hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Ὕδρα Μιαούλεια.Πυρπολητὲς-Μπουρλοτιέρηδες τῶν Μιαουλείων

Ὕδρα Μιαούλεια (Χρονικὸ)
Ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις «Μιαούλεια»
Πυρπολητὲς-Μπουρλοτιέρηδες τῶν Μιαουλείων

Ἀναμφίβολα,οἱ λαμπρότερες ἐκδηλώσεις μνήμης τῆς νήσου Ὕδρας,οἱ ὁποῖες εἶναι ἄρρηκτα συνδεμένες καὶ συνυφασμένες μὲ τὸ λαμπρὸ ἱστορικὸ παρελθὸν τῆς,εἶναι οἱ ἐκδηλώσεις «Μιαούλεια».
Οἱ ἐκδηλώσεις τελοῦνται κάθε ἔτος κατὰ τὸ Σαββατοκύριακο τοῦ μηνὸς Ἰουνίου τὸ ὁποῖο προσεγγίζει χρονικὰ τὴν ἡμερομηνία θανάτου τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη (11η/24η Ἰουνίου 1835).Οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις «Μιαούλεια» πρὸς τιμὴν τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη καὶ τῶν ὑπολοίπων Ὑδραίων Ναυμάχων τοῦ Ἀγώνα τῆς Ἐθνεγερσίας, ἑορτάσθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ κατὰ τὸ ἔτος 1957 στὰ πλαίσια τῶν Ναυτικῶν Ἑορτῶν Ὕδρας,τις ὁποῖες διοργάνωσε,παρουσία τοῦ Βασιλικοῦ Ζεύγους τῆς Ἑλλάδος,ἡ Ἑλληνικὴ Θαλασσία Ἕνωσις.Φωτογραφία:(Μέλλον τῆς Ὕδρας Ἐτὸς 17ο,Ἄρ.7 (197) Ἰούλιος 1957)
Ὁ θρυλικὸς ἐπὶ πολλὰ ἔτη,σημαιοφόρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς, Ἀνδρέας Καλοδῆμος κρατώντας τὸ ἱερὸ λάβαρο τῆς νήσου Ὕδρας κατὰ τὶς πρῶτες ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις Μιαούλεια στὰ πλαίσια τῶν Ναυτικῶν Ἑορτῶν Ὕδρας.Ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς τῶν Ναυτικῶν Ἑορτῶν στὴν Ὕδρα διοργανώθηκε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Περιηγητικῆς Λέσχης Ἀθηνῶν τὸ διήμερό της 11ης-12ης Ἰουνίου 1949 (Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Ἄρ.Φύλλου 187 (291) Αὔγουστος 2005))

Ὁ Ἀντώνιος Μανικής,(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας Ἐτὸς 17ο,Ἄρ.6 (196) Ἰούνιος 1957,σὲλ 2) καταγράφει τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα,τὰ ὁποῖα ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1956 καὶ ἔπειτα, κατόρθωσαν μὲ  συντονισμένες καὶ ἀλλεπάλληλες ἐνέργειες νὰ καθιερώσουν τὸν Ἑορτασμὸ  τῶν Μιαουλείων ὡς Ἐθνικὴ Ἑορτὴ τῆς νήσου Ὕδρας.

Ὡς πρωτεργάτες τῆς καθιερώσεως τῶν Μιαουλείων μνημονεύονται ὁ Δήμαρχος Μεσολογγίου Χρῆστος Εὐαγγελάτος,ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Περικλῆς Σεφεριάδης,ὁ πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Ὑδραίων Ἀθηνῶν Παντελὴς Κουντουριώτης,ὁ πρόεδρος τοῦ  Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς Μιχαὴλ Σαγόνιας καὶ ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Ἀντώνιος Μανίκης.

Στὴν πραγματικότητα τὰ «Μιαούλεια» ἀποτέλεσαν τὴν ἐπέκταση καὶ ἀναβάθμιση τῶν Ναυτικῶν Ἑορτῶν Ὕδρας,οἱ ὁποῖες ἐορτάζοντο ἀπὸ τὸ ἔτος 1949.


Παραθέτουμε αὐτολεξεί,τὸ σχετικὸ χωρίο περὶ τῆς καθιέρωσης τῆς Ἑορτῆς τῶν Μιαουλείων:
Πηγή:(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας Ἐτὸς 17ο,Ἄρ.6 (196) Ἰούνιος 1957,σὲλ 2)

«Ὁ πρόλογος.Ἀπὸ χρόνια σὲ πολλοὺς Ὑδραϊκοὺς κύκλους,συνεζητεῖτο ὁ καθορισμὸς διὰ Βασιλικοῦ Διατάγματος μιᾶς ὠρισμένης καὶ ταύτης ἡμέρας τοῦ ἔτους, συνδεόμενης μὲ τὴν ἱστορίαν τῆς Ὕδρας,ὡς ἐτησίας τοπικῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τοῦ Νησιοῦ,καθὼς τοῦτο ἔχει καθιερωθῆ μὲ ἄλλους ἱστορικοὺς τόπους,ὅπως μὲ τὰς Σπέτσας,ὅπου πανηγυρίζεται ὡς τοπικὴ ἐθνικὴ ἑορτὴ ἡ ἐπέτειος τῆς ναυμαχίας τοῦ Ἀργολικοῦ ἢ μὲ τὸ Μεσολόγγι,ποὺ ἔχει ἐπίσης ἰδικὴν τοῦ τοπικὴν ἑορτὴν τὴν ἐπέτειον τῆς ἠρωϊκῆς ἐξόδου τῆς Φρουρᾶς τῆς ἱερᾶς αὐτῆς πόλεως.

Τὸ θέμα ὅμως τοῦτο,παρ’ὅλον ποὺ ἦτο ἡ ὁμόθυμη ἐπιθυμία σύμπαντός του Ὑδραϊκοῦ Λαοῦ,παρέμενεν ἀπραγματοποίητον καὶ ὄνειρον φευγαλέον καὶ παρὰ λίγο νὰ λησμονηθῆ.
Τὸν περασμένον ὅμως Δεκέμβριον μία συντροφιὰ καλῶν φίλων,ποὺ εἶχε εὑρεθῆ στὸ νησί,τὸ ξαναθυμήθηκε καὶ τὰ ξαναέφερε σὲ συζήτησιν.

Μεταξὺ τῶν καλῶν αὐτῶν φίλων ἦτο καὶ ὁ Χρῆστος Εὐαγγελάτος,πρώην Ὑπουργὸς καὶ βουλευτὴς καὶ κατὰ τὸ ἐγγὺς παρελθὸν ἐπὶ χρόνια πολλὰ ἀξιομνημόνευτος δήμαρχος τοῦ Μεσολογγίου.Μόλις ὁ κὸς Εὐαγγελάτος ἄκουσε τὴν συζήτησιν,ἐνθουσιώδης καθὼς εἶναι καὶ φλογερός, οἰστρηλατούμενος δὲ ἀπὸ τὸν θαυμασμὸν καὶ τὴν στοργὴν πρὸς τὸν πανυπέρτιμον τῆς Ὕδρας βράχον τὴν ἐπεκρότησε καὶ σὰν ἄλλος Παπαφλέσσας,μὲ τὰ θερμὰ καὶ πειστικά του λόγια,ἄρχισε νὰ ἐκμηδενίζη τὶς ἀντιρρήσεις τῶν συνομιλητῶν του καὶ νὰ παρουσιάζη τὰ ἕως τότε ἀνυπέρβλητα θεωρούμενα ἐμπόδια μηδαμινὰ καὶ ἀσήμαντα.Καὶ τελικὰ ὑπεσχέθη νὰ ἐνισχύση τὴν συντροφιὰ τῶν καλῶν φίλων,ποὺ τὴν ἀποτελοῦσαν ὁ δήμαρχος τοῦ νησιοῦ Κὸς Σεφεριάδης,ὁ πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Ἀθηνῶν Παντελὴς Κουντουριώτης,ὁ πρόεδρος τοῦ  Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς κὸς Μιχαὴλ Σαγόνιας καὶ ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ (Ἀντώνιος Μανίκης),τέλος δὲ ὁ κὸς Εὐαγγελάτος ὑπεσχέθη ὅπως,μὲ τὰς γνωριμίας του καὶ μὲ τὸ κύρος του,μᾶς ἐνισχύση στὴν ἐκπλήρωσιν τῆς παλαιᾶς αὐτῆς ὑδραϊκῆς ἐπιθυμίας.

Κατὰ τὴν συζήτησιν αὐτὴν καθωρίσθη ὡς ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς αὐτῆς ἑορτῆς τῆς Ὕδρας ἡ ἐπέτειος τοῦ θανάτου τοῦ λεοντοθύμου Ὑδραίου Ναυάρχου τοῦ 1821 Ἀνδρέα Μιαούλη. Ἡ ἑνδεκάτη Ἰουνίου μὲ τὸ παλαιό, ἢ ἡ 24η μὲ τὸ νέον ἡμερολόγιον.Καὶ ἔτσι κλείνει ὁ σύντομος πρόλογος τῶν Ναυτικῶν Ἑορτῶν ὅπου ἔγιναν στὸ νησί μας τὸ Σαββατοκύριακο 22 καὶ 23 τοῦ μηνὸς»


Μαγνητοσκόπιον: (Ἀρχεῖον ΕΟΑ Ἑορτασμὸς Μιαουλείων (22-06-1957))

Σημείωση:
Ὑπῆρχε ἔκδηλη ἡ ἐπιθυμιὰ στοὺς κύκλους τῆς Ὑδραϊκῆς κοινωνίας γιὰ τὸν προσδιορισμὸ μίας ἡμερομηνίας ἡ ὁποία θὰ ἐορτάζετο ὡς Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῆς νήσου Ὕδρας.Ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1930,εἶχαν καθιερωθεῖ Ἐθνικὲς Ἑορτὲς στὰ ἕτερα νησιὰ τοῦ Τρινησιακοῦ Στόλου.(Ψαρρὰ (Ὁλοκαύτωμα τῶν Ψαρρῶν)-Σπέτσες (Ναυμαχία τοῦ Ἀργολικοῦ τῆς 8ης Σεπτεμβρίου 1822)).

Ὡς ἀποτελέσμα τῆς ἐπιθυμίας τῶν Ὑδραίων καὶ Φιλυδραίων,στὸ Τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος Β΄,Ἄρ.8 (20) Ἰούνιος 1934 μνημονεύεται ἡ στεφάνωση τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη καὶ τῶν κανονιῶν τοῦ Κάστρου (Κάβο-Κάστρο) ἀπὸ τὴν Λεόντειο Σχολή.Παρόμοιες τιμὲς ἀπέδιδαν καὶ ἄλλα περιηγητικὰ σωματεῖα καὶ Σχολεῖα τῆς ἐποχῆς.

Τὸ Βασιλικὸ Διάταγμα ποὺ ἐπισημοποιοῦσε τὸν Ἑορτασμὸ τῶν Μιαουλείων ἐκδόθηκε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1958,ὅπως ἀναφέρει ὁ Χρῆστος Χριστοδούλου στὴν ἐφημερίδα (Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Ἄρ.Φύλλου 187 (291) Αὔγουστος 2005)

Πηγή:Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο Ἑλλάδος
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
«Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος
Ἓν Ἀθήναις τὴ 12η Ἀπριλίου 1958,Τεῦχος Πρῶτον.Ἀριθμὸς φύλλου 52


(2) Περὶ ὁρισμοῦ τῆς 23ης Ἰουνίου ἐπετείου τοῦ θανάτου τοῦ ναυάρχου Ἐπαναστάσεως Ἀνδρέου Μιαούλη,ὡς ἡμέρας ἐπισήμου τοπικῆς ἑορτῆς ἓν Ὕδρα

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝἘπιθυμοῦντες ὅπως ἡ ἐπέτειος τοῦ θανάτου τοῦ πρώτου ναυάρχου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ ἔτους 1821 Ἀνδρέου Μιαούλη,ἐπισυμβάντος τὴν 23ην Ἰουνίου 1835 ἐορτάζηται ὡς ἐμπρέπει εἷς τὸ ἱστορικὸν τοῦτο γεγονόςς,προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ,ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

1.Ὁρίζομεν ἡμέραν ἐπισήμου τοπικῆς ἑορτῆς ἓν Ὕδρα τὴν 23ην Ἰουνίου,ἐπέτειον τοῦ θανάτου τοῦ ναυάρχου ἐπαναστάσεως Ἀνδρέου Μιαούλη.
2.Κατὰ ταύτην θὰ τελῆται ἐκεῖ δοξολογία καὶ ἐπιμνημόσυνος δέησις εἷς ἀνάμνησιν τοῦ ἱστορικοῦ τούτου γεγονότος.
3.Αἳ λεπτομέρειαι τῆς ἑορτῆς θὰ κανονίζωνται ἑκάστοτε διὰ προγράμματος ἐκδιδομένου ὑπὸ τοῦ Δημάρχου Ὕδρας
Εἷς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τὴ 16η Μαρτίου 1958
ΠΑΥΛΟΣ Β.
Ὁ Πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως καὶ ἐπὶ τῶν ἐσωτερικῶν ὑπουργὸς
Κ.Γεωργακόπουλος.»

Φωτογραφία
Ὁ σημαιοφόρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,Ἀνδρέας Καλοδῆμος
κρατώντας τὸ ἱερὸ λάβαρο τῆς νήσου Ὕδρας στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις Μιαούλεια,τὸ ἔτος 1984.Κατὰ τὴν πρωϊνὴ Κυριακάτικη δοξολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Μιαουλείων,ὁ Ὑδραῖος σημαιοφόρος τιμᾶ τὴν ἔνδοξη σημαία τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας


Κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη,τὴν ἔναρξη τῶν διήμερων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων σηματοδοτοῦσαν χαιρετιστήριοι κανονιοβολισμοὶ ἀπὸ τὰ «Κανόνια» Κάβο-Κάστρο τῆς Ὕδρας.

Κατὰ τὴν πρώτη ἡμέρα (Σάββατο),οἱ Τοπικὲς ἀρχὲς τῆς Ὕδρας ὑποδέχοντο στὸ Δημαρχεῖο τῆς Ὕδρας τοὺς ἐπισήμους της Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τοὺς Ἀξιωματικοὺς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἐν συνέχεια ἀκολουθοῦσε ξενάγηση τῶν ἐπισήμων στὶς Ἀρχοντικὲς Οἰκίες τῶν Πρόκριτων τῆς Ὕδρας:

 (Οἰκίες Ἐμμανουὴλ Τομπάζη (Παράρτημα Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν), Ἀναστασίου Τσαμαδοῦ (Σχολὴ Ἐμποροπλοιάρχων),Λάζαρου Κουντουριώτη,Παύλου Κουντουριώτη, Φραντζέσκου Βούλγαρη,Βασίλειου Μπουντούρη).


