hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1835-1847.Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας (Ἃ Μέρος 1835-1837). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1835-1847.Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας (Ἃ Μέρος 1835-1837). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Ὕδρα 1835-1847.Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας (Ἃ Μέρος 1835-1837)


Ὕδρα 1835-1847
Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας
Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους

 (Ἃ Μέρος 1835-1837)
Ἀρχεῖον τῆς Γραμματείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως


Ὕδρα,Την 11ην Ἀπριλίου 1835
Επιστολή τοῦ Γραμματέως τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως Ἰωάννη Ρίζου (ἀκριβὲς ἀντίγραφον ἐκ τοῦ Λογιστοῦ τῆς Διοικήσεως Ὕδρας Μ.Μάνου) πρὸς τὸν Ἐλευθέριον Βίκο,βάσει τῆς ὁποίας ἐδιορίζετο ὡς Διδάσκαλος τοῦ νεοσυσταθέντος Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας,μὲ μηνιαῖον μισθὸ 120 δραχμῶν

Ναύπλιο,Την 27ην Ἀπριλίου 1835
Επιστολη (ὑπ'ἀριθμ.Πρωτοκόλλου 1313.1990/1169) τοῦ Νομάρχη Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν γιὰ τὴν χορήγηση πιστώσεως 3.537,00 δραχμῶν γιὰ τὴν διενέργεια οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς εὐρυχωρίας τοῦ ἀλληλοδιδακτικοῦ σχολείου Ὕδρας.Ἐπίσης ἀναφέρεται πὼς ὁ Διδάσκαλος Ἐλευθέριος Βίκος καλεῖται νὰ ἀναλάβει ὑπηρεσία κατὰ τὴν 1ην Μαΐου 1835.

Εκ τῆς συγκεκριμένης ἐπιστολῆς προκύπτει πὼς τὸ νεοσυσταθὲν Σχολεῖον τῆς Ὕδρας προσωρινῶς εἶχε συστεγασθεῖ ἐντός του Μοναστηριακοῦ συγκροτήματος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.Ὁ Νομάρχης προσπαθώντας νὰ ἐπιτύχει τὴν ἔγκριση τοῦ χρηματικοῦ ἐντάλματος τονίζει πὼς τὰ κτίρια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας δὲν ἦταν τὰ ἁρμοστὰ γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν μαθημάτων (ἀναφέρει ἀρχικῶς ὡς αἰτιολογία τὰ παράθυρα τῶν κελλιῶν),διότι παρενοχλεῖται ἡ μελέτη τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου ἀπὸ τοὺς θορύβους καὶ τὴν βοὴ τῆς ἀγορᾶς τῆς Ὕδρας

Πράγματι,τὴν 5ην Μαΐου 1835,ἐξεδίδεται ἐπιστολὴ (ὑπ' ἀριθμ.Πρωτοκόλλου 3136,5815,1039 (Ναύπλιο)) τοῦ Νομάρχη Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν γιὰ τὴν παραλαβὴ τῆς πιστώσεως 3.537,00 δραχμῶν γιὰ τὴν διενέργεια οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς εὐρυχωρίας τοῦ ἀλληλοδιδακτικοῦ σχολείου Ὕδρας.

Μία ἡμέρα ἀργότερα,τὴν 6ην Μαΐου 1835(Ἀθῆναι),ἐξεδίδεται ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρωτοκόλλου 8876/1239) τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν πρὸς τὸν Νομάρχη Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας μὲ τὴν ὁποία κοινοποιῆται ἡ ἔγκριση τοῦ χρηματικοῦ ἐντάλματος γιὰ τὴν ἐπισκευὴ τοῦ διδακτηρίου τῆς νήσου Ὕδρας.Ἐπισημαίνεται χαρακτηριστικῶς:

" ..ὀγλίγωρα θὰ εἶναι ἕτοιμο διὰ νὰ διορισθῆ ὁ ἐπαρχιακὸς δημοδιδάσκαλος Ὕδρας.Χωρὶς καλὸν δημοτικὸν σχολεῖον δὲν ἐμπορεῖ νὰ τακτοποιηθεῖ εἷς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον,διὰ νὰ ἐκτελέση τὸν σκοπόν του.Παράλληλα ἐπειδὴ δὲν συμφέρει ἕνα δημοτικὸ σχολεῖο νὰ ἔχει παραπάνω ἀπὸ 150 μαθητές, προτείνεται ἐπειδὴ ἡ χωρητικότητα τῆς ρηθείσης οἰκοδομῆς εἶναι δυναμικότητος 300 μαθητῶν,ἡ ἐπισκευή της νὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ δύο μέρη ὥστε νὰ ἐπισκευασθῆ κατάστημα γιὰ τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον.....".


Ὕδρα,Την 27ην Ἀπριλίου 1835
Επιστολή τοῦ Διδασκάλου Κυρίλλου τοῦ Σμυρναίου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως.Μὲ τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολὴ ὁ Κύριλλος αἰτεῖται ἀπὸ τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα (μέσω τῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας) τὴν ἀκύρωση τοῦ διορισμοῦ του ὡς Διδασκάλου εἰς τὴν Ὕδραν λόγω ἀσθενοῦς ὑγείας.Τὴν 10ην Μαΐου 1835,μὲ νέα ἐπιστολή του πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως,ὁ Διδάσκαλος Κύριλλος Σμυρναῖος αἰτεῖται ἐκ νέου ἀπὸ τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα (μέσω τῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας) τὴν ἀκύρωση τοῦ διορισμοῦ του ὡς Διδασκάλου στὴν νῆσο Ὕδρα λόγω ἀσθενοῦς ὑγείας. (Διασώζονται ἐπίσης ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος ἐπιστολές τῆς 3ης & 4ης Μαΐου 1835, (ὑπ'ἀριθμ.Πρωτοκόλλου 9066))

Ὕδρα,Την 30ην Μαΐου 1835
Επιστολη τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Λάζαρου Κουντουριώτη μὲ τὴν ὁποία πιστοποιῆται ἡ παραλαβὴ τῆς πιστώσεως 3.537,00 δραχμῶν ὑπὲρ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καταστἥματος Ὕδρας.

