς πληθυσμόν:20 5
Ψηφίσαντες κατὰ τᾶς ἐκλογᾶς τῆς 4ης Ἰανουαρίου 1887:1334
Ἀναλογία ἐπὶ τοὶς 100 μεταξὺ ἐγγεγραμμένων καὶ ψηφισάντων:37.7

Βιομηχανία

Πίνακες Ἐργοστασίων ἑνὸς ἑκάστου,κατ’ ὄνομα,εἶδος κτλ
Νομὸς Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας
Δῆμος :Ὕδρας
Ἕδρα:Ὕδρα
Ὄνομα:Σ& Π Κυριαζόπουλου
Ἔτος:1870
Εἶδος Βιομηχανίας:Ἀλευρόμυλος
Δαπάνη:100.000
Δύναμις:12

Τὴν 13ην Μαρτίου 1891,ἐξεδόθη Βασιλικὸ Διάταγμα (Ἐφημερὶς Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, Ἀριθμὸς 73) τὸ ὁποῖο καθόριζε τὸ ὕψος τοῦ πληρωτέου δασμοῦ ἐπὶ τοῦ εἰσαγόμενου εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν σίτου διὰ τὸν ὑδρόμυλον τῆς οἰκογενείας Κυριαζόπουλου,


Ἐφημερὶς τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος,Ἀριθμὸς 7,Ἐν Ἀθήναις τὴν 13ην Μαρτίου 1891
«..Περὶ τοῦ φορολογικοῦ ὄρου τοῦ πληρωτέου δασμοῦ ἐπὶ τοῦ σίτου τοῦ εἰσαγόμενου πρὸς χρῆσιν τοῦ ἐν Ὕδρᾳ ὑδρόμυλου Σ.καὶ Α.Κυριαζόπουλων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ,ἴδοντες τὸ ἀπὸ 30 Ἰανουαρίου π.ἒ Ἡμέτερον Διάταγμα περὶ ἐκτάσεως τοῦ δασμοῦ τοῦ Δήμου Ὕδρας,τὴν ἀπὸ 26 Νοεμβρίου π.ἒ ὑπ’ἀριθμ:69 πράξιν τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου τοῦ αὐτοῦ δήμου καὶ τὴν ἀπὸ 10 τοῦ ἄρτι λήξαντος μηνὸς Φεβρουαρίου,ὑπ’ἀριθμ:20 γνωμοδότησιν τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου,ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:
Ἐγκρίνομεν τὴν ἐπὶ τὸ ἐνεστὼς ἔτος ἐξακολούθησιν τῆς πληρωμῆς τοῦ δασμοῦ ἐπὶ τοῦ σίτου,τοῦ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ,εἰσαγόμενου ἢ ἐξ ἄλλων τοῦ Κράτους δήμων μεταφερομένου πρὸς χρῆσιν τοῦ ἐν Ὕδρᾳ ἰδιοκτήτου ὑδρόμυλου τῶν Σ.καὶ Α. Κυριαζόπουλων,εἰς τὸν φορολογικὸν ὄρον τῶν λεπτῶν εἴκοσι κατὰ στατήρα
Ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς δημοσιεύει καὶ ἐκτελέσει τὸ παρὸν διάταγμα
Ἐν Ἀθήναις τὴ 11η Μαρτίου 1891
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν
Θεόδωρος Π.Δηλιγιάννης.


Ἐμπορικὴ Ναυτιλία
Τὰ εἰς διαφόρους λιμένας τοῦ Κράτους σηματολογημένα (νηολογημένα) πλοῖα (ἄνω τῶν 30 τόνων) μέχρι τέλους 188 ἔχουσιν ὡς ἀκολούθως:

Πλοῖα
Λιμήν: Ὕδρα
Ἀριθμός:35
Τόνοι:5.222,11
Ἀτμόπλοια
Ἀριθμός:-
Τόνοι:-

Δήμαρχοι τοῦ Κράτους

Νομός:Ἀργολιδοκορινθίας
Δῆμος:Ὕδρας
Ἕδρα τοῦ Δήμου:Ὕδρα
Δήμαρχος:Ἀναστάσιος Οἰκονόμου
Ἔμμεσοι Δημοτικοὶ Φόροι:26.010

Φάροι καὶ Φανοὶ

Φάρος Ζούρβας
Ἐπὶ τῆς νήσου Ὕδρας. Περιστροφικὸς 4ης τάξεως μετ’ ἀναλαμπῶν λευκῶν,ὁρατὸς εἰς ἀπόστασιν 17 μιλῖων

Ἱστιοφόρα πλοῖα

Ἀπὸ 1 τόνου μέχρι 700 κατὰ τὸ ἔτος 1887
Λιμήν:Ὕδρας
Ἀριθμός:417
Τόνοι:7.033

Ἐμπορικὴ Ναυτιλία

Ναυπηγηθέντα Ἱστιοφόρα καὶ ἀτμοκίνητα κατὰ τὰ ἔτη 1887,1888,1889
Ὕδρα
1887, πλοῖα 24,τόνοι 44
1888, πλοῖα 31,τόνοι 45
1889, πλοῖα 7,τόνοι 39


 Πηγές:
Πηγή: Εγκόλπιον Ημερολόγιον του έτους 1887,Εν Αθήναις Τύποις Αθηναΐδος 1886
(σελ37,49,50,111-113,277-280,283)

ηγή:Πανελλήνιος Σύντροφος,Ἐτήσιον Πολιτειακὸν Οἰκονομολογικὸν  καὶ Στατιστικὸν Ἡμερολόγιον 1890,Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῶν καταστημάτων τῆς Ἀκροπόλεως,Β.Γαβριηλίδου,1889
(Σελ,69,203,241,284,287,322,330,333,339,496,507,511,513)

Ἐφημερὶς τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος,Ἀριθμὸς 7,Ἐν Ἀθήναις τὴν 13ην Μαρτίου 1891Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...