Τὶς ἐκδηλώσεις κοσμοῦσαν κωπηλατικοὶ ἀγῶνες καὶ λεμβοδρομίες. Παράλληλα,τὸ Πολεμικὸ (Βασιλικὸ κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη) Ναυτικὸ τιμοῦσε τὶς ἐκδηλώσεις μὲ τὴν ἀποστολὴ ἑνὸς πολεμικοῦ πλοίου,τοῦ ὁποίου τὰ ἀγήματα ἀπέδιδαν τιμὲς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Δοξολογίας καὶ τῆς Ἐπιμνημόσυνης Δέησης στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.


Τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου τῶν Μιαουλείων,ὅπως διασώζει ὁ Ἀντώνιος Μανίκης στὸ περιοδικὸ Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας (Ἔτος 19ο Ἂρ 6. Τεῦχος (220) Ἰούνιος 1959,Ἔτος 20ο Ἂρ 6-7. Τεῦχος (232-233) Ἰούνιος-Ἰούλιος 1960,Ἔτος 21ο Ἂρ 6. Τεῦχος (244) Ἰούνιος 1961,Ἔτος 22ο Ἂρ 6. Τεῦχος (256) Ἰούνιος 1962),κατὰ τὴν ἄφιξη τοῦ ἐπιβατικοῦ πλοίου Νεράϊδα (ὥρα ἐνάτη βραδυνῆ) ἐρρίποντο πυροτεχνήματα (πύραυλοι) καὶ πάσης φύσεως βεγγαλικὰ πρὸς τιμὴν τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη.Τὸ ἔτος 1961 δέ,εἶχε γραφτεῖ ἐπὶ τοῦ τοίχους τοῦ Κάστρου μὲ πυροτεχνήματα ἡ φωτεινὴ ἐπιγραφὴ «Μιαούλης».Κατὰ τὴν δεύτερη ἡμέρα (Κυριακή),ἐτελεῖτο Δοξολογία καὶ Ἐπιμνημόσυνη Δέηση,παρουσία τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν τῆς Νήσου Ὕδρας,τῶν Ἐπισήμων της Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.


Οἱ ἐκδηλώσεις περατώνονταν μὲ τὴν κατάθεση στεφάνων στὴν προτομὴ τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη (περίβολος Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας),μὲ τὴν ρίψη στεφάνων στὴν θάλασσα,ἔμπροσθέν της προβλήτας τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας (μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς Βασιλικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας) καὶ τὴν μεταφορὰ τῆς Ληκύθου τῆς καρδιᾶς τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη μέσω πομπῆς στὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο-Μουσεῖο Ὕδρας.Χρονικὸ Ἀναπαραστάσεως Πυρπολήσεως Τουρκικῆς Ναυαρχίδος
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἐπαναστάσεως ἐν ἔτει 1822.

Ἡ πρώτη ἀναπαράσταση πυρπολήσεως Τουρκικῆς ναυαρχίδας στὴν Ὕδρα,ἔγινε γιὰ πρώτη φορά, πολλὰ ἔτη πρὸ τῆς καθιέρωσης τῆς ἑορτῆς τῶν Μιαουλείων (1957),κατὰ τὸ ἃ΄δεκαήμερό του ἔτους 1822.Τὴν πληροφορία αὐτή,παραθέτει ὁ Χρῆστος Χριστοδούλου (Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας,Ἄρ. Φύλλου 115 (219) Αὔγουστος 1992) σημειώνοντας πὼς τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔχει καταγραφεῖ ἀπὸ τὸν Γερμανὸ ἐθελοντὴ Αlbert A. Muller.

Ἡ ἀναπαράσταση τῆς πυρπολήσεως πραγματοποιήθηκε στὸν λιμένα τῆς Ὕδρας, εἷς ἀνάμνησιν τοῦ ἄθλου τοῦ Ψαριανοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη & τοῦ Ὑδραίου Ἀνδρέα Πιπίνου οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συντονισμένης καταδρομικῆς ἐπιχειρήσεως τῆς 6ης-7ης Ἰουνίου 1822 εἷς τὴν Χίον ἐπυρπόλησαν τὴν Τουρκικὴ ναυαρχίδα τοῦ Καρᾶ Ἀλῆ (πυρποληθεῖσα ὑπὸ τοῦ Κανάρη) & τὴν Τουρκικὴ  ὑποναυαρχίδα (πυρποληθεῖσα ὑπὸ τοῦ  Πιπίνου)).

Στὴν κατασκευὴ τοῦ τρίκροτου πολεμικοῦ ποὺ ἀνατινάχθηκε στὴν συγκεκριμένη ἀναπαράσταση συμμετεῖχαν οἱ Γάλλοι Hannay καὶ Jourdain.
Φωτογραφία: Ἰστολόγιον Ὕδρας Πολιτεία «Ἡ γιορτὴ τῆς ἐκατονταετίας ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση στὴν Ὕδρα (1821-1921)»
Ὑδραῖος Φουφουλοφόρος ἀποτίει φόρο τιμῆς ἔμπροσθέν της Ληκύθου ποὺ περιέχει τὴν καρδιὰ τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη.Παραθέτουμε τὸ ἀπόσπασμα ποὺ περιγράφει τὴν συγκεκριμένη ἀναπαράσταση τῆς πυρπόλησης, ὅπως αὐτὴ πραγματοποιήθηκε κατὰ τὸ ἔτος 1822 καὶ διασώζει ἡ γραφὴ τοῦ Albert A. Muller.
«Πηγή:Πῶς εἶδαν οἱ ξένοι τὴν Ἑλλάδα τοῦ ’21, Ἀπομνημονεύματα,χρονικά,ἡμερολόγια,ὑπομνήματα,ἀλληλογραφία ἐθελοντῶν,διπλωματῶν,εἰδικῶν ἀπεσταλμένων,περιηγητῶν,πρακτόρων κ.α,Τόμος Δεύτερος,1822-1823,4η Ἔκδοση,Ἐκδόσεις Στάχυ,Ἀθήνα 1999,Κυριάκος Σιμόπουλος.


Κεφάλαιο:Πατριωτικὲς ὁμιλίες στὴν πλατεία (σὲλ 284-286)...(Γραφὴ Κυριάκου Σιμόπουλου)Εἰκόνες τῆς καθημερινῆς ζωῆς μέσα στὴν δίνη τοῦ πολέμου καὶ τῆς δυστυχίας,σκῆνες μαχῶν, λεπτομέρειες ἄγνωστες γιὰ τὴν ἐμφάνιση καὶ τὴν συμπεριφορὰ Ἑλλήνων καὶ ξένων στὸν δεύτερο χρόνο τοῦ ξεσηκωμοῦ καταγράφει στὸ χρονικό του ὁ Γερμανὸς Ἐθελοντὴς Albert A. Muller ἀξιωματικός του πυροβολικοῦ...

...Βρέθηκε στὴν Ὕδρα τὸν Μάϊο,κατὰ τὸν πανηγυρισμὸ τοῦ καταποντισμοῦ τῆς Τουρκικῆς ναυαρχίδας ποὺ πυρπόλησε ὁ Κανάρης.Ἐκεῖ συνάντησε τὸν Γάλλο ἐθελοντὴ πλοίαρχο Phillipe Jourdain. Γιὰ νὰ συμβάλλει στὸν λαϊκὸ ἑορτασμὸ o Jourdain,σχεδίασε μία ἀναπαράσταση τῆς καταστροφῆς.


(Γραφὴ Albert A. Muller) Φωνάξαμε ἕνα ξυλουργὸ νὰ μᾶς ἑτοιμάσει ἕνα ξύλινο τελάρο ποὺ τὸ στερεώσαμε σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ παράθυρά μας.Πάνω στὸ τελάρο τεντώσαμε τὸ χαρτὶ ποὺ εἶχε σχεδιάσει ἂπ΄τὸν Jourdain.Οἱ ἐθελοντὲς Sholl καὶ Hannay (Γάλλος Λοχαγὸς) ἑτοίμασαν τὰ χρώματα καὶ ἄρχισα νὰ ζωγραφίζω.Ἡ εἰκόνα παράσταινε ἕνα τρίκροτο πολεμικό, τυλιγμένο στὶς φλόγες τὴν ὥρα ποὺ ἔγινε ἡ ἔκρηξη τῆς μπαρουταποθήκης.Συντρίμμια καὶ ἀνθρώπινα σώματα τινάζονταν στὸν ἀέρα.Ἀπὸ κάτω ἡ φράση «Ζήτω ἡ Ἐλευθερία».

Μόλις σουρούπωσε φωτίσαμε τὴν ζωγραφικὴ ἀναπαράσταση.Στοὺς δρόμους,στὰ παράθυρα ὅλοι πυροβολοῦν.Τὸ πλῆθος ἐπέβλεπε μὲ μεγάλη προσοχὴ τὴν εἰκόνα.Ἦταν κάτι πρωτόγνωρο μὰ ὅλα ἔδειχναν πὼς δὲν τοὺς ἄρεσαν διόλου.Ὕστερα ἀπὸ λίγο μπῆκε στὸ σπίτι βιαστικὰ ὁ γραμματέας τῆς Δημογεροντίας καὶ μᾶς παρακάλεσε γαλλικὰ νὰ ἀπομακρύνουμε ἀμέσως τὸν πίνακα γιατί ὁ κόσμος φώναζε πὼς τὸ τουρκικὸ καράβι ἔπρεπε νὰ γίνει κομμάτια καὶ νὰ βουλιάξει.Ἦταν ἕτοιμοι,εἶπε,νὰ πραγματοποιήσουν τὸν καταποντισμό του μὲ λιθοβολισμό,καὶ αὐτὸ θὰ εἶχε δυσάρεστες συνέπειες γιά μας.Σβήσαμε ἀμέσως τὰ φῶτα,τραβήξαμε μέσα τὴν εἰκόνα καὶ εἴδαμε τὸ πλῆθος νὰ διαλύεται...»

Χρονικὸ Καθιερώσεως Ἀναπαραστάσεως Πυρπολήσεως τῆς Τουρκικῆς Ναυαρχίδος
κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Μιαουλείων
 Πρώτη ἀναπαράσταση πυρπόλησης Τουρκικῆς Ναυαρχίδας στὰ πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῶν Μιαουλείων,ἔτος 1963.
Ὁ πρωτεργάτης (ἡ ψυχὴ) τοῦ ἐθίμου τῆς αναπαράστασης τῶν Μιαουλείων, ἦταν ὁ Κυριάκος Μισῆρος,ὁ ὁποῖος συνεπικουρούμενος ἀπὸ τὸν Ντίνο Ποριώτη (ἢ Παύλου) πρωτοστάτησε στὴν ἀναβίωση καὶ στὴν καθιέρωση ὅλων τῶν παλαιῶν ἐθίμων τῆς Ὕδρας,ὅπως ἡ Καύση τοῦ ὁμοιώματος τοῦ Ἰούδα κατὰ τὸν Ἑσπερινό της Ἀγάπης τὴν Κυριακή του Πάσχα,τοῦ ἐθίμου τοῦ Κλειδωνᾶ,τοῦ ἐθίμου τῆς Ντολοφάγκας τοῦ Ἅγιου Γιάννη τοῦ Ψώριζα κ.ἃ
Ἕως τὸ ἔτος 1962,δὲν ἀναγράφεται στὰ τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας» οὐδεμία ἀναφορὰ περὶ ἀναπαραστάσεως πυρπολήσεως Τουρκικῶν ναυαρχίδων.((Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας (Ἔτος 19ο Ἂρ 6. Τεῦχος (220) Ἰούνιος 1959,Ἔτος 20ο Ἂρ 6-7. Τεῦχος (232-233) Ἰούνιος-Ἰούλιος 1960,Ἔτος 21ο Ἂρ 6. Τεῦχος (244) Ἰούνιος 1961,Ἔτος 22ο Ἂρ 6. Τεῦχος (256) Ἰούνιος 1962))
Ἡ γραφὴ τοῦ Ἀντώνιου Μανίκη στὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 22ο,Ἄρ.6 (256) Ἰούνιος 1962), παρουσιάζει ἕνα ἀνιαρὸ τελετουργικὸ τέλεσης τῆς ἑορτῆς τῶν Μιαουλείων τὸ ὁποῖο ἐπαναλαμβάνεται κάθε ἔτος.Συνεπῶς ἐκ τῶν γραφομένων αὐτῶν, ἀποδεικνύεται πῶς ἕως καὶ τὸ ἔτος 1962 δὲν εἶχε πραγματοποιηθεῖ οὐδεμία ἀναπαράσταση πυρπολήσης Τουρκικῆς Ναυαρχίδας.   Ἰδοὺ ἡ σχετικὴ ἀναφορά:

«...Καὶ ἐφέτος ὁ πανηγυρισμὸς τῆς τοπικῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Ὕδρας,τῶν λεγομένων Μιαουλείων,μεγαλοπρεπέστατος στὴν σεμνότητα καὶ ἀρχοντικὸς στὴν ὅλην ἐμφάνισίν του.Τυπικὸς ὅμως καὶ χωρὶς καμμίαν ἀλλαγὴν τῶν προηγουμένων.Ἡ αὐτὴ σκηνοθεσία,ἡ αὐτὴ σκηνογραφία,τὸ ἴδιον θέαμα καὶ ἡ ἐκτέλεσις τοῦ προγράμματος,τοῦ ἀπὸ ἐτῶν καθιερωθέντος,πραγματικὴ «ἐπανάληψις τῶν μεμαθημένων» καὶ στερεότυπος.Θὰ ἦτο δικαιολογημένη, λοιπὸν καθ’ὅλην τὴν γραμμήν,ἡ παράλειψη τῆς παρούσης περιγραφῆς,ἂν τὰ τιμήσαντα μὲ τὴν παρουσία τῶν τὴν ἑορτὴ Πρόσωπα ἤσαν τὰ ἴδια,ἀλλὰ δὲν συμβαίνει τοῦτο.Συνεπῶς ἐπιβάλλεται νὰ γράψωμεν τὰ παρακάτω γραμμᾶς καὶ νὰ εὐχηθῶμεν ὅπως τοῦ χρόνου,ἂν τὸ περιοδικὸν ἢ ὁ ἐκδότης του δὲν ἔχουν ἐν τῷ μεταξὺ ἐκμετρήσει τὸ ζῆν,ἡ περιγραφὴ εἶναι διαφορετική του καθιερωθέντος μεγαλοπρεποῦς μέν,ἀλλὰ σφόδρα τυπικοῦ σχήματος»
Ἡ πρώτη ἀναπαράσταση πυρπόλησης πραγματοποιήθηκε κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Μιαουλείων τοῦ ἔτους 1963.Συγκεκριμένα ὁ Ἀντώνιος Μανικὴς (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 23ο ,Ἄρ.6 (268) Ἰούνιος 1963) περιγράφει τὸ δρώμενο τῆς ἀναπαράστασης μὲ τὰ ἑξῆς γραφόμενα:
«...καὶ ἐνῶ «ὑπερθὲν» τῶν κτιρίων τῆς Ναυτικῆς Σχολῆς,φαναράκια ἀναμμένα ἐσχημάτιζαν τὴν λέξιν «Μιαούλης,ἤρχισε κατὰ τὶς ἐννιάμιση ἡ καῦσις τῶν πυροτεχνιμάτων.Πολλά,πλούσια καὶ εἰς τὸ ἔπακρον φαντασμαγορικὰ ἤσαν ταῦτα,ὥστε πάντας τοὺς θεωμένους εἶχαν μεταβάλει εἷς κεχηνότας χάνους ἀπὸ τὸν θαυμασμόν.Καὶ ὡς κατακλεὶς τῆς φωταψίας ἄναψαν καὶ «μπουρλότο».Τοῦτο ἦτο ἕνα παλιοκάϊκο τοῦ Καπετὰν Γρηγόρη Βιέννα,δωρηθὲν παρὰ τούτου,διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν,εἷς τὴν Ὀργανωτικὴν Ἐπιτροπήν.Τέλος ὡραία λαμπαδηφορία ἀπὸ μαθητᾶς τοῦ Γυμνασίου,Προσκόπους καὶ ἄλλους νέους,μ’ ἐπικεφαλῆς τὴν Μουσικήν, ἐτερμάτισε τὴν ὡραία ἐκείνην ἑσπέραν.Τὸ δὲ μπουρλότο,συρόμενον ἀπὸ βενζινάκατον,ἀπὸ Μανδράκι ἕως Καμίνι,μεγαλοπρεπῶς ἐκαίετο καὶ πέραν τοῦ μεσονυκτίου.»Σύμφωνα μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Ἀργείτη,(ἕναν ἐκ τῶν παλαιοτερῶν πυρπολητῶν-μπουρλοτιέρηδων τῶν Μιαουλείων) τὸ  πρῶτο πλήρωμα τὸ ὁποῖο ἔλαβε μέρος στὴν ἱστορικὴ αὐτὴ ἀναπαράσταση (ὅπως τοὺς μνημόνεψε σὲ κατ’ ἰδίαν συνάντησή μας) ἀπαρτιζόταν ἀπό τους:
Κυριάκο Μισῆρο,Ντίνο Ποριώτη ἢ Παύλου,Ἠλία Ἀσλάνη,Κυριάκο Δεληγιάννη,Ἐλευθέριο Τζίντζηρα, Γεώργιο Μαλατάντε,Ἰωάννη Ἀναργύρου καὶ Νικόλαο Καλοδῆμο

Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης,κατὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος 1964,(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 24ο ,Ἄρ.6 (280) Ἰούνιος 1964) στὸ ἑορταστικό του ἄρθρο γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις τῶν Μιαουλείων,δὲν ἀναφέρεται στὴν ἐκ νέου διεξαγωγὴ δρώμενου ἀναπαράστασης τῆς πυρπόλησης τῆς Τουρκικῆς ναυαρχίδας ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ὁμάδα πυρπολητῶν.
Καταγράφει τὴν ρίψη πυρομαχικῶν καὶ βεγγαλικῶν τὸ Σαββατόβραδο, τὴν διεξαγωγὴ λαμπαδηδρομίας   τῶν προσκόπων κατὰ μῆκος τῆς προκυμαίας καὶ τὴν διεξαγωγὴ ἑνετικῆς ἑορτῆς τῶν βενζινακάτων μὲ παράλληλη ρίψη πυροτεχνημάτων τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς.

(Σημείωση:Προφανῶς ὁ χαρακτηρισμὸς αὐτὸς τῆς ἑνετικῆς ἑορτῆς προσδιορίζει τὶς ἑνετικὲς λεμβοδρομίες οἱ ὁποῖες ἐλάμβαναν χώρα ἀπὸ τὸ Κάβο-Κάστρο ἕως τὸν μῶλο Μωβίσι-Τσέπι καὶ ὄχι τὸ δρώμενο τῆς πυρπολήσεως)
Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης ὅμως καταγράφει λεπτομερῶς μία ἄλλη ἀναπαράσταση πυρπόλησης Τουρκικῆς ναυαρχίδας ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε ἕνα μήνα ἀργότερα,στὰ πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων «Ἡ Ἑορτὴ τῶν Πυρῶν»,τὴν 2αν Αὐγούστου 1964.

Ἡ ἑορτὴ τῶν πυρῶν διοργανώθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἔτος 1952 ἀπὸ τὴν Ὁμοσπονδία τῶν Ἐκδρομικῶν Σωματείων τῆς Ἑλλάδος,μέλος τῆς ὁποίας ὑπῆρξε καὶ τὸ Φιλυδραϊκὸ Σωματεῖο «Φυσιολάτρης, τὸ ὁποῖο ὀργάνωνε τὴν συγκεκριμένη ἑορτὴ στὴν Ὕδρα.Ἡ ἑορτὴ ἦταν ἀφιερωμένη στὸν Προμηθέα Δεσμώτη ὁ ὁποῖος δώρισε τὸ Θεῖον Δῶρο τοῦ Πυρὸς στὴν ἀνθρωπότητα.Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Πυρὸς ἀποτελοῦσε τὴν ἀναβίωση τῶν ἀρχαίων φρυκτωρίων καὶ συμβόλιζε τὴν ἀθάνατη φλόγα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος.


Ὁ πρόεδρος τοῦ Φιλυδραϊκοῦ Σωματείου «Φυσιολάτρης», Χρῆστος Γιαννουλόπουλος  κατὰ τὴν ἐκφώνηση τοῦ λόγου του,κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς 2ας Αὐγούστου 1964, ἀφιέρωσε τὴν Ἑορτὴ τοῦ Πυρὸς στὴν μνήμη τῶν Ὑδραίων Ναυμάχων τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐθνεγερσίας καὶ προλόγισε τὴν ἀναπαράσταση τῆς πυρπολήσεως τοῦ μπουρλότου.Συγκεκριμένα ἀνέφερε τὰ ἑξῆς:(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας (Ἐτὸς 24ο,Ἄρ.9 (283) Σεπτέμβριος 1964)
(Ἀπόσπασμα Λόγου)


«...Θελήσαμε μὲ τὴν σημερινὴ ἑορτὴ νὰ φωτίσουμε τὸ πέλαγος τῆς Ὕδρας μὲ τὶς ἐκδρομικὲς πυρὲς καὶ ἀπὸ τὸν ἱστορικὸν τοῦτο τόπο νὰ ἑνωθοῦν οἱ φωτεινὲς ἀνταύγειες τῆς Ὕδρας μὲ τὶς ἄλλες πυρὲς τῶν βουνῶν καὶ τῶν ἱστορικῶν τόπων τῆς Ἑλλάδος.

Θελήσαμε ὅμως μὲ τὴν ἐκδήλωση μᾶς αὐτὴ νὰ ἀποτίσουμε φόρο τιμῆς πρὸς τοὺς ἠρωϊκοὺς ναυμάχους τοῦ 21,αὐτοὺς τοὺς δοξασμένους ἐπωνύμους καὶ ἀνωνύμους ἥρωας,ποὺ μὲ πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἀγάπη πρὸς τὴν ἐλευθερία ξεκίνησαν ἀπὸ τὰ βραχώδη θαλασσοδερμένα τοῦτα ἀκρογιάλια,γιὰ νὰ δώσουν περιεχόμενο πραγματώσεως στὸ κήρυγμα τῆς λευτεριᾶς.Κήρυγμα ποὺ ἐθέρμαινε τὰ στήθη τῶν σκλαβωμένων 400 χρόνια καὶ ἐφλόγιζε τὶς καρδιές τους.Σ’αὐτοὺς τοῦ ἥρωες τῆς θάλασσας ποὺ ρεζίλεψαν τοὺς δυνατοὺς ὀθωμανικοὺς στόλους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης,ἀφιερώνουμε τὶς ἐκδρομικὲς πυρὲς τῆς Ὕδρας τούτη τὴ βραδυά,ποὺ θὰ ἔχουν σὰν φλογερὸ ἐπιστέγασμα τὴν θεαματικὴ πυρπόληση ἑνὸς μπουρλότου,ἰσχνὴ ἀπομίμηση τῶν μπουρλότων τῶν ναυμάχων τῆς Ὕδρας καὶ τῶν ἄλλων νησιῶν ,ποὺ τίναζαν στὸν ἀέρα τὶς ὑπερήφανες τουρκικὲς ναυαρχίδες.Δόξα καὶ τιμὴ στὴν αἰώνια καὶ ἀθάνατη μνήμη τῶν ἠρωϊκῶν ἐκείνων προγόνων.Δόξα καὶ τιμὴ στὸν ἱερό της Ὕδρας βράχο,ποὺ θ’ἀντιφεγγίση ἀπόψε ἀπὸ τὶς ἐκδρομικὲς πυρὲς τοῦ «Φυσιολάτρη».Πυρπολητὴς-μπουρλοτίερης τῆς συγκεκριμένης ἑορτῆς ὑπῆρξε ὁ Γεώργιος Ν.Σαχίνης,ὁ ὁποῖος κατὰ τὶς ἐννέα παρὰ τέταρτο,ἄναψε ἐντός του περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας πυρσούς. Παραθέτουμε τὸ ἀπόσπασμα τῆς πυρπολήσεως τοῦ μπουρλότου,ὅπως αὐτὸ δημοσιεύθηκε μὲ τὴν γραφὴ τοῦ Γεωργίου Ν. Σαχίνη στὸ περιοδικὸ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας (Ἐτὸς 24ο,Ἄρ.9 (283) Σεπτέμβριος 1964)«Εἶναι γραφικὸ τὸ θέαμα,ποὺ παρουσιάζουν τὰ σκοτεινὰ δαιδαλώδη δρομάκια τῆς Ὕδρας,καθὼς φωτίζονται στιγμιαία ἀπὸ τοὺς πυρσοὺς τῶν δρομέων.20:55μ.μ ἡ ὥρα μία βενζινάκατος ἀποσπᾶται ἀπὸ τὴν προκυμαία μὲ κατεύθυνση πρὸς τὸ πυρπολικό.Πυρσοφόρος καὶ πυροδότης ὁ Γιῶργος Σαχίνης,τιμης ἕνεκεν,σὰν ἀπόγονός του Ὑδραίου ναυάρχου Σαχίνη.

Πυρπολικὸ ἦταν μία μετασχηματισμένη σὲ ὑποτυπῶδες τέτοιο,βάρκα,γεμάτη εὔφλεκτες ὕλες,βεγγαλικά,βαρελότα καὶ πυροτεχνήματα,ποὺ τὴν εἶχε ἑτοιμάσει καὶ φουντάρει στὸν προλιμένα ὁ Καμινιώτης Μιχάλης Γαρυφόπουλος,παριστάνοντας αὐτὴ τὴν ὥρα κάποιον παλιὸν Ὑδραῖον μπουρλοτιέρη καὶ δὲν ἔχουμε καθόλου λίγους,παρακαλῶ νὰ παρατάξουμε.

Στὶς ἐννέα ἀκριβῶς μία φωτοβολίδα ἀπὸ τὸ Κάστρο δίνει τὸ σύνθημα τῆς ἁφῆς τῶν πυρῶν.Παρ’ εὐθὺς σβήνουν οἱ προβολεῖς καὶ ἀνάβουν οἱ φωτίες στὸ Κάστρο,στὸν Προφητ’Ἠλία καὶ στοὺς βράχους τοῦ νησιοῦ.Μαζὶ παίρνει φωτιὰ καὶ τὸ μπουρλότο στὸ προλιμένα.Θέαμα φαντασμαγορικὸ καθὼς ὑψώνονται ἀπ’αὐτὸ μεγάλες φλόγες καὶ φωτίζουν τὸ λιμάνι καὶ τὰ γύρω.Κρότοι ἀκούγονται ἀπὸ τὶς ἐκρήξεις τῶν βαρελότων καὶ τῶν ἄλλων πυροτεχνημάτων,ἐνῶ οἱ θεαματικοὶ πύραυλοι καὶ ρουκέτες πολύχρωμες φλογίζουν τὸ στερέωμα καὶ ταυλακώνουν μὲ φωτεινὲς γραμμὲς καὶ λαμπρὲς ἀνταύγειες.Καὶ τὴν ὥρα ἐκείνη κάποιο τουριστικὸ πλεούμενο ἔρχεται σ’ἐπικουρία,προσθέτοντας καὶ τὰ δικά του πυροτεχνήματα.

Ὕστερα ἀπὸ μισῆ ὥρα οἱ φωτιὲς σβήνουν καὶ μόνο τὸ πυρπολικὸ ἐξακολουθεῖ νὰ φωτίζη,μὲ τὶς φλόγες του,τὸν προλιμένα καὶ τὰ γύρω του.Τὴ στιγμὴ αὐτὴ 50 παιδία ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ Κάστρο,κρατώντας ἀναμμένους ἑνετικοὺς φανοὺς καὶ κάνουν μία θριαμβευτικὴ παρέλασι κατὰ μῆκος τῆς προκυμαίας...»

(Σημείωση:Ἴσως ἡ Ἑορτὴ τοῦ Πυρός,νὰ ἀποτέλεσε τὴν μήτρα ἐκ τῆς ὁποίας δημιουργήθηκε ἡ ἰδέα τῆς ἀναπαραστάσεως τῆς πυρπολήσεως τῆς Τουρκικῆς Ναυαρχίδας.Ἡ περιγραφὴ τῆς ἑορτῆς στὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 16,Ἄρ.6 (184) Ἰούνιος 1956, διασώζει τὴν πληροφορία πὼς κατὰ τὸ βράδυ τῆς ἑορτῆς,σχηματίστηκαν ἐντός του λιμένος τῆς Ὕδρας σχηματισμοὶ φωταγωγημένων πλοιαριῶν τὴν ὥρα τῆς ἐκτόξευσης πυρομαχικῶν καὶ βεγγαλικῶν.)

Φωτογραφία:Μέλλον τῆς Ὕδρας (Ἐτὸς 25ο,Ἄρ.2 (288) Ἰούνιος 1965)
Ὁ Ντινος Ποριώτης ἢ Παύλου (ἀριστερὰ) καὶ ὁ Κυριάκος Μισῆρος (δεξιὰ) κατὰ τὴν ἀναβίωση τοῦ ἐθίμου τοῦ καυσίματος τοῦ Ἰούδα κατὰ τὸ ἔτος 1964.

Παρένθεση:
Τίθεται τὸ εὔλογο ἐρώτημα ἂν κατὰ τὸ ἔτος 1964 πραγματοποιήθηκαν στὴν Ὕδρα δύο διαδοχικὲς ἀναπαραστάσεις πυρπολήσεως Τουρκικῶν ναυαρχίδων,σὲ τόσο σύντομο χρονικὸ διάστημα’ δηλαδὴ κατὰ τὸν μήνα Ἰούνιο (ἑορτὴ τῶν Μιαουλείων) καὶ κατὰ τὸν μήνα Αὔγουστο (ἑορτὴ τῶν Πυρῶν).Ἡ ἀνάγνωση τῶν τευχῶν τοῦ περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας) τῆς θερινῆς περιόδου Ἰουνίου-Ἰουλίου-Αὐγούστου, ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα πῶς πραγματοποιήθηκε μία μόνο ἀναπαράσταση κατὰ τὸ ἔτος 1964’ αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἑορτῆς τῶν Πυρῶν, διότι ὁ Ἀντώνιος Μανίκης δὲν ἀναφέρει τίποτα στὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 24ο , Ἄρ.6 (280) Ἰούνιος 1964) στὸ χρονικό της ἑορτῆς τῶν Μιαουλείων).