Αθήναι,Την 18ην/30ην Ἰουνίου 1836
Βασιλικό Διάταγμα (ὑπ'ἀριθμὸν Πρωτοκόλλου 6486) περὶ διορισμοῦ τοῦ Βασίλειου Νικολαΐδου ὡς Διδασκάλου στὸ Β΄σχολεῖο τῆς Ὕδρας.Συγκεκριμένα ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς :

"..Κατὰ συνέχειαν τῆς ἀποφάσεως τῆς 9/21 Ἰουνίου τ.ἐ περὶ προκημένης ὑποθέσεως διορίζομεν τὸν κ.Βασίλειον Νικολαΐδου Διδάσκαλον δευτέρας τάξεως γιὰ τὸ δεύτερο Σχολεῖον τῆς Ὕδρας μὲ μηνιαῖον μισθὸν 80 δραχμῶν ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου.
Ὄθων.."
(Τὸ Διάταγμα δημοσιοποιῆται παράλληλα τόσο εἷς τὴν Ἑλληνικὴν ὅσο καὶ στὴν Γερμανικὴν γλώσσαν)


Ὕδρα,Την 8ην Ἰουλίου 1835
Επιστολη (ὑπ'ἀριθμὸν Πρωτοκόλλου 1054) τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Γ.Φιλοπαίδη πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων τοῦ ἓν τῷ ἐκπαιδευτικὸ κατάστημα τῆς νήσου Ὕδρας.

Ὕδρα,Την 8ην Ἰουλίου 1835
Επιστολή τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Γ.Φιλοπαίδη πρὸς τὴν Αὐτοῦ  Μεγαλειότητα (συγκεκριμένα πρὸς τὸν ἐκλαμπρότατον κύριον Ἰάκωβο Ρίζο,τῶν ἐκ δεξιῶν του Βασιλέως),εἰδικοῦ ἐπὶ τῶν θεμάτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως.Μὲ τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολὴ ὁ Σχολάρχης ἐνημερώνει τὴν Σεβαστὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας πὼς ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν τὸ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας ὑπερβαίνει τοὺς ἑκατό.Παράλληλα τονίζεται ἡ ἔλλειψη σχολικῶν βιβλίων (αἰτεῖται την ἀποστολὴ τοὺς) ἐνῶ ἐκφράζεται καὶ τὸ προσωπικὸ αἴτημα τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας γιὰ τὴν μετοίκιση τῆς οἰκογενείας του ἀπὸ τὴν Ἀμοργὸ εἰς τὴν Ὕδραν.

Ὕδρα,Την 13ην/24ην Αὐγούστου 1835
Βασιλικό Διάταγμα (ὑπ'ἀριθμὸν Πρωτοκόλλου 1446) περὶ διορισμοῦ τοῦ Μιχαὴλ Οἰκονόμου ὡς Διδασκάλου στὸ σχολεῖο τῆς Ὕδρας.Συγκεκριμένα ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς :

"..Κατὰ πρότασιν τῆς Γραμματείας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἀπὸ 17/29 Μαΐου,διορίζομεν εἰς τὴν διὰ τῆς παραιτήσεως τοῦ κοῦ Κυρίλλου Σμυρναίου κενὴν θέσιν δευτέρου Διδασκάλου εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον Ὕδρας,τὸν κὸν Μιχαὴλ Οἰκονόμου,μὲ μηνιαῖον μισθὸν 160 δραχμῶν.
Ἓν Ἀθήναις τὴν 18/24ην Αὐγούστου 1835.
 Ὄθων.."
 (Τὸ Διάταγμα δημοσιοποιῆται παράλληλα τόσο εἷς τὴν Ἑλληνικὴν ὅσο καὶ στὴν Γερμανικὴν γλώσσαν)


Αθήναι,Την 28η Αὐγούστου 1835
Επιστολή τῆς  Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως πρὸς τὸν Διδάσκαλο Μιχαὴλ Οἰκονόμου,μὲ τὴν ὁποία τοῦ κοινοποιῆται ὁ διορισμός του ὡς Διδασκάλου εἰς το Σχολεῖο Ὕδρας,ἀντὶ τοῦ Κυρίλλου Σμυρναίου λόγω παραιτήσεώς του.Τὴν 14ην Αὐγούστου 1835,ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας Ι.Ρίζος μὲ νέα ἐπιστολή του,ἐνημερώνει τὸν Μιχαὴλ Οἰκονόμου δία τὰ περὶ τῆς τελετῆς τῆς ὁρκωμοσίας τοῦ ἐνωπίω τοῦ Ἐπαρχείου Ὕδρας

Ὕδρα,Την 25ην Σεπτεμβρίου 1836
Επιστολή τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Γ.Φιλοπαίδη καὶ τῶν Διδασκάλων Ὕδρας Μιχαὴλ Οἰκονόμου καὶ Ἐλευθέριου Βίκου πρὸς τὸ Βασιλικὸν Διοικητήριον τῆς Ὕδρας.Ἡ συγκεκριμένη ἐπιστολὴ εἶναι ἐξαιρετικὰ σημαντικὴ διότι ἐξιστορεῖ τὶς ἐπιδόσεις τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου τῆς Ὕδρας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐξεταστικῆς περιόδου.Ὡς ἔπαινοι στοὺς ἀριστούχους καὶ ἐπιτυχόντες μαθητὲς τῶν ἐξετάσεων διανεμήθηκαν τὰ βιβλία "Φάλαρις" τοῦ Λουκιανοῦ καὶ οἱ "Ἐπιτάφιοι Λόγοι".

Παράλληλα ἀπαριθμεῖται ἡ πλειοψηφία τῶν μαθημάτων ποὺ ἐδιδάσκοντο οἱ μαθητὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου,καθὼς καὶ ὁ ἀριθμός τους,ὁ ὁποῖος αὐξομειώνετο λόγω τῆς μετανάστευσης τοῦ Ὑδραϊκοῦ πληθυσμοῦ πρὸς ἄλλα μέρη λόγω τῆς πενίας ποὺ μάστιζε τὴν πατρίδα τὴν συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο.Χαρακτηριστικὴ ἡ ἀναφορά,πὼς ἡ πλειοψηφία τῶν μαθητῶν δὲν διέθετε τὴν δυνατότητα ἀγορᾶς βιβλίων καὶ συγγραμμάτων.Ἰδοὺ αὐτολεξεὶ τὸ κείμενο τῆς συγκεκριμένης ἐπιστολῆς:

«...Πρὸς τὸ Βασιλικὸν Διοικητήριον Ὕδρας.
Ἐπισυνάπτομεν κατάλογον τῶν μαθητῶν τῆς ἐνταύθα σχολῆς ἐκθέτοντας συγχρόνως καὶ τὴν κατάστασιν τῆς μετὰ τὰς πρὸ ὀλίγου γινομένας ἐξετάσεις,καθ' ὡς οἱ εὐδοκιμήσαντες ὄντες περισσότεροι τῶν εἴκοσι,ἔλαβον χωριστὰ τὰ βραβεῖα καὶ τὰ βιβλία.Τοῦτο δὲ ἔγινε διὰ νὰ μὴ διεγερθῶσι παράπονα ἀπὸ μέρος τῶν παιδιῶν,καὶ ἑπομένως τῶν πατέρων,καθὼς δὲν  ἀγνοῆ δὲ τὸ Β.Διοικητήριον.Ἐπειδὴ ἄριστοι μὲν πρώτου βαθμοῦ διεκρήθησαν ὀλίγοι,δευτέρου βαθμοῦ ὅμως καὶ τρίτου πολλοί,ὥστε ἀναγκάσθημεν,ὄχι μόνον τοῦτο νὰ κάμωμεν,ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἀποσταλλέντων διὰ τὴν σχολὴν παρὰ τῆς Β.Γραμματείας βιβλίων φυλλάδια (ὁ Φάλαρις τοῦ Λουκιανοῦ καὶ οἱ σωζώμενοι Ἐπιτάφιοι Λόγοι) νὰ διανέμωμεν τρία ἐκ τῶν πολλῶν ἀνατίθουσα,δύο Λουκιανοῦ καὶ ἓν τῶν Ἐπιτάφιων Λόγων.Καὶ ταῦτα περὶ τούτων.

