hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα Τέλη 19ου & ἀρχὲς 20ου αἰώνα.Παλαιὰ Κάλαντα Ὕδρας (Ἀρχεῖον: Ζωῆς Κρεμασιώτη-Τσιγκάρη). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα Τέλη 19ου & ἀρχὲς 20ου αἰώνα.Παλαιὰ Κάλαντα Ὕδρας (Ἀρχεῖον: Ζωῆς Κρεμασιώτη-Τσιγκάρη). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Ὕδρα Τέλη 19ου & ἀρχὲς 20ου αἰώνα.Παλαιὰ Κάλαντα Ὕδρας (Ἀρχεῖον: Ζωῆς Κρεμασιώτη-Τσιγκάρη)

Ὕδρα Τέλη 19ου & ἀρχὲς 20ου αἰώνα.
Παλαιὰ Κάλαντα Ὕδρας & Κάλαντα Βαλκανικῶν Πολέμων


(Ἀρχεῖον: Ζωῆς Κρεμασιώτη-Τσιγκάρη, 


Ὄμορφα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα,τὰ ὁποῖα ψάλλονταν τὴν Παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονίας στὴν Ὕδρα πρὸς τὰ τέλη τοῦ 19ου καὶ ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα.Τὰ κατέγραψε καὶ τὰ διέσωσε ἡ Κυρία Ζωὴ Τσιγκάρη-Κρεμασιώτη,στὴν ὁποία τὰ εἶχε ὑπαγορεύσει ἡ γιαγιὰ τῆς Ζωὴ Πολίτου-Τσιγκάρη.


-Τοῦ Ἁγίου Βασιλείου-

Πάλιν ἀκοῦστε ἄρχοντες
πάλιν νὰ σᾶς εἰπόμεν,
ὅτι καὶ αὔριόν ἐστι
ἀνάγκη νὰ χαρῶμεν,
Περιτομὴ Κυρίου καὶ
Ἑορτὴν τοῦ Μάκαρος Μεγάλου Βασιλείου.
Κάμνω λοιπὸν ἀρχὴν καλὴν
ἐπαίνους νὰ συνθέσω,
τὸν Ἅγιον Βασίλειον
διὰ νὰ ἐπαινέσω.
Νὰ σᾶς εἰπῶ τὰ θαύματα
ποῦ ἔδειξεν  ἀτός του,
μὲ τοῦ Θεοῦ τὴν δύναμιν
ποῦ ἦτο βοηθός του.
Παρὰ Θεοῦ τὴν δύναμιν
ἦτο πεφωτισμένος
μὲ κάθε ἄλλην ἀρετὴν
μικρὸς μαθητευμένος.
Σπουδὴν γραμμάτων ἄριστον,
σοφίαν σπουδαγμένος.
Εἶχε καὶ τὸ ἀξίωμα
τῆς Ἀρχιεροσύνης,
ἐχθρός των ἔργων τῶν κακῶν,
φίλος της σωφροσύνης,
ἄκρως ἐχθρὸς αἱρετικῶν
προστάτης Ὀρθοδόξων.
Διώκτης τῶν Ἀγαρηνῶν,
ὁμοὺ καὶ κακοδόξων.
Ἀρχιερεῖς τὸν σέβονται,
παπάδες τὸν τιμῶσιν,
οἱ ἄρχοντες καὶ ὁ λαός,
σκύβουν τὸν προσκυνῶσιν.
Τί νὰ πολυλογῶ,λοιπὸν
τὰ προτερηματά του.
ὅλοι κοινῶς τὰ ξέρετε
τὰ κατορθώματά του.
Δίδομεν ὅμως,εἴδησιν
εἷς ὅλην τὴν οἰκίαν,
ὅτι αὔριόν ἐστι
Περιτομὴ Κυρίου
κι ὑμνεῖ ἡ Ἐκκλησία.
Καὶ προσκαλεῖστε ἄρχοντες,
γέροντες καὶ παιδεία,
ἃς δράμομεν ὅλοι μας λοιπόν,
μ’εὐλάβειαν καὶ τάξιν,
τὰ φοβερὰ μυστήρια
μέλει νὰ μᾶς διδάξει.
Τὴν σάρκαν περιτέμνεται,
ἐκὸν ὁ Βασιλεύς μας,
Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν,
Κύριος καὶ Θεός μας.
Καὶ ὡς Αὐτός,ἠθέλησεν
Αὐτὸν νὰ περισώση,
τὸν Νόμον τὸν Μωσαϊκόν,
Πανσόφως νὰ ἐφαρμώση.Σπάνια Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα,τὰ ὁποῖα ψάλλονταν στὴν Ὕδρα τὴν περίοδο τῆς ἐποποιΐας τῶν Βαλκανικῶν πολέμων.Τὰ συγκεκριμένα κάλαντα (καὶ παρόμοια κάλαντα ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος) ψάλλονταν γιὰ νὰ ἐξυμνήσουν τὴν νικηφόρα πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.Ὁμοίως τὰ κάλαντα αὐτά τα  κατέγραψε καὶ τὰ διέσωσε ἡ Κυρία Ζωὴ Τσιγκάρη-Κρεμασιώτη,στὴν ὁποία τὰ εἶχε ὑπαγορεύση ἡ γιαγιὰ τῆς Ζωὴ Πολίτου-Τσιγκάρη.-1912-