Αναπαραστάσεις πυρπολήσεων,πέρα του έτους 1964,πραγματοποιοῦνταν πλεὸν μόνο κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Μιαουλείων.Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης στὸ περιοδικὸ Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας (Ἐτὸς 25ο, Ἄρ.6 (292) Ἰούνιος 1965) στὸ Χρονικό του Ἑορτασμοῦ τῶν Μιαουλείων κατὰ τὸ ἔτος 1965 ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:

..... «Περὶ τὴν 9ην ὥρα ἐκάησαν πυροτεχνήματα.Ὁμολογουμένος πλούσια ἤσαν, θεαματικά, φαντασμαγορικὰ καὶ πρωτότυπα καὶ εὐλόγως ἐνθουσίασαν τὰ πλήθη.

Ἡ πλέον θεαματικὴ ἀτραξιὸν ὅμως ἦτο ἡ πυρπόλυσίς της σὲ μπουρλότο τοῦ 21 διακευασθείσης βάρκας ἀπὸ τὴν γνωστὴν γιὰ τὰ πανηγύρια τῆς ἑταιρείαν «Κυριάκος Μισῆρος,Ντίνος Ποριώτης καὶ Σία».Ἂς εἶναι καλὰ ποὺ τόσην χαρὰν προκαλοῦν οἱ ἑκάστοτε φιέστες τους»...Φωτογραφία:Μέλλον τῆς Ὕδρας (Ἐτὸς 25ο,Ἄρ.6 (292) Ἰούνιος 1965)
Ὁ Κυριάκος Μισῆρος καὶ ὁ πυρπολητὴς Ἠλίας Ἀσλάνης,ἐντός της βάρκας


Στὸ περιοδικὸ Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας (Ἐτὸς 27ο,Ἄρ.6 (316) Ἰούνιος 1967) ἀναγράφονται τὰ ἑξῆς γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Μιαουλείων τὸ ἔτος 1967:«...Τότε καὶ ὁ Κυριάκος Μισῆρος καὶ ἡ παρέα του,ὑποδηθέντες τοῦ μπουρλοτιέρηδες,ἐπυρπόλησαν τὴν φανταστικὴν φεργάδαν τοῦ Καπετὰν Πασᾶ, «πῦρ βαλλόντες» εἷς τὸ καΐκι,ποὺ ἐδώρησε εἷς αὐτοὺς ὁ κ.Δημήτρης Στ.Παπουτσής.Εὖγε εἷς ὅλους!Καὶ ἔληξαν αἳ ἐκδηλώσεις τῆς πρώτης ἡμέρας καὶ βραδυᾶς...»


Φωτογραφία :Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας (Ἐτὸς 27ο,Ἄρ.6 (316) Ἰούνιος 1967)
Στὴ μέση ὁ ἀρχηγὸς Κυριάκος Μισῆρος.Γύρω του, ὁ Ἐλευθέριος Τζίντζηρας, ὁ Γεώργιος Μαλατάντες,ὁ Ἰωάννης Ἀναργύρου καὶ ὁ Νίκος Καλοδῆμος.

Μαγνητοσκόπιον: (Ἀρχεῖον ΕΟΑ Ἑορτασμὸς Μιαουλείων (1968))
 


(Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη)
Δύο φωτογραφίες τῶν πρωτοπόρων Πυρπολιτῶν τῶν Μιαουλείων,ἔξω ἀπὸ τὸν φοῦρνο τοῦ Σίακου.Διακρίνεται ὁ Ἀρχηγὸς Κυριάκος Μισύρος, πλαισιωμένος ἀπό τους Νίκο Καλοδῆμο,Γεώργιο Μαλατάντε,Ἰωάννη Ἀναργύρου και Ἐλευθέριο Τζίντζηρας.

Ἔκτοτε,δημιουργήθηκε στὴν Ὕδρα ἡ περίφημη νέα τάξη τῶν Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων τῶν Μιαουλείων, οἱ ὁποῖοι μὲ δέος, σεβασμό, ἀνιδιοτέλεια καὶ πίστη στὰ ἰδανικὰ τῆς νήσου Ὕδρας, συμμετέχουν ἐνεργὰ κάθε ἔτος στὴν ἀναπαράσταση τῆς πυρπολήσεως τῆς Τουρκικῆς Ναυαρχίδας κατὰ τὴν νύκτα τοῦ Σαββάτου καθὼς καὶ στὴν Δοξολογία καὶ  τὴν Ἐπιμνημόσυνη Δέηση τῆς Κυριακῆς.

Φωτογραφία Ὑδραῖοι Μπουρλοτιέρηδες.Ἰστολόγιον Ὕδρας Πολιτεία
Ἡ παλαιὰ γενεὰ τῶν Ὑδραίων Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων μπροστὰ στὴν προτομὴ τοῦ πρωτεργάτη τῆς Ὑδραϊκῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 27ης -28ης Μαρτίου 1821 καπετὰν Ἀντωνίου Οἰκονόμου.Διακρίνονται:
Ὄρθιοι ἓξ ἀριστερῶν: Φιλήμων Καραγιάννης,Παῦλος Μαλάνος, Παναγιώτης Βαρέλιας,Κούλης Λαναρᾶς,Γεωργακόπουλος Νίκος,Λευτέρης Κεχαγιόγλου, Γιούλη Λιάλιου,Κυριάκος Καρακατσάνης,Νικόλαος Μαῦρος,Ναπολέων Κωνσταντινίδης
Καθιστοὶ ἓξ ἀριστερῶν:Τάσος Λαγκαδιανός,Κωνσταντῖνος Ἀργείτης, Βαγγέλης Λημνιώτης,Σταῦρος Λημνιώτης,Τρύπος ΝικόλαοςΜαγνητοσκόπιον: (Ἀρχεῖον ΕΟΑ Μιαούλεια (Ἐπιθεώρησις Πολεμικοῦ Στόλου) 1970).Διακρίνονται Ὑδραῖοι Φουφουλοφόροι (01:18)

Τὸ δρώμενο τῆς ἀναπαράστασης τῶν Μιαουλείων εἶναι ἀφιερωμένο στὴν νικηφόρα ἔκβαση τῆς  Ναυμαχίας τοῦ Γέροντα κατὰ τὴν 29ην Αὐγούστου 1824.Παραθέτουμε περιληπτικὸ ἀπόσπασμα τοῦ Ἱστορικοῦ της Ναυμαχίας τοῦ Γέροντα.

Περίληψη τῆς Ναυμαχίας τοῦ Γέροντα
Πηγή:Ἱστορία τῆς Νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.
Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν.Ἀντώνιος Λιγνός,Ἀθῆναι 1953,σὲλ 432-43629η Αὐγούστου 1824.

Πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου.
*Δέκα Ὑδραϊκὰ πλοῖα,μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ ναυαρχίδα τοῦ Μιαούλη καὶ ἡ ὑποναυαρχίδα τοῦ Σαχτούρη,εὑρισκόμενα σὲ δυσμενῆ θέση λόγω τῆς νηνεμίας κινήθηκαν πρὸς δυσμᾶς.

Ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου.
*Ὁ ἐχθρικὸς στόλος κινούμενος μὲ εὐνοϊκὸ ἄνεμο κινήθηκε κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου.Ὁ Αἰγυπτιακὸς κατευθύνθηκε κατὰ τῶν δέκα μεμονωμένων Ὑδραϊκῶν πλοίων ἐνῶ ὁ Βυζαντινὸς (Τουρκικὸς) παρεμβλήθηκε μεταξὺ τῶν δέκα Ὑδραϊκῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἑλληνικῶν πλοίων.
Κατὰ τοῦ Βυζαντινοῦ στόλου,κινήθηκε ὁ Ψαριανὸς πυρπολητὴς Παπανικολὴς καταδιώκωντας τὰ ἐχθρικὰ πλοῖα.Ὁ καταιγισμὸς τῶν πυρῶν ἦταν τόσο πυκνός,ὥστε τὸ πυρπολικὸ τοῦ Παπανικολῆ διατρήθηκε ἀπὸ τὶς σφαῖρες καὶ παρεδόθηκε στὴν φωτιά.Ἀναφορὰ περὶ τοῦ Τουρκοαιγυπτιακοῦ στόλου στὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Γεωργίου Σαχτούρη:
 «Ὡς μέγα κινούμενο δάσος»Δία τῶν πυρπολικῶν ἐπίθεση.
*Ἐπίθεση τοῦ Ὑδραίου Ἰωάννη Ματρώζου (ὑπήνεμος) καὶ τοῦ Ὑδραίου Ἀνδρέα Πιπίνου (προσήνεμος) κατὰ ἑνὸς Αἰγυπτιακοῦ βριγαντίνου εἴκοσι κανονιῶν,πληρώματος 300 ἀτόμων.Ἡ ἀπόπειρα δὲν ἦταν ἐπιτυχὴς (λόγω ἀνέμου).Ὁ Πιπίνος  καὶ εἷς ναύτης τοῦ πληρώματος ἐπληγώθη.
*Νέα ἀπόπειρα τοῦ Σπετσιώτη πυρπολητῆ Λάζαρου Μούσιου (ὑπήνεμος),ὁ ὁποῖος κατάφερε νὰ κολλήσει τὸ πυρπολικό του στὸ Αἰγυπτιακὸ βριγαντίνι τὸ ὁποῖο τελικὰ ἀνατινάχθηκε στὸν παράλιο κόλπο τῆς Μανταλιᾶς.


Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο Δημήτριου Ν.Σταματάκου.
Ἡ στιγμὴ τῆς πυρπολήσεως κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Μιαουλείων,ἐν ἔτει 2010.Ἐπὶ τῷ ἔργω οἱ πυρπολητὲς Παντελὴς Λεμπέσης,Κωνσταντῖνος Ἀργείτης καὶ Δημήτριος ΣταματάκοςΜία ὥρα ἀργότερα
* Ὁ Ὑδραῖος πυρπολητὴς Γεώργιος Παπὰ Ἀντώνη Πάπα Θεοχάρης ἐκόλησε τὸ πυρπολικό του στὴν δεξιὰ πλευρὰ μίας Τυνήσιας φρεγάτας,πληρώματος 900 ἀτόμων
* Ὁ Ὑδραῖος πυρπολητὴς Γεώργιος Βατικιώτης,καθ’ ὑπόδειξη τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη, κολλάει τὸ πυρπολικό του στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τῆς φρεγάτας.
Ἡ φρεγάτα ἔγινε παρανάλωμα τοῦ πυρός.Ὁ πυρπολητὴς Θεοχάρης πληγώθηκε,δύο φονεύθησαν καὶ ἄλλοι τέσσερις τραυματίσθηκαν
Φωτογραφία: Προσωπικό Ἀρχεῖο Δημήτριου Ν.Σταματάκου.
Ἡ στιγμὴ τῆς πυρπολήσεως κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Μιαουλείων,ἐν ἔτει 2006.
Γραφὴ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη διὰ τὰ συμβάντα τῆς ναυμαχίας τοῦ Γέροντα
Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Δέκατος 1824.Ἐπιστολὴ ἐκ Γέροντος τὴ 30η Αὐγούστου 1824 πρὸς Τοῖς Εὐγενεστάτοις προκρίτοις τῆς νήσου Ὕδρας,σὲλ 436-439


Ὅθεν περὶ τὰς ἑπτὰ ὤρμησεν ὁ ἄνδρειος πυρπολιστὴς Γ.Παπαντώνη κατὰ μίας φρεγάτας,εἷς τὴν ὁποίαν μετέδωκεν ἐπιτηδείως τὸ Ἑλληνικὸ πῦρ διὰ νὰ θερμανθῶσιν οἱ ἐν αὐτὴ ἐχθροὶ τῶν ὁποίων τὸ αἷμα εἶχε παγώσει ἀπὸ τὸν φόβον.Ὁ ἄνδρειος οὗτος πυρπολιστὴς ἠμισείαν περίπου ὥραν ὑπέφερε τὴν ψιλὴν φωτιὰν ἐννιακοσίων ἐχθρῶν ἀπὸ τὴν πρύμνην τῆς φρεγάτας καὶ δὲν ἔφυγε μὲ τὴν βάρκα του,παρ’ἀφοῦ εἶδε ὅτι ἐπιασεν ἡ πρύμνη καὶ πρώρα της ἀπὸ τὴν δεξιὰ πλευράν’τοῦ ἐπληγώθησαν δὲ καὶ ἓξ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν ψιλὴν φωτιάν,ἐξ ὧν οἱ δύο ἀπῆλθον χαίροντες εἷς τὰς αἰωνίους μονὰς’ ἐπληγώθη κὰ ὁ ἴδιος εἷς τὸν μῆρον ἐλαφρὰ’τότε ὑποπτευόμενοι διὰ τὸ προφθάσαντες νὰ σβύσωσι τὴν φωτιάν,ἐστείλομεν καὶ τὸ πυρπολικὸν τοῦ Γ.Βατικιώτου,ὁ ὁποῖος τὸ ἐκόλλησεν ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος,καὶ οὕτως ἡ ὡραία ἐκείνη φρεγάτα ἔγινε παρανάλωμα τοῦ πυρός..»


Φωτογραφία:Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη.
Ὁμάδα παλαιῶν πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων ἔμπροσθέν του βορεινοῦ πυλῶνος τοῦ περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.
Ὄρθιοι ἀπὸ ἀριστέρα:Νικόλαος Τρύπος,Σταῦρος Λημνιώτης,Κούλης Λαναρᾶς,Κυριάκος Μισῆρος,Ντίνος Ποριώτης,Βαγγέλης Λημνιώτης, Νικόλαος Μέξης,Νικόλαος Μαῦρος
Καθιστοὶ ἀπὸ ἀριστερά:Σταῦρος Ντοῦσκος,Τάσος Λαγκαδιανός, Κωνσταντῖνος Ἀργείτης,Παναγιώτης (Νότης)Ρούσσης,Λευτέρης Μαῦρος, Φιλήμων Καραγιάννης

Ἀναφορὰ στὸ Ἡμερολόγιο τοῦ ἈναστάσιουΤσαμαδου γιὰ τὸ συγκεκριμένο περιστατικό:


«..Ἔπεσαν οἱ Τοῦρκοι εἷς τὴν θάλασσαν καὶ ὅλη ἡ θάλασσα γέμισε Τούρκους.Ἐπήγαμε μὲ τὴν σκαμπαβία,ὁμοίως καὶ ὁ Κριεζὴς καὶ ἐπιάσαμε καὶ θυσιάσαμε ἕως ὅπου βαρεθήκαμε.Ἔπειτα ἐπιάσαμε τὸν καπιτάνιον τῆς φεργάδας τὸν ἴδιον σερασκέρην,ὁμοίως καὶ ἕνα μπίμπασην,χιλίαρχον ὅλους 34...μᾶς εἶπεν ὁ καπετὰν σερασκέρης,ὅτι ἦτον μέσα 1.000 ἄνθρωποι.»Ὥρα ἐνάτη ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου.Τέλος ναυμαχίας.
Ἀγκυροβόληση Ἐχθρικοῦ στόλου στὴν Ἁλικαρνασσό.Ἀγκυροβόληση Ἑλληνικοῦ στόλου στὸν Γέροντα.


