hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1933 Ὁδηγὸς Πελοποννήσου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1933 Ὁδηγὸς Πελοποννήσου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Ὕδρα 1933 Ὁδηγὸς Πελοποννήσου

Ὕδρα 1933
Ὁδηγὸς Πελοποννήσου

Πηγή: Ὁδηγὸς Πελοποννήσου 1933, Τόμος. 1ος, Ἄρ. 1 (1933)


Εἰς τὸν πληροφοριακὸ ὁδηγὸ τῆς περιφέρειας Πελοποννήσου,ὁ ὁποῖος ἐκδόθηκε καὶ κυκλοφόρησε ἐν ἔτει 1933, καταγράφονται λεπτομερῶς,ἀνὰ κατήγορια ἐπαγγελματικῆς δραστηριότητας,οἱ κυριότεροι ἐπιχειρηματιὲς καὶ ἐπαγγελματίες τῆς νήσου Ὕδρας.Συγκεκριμένα καταγράφησαν:Κλάδος ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητας
Ἀριθμὸς ἐπιχειρηματιῶν
Ἀνθρακέμποροι
3
Ἀντιπρόσωποι
1
Ἀποικιακὰ
8
Ἀρτοποιΐα
7
Ἀτμοπλοϊκοὶ πράκτορες
1
Ἔμποροι
6
Ἔμποροι Σπόγγων
2
Ἐπιπλοποιΐα
2
Ἑστιατόριον
4
Ἐφαπλωματοποιεία
1
Ἐφοπλισταὶ
2
Ζυθοπωλεῖα
2
Ἰατροὶ
2
Καφφενεία
4
Κουρεῖα
6
Μηχανουργεῖα
2
Ξενοδοχεῖα
3
Ξυλέμποροι
2
Ξυλουργεῖα
5
Ὀδοντοϊατροὶ
1
Ὁπλοπωλεῖα
3
Παντοπωλεῖα
16
Ραφεῖα
5
Σανδαλοποιεῖα
4
Σιδηρουργεῖα
2
Σπόγγων ἐξαγωγεῖς
5
Σχοινοποιεία
1
Τράπεζαι 
1
Ὑποδηματοποιεῖα
5
Φανοποιεῖα
2
Φαρμακεία
3
Χρυσοχοΐα
2

Σύμφωνα μὲ τὴν πληθυσμιακὴ ἀπογραφή,τὴν διεξαχθεῖσα ἐν ἔτει 1928,ὁ πληθυσμὸς τῆς νήσου ἀνήρχετο εἰς τοὺς τρεῖς χιλιάδες πεντακοσίους δέκα ἑπτὰ μόνιμους κατοίκους,ἐπὶ συνόλου τεσσάρων χιλιάδων κατοίκων.Ἡ Ὕδρα, εἰς τὸ συνοπτικὸ δισέλιδο ἀφιέρωμα τοῦ ὁδηγοῦ τῆς Πελοποννήσου,χαρακτηρίζετο ὡς τὸ κέντρο τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς σπογγαλιευτικῆς βιομηχανίας.Ἡ πόλις ἠλεκτροφωτίζετο καὶ διέθετε ναυπηγεῖα,πολλὰ ἱστορικὰ ἀρχεῖα (προφανῶς ἐντός των ἀρχοντικῶν οἰκιῶν),Ἱστορικὸ Ἀρχεῖον-Μουσεῖο καθὼς καὶ βιβλιοθήκη.Πέρα τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ Ὕδρα ἦτο (καὶ εἶναι ἕως καὶ σήμερα) ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας,Σπετσῶν,Αἰγίνης καὶ Τροιζηνίας δίεθετε ἐκτός των ἄλλων Εἰρηνοδικεῖον,Λιμεναρχεῖον, Ὑποτελωνεῖον,Τηλεφωνεῖον,Ὑποδιοίκησιν Χωροφυλακῆς Τηλεγραφεῖον,Ταχυδρομεῖον,Γυμνάσιον καὶ τρία Δημοτικὰ Σχολεῖα.