Ὁ δὲ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἄλλοτε μὲν ἐλαττοῦται,ἄλλοτε δὲ αὐξάνει συμβαίνει δὲ ἡ μὲν ἐλάττωσις,ὅταν δὶ'οἰκονομίαν βίου ἀναχωρῶσιν οἰκογένειαι-ἐντεῦθεν εἷς ἄλλα μέρη οἱ πολίται ἢ δ'αὔξησις,ὅταν ἀπ'ἄλλα σχολεῖα ἐντόπια ἢ μέρη ἔρχονται ἐνταύθα.Τὰ παραδοθέντα εἰς τὴν παρελθοῦσαν ἑξαμηνιαίαν μαθήματα διελήφθησαν εἰς τὸν προλαβόντα κατάλογον.Τῆς δὲ μόρφωσης εἰς τὴν ἀνωτέρω τάξιν τοῦ Δημοσθένους οἱ Φιλιππικοὶ ὡς μάθημα,καὶ μετάφρασις ἐκ τῆς Κύρου Ἀναβάσεως τὸ ὑποληφθὲν ἀπὸ τὴν παρελθοῦσαν ἑξαμηνιαίαν καὶ οἱ Παράλληλοι Βίοι τοῦ Πλούταρχου ὡς ἀνάγνωσις,θεματογραφία καὶ σύνθεσις εἷς τὴν καθομιλουμένην,Γεωγραφία καὶ Ἀριθμητική.

Εἰς δὲ τὴν δευτέραν,πρὸς τὸ παρὸν μέν,ὡς μάθημα,ὁ περὶ Παίδων Ἀγωγῆς Λόγος τοῦ Πλούταρχου,μετὰ δὲ τοῦτον,ὄντα σχεδὸν ἓν τῷ ......,τὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Ξενοφῶντος,ἐτυμολογία,σύνταξις,ἱερὰ ἱστορία,γεωγραφία καὶ ἀριθμητική.Οἱ τῆς τρίτης τάξεως μαθηταί,καὶ τίνες ἐκ τῆς δευτέρας παραδίδονται καὶ γαλλικὰ τετράκις τῆς ἑβδομάδος,παραδοθέντος τὴν παρελθοῦσαν ἑξαμηνιαίαν,τὰ τρία πρῶτα βιβλία τῶν συμβεβηκόντων τοῦ Τηλεμάχου,τὴν δὲ ἐνεστώσαν,παραδίδοντας τὰ ἀκόλουθα βιβλία αὐτὰ ἠθικοῦ συγγράμματος.Μετ'ὀλίγον θέλει παραδοθεῖ καὶ ἀρχαία ἐκ τῶν  Ἑλληνικῶν Ποιητῶν,εἰς τὴν ἀνωτέραν τάξιν.Εἰς δὲ τὴν τελευταίαν,Λουκιανοῦ οἱ Νεκρικοὶ Διάλογοι ὡς μάθημα, ἐτυμολογία,Γεωγραφία, Ἀριθμητική,ἱερὰ ἱστορία καὶ καλλιγραφία.Λυπούμεθα μεγάλως διότι δὲν ἔχουσι τὰ μέσα οἱ μαθηταὶ νὰ ἀγοράσουν τὴν νέαν ἐκδοθεῖσαν Ἑλληνῶν Ἱστορία τοῦ Κυρίου Σούτζου,διὰ νὰ παραδοθῶσι καὶ τὸ ὠφέλιμον τοῦτο μάθημα.Ἐν τοσούτω ὅμως δὲν εἶναι διόλου ἀνήκοοι ἱστορία,ὁσάκις αὐτὴ παρεμπίπτει εἰς τὰ παραδιδόμενα μαθήματα.......Αὐτὴ εἶναι κατὰ τὸ παρὸν ἡ κατάστασις τῆς ἡμετέρας σχολῆς.
Ἓν Ὕδρα τὴν 25ην Σεπτεμβρίου 1836.
Οἱ διδάσκαλοι.Ὁ Σχολάρχης.Γ.Φιλοπαίδης.Μ.Οἰκονόμου.Ε.Βίκος...»


Ναύπλιο,Την 11ην Νοεμβρίου 1835
Επιστολη (ὑπ'ἀριθμ.Πρωτοκόλλου 5566) τοῦ Νομάρχη Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μὲ θέμα τὴν τέλεση τῆς τελετῆς τῆς ὁρκοδοσίας τοῦ Διδασκάλου Μιχαὴλ Οἰκονόμου.Εἰς τὴν τελετὴ (ἔλαβε χώρα εἰς Ναύπλιον) παρευρέθησαν ὁ Ἱερεὺς Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος καὶ ὁ Νομάρχης Κ.Μαῦρος.

Ὕδρα,Την 20ην Νοεμβρίου 1835
Ο Διδάσκαλος Μιχαὴλ Οἰκονόμου ἀποστέλλει ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμὸν Πρωτοκόλλου 3062) πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία κοινοποιεῖ πὼς ἔδωσε τὸν ὅρκο τῆς ὑπηρεσίας τοῦ τὴν 13ην Σεπτεμβρίου 1835 ἐνωπίω τῆς Νομαρχίας Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας εἰς τὸ Ναύπλιο.Συγκεκριμένα,ὁ Μιχαὴλ Οἰκονόμου ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του τὴν 29ην Σεπτεμβρίου 1835.Ἐντός της ἐπιστολῆς ἀναγράφονται τὰ μαθήματα τὰ ὁποῖα ὁ Μιχαὴλ Οἰκονόμου ἀνέλαβε νὰ διδάξει εἰς τοὺς μαθητὲς τοῦ Σχολείου.

"...Μετὰ τὴν ὁρκοδοσίαν μετέβην ἐνταύθα,ἀρχίσας τὰς ἐργασίας μου τὴν 24ην Σεπτεμβρίου παραδίδων τὴν Α΄καὶ Β΄τάξιν τῶν ἑλληνικῶν μαθημάτων ἔκτοτε μέχρι τῆς 10ης τοῦ φθίνοντος (Νοεμβρίου),ὄτε ἀναδεχθέντα καὶ τὴν παράδοσιν τῆς Γαλλικῆς Διαλέκτου,καθ'ὅσον εἶναι τῶν δυνάμενών μου,καὶ τὴν τῆς ἱερᾶς κατηχήσεως καὶ ἱερᾶς ἱστορίας,μ'ἐλάφρυνεν ὁ Σχολάρχης...".