Ἀναφορὰ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη πρὸς τοὺς Πρόκριτους τῆς νήσου Ὕδρας:

«..Εἷς ὀλίγους λόγους ἡ δύναμις τῶν ἐχθρῶν δὲν εἶναι παρὰ εἷς μόνον τὸ μέγεθος τῶν πλοίων καὶ εἰς τὸ πολυάριθμον τῶν κανονιών’τὸ δὲ θρυλούμενον τακτικὸν Αἰγυπτιακὸν στράτευμα σύγκειται ἀπὸ τόσα παιδάρια ἀπὸ τὰ ὁποία μόλις χίλια ἑξαρκοῦν εἷς ἑνὸς μόνου ἕλληνος σπάθην...»

Φωτογραφία: Προσωπικό Ἀρχεῖο Δημήτριου Ν.Σταματάκου.
Μιαούλεια 2006
Ἀπώλειες Ἑλλήνων (Ἅπαντες Ὑδραῖοι)

Φονευμένοι: Γεωργάκης Γκίκα Ρούσης,Ἀντώνιος Σκούρτη,Γιάννης Τσόγλας
Πληγωμένοι:Ἀνδρέας Πιπίνος,Ἀνδρέας Δεδίμης,Ἀντώνιος Χ΄Θεοφίλου,Δημήτριος Μπογαζιάνος,Γιάννης Βαρσάμος,Πέτρος Φρισκαλάκης,Ἀλέξανδρος Μπουντούρης, Γεώργιος Παπαθεοχάρης.
Μαγνητοσκόπιον:(Ἀρχεῖον ΕΡΤ Ἐπίκαιρα 1967-1974 - Ὕδρα 150 Χρόνια 1821 Μιαούλεια 1971)
Διακρίνονται Ὑδραῖοι Πυρπολητὲς-Μπουρλοτιέρηδες (00:34)

Τὴν μνήμη τῶν συγκεκριμένων Θαλασσαετών,τιμουν καὶ ἐξυμνοῦν κάθε ἔτος οἱ νέοι Ὑδραῖοι Πυρπολητὲς-Μπουρλοτιέρηδες οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Μιαουλείων.


Φωτογραφία (Ὕδρα στὴν μηχανὴ τοῦ χρόνου)Ὑδραῖοι Μπουρλοτιέρηδες  
Παλαιὰ γενεὰ Ὑδραίων Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων.Διακρίνονται ἐξ ἀριστερῶν:

Ντίνος Ποριώτης,Λευτέρης Κεχαγιόγλου(πίσω),Κυριάκος Μισῆρος,στὸ βάθος Βαγγέλης Λημνιώτης,Κυριάκος Λαναρᾶς,Παναγιώτης Βαρέλιας, Κωνσταντῖνος Ἀργείτης,Νεκτάριος Μοίρας (πίσω)
Μαγνητοσκόπιον: (Ὕδρα Ἀρχεῖον ΕΟΑ Ἑορτασμὸς Μιαουλείων 1974)
Διακρίνεται Ὑδραῖος Φουφουλοφόρος σημαιοφόρος (00:50)Φωτογραφία: Προσωπικό Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη
Ὄρθιοι ἓξ ἀριστερῶν: Κούλης Λαναρᾶς,Λευτέρης Λαγκαδιανός,Ναπολέων Κωνσταντινίδης,Φιλήμων Καραγιάννης (πίσω),Κυριάκος Μισῆρος & Ντίνος Ποριώτης ἢ Παύλου.Καθιστὸς ὁ Κωνσταντῖνος Ἀργείτης.Μαγνητοσκόπιον: (Ὕδρα Ἀρχεῖον ΕΟΑ Ἑορτασμὸς Μιαουλείων 1976)
Ἀκούγεται ὁ φυσικὸς ἦχος τῶν χαρμόσυνων κωδωνοκρουσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,πρὸ τῆς τοποθέτησης τοῦ ἠλεκτρικοῦ συστήματος.


Φωτογραφία: Προσωπικό Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη
Ὄρθιοι ἓξ ἀριστερῶν: Παῦλος Μαλάνος,Γεωργακόπουλος Νίκος,Κυριάκος Καρακατσάνης,Μανώλης Ποῦλος,Τάκης Βαρέλιας,Τάσος Λαγκαδιανός, Σταῦρος Λημνιώτης,Βαγγέλης Λημνιώτης,Νικόλαος Μαῦρος
Καθήμενοι ἓξ ἀριστερῶν:Κούλης Λαναρᾶς, (ὁ ἐγγονὸς τοῦ Ναπολέοντα),Κωνσταντῖνος Ἀργείτης,Ναπολεῶν Κωνσταντινίδης

Μαγνητοσκόπιον: (Ὕδρα Ἀρχεῖον ΕΟΑ Ἑορτασμὸς Μιαουλείων 1977)
Παρουσιάζονται πλάνα τῆς πυρπολήσεως τῆς Τουρκικῆς ναυαρχίδος (01:14)


Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη
Ὅλη ἡ ἱστορία…. Ἀπὸ πρύμνα (Μπουρλοτιέρηδες):Γεώργιος Καλαφάτης (ἄντυτος) Νικόλαος Μέξης,,Κυριάκος Μισῆρος (κόκκινο γελέκο),Ντίνος Ποριώτης ἢ Παύλου,Βαγγέλης Λημνιώτης (πίσω),Κυριάκος Λαναρᾶς, Φιλήμων Καραγιάννης,Κωνσταντῖνος Ἀργείτης,Νεκτάριος Μοίρας (στὰ κουπιά),Ναπολέων Κωνσταντινίδης,Παναγιώτης Βαρέλιας,Σταῦρος Λημνιώτης,Τάσος Λαγκαδιανὸς.
Κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τῶν ἀναπαραστάσεων,τὸ τελετουργικό της πυρπολήσεως ἦταν ἁπλὸ καὶ λιτό.Οἱ Ὑδραῖοι Πυρπολητὲς-Μπουρλοτιέρηδες ποῦ συμμετεῖχαν στὸ δρώμενο,ἐπιβιβάζονταν στὴν κωπηλατικὴ βάρκα τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας, καὶ κωπηλατώντας,προσέγγιζαν τὸ Τουρκικὸ ντελίνι ὅπου καὶ τοῦ ἔθεταν τὸ μπουρλότο.
 Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Δημητρίου Ν.Σταματάκου
Μιαούλεια 1998.Τὸ ντελίνι φλέγεται,ἐνῶ οἱ πυρπολητὲς ἀπομακρύνονται.


Παλαιὰ Φωτογραφία (Προσωπικὸ Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη) τῆς κωπηλατικῆς βάρκας τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας.Ἐξ ἀριστερῶν διακρίνονται: Ὁ Ντίνος Παύλου ἢ Ποριώτης,Παντελὴς Λεμπέσης, Παναγιώτης (Νότης) Ρούσσης,Νίκος Τρύπος,Φιλήμων Καραγιάννης, Μπαρμπὰ Λούκας Ράππας,Λευτέρης Ρούσσης,Δημήτρης Ἀναργύρου.
Προσωπικὸ Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη.Διακρίνονται ἐν τῷ μέσω ὁ Κυριάκος Μισύρος.Στὴν πλώρη καθήμενος ὁ Λάζαρος Κυπραῖος,ἐνῶ ἀριστερὰ διακρίνεται ὁ Λευτέρης ΡούσσηςΔυστυχῶς ἡ συγκεκριμένη βάρκα,κατὰ τὴν διάρκεια θαλασσοταραχῆς κατὰ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990,ὑπέστη σοβαρὲς φθορές.Ἔκτοτε, μεταφέρθηκε στὰ νέα Σφαγεῖα τῆς Ὕδρας,ὅπου καὶ ἀφέθηκε στὴν ἐγκατάλειψη καὶ στὴν πλήρη καταστροφή.Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη
Ἀπὸ πλώρα πρὸς τὰ πρύμα.Νικόλαος Τρύπος,Ναπολέων Κωνσταντινίδης, Νικόλαος Μαῦρος (μὲ γυρισμένη τὴν πλάτη),Ἀναστάσιος Ποῦλος,Λευτέρης Κεχαγιόγλου,Σταῦρος Λημνιώτης, Κωνσταντῖνος Ἀργείτης (ὄρθιος),Κούλης Λαναρᾶς,(ὁ εἰκονολήπτης δὲν διακρίνεται)
Ἀναφορὰ Ἔντυπου Τύπου γιὰ τὰ Μιαούλεια 1987
Προσωπικὸ Ἀρχεῖο : Κωνσταντίνου Ἀργείτη

«....Λήγουν αὔριο στὴν Ὕδρα οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν συμπλήρωση 152 χρόνων ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Ὑδραίου ναυμάχου Ἀνδρέα Μιαούλη. Χτές,Σάββατο βράδυ στὴν κατάμεστη παραλία τοῦ νησιοῦ,τὰ κορίτσια τοῦ Λυκείου τῆς Ὕδρας χόρεψαν παραδοσιακοὺς νησιώτικους χοροὺς καὶ στὴ συνέχεια ἔγινε ἡ καθιερωμένη πλέον ἀναπαράσταση τῆς πυρπόλησης τῆς τουρκικῆς ἁρμάδας,ἀπὸ δέκα περίπου σύγχρονους μπουρλοτιέρηδες,καύση πυροτεχνημάτων καὶ τέλος ἔγινε συναυλία λαϊκῆς μουσικῆς,μαζὶ μὲ ἑκατοντάδες μπίρες,καὶ φυσικὰ μεζέδες,ποῦ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα οἱ Ὑδραῖοι ἀλλὰ καὶ τουρίστες νὰ ξεφαντώσουν μέχρι πρωϊνὲς ὧρες.Σήμερα θὰ γίνει ἔπαρση τῆς σημαίας στὸ κάστρο,μὲ χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς, δοξολογία στὴ Μητρόπολη,κατάθεση στεφάνων στοὺς ἀνδριάντες τῶν Παύλου Κουντουριώτη καὶ Ἀνδρέα Μιαούλη.Τὸ ἑορταστικὸ πρόγραμμα «Μιαουλείων»θὰ κλείσουν σήμερα οἱ Κονιτοπουλαῖοι μὲ τὸ συγκρότημά τους.Συγχρόνως θὰ καοῦν πυροτεχνήματα ἀπὸ τὸ κάστρο.
Γ.Κεχαγιόγλου»


Ἕνα ἀπὸ τὰ ἀρχικὰ στέκια συγκέντρωσης τῶν παλαιῶν πυρπολητῶν-μπουρλοτιέρηδων τῶν Μιαουλείων (συνέντευξη μὲ Κωνσταντῖνο Ἀργείτη) ἦταν τὸ χασάπικό του Νίκου Παύλου,ἐντός της ἀγορᾶς τῆς Ὕδρας.

Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη
Ὁμάδα πυρπολητῶν συγκεντρωμένη στὸ χασάπικού του Νίκου Παύλου.
Ἀλφαβητικὸς Κατάλογος Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων «Μιαουλείων»
Ἀγγελάκος Νίκος
Ἀγγελάκος Χρῆστος
Ἀναργύρου Ἰωάννης
Ἀργείτης Κωνσταντῖνος

Ἀσημακόπουλος Παναγιώτης
Ἀσλάνης Ἠλίας
Βαρέλιας Παναγιώτης

Βλαχόπουλος Γρηγόρης
Βλαχόπουλος Ἠλίας
Βλαχόπουλος Φραντζέσκος
Βολονάκης Κώστας
Βούλγαρης Γιάννης
Βούλγαρης Φραντζέσκος
Γαρυφόπουλος Μιχάλης
Γεωργακόπουλος Νίκος
Γεωργόπουλος Α.
Δεληγιάννης Κυριάκος
Δούκας Νεκτάριος
Καλαφάτης Δημήτρης
Καρακατσάνης Δημήτρης
Καλοδῆμος Ἀνδρέας (Υ.Σ.Π)
Καλοδῆμος Νίκος
Καραγιάννης Φιλήμονας
Καρακατσάνης Ἀνάργυρος
Καρακατσάνης Κυριάκος
Καρατάρης Δημήτριος
Κεχαγιόγλου Λευτέρης

Κιουράνης Γεώργιος

Κουκουδάκης Ἀντώνιος
Κουκουδάκης Ἰωάννης
Κουκουδάκης Κωνσταντῖνος
Κουκουδάκης Νικόλαος
Κωνσταντινίδης Ναπολέων

Κυπραίος Λάζαρος
 Λαγκαδιανὸς Λευτέρης

Λαγκαδιανός Παναγιώτης
Λαγκαδιανὸς Τάσος
Λαναρᾶς Κούλης

Λαναρᾶς Ζαχαρίας
Λεμπέσης Παντελὴς
Λημνιώτης Σταῦρος
Λημνιώτης Βαγγέλης
Μαλάνος Παῦλος

Μαλατάντες Γεώργιος
Μαραγκὸς Σπύρος
Μαῦρος Νικόλαος
Μαῦρος Σπύρος
Μισῆρος Κυριάκος

Μεϊντάσης Γιῶργος
Μέξης Νικόλαος
Μελαχροινὸς Γεώργιος
Μερτζάνης Μανώλης
Μερτζάνης Στέλιος
Μοίρας Νεκτάριος
Μονιάτης Α.
Μουνδρέας Γιῶργος (Υ.Σ.Π)
Μπόκιας Θανάσης
Ντοῦσκος Σταῦρος
Ντοῦσκος Χρῆστος
Νικήτας (Υ.Σ.Π)
Οἰκονόμου Κωνσταντῖνος
Παρίσης Γεώργιος
Παύλου Νίκος
Παύλου (Ποριώτης)Ντίνος
Πελεκάνος Μιχάλης
Πετρικιόζογλου Μανώλης
Ποῦλος Ἀναστάσιος (Τάσος)
 Ποῦλος Μανώλης
Ράππας Λουκᾶς 
Ρούσσης Θοδωρὴς
Ρούσσης Λευτέρης
Ρούσσης Παναγιώτης (Νότης)
Σαχίνης Γεώργιος

Σπηλιώτης Μάνος
Σταματάκος Δημήτριος
Σταυρόπουλος Ναπολέων
Τζίτζηρας Ἐλευθέριος
Τρύπος Νίκος
Φανελάκης Γεώργιος
Χρυσαφίτης Σταμάτης (Υ.Σ.Π)

