hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Κυριακή 25 Αυγούστου 2019

Ὕδρα 2019 Ἀφιέρωμα στὰ 100 χρόνια Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ὕδρας 1919-2019- Συναυλία Σοπράνο Vartuhi Khachatryan- Վարդուհի Խաչատրեան

Ὕδρα 2019
Ἀφιέρωμα στὰ 100 χρόνια Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ὕδρας 1919-2019
Συναυλία Mezzo Soprano
 Vartuhi Khachatryan- Վարդուհի Խաչատրեան

Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο-Μουσεῖο Ὕδρας

Βραδιὰ Maria Callas
Viva Callas

Vartuhi Khachatryan
Πιάνο,Corrado Valvo


Σάββατο 24 Αὐγούστου 2019


 


Ὕδρα 2019 Ἑορτὴ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρχοντικὸν Γκορογιάννη Καλὰ Πηγάδια

Ὕδρα 2019
 Ἑορτὴ Ἁγίου Διονυσίου
Ἀρχοντικὸν Γκορογιάννη Καλὰ Πηγάδια

Σάββατο 24 Αὐγούστου 2019


 Χοροστάτησε ὁ ἐφημέριος ἱερεὺς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Δημήτριου & Ἁγίου Ἀντωνίου & Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου Ἰωαννίκιος Καλαφάτης.Εἰς τὰ χρέη ἱεροψάλτη Ἐμμανουὴλ Ποῦλος

Ἡ ἱερὰ εἰκὼν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου,ἀνθοστολισμένη 


 

Μὲ εὐλάβεια καὶ κατάνυξη, μὲ τὴν ἐπιμέλεια τῆς οἰκογένειας τῆς Σοφίας Γούρας καὶ τῶν τέκνων τῆς Ἀνδρέου καὶ Κωνσταντίνουεορταστηκε στὸ ὁμώνυμο  ἱερὸ νάο του, εἰς τὸ Ἀρχοντικὸν Γκορογιάννη εἰς τὴν περιοχὴ Καλὰ Πηγάδια,ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Διονυσίου,Ἐπισκόπου Αἴγινης (Ἀνακομιδὴ Λειψάνων).    

 

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Ὕδρα Μιαούλεια 2019

Ὕδρα
Μιαούλεια 2019
Ἀναπαράστασις Πυρπολήσεως Τουρκικῆς Ναυαρχίδος
Ναυμαχία Γέροντα

Σάββατο 22 Ἰουνίου 2019
Ὑποδοχὴ ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ


Ἀναπαράστασις Πυρπολήσεως Τουρκικῆς Ναυαρχίδος
Ναυμαχία ΓέρονταΣάββατο 27 Απριλίου 2019

Ὕδρα 2019 Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα (Μεγάλη Παρασκευή)

Ὕδρα 2019 Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα  Μεγάλη Παρασκευή 


Μεγάλη Παρασκευή 26 Ἀπριλίου 2019Μεγάλαι Ὧραι καὶ Ἑσπερινὸς Ἀποκαθηλώσεως
Ἀποκαθήλωσις 

Καθεδρικὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας
Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας

Ἐπιτάφιοι Ἐνοριῶν Νήσου Ὕδρας

Ἐπιτάφιος Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας
Ἐπιτάφιος ἐνορίας Ἁγίας Βαρβάρας & Ἁγίου Σάββα & Ἁγίου Νικολάου


Ἐπιτάφιος ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου & Ἁγίου Ἀντωνίου & Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου


Ἐπιτάφιος ἐνορίας Ὑπαπαντῆς Τοῦ Κυρίου


 


Ἐπιτάφιος ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Μητροπόλεως Καμινίου) 

Ἐπιτάφιος Ἱερὰς Μονὴς Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας

Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας

Ὄρθρος Ἁγίου Μεγάλου Σαββάτου
(Μεγάλη Παρασκευὴ Ἑσπέρας)

Σάββατο 14 Ιουλίου 2018

Ὕδρα 2018 Ἑορτὴ Ἁγίου Νικολάου Ὅρμος Ἁγίου Νικολάου Ὕδρας


Ὕδρα 2018
 Εορτή Ἁγίου Νικολάου
 Ὅρμος Ἁγίου Νικολάου Ὕδρας


Κυριακὴ 08 Ιουλίου 2018Μὲ εὐλάβεια καὶ κατάνυξη, ἑορτάστηκε στὸ ὁμώνυμο  γραφικὸ ξωκκλήσι του, εἰς τὸν ὅρμον τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὕδρας, ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου.


Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου εὑρίσκεται εἷς τὸν ὅρμο τοῦ Ἁγίου Νικολάου,μεταξύ του ὀρεινοῦ ὄγκου τῆς Γερακίνας καὶ τοῦ Κάβου Κανόνι.Ὁ ἱερεὺς Δημήτριος Χελιώτης, εἰς τὸ βιβλίον του «Ἡ Χριστιανικὴ Ὕδρα» Ὕδρα 1938 , ἀναφέρει ὅτι τὸ ἐρημοκκλήσιον τοῦτο εὑρίσκεται εἰς τὴν περιοχὴ «Γκίκουρη». Ἡ περιοχὴ φέρει ἐπίσης καὶ τὴν ὀνομασία «Τσιγκρί», προφανῶς ἀπ’τὴν ὕπαρξη τοῦ γειτονικοῦ σπηλαίου «Τσιγκρί».

Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας Τεῦχος Μάρτιος 1966 σὲλ 80) παραθέτει τὴν πληροφορία ὁρισμένων ἁλιέων,πῶς τὸ συγκεκριμένο ἐκκλησάκι τὸ ἐπισκέφτηκε γιὰ προσκύνημα ὁ Βασιλεὺς Παῦλος.

Εἶναι ἐπίσης γνωστὸς ὡς Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Νυκλιώτη

 Ἡ ἱερὰ εἰκὼν τοῦ Ἁγίου Νικολαόυ


Ἡ ἱερὰ εἰκὼν τοῦ Ἁγίου Νικολαόυ,εἰς τὸ εἰκονοστάσιον τοῦ ἱεροῦ ναοῦ 


 Χοροστάτησε ὁ ἐφημέριος ἱερεὺς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὑπαπαντῆς Τοῦ Κυρίου Ἀρχιμανδρίτης Θεόδωρος Θεοδοσίου.Εἰς τὰ χρέη ἱεροψαλτῶν οἱ Ἄγγελος Ἀραπονιάννης καὶ ὁ Λάζαρος Καρακατσάνης  

   Ὁ ἐφετεινὸς ἑορτασμὸς ἦτο ἐφαμίλλος ὡς πρὸς τὴν λαμπρότητα μὲ τοὺς ἀντίστοιχους ἑορτασμοὺς τῶν προηγουμένων ἐτῶν.Ἄξιοι συγχαρητηρίων οἱ Μανώλης Γκιώνης, Γκίκας Γκιώνης καὶ Σπύρος Βούλγαρης, οἱ ὁποῖοι πρωτοστάτησαν στὴν προετοιμασία καὶ προπαρασκευὴ τῆς τελέσεως τῆς πανηγύρεως ταύτης. Ἐπίσης,ἄξιοι συγχαρητηρίων εἶναι καὶ οἱ λοιποὶ ἀφανεῖς συνδρομητές, οἱ ὁποῖοι εἴτε ὑλικῶς εἴτε διὰ προσωπικῆς ἀτομικῆς συνεισφορᾶς συνέβαλλαν στὴν τέλεση τῆς Ἱερᾶς Λειτουργίας.


 Ἀκολούθησε πλούσιο ἐόρτιο γεῦμα μὲ πληθώρα γλυκισμάτων καὶ πατροπαράδοτη μαστίχα.


Ἄφθονοι μεζέδες ὅπως σαλιγκάρια,σαλάτες,τυριά,κεφτέδες,γίδα βραστῆ, μουγγρὶ τηγανητό, φοῦσκες καὶ ἄλλα πολλὰ
Καὶ τοῦ Χρόνου μὲ Ὑγεία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...