Ἀρχιμηνιὰ κι’ ἀρχιχρονιά,
δόξα σὲ τούτη τὴ γενιὰ
Κι’ ἀρχὴ καλός μας χρόνος
ποῦ τῆς πρέπει δάφνης κλῶνος.
Ἅγιος Βασίλης ἔρχεται,
Ἄρχοντες τὸν κατέχετε,
ἀπὸ τὴν Καισαρεία,
Χαῖρε,ὢ Χαῖρε Ἐλευθερία.
Βαστάει εἰκόνα καὶ χαρτί,
περνοῦνε νιοὶ καμαρωτοί,
χαρτὶ καὶ καλαμάρι
γειὰ χαρὰ στὸ παλληκάρι.
Τὸ καλαμάρι ἔγραφε
καὶ τὴν Τουρκιὰ τὴν ξέγραφε
καὶ τὸ χαρτὶ ὁμίλειε
τῆς Μακεδονίας ἥλιε.
Βασίλη πόθεν ἔρχεσαι
καὶ στὴν Τουρκιὰ κατέχεσαι;
καὶ πόθεν κατεβαίνεις,
στὴν Θεσσαλονίκη μπαίνεις.
Ἀπὸ τὴν Πόλη ἔρχομαι
κι’ἐγὼ σᾶς καταδέχομαι
καὶ στὸ σχολειό μου πάω,
μὰ πές μου καὶ τί νὰ κάνω..
Κάτσε νὰ φᾶς,κάτσε νὰ πιής,
κάτσε στὴν Ἤπειρο νὰ μπῆς,
κάτσε νὰ τραγουδήσης
τὸ Μπιζάνι νὰ γκρεμίσης.
Καὶ σὰν ἠξέρεις πράγματα
τοῦ κόσμου μᾶς τὰ θαύματα,
πὲς μᾶς τὴν ἄλφα-βήτα,
ναχης τὸν Θεὸν βοήθεια.
Ξερὸ χλωρὸ κλαδὶ
Ξερὸ χλωρὸ ραβδὶ
τὴν ἐκαρτέρα γιὰ νὰ βγῆ,
Χλωροὺς βλαστοὺς ἐπέτα,
ροδοκόκκινη βιολέτα
καὶ μὲ ὀβίδες τὴν χαιρέτα.
Χαρὰ στὰ παλληκάρια της,
Πέρδικες κελαηδοῦσαν
Κι εὐζωνάκια πολεμοῦσαν.
Δὲν ἤσαν μόνον πέρδικες,
γαρυφαλιὲς λεβέντικες,
Μὲ φορεσιὲς λεβέντικες
μον’ καὶ περιστεράκια.
καὶ θερίζουνε φεσάκια.
Κατέβηκεν ἡ πέρδικα,
Γεια Σᾶς παιδιὰ λεβέντικα,
στὰ δίχτυα τῆς μπερδεύτικα,
νὰ βρέξει τὸ φτερό της,
Ζήτω ὁ «Ἕλλην Στρατιώτης!»
Καὶ βρέχει τὸν ἀφέντη μας
Διάδοχο λεβέντη μας,
τὸν Πολυχρονεμένο
καὶ στὸν κόσμο ξακουσμένο!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...