Μαγνητοσκόπιον:
Συνέντευξη περὶ πυρπολητῶν-μπουρλοτιέρηδων τῶν Μιαουλείων,μὲ τοὺς παλαιοὺς πυρπολητὲς Κωνσταντῖνο Γ.Ἀργείτη & Δημήτριο Ν.Σταματάκο


Φωτογραφία (Ὕδρα στὴν μηχανὴ τοῦ χρόνου)  Ὑδραῖοι Μπουρλοτιέρηδες  
Ὄρθιοι διακρίνονται ἐξ ἀριστερῶν: Λευτέρης Κεχαγιόγλου,Βαγγέλης Λημνιώτης,Γεωργακόπουλος Νίκος,Τάσος Λαγκαδιανός,Παναγιώτης Βαρέλιας
Καθιστοὶ διακρίνονται: Παῦλος Μαλάνος,Σταῦρος Λημνιώτης,Γιούλη Λιάλιου


Μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς κωπηλατικῆς βάρκας τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων,στὸ δρώμενο τῆς ἀναπαράστασης συμμετεῖχε γιὰ τέσσερα περίπου ἔτη τὸ ἱστιοφόρο του Μελίτα.(Δὲς συνέντευξη Κωνσταντίνου Ἀργείτη).
Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Δημητρίου Ν.Σταματάκου
Μιαούλεια 2005.Ἡ γέφυρα τοῦ πειρατικοῦ του Μελίτα.Τὸ συγκεκριμένο ἱστιοφόρο συμμετεῖχε στοὺς ἑορτασμοὺς τῶν Μιαουλείων περὶ τὰ ἔτη 2003-2005.Διακρίνονται οἱ πυρπολητὲς Δημήτριος Σταματάκος καὶ Ναπολέων Κωνσταντινίδης.Ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 καὶ ἔπειτα,στὶς ἀναπαραστάσεις τῶν Μιαουλείων συμμετέχει τὸ ἱστορικὸ Καΐκι-Τσερνίκι Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Εὐάγγελου Κουκουδάκη,τὸ ὁποῖο κυβερνοῦν οἱ δύο υἱοὶ τοῦ πυρπολητὲς Ἰωάννης καὶ Νικόλαος Κουκουδάκης,μεταφέροντας τὸ πλήρωμα τῶν πυρπολητῶν ποὺ ἀναλαμβάνει νὰ κατακάψει τὸ Τουρκικὸ Ντελίνι.


Φωτογραφία: Τσερνίκι Ἅγιος Νικόλαος
Πηγή:Τα Ελληνικά Ιστιοφόρα Καΐκια του 20ου αιώνα,Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας,Κώστας Δαμιανίδης-Τάσος Λεοντίδης,Εκδόσεις Γαβριηλίδης 2η Έκδοση,Αθήνα 1993.
«Τσερνίκι:Σκάφος οξύπρυμνο και οξύπλωρο με ίσα τα δύο ποδόσταμα.Το πλώριο ποδόσταμο λοξότερο του Περάματος.Το τσερνίκι Άγιος Νικόλαος κατασκευασμένο στον Μαραθόκαμπο της Σάμου.Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του το σκάφος κατασκευάστηκε το 1910 και είναι αναμφίβολα ένα από τα σπάνια είδη γάστρας που διασώζονται στην Ελλάδα.Το σκάφος έχει μήκος καταστρώματος 10,90μ και μέσο πλάτος καταστρώματος 3.10μ»

Καθὼς τὸ τσερνίκι «Ἅγιος Νικόλαος» προσεγγίζει τὴν τουρκικὴ ναυαρχίδα,κατὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ δρωμένου,δύο πυρπολητὲς-Μπουρλοτιέρηδες (ἰεραρχικῶς κατὰ σειρὰ παλαιότητας), ἐπιβιβάζονται στὴν μικρὴ Ὑδραίϊκου τύπου κωπηλατικὴ γυαλάδικη (σφουγγαράδικη) βάρκα τοῦ Παντελῆ Λεμπέση,καὶ ἐκμεταλευόμενοι τὸ σκότος πλευρίζουν τὴν ἐχθρικὴ ἁρμάδα ὅπου καὶ πυροδοτοῦν τὸ πῦρ.


Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη.
 Ἀναπαράσταση τῆς προσέγγισης τῆς μικρῆς κωπήλατης βάρκας τοῦ Παντελῆ Λεμπέση.Στὴν πρύμνη ὁ Κωνσταντῖνος Γ.Ἀργείτης,στὴν πλώρη ὁ Δημήτριος Ν.Σταματάκος,ἐνῶ στὴν μέση της βάρκας ὁ Παντελὴς Λεμπέσης.


Τὸ ὅλο δρώμενο τῆς ἀναπαραστάσεως ἐπενδύεται μουσικὰ ἀρχικῶς μὲ ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους, ὅπως «Τὴ Ὑπερμάχω Στρατηγῶ» καὶ τὸ Ἀπολυτικίον «Τὸν Λαμπρὸν γόνον Ὕδρας» τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου,προκειμένω νὰ τονιστεῖ ἡ Πίστη καὶ ἡ Εὐσέβια τῶν πληρωμάτων τοῦ Ὑδραϊκοῦ (καὶ κατ’ἐπέκταση Τρινησιακοὺ) στόλου.

Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Δημητρίου Ν.Σταματάκου
Ἡ στιγμὴ τῆς προσέγγισης τῆς Τουρκικῆς ναυαρχίδας.Στὸ βάθος τὸ τρεχαντήρι «Ἡ Ἁγία Φωτεινή» του Παναγιώτη Μοίρα ἢ Ληστή,τὸ ὁποῖο κατὰ τὰ τελευταία ἔτη (2007 καὶ πέρα) συμμετέχει καὶ αὐτὸ στὶς ἀναπαραστάσεις τῶν Μιαουλείων
Ἄλλωστε πρὸ τῆς ἐπιβιβάσεως στὸ τσερνίκι «Ἅγιος Νικόλαος»,οἱ πυρπολητὲς-Μπουρλοτιέρηδες ποὺ συμμετέχουν στὸ δρώμενο ἀσπάζονται μὲ σεβασμὸ τὸν Σταυρὸ τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη ἀπὸ τὶς χεῖρες (συνήθως) τοῦ ἑκάστοτε Μητροπολίτη Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης & Τροιζηνίας.
 


Μαγνητοσκόπιον: (ΥΔΡΑ-ΥΔΡΕΑ-ΥΔΡΟΥΣΣΑ)
Οἱ πυρπολητὲς-Μπουρλοτιέρηδες ἀσπάζονται τὸν Μητροπολίτη Ὕδρας, Σπετσῶν,Αἰγίνης & Τροιζηνίας Ἐφραὶμ κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Μιαουλείων 2006.Ἀκολουθεῖ ἡ προσέγγιση τῆς Τουρκικῆς ναυαρχίδας


Μαγνητοσκόπιον: (ΥΔΡΑ-ΥΔΡΕΑ-ΥΔΡΟΥΣΣΑ)
Μιαούλεια 2006.Ἡ στιγμὴ τῆς Πυρπόλησης

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀναπαραστάσεως,κατὰ τὴν διάρκεια ρίψης τῶν πυροτεχνημάτων καὶ τῶν φωταψιῶν,ἠχοῦν στὴν ἀτμόσφαιρα (δίκην μουσικῆς ἐπένδυσης) ἄσματα τὰ ὁποῖα ἐξυψώνουν τὸ ἠθικὸ καὶ ἀναγγέλουν τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς πυρπόλησης. ( Ἀνάλογά τους σκηνοθέτες τῶν Μιαουλείων ἀκούγονται μελωδίες τῶν καλλιτεχνῶν Βαγγέλη Παπαθανασίου, Διονύση Σαββόπουλου, Μίκη Θεοδωράκη & Γιάννη Ρίτσου,Σταύρου Ξαρχάκου κ.α.)

Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο Δημήτριου Ν.Σταματάκου
Μιαούλεια 2006.Ὁμάδα πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων πρὸ τῆς ἐξέδρας τῶν συναυλιῶν ἔναντί του ξενῶνος «Σοφία».Διακρίνονται ἓξ ἀριστερῶν οἱ:Σπύρος Μαῦρος,Μανώλης Ποῦλος,Νίκος Μαῦρος (πίσω),Χρῆστος Ἀγγελάκος (στὸ βάθος),Δημήτριος Σταματάκος,Ναπολέων Κωνσταντινίδης, Παντελὴς Λεμπέσης.Συναυλίες στὰ πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν ἔχουν δώσει πολλὰ ὀνόματα τοῦ πενταγράμμου ὅπως οἱ Κονιτοπουλαῖοι (Βαγγέλης-Στέλλα,Ἀριστείδης Μόσχος,Δόμνα Σαμίου,Πέτρος Γαϊτάνος,Γλυκερία & Θανάσης Πολυκανδριώτης,Ἑλένη Λεγάκη,Χρῆστος Νικολόπουλος,Ματθαῖος Γιαννούλης κ.α.Ἄλλοι ἐνθουσίασαν περισσότερο καὶ ἄλλοι λιγότερο.Ὁ θεσμὸς τῶν Μιαουλείων,ἀναμφισβήτα ἀναβαθμίστηκε ἐπὶ δημαρχίας τοῦ Θεόφιλου Γ. Σαΐτη (1983-1990).Οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις πλαισιώθηκαν ἀπὸ δεκαήμερες πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις ὅπως συναυλίες, παραστάσεις Θεάτρου Σκιῶν,κυνηγιοῦ χαμένου θησαυροῦ καὶ διάφορα ἄλλα δρώμενα.

Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη.
Ὄρθιοι ἀπὸ ἀριστερά: Νικόλαος Τρύπος,Νικόλαος Μαῦρος,σπουδαστὴς τῆς σχολῆς,Κούλης Λαναρᾶς,Τάσος Ποῦλος,Νικόλαος Μέξης,Λευτέρης Κεχαγιόγλου
 Καθιστοὶ ἀπὸ ἀριστερά: Σταῦρος Ντοῦσκος,Κωνσταντῖνος Ἀργείτης,(ὁ πιτσιρικὰς εἶναι ὁ ἐγγονὸς τοῦ Ναπολέοντα),Ναπολέων Κωνσταντινίδης, Δημήτρης ΚαρατάρηςΤὸ Σάββατο βράδυ,κατὰ τὴν κορύφωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ἔμπροσθέν του ξενοδοχείου «Σοφία» διεξαγόταν συναυλία μὲ παραδοσιακὰ νησιώτικα τραγούδια,ὅπου καὶ στηνόταν Ὑδραίϊκο γλέντι ἕως πρωΐας. Συνήθως ὑπὸ τοὺς ἤχους τῆς ὀρχήστρας τοῦ Βαγγέλη Κονιτόπουλου.


Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Δημητρίου Ν.Σταματάκου
Οι Υδραίοι πυρπολητές-Μπουρλοτίερηδες χορεύοντας την παραδοσιακή «Ψαροπούλα».Διακρίνονται οι Λευτέρης Τζίντζηρας,Δημήτριος Σταματάκος, κάποιος σπουδαστής της Σχολής,Σταύρος Λημνιώτης,Ναπολέων Κωνσταντινίδης,Βαγγέλης Πούλος


Παράλληλα,μὲ τὴν φροντίδα τοῦ Δήμου Ὕδρας,προσφερόταν στὸ κοινό της Ὕδρας καὶ τοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἑορτῆς,ὁ παραδοσιακὸς καβουρμὰς τῶν Σφουγγαράδων καὶ ἡ γαλέττα.Τιμῆς ἕνεκεν,γιὰ τοὺς Πυρπολητὲς-Μπουρλοτιέρηδες τῶν Μιαουλείων, ἐπικρατοῦσε τὸ ἐθιμοτυπικό,τὸ πρῶτο τραγούδι τῆς βραδιᾶς νὰ εἶναι ἀφιερωμένο ἀποκλειστικὰ σ’αὐτούς. Φυσικὰ τὸ συγκεκριμένο τραγούδι,δὲν ἦταν ἄλλο,ἀπὸ τὴν «Ψαροπούλα» τοῦ Δημήτρη Γκόγκου ἢ Μπαγιαντέρα (Ὑδραίου ἐκ μητρός).


Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Δημητρίου Ν.Σταματάκου
Μιαούλεια 1998.Διακρίνονται οι Λευτέρης Τζίντζηρας & Δημήτριος Σταματάκος
Πλέον τὸ παραδοσιακὸ ὕφος τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Μιαουλείων ἔχει ἀπωλεσθεῖ.Τὸ συγκεκριμένο ἐθιμοτυπικό του χοροῦ τῶν πυρπολητῶν ἔχει ἐκλείψει ἐνῶ οἱ ἦχοι τῆς πλούσια μουσικῆς νησιωτικῆς παράδοσης τῆς Ἑλλάδος (Δωδεκαννήσων - Κυκλάδων - Βορείου Αἰγαίου - Κρήτης) ἀκούγονται ὅλο καὶ σπανιότερα
Γλυκιὰ ἀνάμνηση,ἡ συναυλία τῆς ἀείμνηστης Ἑλληνίδος Δόμνας Σαμίου ἡ ὁποία τραγούδησε ὑπερήφανα τὸ ἐπινίκιο τραγούδι τῆς νήσου τῆς Καλύμνου ἀφιερωμένο στὴν ναυμαχία τοῦ Γέροντα :....Τὰ νησιὰ πανηγυρίζουν,τὸν Μιαούλη μακαρίζουν
Ὕδρα,Σπέτσες & Ψαρρὰ νησιὰ τοῦ 21
σ'ὅλο τὸν κόσμο εἶναι γνωστὰ
πῶς εἶσθε ξακουσμένα
Νὰ 'ταν δύο σὰν τὸν Μιαούλη,καίγαν τὴν ἁρμάδα οὔλη.....Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Δημητρίου Ν.Σταματάκου
Μιαούλεια 2006.Βορεινὸς πυλώνας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας
Ὄρθιοι ἓξ ἀριστερῶν:Στέλιος Μερτζάνης,Γιῶργος Μελαχροινός,Παντελὴς Λεμπέσης,Γιάννης Κουκουδάκης κυβερνήτης τσερνικιοὺ Ἁγίου Νικολάου,Γιῶργος Μεϊντάσης,Ἀνάργυρος Καρακατσάνης,Λευτέρης Τζίντζηρας
Καθήμενοι ἓξ ἀριστερῶν:Δημήτριος Σταματάκος,Νικόλαος ΚουκουδάκηςΠρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ πὼς καὶ οἱ μεταγενέστεροί (του Θεόφιλου Σαΐτη) Δήμαρχοι τῆς Ὕδρας συνέβαλαν μὲ τὴν σειρά τους στὴν τέλεση λαμπρῶν ἑορτασμῶν τῶν Μιαουλείων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας τοὺς’ ὁ καθένας ἀνάλογα μὲ τὰ δικά τους αἰσθητικὰ κριτήρια.