Ἡ ἐπιστολὴ καταλήγει μὲ τὴν ἐπισήμανση τοῦ Μιχαὴλ Οἰκονόμου νὰ τοῦ καταβληθοῦν τὰ δεδουλευμένα του ἀπὸ τὴν παροχὴ τῶν ὑπηρεσιῶν του.

Ὕδρα,Την 19ην Δεκεμβρίου 1835
Επιστολή τοῦ Γραμματέως τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως Ἰωάννη Ρίζου (ἀκριβὲς ἀντίγραφον ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1446) πρὸς τὸν Μιχαὴλ Οἰκονόμου μὲ τὴν ὁποία κοινοποιεῖται ὁ διορισμὸς τοῦ εἰς τὴν θέσιν τὺ Δευτέρου Διδασκάλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας,ἀντὶ τοῦ παραιτηθέντος Διδασκάλου Κυρίλλου Σμυρναίου,μὲ μισθὸ ἑκατὸν ἑξήντα δραχμῶν μηνιαίως.

Ὕδρα,Την 26ην Νοεμβρίου 1836
Επιστολή  (ὑπ'ἀριθμ.Πρωτοκόλλου 9653) τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Γ.Φιλοπαίδη καὶ τῶν Διδασκάλων Ὕδρας Μιχαὴλ Οἰκονόμου καὶ Ἐλευθέριου Βίκου πρὸς τὸ Βασιλικὸν Διοικητήριον τῆς Ὕδρας.Ἡ συγκεκριμένη ἐπιστολὴ (ἀπαντητικὴ πρὸς τὴν ἐπιστολὴ περὶ καταλόγου τῶν ὑλικῶν) καταγράφει τὴν τραγικὴ κατάσταση εἷς τὴν ὁποίαν εἶχε περιέλθει τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον τῆς Ὕδρας,τὸ ὁποῖο ἦτο πραγματικὰ πάμπτωχο σὲ πόρους καὶ ὑλικά.Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ ἑξῆς ἀπόσπασμα:

"...τὸ ἡμέτερον Σχολεῖον δὲν ἔχει ἄλλο ὑλικὸν ἐκτὸς σεσαθρωμένων τινῶν θρανίων ἀγορασθέντων παρὰ τῆς Δημαρχίας κατὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Σχολῆς ἀπὸ ἕναν ἀλληλοδιδάσκαλον,καὶ ἐπισκευάσθη πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν,καὶ μίας διδασκαλικῆς καθέδρας κατασκευασθήσης παρὰ τῆς αὐτῆς Δημαρχίας.Βιβλία δὲν ἔχει.
Α΄.Τὰ σταλθέντα παρὰ τῆς ρηθείσης Σεβαστῆς Γραμματείας,τὰ ὁποία σημειοῦνται εἰς τὸν 21 ἄρ.τῆς Β.Ἐφημερίδος 1835.
Β΄Ἀνὰ ὀκτὼ σώματα ἐκ τῶν νέων ἐκδοθέντων ὑπὸ τοῦ Κύρου Νεόφυτου Δούκα Ποιητῶν,Ὁμήρου,Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου,καὶ ἐκ τῶν συγγραμμάτων τῆς Ξυνωρίδος,Τετράκτυος καὶ ....προσυνεχθέντων ὑπὸ τοῦ ρηθέντος σεβάσμιου Διδασκάλου.
 Γ΄Τὰ σημειούμενα εἰς τὸν ἐπισυναπτόμενον κατάλογον τῆς Μονῆς τῆς Κοιμήσεως,τὰ ὁποία καὶ αὐτὰ ἀνήκουν εἰς τὸ Σχολεῖον..."

 Ἡ ἐπιστολὴ καταληγεῖ μὲ τὴν ἐπισήμανση πὼς λίαν συντόμως τὸ Σχολεῖο θὰ μεταφερθῆ εἷς τὸ νεόδμητον κτήριον.

Ὕδρα,Την 26ην Νοεμβρίου 1836
Κατάλογος τῶν Βιβλίων τοῦ Ἱεροῦ Μοναστηρίου τῆς Κοιμήσεως.
Ἃ΄ Ἀριστοτέλους ἅπαντα,Ἄνθιμου Γαζὴ Ἐπιτομὴ Ἀστρονομίας,Ἀθανασίου Παρίου Ρητορικὴ & Περὶ Δογμάτων,Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου Τὰ Ἰουδαϊκά,Ἀθανασίου Ἀλεξανδρίας ....ἕτερα,Ἀναστασίου Συναϊτοῦ,Ἀνατροπὴ τῆς Θρησκείας τῶν Ἑβραίων.
Β' Βυζαντίδος ἱστορία,Βρυωνίου,Βιβλίον Ἱστορικόν,Βυζαντίδος χρονικόν,Βαρώνου λεξικόν,Βιβλίων περὶ φιλοσόφων φιλοσοφία
Γ΄ Γεωργίου Λεξικόν,Γοϊδῶνος του....,Γραικοϊταλικὸν λεξικόν,Γραικολατινικὸν Ἠλιὰς & Ὀδυσ,Ὄρθ,φθάρμ. Γαλλικά του Ρουσσῶ,Γεωγραφία Μελετίου,Γραικολατινικὸν λεξικὸν Συκρ....,Γράμμ.Γεωγραφ.Γεωργίου ἱερέως,...Δανιὴλ Πατμίου,.....Νεοφύτου,Γαλλικῆς Ἱστορίας φιλοσοφία.
Δ΄Διονυσίου Ἀεροπαγίτου,Διαθήκη παλαιὰ καὶ νέα,Διδασκαλία ὀρθόδοξη Μελετίου,Δοσιθέου Ἱστορία,Διογένους Λαερτίου περὶ βίων φιλοσόφων,Διδασκαλία ὀρθοδ.
Ἐ΄ Εὐγένιου λογική,...μετάφρασις περὶ γεωμετρίας,...Κυριακοδρομία τοῦ Εὐαγγελίου,....τῶν Ἀποστόλων,Στοιχεῖα μαθηματικῆς,Ἔκδοσις Θουκιδίδου παρὰ Ν.Δούκα,Ἐτοιμολογικὸν μέγα ἢ Λεξικὸν Σουϊδα.,Ἐκκληθ.Ἱστορία Σωκράτους,...Μελετίου,Εὐεργετινός,Ἐξήγησις χορόγραφος τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου,....εἰς τὰς πράξεις καὶ ἐπιστολᾶς τῶν ἀποστόλων,...εἰς τὴν ἑξαήμερον,Εἴσοδος φυσικῆς Θεόφιλου Κορυδαλέως,Εὐσέβιος Παμφύλου,Ἐπιτομὴ Ἀστρονομίας Λαλάνδ,Ἑλλάδος ἱστορία
Ζ΄ Ζηνοβίου μετρικὴ
Ἡ΄ Ἠλιοδώρου Αἰθιωπικᾶ,Ἡρωδιανὸς τῆς μετὰ Μάρκον ἱστορίας,Ἠλία Μηνιάτη πέτρα σκανδάλου,
Θ΄ Θεοδωρήτου,Θέατρον πολιτικόν,Θεατόκου λόγοι εἰς τὴν τεσσαρακοστήν,Θεοφυλάκτου τετραευαγγέλιον
Ἰ΄ Ἱεροῦ Αὐγουστίνου,Ἱερὰ τελετουργία,Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ,....Θεολογικὸν
Κ΄ Κυρίλλου Ἱεροσολύμων,Κούμα,Κατὰ Λατίνων
Λ΄.Λουκιανοῦ σωζώμενα,Λεξικὰ ἢ Κιβωτὸς ἅπαντα,τόμος θ΄,Λεξικὸν γρακικολατινικὸν φθαρμένον
Μ΄.Μπαλάνου,Μπαλάνου μαθηματικά, Ν΄ Νικοδήμου Συναξαριστὴς
Ο΄.Ὀρθόδοξος ὑμνωδός.
Π' Πραγμάτεια περὶ παίδων,Περὶ μετρικῆς,Παλιὰ γραφή. Σ΄.Συμεὼν Θεσσαλονίκης & τὸ ἑλληνικόν,........μεταφρασμένου
Σ...πατέρων,...γιὰ τὸν Ἰώβ,Συλλογὴ πάντων τῶν ὅρων κανόνων.
Τ΄Τυπικόν του Ἁγίου Σάββα,Τόμος χαρᾶς.
Χ΄Χρυσοστόμου περὶ ἱεροσύνης