Πηγή: Ὁδηγὸς Πελοποννήσου 1933, Τόμος. 1ος, Ἄρ. 1 (1933)

Ὕδρα
Κάτοικοι 4.000. Ἀπογραφὴ 1928, 3.517
Ἡ κωμόπολις εἶναι ἐκτισμένη ἐπὶ τῆς νότιας ἀκτῆς τῆς νήσου, οἱ κάτοικοι τῆς κατὰ τὸ μεγαλύτερος μέρος ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ναυτιλίαν καὶ σπογγαλιείαν, ἐνταύθα δὲ εἶναι τὸ κέντρον τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμπορίου τῶν σπόγγων. Ἡ κωμόπολις ἠλεκτροφωτίζεται καὶ ἔχει ναυπηγεῖα λέμβων καὶ ἱστιοφόρων. Διατηροῦνται δὲ πολλὰ ἱστορικὰ ἀρχεῖα, μικρὸν μουσεῖον καὶ βιβλιοθήκη. Ἔχει δὲ τακτικὴν συγκοινωνίαν μετὰ τοῦ Πειραιῶς ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἀπέχει 39 μίλλια. Εἶναι ἕδρα Μητροπόλεως μὲ Μητροπολίτη τὸν Σέβ. Κ. Προκόπιον Καραμάνον.
Ἀρχαί: Εἰρηνοδικεῖον, Λιμεναρχεῖον, Ὑποτελωνεῖον, Ὑποδιοίκησιν Χωροφυλακῆς, Ταχυδρομεῖον, τηλεφωνεῖον, τηλεγραφεῖον, Γυμνάσιον καὶ 3 δημοτικά.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ

Ἀνθρακέμποροι
Καλογιάννης Ι.
Κουτσομπέλης Γ.
Πινότσης Ν.

Ἀντιπρόσωποι
Νικολάου Ε.

Ἀποικιακὰ
Βέτιμης Σ.
Δρίβας Π.
Κουκουδάκης Σ.
Κουρὴς Ε.
Λουκᾶς Ν.
Μπαλάσκας Ε.
Σταυριανὸς Π.
Στρουμπούλης Δ.

Ἀρτοποιΐα
Βερβενιώτης Ι.
Βέτιμης Ν.
Καρέντζης Μ. (πιθανῶς ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Καρίντζης)
Κλάψας Ι.
Κούκιας Ἤλ. (πιθανῶς ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Κουκιός)
Παρασκευόπουλος Ι.
Σιάκος Ε.

Ἀτμοπλοϊκοὶ πράκτορες
Πέρκιζας Στύλ.

Ἔμποροι
Βυτιρόπουλος Γεωρ.
Κυριαζόπουλος Ἄθ.
Λεούσης Ἀδελφ.
Μουστακαρίας Γ.
Μπαρμπαρὴς Κοσμ. Καὶ Ἐλευθ.
Παπαγεωργίου Α.

Ἔμποροι Σπόγγων
Βερβενιώτης Υἱοὶ
Λεούση Ἀδελφ.

Ἐπιπλοποιΐα
Ρούση Ν.
Τήνιου Ι.

Ἑστιατόριον
Καλαφάτης Ι.
Καλογιάννης Ι.
Μαύρου Δ.
Πέρκιζας Σ.

Ἐφαπλωματοποιεία
Χαλιέρης Κ (πιθανῶς ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Χαλιορῆς)

Ἐφοπλισταὶ
Βερβενιώτης Ε.
Παντελεάκης Ι. (πιθανῶς ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Παντελάκης)

Ζυθοπωλεῖα
Καλογιάννης Ν.
Μαρούσκου Δ (πιθανῶς ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Μπρούσκου)

Ἰατροὶ
Λιγνὸς Ἀντώνιος (τὸ ἐπίθετο ἀναγράφεται ἐσφαλμένως ὡς Λυγνός)
Παντελεάκης (πιθανῶς ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Παντελάκης)

Καφφενεία
Κοροῦ Ἀνδρ.
Μπρούσκου Διον.
Μουλίτση Ἤλ.
Τάτση Ι.

Κουρεῖα
Βενιζέλου Γ.
Δρίβα Ν.
Καλογιάννη Πάντ.
Λάσκαρη Δ.
Παύλου Δ.
Ραστὰ Π.

Μηχανουργεῖα
Βούλγαρη Α.
Μερτζάνη Λ.

Ξενοδοχεῖα
Καλογιάννης Ν.
Μπρούσκου Β.
Σακελλαρίου Γ.