Ὡραία Μιαούλεια τέλεσε καὶ ὁ ἀείμνηστος Στέφανος Λουλὸς (κορυφαία στιγμὴ ὡς εἰπώθηκε παραπάνω,ἡ συναυλία τῆς Δόμνας Σαμίου), ἐντυπωσιακὰ καὶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις πολυδάπανα Μιαούλεια τέλεσε καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Ἀναστόπουλος,ἐνῶ τέλος καὶ ὁ νῦν Δήμαρχος Ἄγγελος Κοτρώνης τέλεσε πρωτότυπα Μιαούλεια βασισμένα στὴν ἰδεὰ τῆς εἰκόνικης ἀναπαράσταση (2007) μὲ ταυτόγχρονη πλεύριση τῶν καΐκιων «Ἁγίου Νικολάου» & «Ἁγίας Φωτεινῆς» καὶ μὲ παράλληλη φωταψία πληθώρας βεγγαλικῶν (ὑπερκερνώντας μὲ τὴν μέθοδο αὐτὴ μία ἀπρόβλεπτη ἀτυχῆ στιγμὴ ).Κατὰ καιροὺς τὴν σκηνοθεσία τῶν Μιαουλείων ἔχουν ἀναλάβει καὶ Ὑδραῖοι συμπολίτες ὅπως ὁ Λευτέρης Κεχαγίογλου (ὁ Κωνσταντῖνος Ἀργείτης στὴν συνέντευξη τοῦ θεωρεῖ πὼς τέλεσε τὰ καλύτερα Μιαούλεια, θεσμοθετώντας πρῶτος αὐτὸς τὴν γενικὴ συσκότιση τοῦ λιμένος τῆς Ὕδρας) καὶ ὁ Μανώλης ὁ Ποῦλος.
Φωτογραφία: Ἰστοσελίδα Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.
Ὑδραῖοι Πυρπολητὲς-Μπουρλοτιέρηδες στὸ Κάβο Κάστρο (Πλατεία Ναυάρχου & Πρωθυπουργοῦ Ἀντωνίου Κριεζῆ),προσμένοντας τὸν χαιρετιστήριο κανονιοβολισμὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.Ἡ τελετουργία αὐτή,πραγματοποιῆται τὸ πρωΐ τοῦ Σαββάτου τῶν Μιαουλείων, πρὸ τῆς ἀναπαραστάσεως τῆς πυρπολήσεως, καὶ ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο τμῆμα τῶν ἐκδηλώσεων

Μαγνητοσκόπιον: (ΥΔΡΑ-ΥΔΡΕΑ-ΥΔΡΟΥΣΣΑ)
Ἡ στιγμὴ τοῦ κανονιοβολισμοῦ.Τὸ σύνθημα δίνει ὁ τελετάρχης τῶν Μιαουλείων Γεώργιος Μουνδρέας.

Προσωπικὸ Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη.
Ἱστορικὴ στιγμή.Ἡ σορὸς τοῦ Κυριάκου Μισήρου,τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀναβίωσε τὰ παλαιὰ πατροπαράδοτα ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς πατρίδος μας (τὰ ὁποία εἶχε περιβάλει ἡ λήθη λόγω τῶν βλακωδέστατων σὲ πάμπολες περιπτώσεις παρεμβάσεων τῶν Ἀρχῶν) ὁδηγεῖται στὴν τελευταία της κατοικία,διερχόμενη ἀπὸ τὴν προκυμαία τῆς Ὕδρας.Τιμητικὸ ἄγημα Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων ἀποδίδει τιμὲς στὸν ἀρχηγὸ (Τάσος Λαγκαδιανός,Κωνσταντῖνος Ἀργείτης,Σταῦρος & Βαγγέλης Λημνιώτης, Παναγιώτης Βαρέλιας,Νικόλαος Μαῦρος)Οἱ ἐκδηλώσεις τῶν Μιαουλείων περατώνονται μὲ τὴν Δοξολογία τῆς Κυριακῆς ὑπὲρ τῶν πεσόντων καὶ ἀγωνισαμένων Ἑλλήνων Ἀγωνιστῶν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐθνεγερσίας ἓν τῷ Καθεδρικῶ Ναῶ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.Μέλη τῶν Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων,δίδοντας τὸ παρόν, συμμετέχουν ὡς τιμητικὸ ἄγημα στὶς ἐκδηλώσεις τῆς Κυριακῆς.Μετὰ τὸ πέρας τῆς Δοξολογίας, σχηματίζεται λιτανευτικῆ πομπὴ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας ἕως τὸ Κάβο-Κάστρο τῆς Ὕδρας,ὅπου εὑρίσκεται ὁ ἀνδριάντας τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη.
Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Δημητρίου Ν Σταματάκου.Μιαούλεια 2007
Λιτανευτικὴ πομπὴ πρὸς τὸ Κάβο Κάστρο Ὕδρας.Ἓξ ἀριστερῶν: Νικόλαος Κουκουδάκης, Κωνσταντῖνος Ἀργείτης ὡς σημαιοφόρος,Στέλιος Μερτζάνης (στὸ βάθος),Δημήτριος ΣταματάκοςΤῆς πομπῆς προπορεύεται ὁ παλαιότερος ἐκ τῶν Ὑδραίων Πυρπολητῶν ὡς σημαιοφόρος,κρατώντας τὴν Ἐπαναστατικὴ σημαία τῆς Ὕδρας.(κατὰ τὰ παλαιὰ ἔτη τὴν σημαία τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων,  τῆς ὁποίας ἡ χρήση ἀποφεύγεται πλέον λόγω παλαιότητας) ἐνῶ ἄλλα μέλη τῶν Πυρπολητῶν κρατοῦν τὴν Λήκυθο τῆς καρδιᾶς τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη καθὼς καὶ τὸν Σταυρὸ ποὺ χρησιμοποιοῦσε κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ναυμαχιῶν ὁ Ναύαρχος Ἀνδρέας Μιαούλης

Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη
Ἓξ ἀριστερῶν:Μαρία Καραμήτσου,Κωνσταντῖνος Ἀργείτης κρατώντας τὴν λήκυθο μὲ τὴν καρδία τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη,Παῦλος Μαλάνος (μὲ τὴν σημαία τῆς Σχολῆς) & Νικόλαος Κουκουδάκης


Μαγνητοσκόπιον: (Ὕδρα-Ὑδρέα-Ὑδρούσσα)
Δοξολογία Μιαούλεια 2011.


Ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ναυάρχου ἀναγράφεται ἡ φράση:

«Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα.
Σταυροῦ τύπος,ἐχθροῖς τρόμος
Ἰησοῦς Χριστὸς Νικᾶ»
 


Ἐπὶ τῆς λήκυθου ἡ ὁποία περιέχει τὴν καρδιὰ τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη ἀναγράφεται ἡ ἑξῆς ἐγχάρακτη ἀφιέρωση (Ἐκτίθεται εἷς τὸ Ι.Α.Μ.Υ):

«ΟΘΩΝ Ο Α΄ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΤΙΘΗΣΙ ΤΩ ΕΝ ΥΔΡΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗΝ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΣΑΝ ΤΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ ΤΗΝ ΗΡΩΪΚΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ»

Ἀνελλιπῶς στὶς Κυριακάτικες ἐκδηλώσεις τῶν Μιαουλείων συμμετεῖχε ὁ μακαρίτης πλέον Παῦλος Μαλάνος.(Κατὰ τὴν διάρκεια συζητήσεως,τὸ ἔτος 2007,ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο ὁ γραφῶν ντύθηκε γιὰ πρώτη φορά,φορώντας τὴν στολὴ τοῦ Δημητρίου Σταματάκου,ὁ Παῦλος Μαλάνος μὲ ἁπλὸ καὶ λιτὸ τρόπο κατάφερε νὰ τοῦ ἐμφυσήσει τὴν ἀξία τῆς συμμετοχῆς τῶν Πυρπολητῶν στὴν πρωϊνὴ Δοξολογία τῆς Κυριακῆς.(Νὰ’ναὶ καλά,ὅπου καὶ νὰ’ναὶ)

Μιαούλεια 2011.Φωτογραφία ἐντός του Περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.Τὰ τελευταία Μιαούλεια τοῦ Παύλου Μαλάνου.
Ἓξ ἀριστερῶν:Θανάσης Βλαχόπουλος,Παῦλος Μαλάνος,Κωνσταντῖνος Κουκουδάκης,Δημήτριος Σταματάκος,Γιῶργος Φανελάκης,Ἀναργύρου Μιχάλης (Καθήμενος)
Στὶς ἐκδηλώσεις τῶν Μιαουλείων χρέη Τελετάρχη διατελεῖ ὁ γνωστὸς γνώριμός του Πολεμικοῦ Ναυτικόυ Γιῶργος Μουνδρέας, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε παράλληλα κατὰ τὰ παλαιὰ ἔτη,σημαιοφόρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου ΠειραιῶςΦωτογραφία: Ὑδραϊκὴ Πνόη,Τεῦχος 17ο,Φεβρουάριος-Μάρτιος-Ἀπρίλιος 1992.
Ὁ σημαιοφόρος Γεώργιος Μουνδρέας,μὲ τὸ Προεδρεῖο τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821,ἔμπροσθέν του ἀνδριάντος τοῦ Ἀρχιστράτηγου Γεωργίου Καραϊσκάκη.Ὁ Γεώργιος Μουνδρέας ἔχει θέσει πρὸ πολλοῦ τὴν ἰδέα δημιουργίας ἑνὸς χώρου πρὸς τιμὴν ὅλων αὐτῶν τῶν ἀφανῶν πυρπολητῶν τῶν Μιαουλείων

Τὸ ἔτος 2006,ὁ Ὑδραϊκὸς Σύνδεσμος Πειραιῶς,στὰ πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν συμπλήρωση 171 ἐτῶν ἀπὸ τὸν θάνατου τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη,προέβη στὴν βράβευση τῶν Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων,μὲ τὴν ἀπονομὴ τιμητικῆς πλακέτας εἷς ἔνδειξη ἀναγνωρίσης τῶν ἀνιδιοτελῶν καὶ φιλότιμων προσπαθειῶν τους γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὸν ἑορτασμὸ τῶν Μιαουλείων.


Φωτογραφία: (Ὑδραϊκὴ Πνοή,Τεῦχος 73,Μάϊος-Ἰούνιος 2006)
Οἱ Ὑδραῖοι Πυρπολητὲς-Μπουρλοτιέρηδες πλαισιωμένοι ἀπὸ τὸ Προεδρεῖο τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς κατὰ τὴν βράβευσή τους στὸ περιθώριο τοῦ ἑορτασμοῦ « Μιαούλεια 2006»

Ἀναφέρονται μόνο τὰ ὀνόματα τῶν πυρπολητῶν-μπουρλοτιέρηδων
Πρώτη σειρὰ (Καθήμενοι):Σπύρος Μαῦρος,Δημήτριος Σταματάκος,Νίκος Μαῦρος,Γιῶργος Κιουράνης,Μανώλης Ποῦλος (πίσω),Λευτέρης Τζίντζηρας,Γιάννης Κουκουδάκης (πίσω),Γιῶργος Φανελάκης,Γιῶργος Μελαχροινός,Γρηγόρης Βλαχόπουλος

Δεύτερη σειρὰ (Ὄρθιοι):Ἀνάργυρος Καρακατσάνης,Παῦλος Μαλάνος,Κυριάκος Λαναρᾶς,Νικόλαος Κουκουδάκης,Ναπολέων Κωνσταντινίδης,Κώστας Ἀργείτης,Φραντζέσκος Βλαχόπουλος,Στέλιος Μερτζάνης,Χρῆστος Ἀγγελάκος,Γιῶργος Μεϊντάσης
Ἡ δράση τῶν Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων δὲν περιορίζεται πλέον μόνο στὴν παρουσία  τους στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Μιαουλείων.

Ἀγήματα Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων συμμετέχουν καὶ στὴν 2η Ἐθνικὴ Ἑορτὴ τῆς Ὕδρας’ τὶς Ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις «Κουντουριώτεια» οἱ ὁποῖες τελοῦνται εἷς μνήμιν τοῦ Ναυάρχου & Ἀπελευθερωτοῦ τοῦ Αἰγαίου & Πρώτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Παύλου Κουντουριώτη.  Οἱ ἐκδηλώσεις «Κουντουριώτεια» τελοῦνται τὸ Σαββατοκύριακο τοῦ Αὐγούστου ποὺ προσεγγίζει ἡμερολογιακὰ τὸν θάνατο τοῦ ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη (22 Αὐγούστου 1935).Φωτογραφία:
Κωνσταντῖνος Ἀργείτης.Ἀπὸ τοὺς παλαιότερους πυρπολητὲς-μπουρλοτιέρηδες.Ἡ τρέλλα του,κρατᾶ ἄσβεστη τὴν φλόγα τῶν πυρπολητῶν καὶ μεταλαμπαδεύεται στὶς νεότερες γενιές.Πιστὸς στὶς παραδόσεις καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Ὕδρας,ἡ οἰκία τοῦ ἀποτελεῖ τὸ ἄντρο τῆς συνάντησης τῶν πυρπολητῶν,προτοῦ προβοῦν στὴν πυρπόληση τῆς Τουρκικῆς ναυαρχίδας.
Συμμετεῖχε γιὰ πρώτη φορὰ ὡς πυρπολητὴς στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Μιαουλείων τοῦ ἔτους 1980 κατὰ προτροπὴ τῆς κυρὰ-Μαρίνας Κεχαγιόγλου,ἡ ὁποία εἶχε ράψει καὶ τὴν στολὴ τὴν ὁποία φοράει ἕως σήμερα στὶς ἐκδηλώσεις. Μάλιστα κατέχει τὴν τιμητικὴ σημαία τῆς Ὕδρας τῶν πυρπολητῶν τῶν Μιαουλείων,ἄνω της ὁποίας ἀναγράφονται οἱ Ὑδραῖοι πυρπολητὲς-μπουρλοτιέρηδες ποὺ συμμετέχουν στὸ δρώμενο τῆς ἑορτῆς.Οἱ πυρπολητὲς-Μπουρλοτιέρηδες τῶν Μιαουλείων Κωνσταντῖνος Ἀργείτης (1980) καὶ Δημήτριος Σταματάκος (1992) κρατώντας τὴν Ὑδραϊκὴ σημαία τῶν Μπουρλοτιέρηδων ἄνω της ὁποίας ἀναγράφονται τὰ ὀνόματα τῶν συμμετεχόντων ἀπὸ τὸ ἔτος 2004 καὶ ἔπειτα


Τιμητικὰ ἀγήματα Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων συμμετέχουν ἐπίσης:

Ά)Κατὰ τὴν Ἱερὰ Λιτάνευση τῆς Εἰκόνας «Παναγία ἡ Φανερωμένη» τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,τὴν 14η Αὐγούστου (Παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου).

