hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ύδρα 2012 Ιερά Λιτάνευσις Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ύδρα 2012 Ιερά Λιτάνευσις Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

Ύδρα 2012 Ιερά Λιτάνευσις Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας

Ύδρα 2012
Ιερά Λιτάνευσις Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας


Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας
Τρίτη 14 Αυγούστου 2012Επιμέλεια Παρουσιάσεως:
Δημήτριος Ν.Σταματάκος,Κωνσταντίνος Δ.Κουκουδάκης
Σημαία των Πυρπολητών,σύμβολο ανάμνησης των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις της νήσου Ύδρας.Αναμνηστική φωτογραφία στο "αρχηγείο"

Το τιμητικό άγημα της Λιτανευτικής πομπής του Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας,της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας.Έκ δεξιών (Δημήτριος Ν.Σταματάκος,Κωνσταντίνος Αργείτης,Στέλιος Μερτζάνης,Μιχάλης Αναργύρου,Κωνσταντίνος Δ.Κουκουδάκης)
Ο Μητροπολίτης Ύδρας,Σπετσών,Αιγίνης & Τροιζηνίας Εφραίμ εντός του Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας.Στην ιερά ακολουθία εψάλη χορός απο χορωδία ψαλτών υπό την χοραρχίαν του Πρωτοψάλτου του Καθεδρικού Ναού κ.κ Άγγελου Διαμαντοπούλου (Πρόγραμμα Θεομητορικών 2012 Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας).
Ιερά Λιτάνευσις Εικόνος "Παναγία η Φανερωμένη"Ο περίβολος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας,λίγο πρό της εξόδου της Ιεράς Εικόνος "Παναγία η Φανερωμένη"Η Ιερά Εικόνα "Παναγία η Φανερωμένη" μέσω του διαδρόμου που συνδέει τον εσωτερικό πυλώνα του περιβόλου της Ιεράς Μονής με τον Βόρειο κεντρικό Πυλώνα της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας (κεντρική είσοδος από τον λιμένα Ύδρας)


Δέησις πρό του δυτικού πυλώνος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας.

Πηγή:(υπόμνημα Περί της Νήσου ΥΔΡΑΣ ΑΦ΄ΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΤΩΚΗΘΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1821,ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1864)

Αντώνιος Μιαούλης«Κατά την αυτήν εποχήν,ηγουν περί το1656,Αλγερινά τινα πλοία,μέρος του Τουρκικού στόλου,όστις περιεφέρετο τότε κατά την Κρήτην είς αποκλεισμόν, ήλθον να λεηλατήσουν την νήσον Ύδραν.Οι προεστώτες του χωρίου ήλθον εις προσκύνησιν των, προσφέροντες είς αυτούς και δώρα,άλλ’οι βάρβαροι λαβόντες αυτά,όχι μόνον δεν ευχαρισθήήσαν,αλλ’ώρμησαν να αιχμαλωτίσουν τους κατοίκους της και να αφανίσουν το μικρόν χωρίον των,ο ολιγάριθμος λαός των εγκατοίκων επρόφθασε να διασώθη φεύγων εις τα βουνά,οι δε προεστώτες,οιτινες τοις επρόσφεραν τα δώρα,ελήφθησαν ως αιχμάλωτοι και εβλήθησαν εις τα σίδηρα,όλον το χωρίον ελεηλατήθη.

Εις το παραθαλάσσιον μέρος του λιμένος,οπου την σήμερον είναι τὸ μοναστήριον της Παναγιάς ήτο μία μικρά εκκλησία υπό το αυτό όνομα είς την οποίαν οι κάτοικοι εσεμνύοντο' είς εκ των αράβων τούτων εισήλθεν εις αυτήν,και λαβών την εικόνα την εκτύπησεν με την μαχαίραν.Αφού δε ανεχώρησαν έλαβον μαζύ και τους δυστυχείς Υδραίους Προεστώτας και την εικόνα. Διηγούνται ότι διαπλέοντες οι βάρβαροι μετά την αναχώρησιν των προς το μέρος της Κρήτης,περιέπεσαν είς τρικυμίαν,και φοβούμενοι τον κίνδυνον, εδέοντο κατά την συνήθειαν τον Θεόν να τους λυτρώση' τότε έλυσαν τους Υδραίους από τα δεσμά,δια να δεηθούν και ούτοι τον Θεόν κατά την πίστην των,οίτινες ενθαρρυνθέντες,εζήτησαν την εικόνα.Ο Άραψ όστις την είχε,δεν ήθελε κατ'ουδέν τρόπο να την δώση' βιασθείς όμως απο τους συντρόφους του έσχισεν αυτήν είς δύο κομμάτια,και την έρριψεν είς την θάλασσαν' εις ένα νυχθημερόν έφθασαν τα δυο ταύτα κομμάτια ηνωμένα είς τον αιγιαλό της Ύδρας,έμπροσθέν της εκκλησίας και έκτοτε οι Υδραίοι την επωνόμασαν φανερωμένην.(1656)."
Μαγνητοσκόπιον:Δεκαπενταύγουστος Ύδρας


Δέησις πρό του Κουλούρειου Νοσοκομείου Ύδρας.Προς την παλαιά ενοριακή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου


Σκήνωμα της ΠαναγίαςΗ Ιερά Εικόνα "Παναγία η Φανερωμένη"  παραπλεύρως του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου,(παλαιά ενορία)(Θέση Λάκκα Λεούση-Παπαδιές)


Η κεντρική θύρα του ιερού ναού του Αγίου ΓεωργίουΟδός Ναυάρχου Ανδρέα ΜιαούληΛιτάνευση μέσω των στενώπων του οικισμού της Ύδρας με κατεύθυνση προς την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου & Αγίας Ελένης (Μουσταϊζή).

Δέησις παραπλεύρως της παλαιάς ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου & Αγίας Ελένης (Μουσταϊζή).Προς την εκκλησία Αγίου Δημητρίου & Αγίου Αντωνίου & Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου,πλησίον της πλατείας "Ξερή Ελιά"


Δέησις παραπλεύρως της εκκλησίας Αγίου Δημητρίου & Αγίου Αντωνίου & Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου(Μεγαλύτερη νύν ενορία της νήσου Ύδρας).Δεήσις τελούνται επίσης έξωθεν του Περιβολιου του Κούσουλα,"υπέρ κεκοιμημένων",καθώς και εμπροσθεν της εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Σάββα & Αγίου Νικολάου (Τρείς Εκκλησιές)(νύν ενορία).
Ευλογία των Άρτων εμπροσθεν της εισόδου (κεντρικός Βόρειος Πυλώνας) της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου ΎδραςRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...