Ξυλέμποροι
Βέτιμης Π.
Δρεβενιώτης Ε. (πιθανῶς ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Βερβενιώτης)

Ξυλουργεῖα
Δελόπουλου Δ.
Κωστόπουλου Ι.
Μπούχλου Ἀθαν. (πιθανῶς ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Μπούχλα)
Πεκάννη Α.
Πολυκάρπου Δήμ.

Ὀδοντοϊατροὶ
Σεφεριάδης Περικλ.

Ὁπλοπωλεῖα
Μαυραγάννη Δ.
Μπουγιουκλὴς Ε.
Τσαγκάρης Α.

Παντοπωλεῖα
Βέτιμης Σπ.
Ντοῦσκος Α. (ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ὡς Δοῦσκος)
Δρίβας Π.
Κάβουρας Ν
Κουρὴς Π καὶ Σ.
Λουκᾶς Ν.
Μοίρας Θ.
Μπαλάσκας Ε.
Παπαγεωργίου Ι.
Πινότσης Ν.
Πρωταῖος Εὐαγ.
Στουριανὸς Ἤλ.
Στρουμπούλης Α.
Τσιτσινάκης Θ.
Φαμελιάρης Εὐαγ.
Χιρλάρης Δὴμ (πιθανῶς ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Χίλαρης)

Ραφεῖα
Γηρυμοῦλος Γ.
Κοραλίνης Ν
Λούσης Δ (πιθανῶς ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Λούζης)
Νίκης Α.
Χαλιωρὴς Γ.

Σανδαλοποιεῖα
Κωστόπουλου Ἀνδρ.
Τρίκας Νίκ.
Τσαγκαράκης Γ.
Τσαπράκης Α.

Σιδηρουργεῖα
Βούλγαρη Α.
Μερζάνη Δ.

Σπόγγων ἐξαγωγεῖς
Βουβάλης Ν.
Κινδύνης Π.
Μίγκλης Μ καὶ Υἱὸς
Πελεκάνος Γ.
Πετρίδης Γ καὶ Υἱὸς

Σχοινοποιεία
Καλμούκης Ι.

Τράπεζαι
Ἀθηνῶν

Ὑποδηματοποιεῖα
Κοτζᾶς Γ (πιθανῶς ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Κοτζιᾶς)
Μονὰς Ἔμμ.
Μπίκος Σ (ἀναγράφεται ἐσφαλμένως ὡς Μπῆκος)
Περδίκης Γ.
Τρίκας Ν.

Φανοποιεῖα
Μοίρας Ν.
Μοίρας Σ.

Φαρμακεία
Πολίτης Π
Ναφαλιᾶς Εὐαγ. (πιθανῶς ἔχει ἀναγραφεῖ ἐσφαλμένως ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Ραφαλίας καὶ ἀποτελεῖ διπλὴ καταχώρηση)
Ραφαλίας Εὐαγ.

Χρυσοχοΐα
Σακελλαρίου Ι
Τσαγκάρης Νίκ.ΠΗΓΕΣ:
Πηγή:Ὕδρα 1828-2015 Ἀπογραφές Πληθυσμοῦ Ἐπαρχίας Ὕδρας (Ἕως 1870- Ἃ Μέρος).

http://hydra-hydrea-hydroussa-history.blogspot.gr/search/label/%E1%BD%9D%CE%B4%CF%81%CE%B1%201828-2015%20%E1%BC%88%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%BF%E1%BF%A6%20%E1%BC%98%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%E1%BD%9D%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82%20%28%E1%BC%9D%CF%89%CF%82%201870-%20%E1%BC%8B%20%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82%29

Πηγή:Ὕδρα 1828-2015 Ἀπογραφές Πληθυσμοῦ Ἐπαρχίας Ὕδρας
(Ἀπὸ 1879 καὶ ἔπειτα –Β΄Μέρος)

Πηγή:http://hydra-hydrea-hydroussa-history.blogspot.gr/search/label/%E1%BD%9D%CE%B4%CF%81%CE%B1%201828-2015%20%E1%BC%88%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%BF%E1%BF%A6%20%E1%BC%98%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%E1%BD%9D%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82%20%28%E1%BC%88%CF%80%E1%BD%B8%201879%20%CE%BA%CE%B1%E1%BD%B6%20%E1%BC%94%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%B1%20%E2%80%93%CE%92%CE%84%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82%29
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...