Β) Κατὰ τὴν Ἱερὰ Λιτάνευση τῆς Εἰκόνας «Παναγία ἡ Φανερωμένη» καὶ τῆς Εἰκόνας «Παναγία τοῦ Μαλίκη» τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Γ) Κατὰ τὴν Ἱερὰ Λιτανευτικὴ  πομπὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου,τὴν 14η Νοεμβρίου,ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου στὴν συνοικία Κιάφα ἕως τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας


Φωτογραφία: (Marietta and Didier Leon)
Τιμητικὸ Ἄγημα κατὰ τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις «Κουντουριώτεια»,τὸ ἔτος 2011.
Ἓξ ἀριστερῶν: Κωνσταντῖνος Ἀργείτης,Δημήτριος Σταματάκος (σημαιοφόρος),Κωνσταντῖνος Κουκουδάκης.Μὲ προτροπὴ τῶν δύο πρώτων δόθηκε ὅρκος τιμῆς καὶ συμμετοχῆς στὶς ἐκδηλώσεις τῆς πατρίδος Ὕδρας, ἀνεξαιρέτου αἰτίας & ἀφορμῆς.Λίγο πρὶν τὴν πρωϊνὴ Δοξολογία τῆς Κυριακῆς τῶν Μιαουλείων.Δύο ἐκ τῶν παλαιότερων (ἐνεργῶν) Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων τῶν Μιαουλείων.Ο Δημήτριος Σταματάκος (ὄρθιος ἀριστερὰ) δίπλα στὸ ἱερὸ λάβαρο τῆς νήσου Ὕδρας & ὁ Κωνσταντῖνος Ἀργείτης (καθήμενος),παραπλεύρως του Ἠρώου τοῦ Πρωτεργάτου τῆς Ὑδραϊκῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 27ης-28ης Μαρτίου 1821 Καπετὰν Ἀντωνίου Ἰωάννου Οἰκονόμου.Παράλληλα,οἱ σημαιοφόροι τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιώς,τιμωντας τὸ Ἱερὸ Λάβαρο τῆς Ὕδρας,συμμετέχουν στὶς παρελάσεις τῶν Ἐθνικῶν Ἐπετείων τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 καὶ τῆς 25ης Μαρτίου 1821,οἱ ὁποῖες τελοῦνται στὴν πόλη τοῦ Πειραιῶς.


Φωτογραφία: ( Ὑδραϊκὴ Πνοή,Τεῦχος 28 Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 1996).Ὁ ἱστορικὸς σημαιοφόρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς Ἀνδρέας Καλοδῆμος,πιστὸς στὶς ἐπάλξεις ἕως τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.Μία ἀπὸ τὶς τελευταῖες φωτογραφίες του ὡς σημαιοφόροςΦωτογραφία: ( Ὑδραϊκὴ Πνοή,Τεῦχος 47 Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2000).Ὁ ἐπὶ πολλὰ ἔτη σημαιοφόρος (δεκαετίες 1990-200) τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς «Νικήτας» στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς 28ης Ὀκτωβρίου πλαισιωμένος ἀπὸ Ὑδραϊίσες,ἀποτίει φόρο τιμῆς στὸν Ἀρχιστράτηγο τοῦ Μωριὰ Θεόδωρο Κολοκοτρώνη


Φωτογραφία: ( Ὑδραϊκὴ Πνοή,Τεῦχος 96 Ἀπρίλιος 2000)
Ὁ σημαιοφόρος Σταμάτιος Χρυσαφίτης τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς 25ης Μαρτίου στὰ σκαλοπάτια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς.
Ἐκπρόσωποι τῶν Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων συμμετέχουν ἐπίσης σὲ οἱανδήποτε ἐκδήλωση συμβολίζει τὸ μεγαλεῖο της νήσου Ὕδρας,εἴτε θρησκευτικὴ εἴτε ἐθνική:


Φωτογραφία: (Ὑδραϊκὴ Πνοή,Τεῦχος 45 Μάϊος-Ἰούνιος 2000)
Ὁ πυρπολητὴς Κωνσταντῖνος Ἀργείτης καὶ ὁ σημαιοφόρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς «Νικήτας»,μὲ μέλη τοῦ Προεδρείου τοῦ Ὑδραϊκου Συνδέσμου Πειραιῶς,ἀποτίουν φορὸ τιμῆς στὸν Σταυρὸ καὶ στὴν Λήκυθο τῆς Καρδιᾶς τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη,κατὰ τὰ ἐγκαίνια τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου,στὸν προαύλιο χῶρο τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Σπυριδῶνος Πειραιῶς στὴν Ἀκτὴ Μιαούλη.


Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη
 Ὕδρα 2004.Περιβόλι τοῦ Κούσουλα.Ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνίκης Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου στὴν Ὕδρα.
Τὸ τιμητικὸ ἄγημα ἀπαρτίζουν οἱ (ἓξ ἀριστερῶν) Κωνσταντῖνος Ἀργείτης, Μιχάλης Πελεκάνος καὶ Νικόλαος Κουκουδάκης

Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη
Τιμητικὸ ἄγημα Ὑδραίων Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων,στὶς Ὀλυμπιακὲς ἐγκαταστάσεις Ἀθηνῶν,πρὸς τιμὴν τοῦ Ὑδραίου Ὀλυμπιονίκη Στέφανου Ἀναργύρου κατὰ τοὺς Παραολυμπιακοὺς Ἀγῶνες Ἀθηνῶν 2004.Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Ἀργείτη
Μιαούλεια 2005.Ταβέρνα Ξερὴ Ἐλιά.Ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνίκης Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια στὴν Ὕδρα.Τὸ τιμητικὸ ἄγημα ἀπαρτίζουν οἱ (ἓξ ἀριστερῶν) Κωνσταντῖνος Ἀργείτης,Νικόλαος Κουκουδάκης,Παῦλος Μαλάνος καὶ ὁ μικρὸς Μανώλης Μερτζάνης.Στὸ βάθος ἀριστερὰ διακρίνεται ὁ τελετάρχης τῶν Μιαουλείων Γιῶργος Μουνδρέας.


Φωτογραφία:(Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας,Ἄρ.Φύλλου (313) Ἰούλιος 2007).
Ἀγῆμα Ὑδραίων Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων.
Κωνσταντῖνος Ἀργείτης,Νικόλαος Κουκουδάκης (σημαιοφόρος),Σπύρος Μαῦρος.
Μεταφορὰ Τιμίας Κάρας Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου στὴν πόλη τοῦ Πειραιῶς εἰς τὸν ἱερὸ ναὸν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου & Ἁγίας Ἑλένης.

Φωτογραφία: Προσωπικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Αργείτη
Μεταφορὰ Τιμίας Κάρας Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου στὴν πόλη τοῦ Πειραιῶς εἰς τὸν ἱερὸ ναὸν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου & Ἁγίας Ἑλένης.

Ἡ τάξη τῶν Πυρπολητῶν-Μπουρλοτιέρηδων ἀνανεώνεται διαρκῶς ἀπὸ νέα παιδιά,τὰ ὁποία ἐπιθυμοῦν διακαῶς νὰ μετάσχουν στὸ δρώμενο τῆς ἀναπαράστασης τῆς πυρπόλυσης τῆς Τουρκικῆς Ναυαρχίδος, διατρανώνοντας μὲ σθένος τὴν πίστη πρὸς τὰ ἰδανικὰ τῆς Ἐλευθερίας, Ἀνεξιθρησκείας καὶ Ἀνεξαρτησίας τῶν Ἐθνῶν.Ἡ νέα γενιὰ Πυρπολητῶν ἀπαρτίζεται ἀπό τους:Ἀγγελόπουλος Γιάννης
Ἀναργύρου Βαγγέλης
Ἀναργύρου Γιῶργος
Ἀναργύρου Γιάννης
Ἀναργύρου Μιχάλης
Ἀναργύρου Στέφανος
Γκιώνης Παναγιώτης
Δαρδανὸς Γιῶργος
Ζτράβα Νουρὶ
Καλαφάτης Λευτέρης
Κρανιδιώτης Παναγιώτης
Κρανιδιώτης Σπύρος
Κοτζάϊ Ἀλέξης
Μαλάνος Ἀνάργυρος
Μπεκεράϊ Ἀριτίνο
Μπρούσι Μάρος
Νομικὸς Γιῶργος
Ρακόζια Θανάσης
Σέου Ρονάλντο
Τζέρκιν Κλάϊ
Τζούλιο Μέρκο
Φλέτσερ Λουκᾶς


Φωτογραφία Ἀναμνηστικὴ (Φωτογραφεῖο Ἴριδα (Νικόλαου Κιάφα))

Πρώτη σειρὰ (Καθήμενοι):Στέλιος Μερτζάνης,Κωνσταντῖνος Βολανάκης, Νικόλαος Κουκουδάκης,Ἰωάννης Κουκουδάκης (κυβερνήτης καΐκιου Ἁγίου Νικολάου),Μανώλης Μερτζάνης

Δεύτερη σειρὰ (Μεσαία):Μανώλης Ποῦλος,Κωνσταντῖνος Ἀργείτης, Θανάσης Μπόκιας (πίσω),Παντελὴς Λεμπέσης,Νίκος Μαῦρος,Κούλης Λαναρᾶς,Μιχάλης Πελεκάνος (πίσω),Γιῶργος Μεϊντάσης,Γιῶργος Μελαχροινός,Σπύρος Μαῦρος

Τρίτη σειρά:Κωνσταντῖνος Κουκουδάκης,Χρῆστος Ἀγγελάκος,Λευτέρης Τσίντζηρας,Σπύρος Μαραγκός,Γιάννης Βούλγαρης,Φραντζέσκος Βλαχόπουλος,Γρηγόρης ΒλαχόπουλοςΜετὰ τὴν πυρπόληση τῆς Τουρκικῆς Ναυαρχίδος
Δημήτριος Σταματάκος (πηδαλιοῦχος),Παντελὴς Λεμπέσης (στὰ κουπιά), Κωνσταντῖνος Ἀργείτης (στὴν φλόγα)

Μαγνητοσκόπιον :(Πηγή: Διαδυκτιακὸ κανάλι HROES1821)
 Μιαούλεια-Πολιτιστικὰ Δρώμενα Δήμου Ὕδρας.Το δρώμενο έλαβε χώρα στην προβλήτα της Σχολής Εμποροπλοιάρχων Ύδρας.Σκηνοθεσία Γ.Ρεμούνδου (ΚΘΒΕ).Συμμετέχει ἡ ἐπερχόμενη γενιὰ πυρπολητῶν-μπουρλοτιέρηδων ἡ ὁποία θὰ διαδεχθεῖ τὴν παράδοση τῶν παλαιοτέρων γεννεῶν πυρπολητῶν τῶν Μιαουλείων
Ἐξ ἀριστερῶν: Κωνσταντῖνος Ἀργείτης,Παντελὴς Λεμπέσης,Δημήτριος Σταματάκος
 Ἡ συμβολή τους (Κ.Αργείτη & Δ.Σταματάκου) στὴν παραχώρηση φωτογραφικοῦ ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τὶς παλαιότερες ἐκδηλώσεις τῶν Μιαουλείων ἦταν καθοριστικὴ καὶ ἐξαιρετικὰ πολύτιμη


Πηγές:

Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος Β΄,Ἄρ.8 (20) Ἰούνιος 1934
Ἱστορία τῆς Νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν.Ἀντώνιος Λιγνός,Ἀθῆναι 1953
Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας Ἐτὸς 17ο,Ἄρ.6 (196) Ἰούνιος 1957
Ἀρχεῖον ΕΟΑ Ἑορτασμὸς Μιαουλείων (22-06-1957)
Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Ἐτὸς 17ο,Ἄρ.7 (197) Ἰούλιος 1957
Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο Ἑλλάδος Β.Δ 12 Ἀπριλίου 1958,Τεῦχος Πρῶτον.Ἄρ.Φύλλου 52
Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 19ο Ἂρ 6. Τεῦχος (220) Ἰούνιος 1959
Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 20ο Ἂρ 6-7. Τεῦχος (232-233) Ἰούνιος-Ἰούλιος 1960
Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 21ο Ἂρ 6. Τεῦχος (244) Ἰούνιος 1961
Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 22ο Ἂρ 6. Τεῦχος (256) Ἰούνιος 1962
Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 24ο ,Ἄρ.6 (280) Ἰούνιος 1964
Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἐτὸς 24ο,Ἄρ.9 (283) Σεπτέμβριος 1964
Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἐτὸς 25ο,Ἄρ.2 (288) Ἰούνιος 1965
Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἐτὸς 27ο,Ἄρ.6 (316) Ἰούνιος 1967)
Ἀρχεῖον ΕΟΑ Ἑορτασμὸς Μιαουλείων (1968)
Ἀρχεῖον ΕΟΑ Μιαούλεια (Ἐπιθεώρησις Πολεμικοῦ Στόλου)1970
Ἀρχεῖον ΕΡΤ Ἐπίκαιρα 1967-1974 - Ὕδρα 150 Χρόνια 1821 Μιαούλεια 1971
Ἀρχεῖον ΕΟΑ Ἑορτασμὸς Μιαουλείων 1974
Ἀρχεῖον ΕΟΑ Ἑορτασμὸς Μιαουλείων 1976
Ἀρχεῖον ΕΟΑ Ἑορτασμὸς Μιαουλείων 1977
Ὑδραϊκὴ Πνόη,Τεῦχος 17ο,Φεβρουάριος-Μάρτιος-Ἀπρίλιος 1992
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Τεῦχος Ἄρ.Φύλλου 54 (158) Ἰούλιος 1994
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Τεῦχος  Ἄρ.Φύλλου 66 (170) Ἰούλιος 1995
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Τεῦχος  Ἄρ.Φύλλου 67 (171) Αὔγουστος 1995
Ὑδραϊκὴ Πνοή,Τεῦχος 28 Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 1996
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Τεῦχος  Ἄρ.Φύλλου 78 (182) Ἰούλιος 1996
Ὑδραϊκὴ Πνοή,Τεῦχος 96 Ἀπρίλιος 2000
Ὑδραϊκὴ Πνοή,Τεῦχος 45 Μάϊος-Ἰούνιος 2000
Ὑδραϊκὴ Πνοή,Τεῦχος 47 Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2000
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Τεῦχος  Ἄρ.Φύλλου 115 (219) Αὔγουστος 1999
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Τεῦχος  Ἄρ.Φύλλου 151 (255) Αὔγουστος 2002
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Τεῦχος  Ἄρ.Φύλλου 187 (291) Αὔγουστος 2005
Νέα Ὑδραϊκὴ Πνοὴ Τεῦχος 73 Μάϊος-Ἰούνιος 2006
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Τεῦχος  Ἄρ.Φύλλου 198 (302) Ἰούλιος 2006
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Τεῦχος  Ἄρ.Φύλλου (313) Ἰούλιος 2007
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Τεῦχος  Ἄρ.Φύλλου (338) Ἰούλιος 2009
Ἰστολόγιον Ὕδρας Πολιτεία (Φωτογραφίες)
Ἰστοσελίδα Ὕδρα Μηχανὴ τοῦ χρόνου
Φωτογραφεῖο Ἴριδα
Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο Κωνσταντίνου Γ.Ἀργείτη
Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο Δημητρίου Ν.ΣταματάκουRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...