Ὕδρα,Την 28ην Νοεμβρίου 1836
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρωτοκόλλου 9653) τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ὕδρας Ι.Γκιούστου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν περὶ τοῦ καταλόγου τοῦ ὑλικοῦ (βιβλίων) τοῦ ἓν Ὕδρα Ἑλληνικοῦ Σχολείου.Συγκεκριμένα οἱ δαπάνες τῶν βιβλίων καλύπτοντο ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Ταμεῖο.Ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ προκύπτει ἡ σημαντικὴ ἐπισήμανση πὼς τὸ Ἑλληνικὸ Σχολεῖο τῆς Ὕδρας ἦτο Δημοτικὸ κατάστημα καὶ ὄχι Δημόσιο.

Ὕδρα,Την 01ην Φεβρουαρίου 1837
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:10950) ἐν ἀπουσία τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας,τοῦ Γραμματέως (Π.Τέτσης) πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία ἀνακοινώνεται ἡ ἀποπεράτωση τῆς ἀνεγέρσεως νέου ἐκπαιδευτικοῦ καταστήματος σὲ θέση ἐκτός της πόλεως καὶ μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀγορὰ τοῦ λιμένος.Ἕως τὸ ἔτος 1837,προκύπτει πὼς ἡ διδασκαλία τῶν μαθημάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου ἐτελεῖτο ἐντός της Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.Συγκεκριμένα ὁ πρόλογος τῆς ἐπιστολῆς τονίζει τοὺς λόγους γιατί ἦταν ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη τῆς μεταστεγάσεως τοῦ Σχολείου Ὕδρας:

"..Οἱ Διδάσκαλοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου τῆς Ὕδρας ἔκαμαν ἤδη τὰς παραδόσεις τῶν ἐντὸς τῶν οἰκημάτων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως.Ἐπειδὴ δὲ δὲν ἠτο τὸ μέρος εὐρύχωρο,ἦτε κατάλληλον ὡς Σχολεῖον ὡς κείμενον σημεῖον τῆς ἀγορᾶς.......τῆς θέσεως ταύτης,ἀνέγειρεν ἡ Δημοτικὴ Ἀρχὴ τῆς Ὕδρας ἐν νέον κατάστημα ἐπὶ τούτου ὡς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον εἰς τὴν ἄκρην τῆς πόλεως...".

Ἡ μεταστέγαση τοῦ Σχολείου πραγματοποιήθηκε τὴν 31η Ἰανουαρίου 1837 ("..ὅτι χθὲς ἔγινεν ἐγκαθίδρυσης τῆς Σχολῆς ταύτης...",παρουσία τοῦ Ἀρχιερέως (δὲν ἀναφέρεται τὸ ὄνομα),τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Γ.Φιλοπαίδη καὶ τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Λ.Κουντουριώτη.

Αθήναι,Την 23ην Ἰουνίου 1837
Επιστολή τοῦ γραμματέως Α.Πολυζωϊδη πρὸς τὸν Διοικητὴν τῆς νήσου Ὕδρας μὲ θέμα τὴν πληρωμὴ χρηματικοῦ ἐντάλματος 76,50 δραχμῶν ὑπὲρ τοῦ μαθητοῦ Ἀνδρέου,υἱοῦ τοῦ ἀποθανόντος Ἀντωνίου Μιαούλη.

Ὕδρα,Την 16ην Αὐγούστου 1837
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1424) ἐν ἀπουσία τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας,τοῦ Γραμματέως (Π.Τέτσης) πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία κοινοποιῆται ἡ διεξαγωγὴ τῶν ἐξετάσεων τῆς πρώτης ἑξαμηνιαίας,ὑπὸ τὴν παρουσία τῶν Δημοσίων της Ὕδρας Ἀρχῶν.Ἐπισημαίνεται πὼς στοὺς ἀριστευμένους μαθητὲς δὲν ἐδόθησαν βιβλία γιὰ λόγους οἰκονομίας τοῦ Δημοτικοῦ Ταμείου,ἐνῶ τονίζεται πὼς ἡ πρόοδος τῶν μαθητῶν δὲν ἦταν εὐκαταφρόνητη.

Ὕδρα,Την 10ην Αὐγούστου 1837
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1212) τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Γ.Φιλοπαίδη πρὸς τὸ Βασιλικὸ Διοικητήριον Ὕδρας γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν ἐξετάσεων τῆς πρώτης ἑξαμηνιαίας μεταξύ της 25ης Ἰουλίου 1837 ἕως τὴν 9η Αὐγούστου 1837.Ὁ Διοικητὴς τῆς Ὕδρας εἰς τὸν πρόλογό του τονίζει πὼς οἱ ἐξετάσεις τῆς συγκεκριμένης περιόδου,διεξήχθησαν ὑπὸ τὸ πρίσμα δύσκολων συνθηκῶν ("...τὰ ἀλλεπάλληλα κοινὰ δυστηχήματα...") οἱ ὁποῖες συνέβαλλαν στὴν διασκόρπιση τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου.

Οἱ συνθῆκες αὐτὲς δὲν κατονομάζονται στὴν ἐπιστολή,ἀλλὰ σχετίζονται μὲ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ προκάλεσε ὁ καταστροφικὸς σεισμὸς τῆς 8ης Μαρτίου 1837,ὅπως καταμαρτυρεῖται στὶς καρτέλες τῶν βαθμολογικῶν ἐπιδόσεων τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου.Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ ἀναφορὰ τῶν μαθημάτων ποὺ διδάχθηκαν οἱ μαθητὲς τοῦ Σχολείου (89 τὸν ἀριθμόν).Συγκεκριμένα ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς:

«..Εἷς ὅλον τοῦτο τὸ διάστημα παρεδόθησαν τῆς μὲν ἀνωτέρας τάξεως οἱ μαθητές,ἐκ τοῦ Δημοσθένους τοὺς τρεῖς Ὀλυνθιακούς,τοὺς τεσσάρας Φιλιππικούς,τοὺς περὶ Εἰρήνης,τοὺς περὶ Ἀλοννήσου καὶ τοὺς περὶ ἓν Χερρονήσω,ὡς μάθημα' ἐπειδὴ δὲ ἀπὸ ταῦτα νὰ παραδοθῶσι καὶ τὰ ἀναγκαιότερα τῆς Ἑλληνικῆς καὶ Ρωμαϊκῆς Ἱστορίας,ἐκρίθη εὔλογον,διὰ ... βιβλίων νὰ παραδίδωνται περὶ ἡμέραν οἱ Παράλληλοί του Πλούταρχου Βίοι,ὡς ἀνάγνωσις καὶ νὰ γίνεται καὶ περίληψις ἐκ τούτων τὰ σημαντικότερα."...

"..Τῆς δὲ β΄ οἱ μαθητὲς παρεδόθησαν ἐκ τοῦ Πλούταρχου τὸν πεῖ παίδων ἀγωγῆς λόγων,ἐκ δὲ τοῦ Ξενοφῶντος τὸ ἅ΄,β΄΄,γ΄βιβλίων τῶν Ἀπομνημονευμάτων,ἐκ δὲ τοῦ Λυσία τὸν Ἐπιτάφιον Λόγον καὶ ἐκ τοῦ Ἰσοκράτους τὸν Πλαταϊκόν,διδασκόμενοι συνάμα καὶ περὶ τὴν ἐτυμολογίαν καὶ σύνταξιν τινὰς δὲ αὐτῶν,οἱ προχωρήσαντες καὶ θεματογράφησιν.Ἡ δὲ τελευταία ἐκ τοῦ Λουκιανοῦ παρεδόθη τοὺς νεκρικοὺς διαλόγους,ἐκ δὲ τοῦ Πλουτάρχου τὰ Ἀποφθέγματα καὶ ἐκ τοῦ Ἰσοκράτους τὸν πρὸς Δημονικὸν λόγον γυμναζόμενοι εἰς τὸ ἐτυμολογικόν της Γραμματικῆς μέρος καὶ τὰς λεγομένας συμφωνίας ὡς προκαταρκτικᾶς εἰς τὴν σύνταξιν τῆς γνῶσις..Οἱ μαθητὲς τῆς Β΄τάξεως ἐδιδάχθηκαν ἐπίσης τὴν Γαλλικὴν γλώσσαν...»

Στην ἐπιστολὴ καταγράφεται ἐπίσης ἡ ἀπόφαση τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας νὰ προχωρήσει στὴν δημιουργία καὶ τέταρτης τάξεως,ἡ ὁποία ἀπαρτίζετο ἀπὸ τοὺς ἰσχυροτέρους ἐκ τῶν μαθητῶν.Οἱ μαθητὲς αὐτοί,διδάχθηκαν τοὺς Μύθους τοῦ Αἰσώπου καθὼς καὶ τὰ Ἱερά του Ἱεροκλέους καὶ Νικολάου,τοῦ Δαμασκηνοῦ τὸ Περὶ Παράδοξων Ἠθῶν καὶ Ἐθῶν καθὼς καὶ Ἀρχὲς τῆς Τεχνολογίας, Ἀριθμητική,Γεωγραφία,Ἄλγεβρα.Ἡ ἐπιστολὴ καταλήγει μὲ τὴν παρουσίαση τῶν ὀνομάτων τῶν ἀριστούχων μαθητῶν.Ἰδοὺ τὰ ὀνόματα:

"..(ἀνωτέρας τάξεως) Δημήτριος Ζερβιάδης,Στάματιος Καλμούκης,Δημήτριος Οἰκονομίδης,Συμεὼν Μάνος,Γεώργιος Βατζαξής.(Β΄τάξεως) Γεώργιος Φόνος,Νικόλαος Βατσαξής,Παναγιώτης Νάντες καὶ Σταμάτιος Καλαφάτης.(τελευταίας τάξεως) Ἰωάννης Κριεζής,Ἐλευθέριος Μάτζης,Ἰωάννης Πλατανίδης,Νικόλαος Πάτρα,Γεώργιος Παντελέσκος,Νικόλαος Σιγάλα,Σπυρίδων Ἠλία,Δημήτριος Δαφνόπουλος,Νικόλαος Παπαμανώλη,Δημήτριος Εὐαγγελίδης,Ἐμμανουὴλ Καλμούκης.

Ὕδρα,Την 10ην Αὐγούστου 1837
Πίνακας Βαθμολογικὸν Ἐπιδόσεων Μαθητῶν Σχολείου Ὕδρας


Έν Ύδρα την 10ην Αυγούστου 1837 Σχολάρχης Ύδρας Γ.Φιλοπαίδης  Γ΄Τάξις
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Ηλικία
Τα παραδιδόμενα μαθήματα
Τα προς τα μαθήματα κλίσις
Και πρόοδος
Παρατηρήσεις
Δημήτριος Ζερβιάδης
Ύδρα
18
Δημοσθένους,
Όμηρος,Ευριπίδης
,Πλούταρχος,
Γαλλικά και Άλγεβρα
Επιμελέστατος
Καλλίστη
Τα μαθήματα αυτά παραδίδονται παρ'ημέρα......
Αντώνιος Μάνος
Ύδρα
20
Τα αυτά πλην Άλγεβρας
Επιμελής
Καλή
Συμεών Μάνος
Ύδρα
15
Τα αυτά πλην Άλγεβρας
Επιμελέστατος
Καλλίστη
Σταμάτιος Καλμούκης
Ύδρα
20
Τα αυτά πλην Άλγεβρας
Επιμελέστατος
Καλλίστη
Δημήτριος Οικονομίδης
Αγγελ...
18
Τα αυτά πλην Άλγεβρας
Ομοίως
Ομοίως
Δημήτριος Βανός
Αγγελ...
16
Τα αυτά πλην Άλγεβρας
Επιμελής
Καλή
Γεώργιος Βατσαξής
Ύδρα
17
Τα αυτά 
Όμοιως
Ομοίως
Ελευθέριος Παντελάκης
Ύδρα
16
Τα αυτά 
Ομοίως
Ομοίως
Αθανάσιος Ιωάννου
Πελ/νησος
17
Τα αυτά 
Ομοίως Επιμελής
Μετρία
Ιωάννης Κοκκίνης
Ύδρα
18
Τα αυτά 
Επιμελής
Καλή


Έν Ύδρα την 10ην Αυγούστου 1837 Σχολάρχης Ύδρας Γ.Φιλοπαίδης Β΄ Τάξις
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Ηλικία
Τα παραδιδόμενα μαθήματα
Τα προς τα μαθήματα κλίσις
Και πρόοδος
Παρατηρήσεις
Νικόλαος Βατσαξής
Ύδρα
15
Ισοκράτης,Όμηρος,
Ευριπίδης,Γαλλικά
Επιμελής
Καλή
Έκ ταύτης της τάξεως δεκαπέντε περίπου μαθητές ανεχώρησαν μετά τους σεισμούς.......
Παναγιώτης Ναντές
Ύδρα
14
Τα αυτά
Επιμελής
Καλή
Σταμάτιος Καλαφάτης
Ύδρα
14
Τα αυτά,εκτός Όμηρου
κ΄ Ευριπίδη
Επιμελής
Καλή
Κωνσταντίνος Ευαγγελίθης
Ύδρα
15
Τα αυτά,εκτός Γαλλικών
Ολίγον Επιμελής
Καλή
Δημήτριος Τζούρτζος
Ύδρα
14
Τα αυτά,εκτός Ευριπίδου
 κ΄ Γαλλικά
Μετρίως επιμελής
Καλή
Γεώργιος Φόνος
Ύδρα
14
Τα αυτά,εκτός Ευριπίδου
 κ΄ Γαλλικά
Ολίγον Επιμελής
Ομοίως
Απόστολος Νικολάου
Ύδρα
18
Ισοκράτης
Μετρίως επιμελής
Ομοίως
Αναστάσιος Ρεβίδης
Ύδρα
19
Ισοκράτης
Ολίγον Επιμελής
Μετρία
Λάζαρος Φωκάς
Ύδρα
14
Ισοκράτης
Αμελής
Μετρία
Ελευθέριος Οικονόμου
Ύδρα
16
Ισοκράτης
Ομοίως
Ομοίως
Δημήτριος Σαμιακός
Ύδρα
16
Ισοκράτης
Μετρίως επιμελής
Μετρία
Ιωάννης Φωκάς
Ύδρα
17
Ισοκράτης
Ολίγον Επιμελής
Καλή
Ευάγγελος Καθήκουρης
Ύδρα
21
Ισοκράτης
Μετρίως επιμελής
Μετρία
Θεόδωρος Γκιώνης
Ύδρα
15
Ομοίως
Ομοίως
Ομοίως
Ηλίας Γκιούλου
Ύδρα
17
Ομοίως
Μετρίως επιμελής
Καλή

Έν Ύδρα την 10ην Αυγούστου 1837 Σχολάρχης Ύδρας Γ.Φιλοπαίδης Α΄ Τάξις
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Ηλικία
Τα παραδιδόμενα μαθήματα
Τα προς τα μαθήματα κλίσις
Και πρόοδος
Παρατηρήσεις
Ιωάννης Κριεζής
Ύδρα
13
Ισοκράτης,
Αριθμητική και Γεωγραφία
Επιμελέστατος
Καλλίστη
Η τάξις αυτή συνέτ... Εκ τεσσαράκοντα και πέντε περίπου μαθητών,αλλά διεσκορπίσθησαν και ήδη πάλιν άρχισαν να συντάσσονται
Ελευθέριος Μάτζιος
Ύδρα
14
Τα αυτά
Επιμελής
Μετρίως καλή
Νικόλαος Πάτρας
Ύδρα
15
Τα αυτά
Επιμελής
Καλλίστη
Δημήτριος Φανόπουλος
Πελ/νησος
12
Ισοκράτης και Άλγεβρα
Επιμελέστατος
Καλλίστη
Νικόλαος Σιγαλός
Ύδρα
13
Ισοκράτης,
Αριθμητική και Γεωγραφία
Επιμελής
Καλή
Εμμανουήλ Καλμούκης
Ύδρα
13
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Νικόλαος Παπαμανώλη
Ύδρα
13
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Γεώργιος Παντελέσκος
Ύδρα
13
Τα αυτά
Επιμελής
Καλή
Σπυρίδων Ηλία
Ύδρα
15
Τα αυτά
Επιμελής
Καλή
Δημήτριος Ευαγγελήθη
Ύδρα
13
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Ιωάννης Πλατανίτης
Πελοπόννησος
11
Τα αυτά
Επιμελής
Καλή
Ελευθέριος Νέγκας
Ύδρα
14
Τα αυτά
Ολίγον επιμελής
Ολίγη
Ραφαήλ Ελευθέριος
Ύδρα
14
Τα αυτά
Επιμελής
Καλλίστη
Αλέξανδρος Παπανδρέου
Ύδρα
14
Τα αυτά
Ομοίως
Καλή
Γεώργιος Κρής
Κρήτη
18
Τα αυτά
Επιμελής
Ολίγη
Σταμάτιος Χίος
Χίος
16
Τα αυτά
Ολίγον επιμελής
Ολίγη
Σπηλιώτης Φαμελιάρης
Ύδρα
13
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Λάζαρος Χρήστου
Ύδρα
14
Τα αυτά
Ολίγον επιμελής
Καλή
Ελευθέριος Α.Κριεζής
Ύδρα
14
Τα αυτά
Επιμελής
Μετρία
Αχιλλεύς Πρωτόπαπας
Ύδρα
13
Τα αυτά
Ολίγον επιμελής
Ομοίως
Ανδρεάς Στατήρ...
Ύδρα
14
Τα αυτά
Ολίγον επιμελής
Μετρίως καλή
Γεώργιος Πινδ...
Ύδρα
16
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Σταύρος Καλογήρου
Ύδρα
14
Τα αυτά,εκτός Γεωγραφίας
Ολίγον επιμελής
Ολίγη
Ιωάννης Βατσαξής
Ύδρα
16
Τα αυτά
Αμελής
Μηδεμία
Αντώνιος Αναργύρου
Ύδρα
17
Τα αυτά
Ολίγον επιμελής
Μετρία
Γεώργιος Κοτζιάς
Ύδρα
16
Τα αυτά
Επιμελής
Καλή
Αντώνιος Κ Αντωνάκη
Ύδρα
13
Τα αυτά
Ολίγον επιμελής
Μετρία
Αντώνιος Παρ...
Ύδρα
14
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Μιχαήλ Ιωάννου
Αμοργός
14
Τα αυτά
Μετρίως επιμελής
Ολίγη

Έν Ύδρα την 10ην Αυγούστου 1837 Σχολάρχης Ύδρας Γ.Φιλοπαίδης Τελευταία΄ Τάξις
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Ηλικία
Τα παραδιδόμενα μαθήματα
Τα προς τα μαθήματα κλίσις
Και πρόοδος
Παρατηρήσεις
Αθανάσιος Χ΄΄ Αργυρίου
Ύδρα
11
Φυσική,Ιστορία,
Αριθμητική,
Γεωγραφία
Επιμελής
Καλή
Όλοι της τάξεως ταύτης,εξαιρουμένων αυτών,είναι νέοι απο το ενταύθα Αλληλοδιδακτικόν Σχολείον και από άλλα επιτόπια
Μιχαήλ Εμμανουήλ
Ύδρα
13
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Ιωάννης Ιατρού
Ύδρα
13
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Γεώργιος Καλίτζας
Ύδρα
13
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Φραντζέσκος  Δελ...
Ύδρα
11
Τα αυτά
Μετρίως Επιμελής
Ομοίως
Γεώργιος Βόκου
Ύδρα
12
Τα αυτά
Ομοίως
Ολίγη
Ευθύμιος Τζ..
Ύδρα
13
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Μπαρμπαρής Ρεβίδης
Ύδρα
12
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Γεώργιος Γκιώνης
Ύδρα
13
Τα αυτά
Επιμελής
Καλή
Ιωάννης Μανιάτης
Ύδρα
14
Τα αυτά
Επιμελέστατος
Καλλίστη
Κοσμάς Σιγαλός
Ύδρα
11
Τα αυτά
Μετρίως Επιμελής
Μετρία
Σαράντος Παπαδόπουλος
Ύδρα
13
Τα αυτά
Επιμελής
Καλή
Νικόλαος Νέγκας
Ύδρα
12
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Λάζαρος Βατσαξής
Ύδρα
10
Τα αυτά
Ολίγον Επιμελής
Μετρία
Ιωάννης Βοδιζα
Ύδρα
12
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Ιωάννης Λαλεχός
Ύδρα
13
Τα αυτά
Επιμελέστατος
Καλλίστη
Μάρκος Σάλπας
Ύδρα
12
Τα αυτά
Ολίγον Επιμελής
Ολίγη
Δημήτριος Κοκκίνης
Ύδρα
10
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Αναστάσιος Ραπελές
Ύδρα
12
Τα αυτά
Αμελέστατος
Μηδεμία
Δαμιανός Δαμιανού
Ύδρα
11
Τα αυτά
Επιμελής
Καλή
Ανδρέας Μονάς
Ύδρα
11
Τα αυτά
Ολίγον Επιμελής
Ολίγη
Ιωάννης Κοτουλουμάς
Ύδρα
12
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Θεμιστοκλής
Ύδρα
11
Τα αυτά
Επιμελής
Καλή
Λάζαρος Ορλόφ
Ύδρα
15
Τα αυτά
Ολίγον Επιμελής
Ολίγη
Γεώργιος Βουδούρης
Ύδρα
12
Τα αυτά
Αμελέστατος
Μηδεμία
Ιωάννης Χούντας
Ύδρα
14
Τα αυτά
Αμελής
Ασήμαντος
Ιωάννης Παπαντελής
Ύδρα
12
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Δημήτριος Μάτσης
Ύδρα
10
Τα αυτά
Αμελής
Μηδαμινή
Ιωάννης Ρετεντάγκος
Ύδρα
11
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Νικόλαος Μαστραντώνη
Ύδρα
10
Τα αυτά
Αμαθέστατος
Μηδεμία
Στέφανος Λάμ...
Ύδρα
12
Τα αυτά
Μετρίως Επιμελής
Ολίγη
Δήμας Βότζης
Ύδρα
12
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Ιωάννης Γκιόνης
Ύδρα
11
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Ανδρέας Μπρούσκου
Ύδρα
15
Τα αυτά
Επιμελέστατος
Καλλίστη
Κωνσταντίνος Νέγκας
Ύδρα
12
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως


Ὕδρα,Την 20ην Αὐγούστου 1837
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:14840) τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Γ.Φιλοπαίδη πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως.Στὴν συγκεκριμένη ἐπιστολή,ὁ Σχολάρχης Ὕδρας αἰτεῖται τὴν μετάθεσή του εἰς την Θήρα προβάλλοντας ὡς κύριο ἐπιχείρημα τὴν δυσχερῆ οἰκονομικὴ κατάσταση εἰς τὴν ὁποία εἶχε περιέλθει αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του, λόγω τῆς διετοῦς παραμονῆς τοῦ εἰς τὴν Ὕδραν.Παράλληλα ἐπρόβαλε ὡς ἐπιχείρημα τὴν ἐπιδείνωση τῆς καταστάσεως τῆς ὑγείας τοῦ (ἀρθρίτιδα) λόγω τοῦ ἄσχημου κλίματος τῆς Ὕδρας, ἐπισημαίνοντας πὼς ἐὰν δὲν ἀποσπαστεῖ θὰ ἐξαναγκαστεῖ νὰ παραιτηθεῖ τοῦ ἀξιώματός του

Ὕδρα,Την 03ην Σεπτεμβρίου 1837
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:15230) τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Γ.Φιλοπαίδη καὶ τῶν Διδασκάλων Ὕδρας Μιχαὴλ Οἰκονόμου καὶ Ἐλευθέριου Βίκου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως.Οἱ Διδάσκαλοι τοῦ Σχολείου διαμαρτύρονται γιὰ τὴν μὴ καταβολὴ τῆς μισθοδοσίας τους,λόγω οἰκονομικῶν προβλημάτων τοῦ Δημοτικοῦ Ταμείου Ὕδρας.Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ ἀναφορὰ περὶ τοῦ καθεστῶτος τῶν χρηματικῶν συναλλαγῶν ποὺ ἴσχυαν ἐκείνη τὴν περίοδο εἷς τὴν Ὕδραν.

"....ἀφοῦ μέχρι τοῦδε μὲ διάφορα προφάσεις μᾶς ἀπέπεμψε πάντοτε κενοὺς ἤδη ἐπιμένον νὰ μᾶς πληρώση τὰ ἥμιση σχεδὸν τῶν ὅσων ἔχομεν νὰ λάβομεν μὲ χρυσὰ νομίσματα,ὁποῖα τέλος δὲν ἀλλάσσονται εἷς Ὕδραν,ὁ μὴ μὲ ἱκανή μας ζημιάν,λογιζομένην περίπου εἷς δεκαοκτὼ δραχμᾶς,καθὼς Ἱσπανικὰ καὶ Πορτογαλλικὰ νομίσματα.Διο παρακαλοῦμεν τὴν Σ.Γραμματείαν νὰ διατάξη ἐντόνως τὸν ρηθέντα ταμίαν νὰ μᾶς πληρώση εἷς ἀργυρᾶ νομίσματα..."

Ὕδρα,Την 10ην Σεπτεμβρίου 1837
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1729) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Πάκμωρ πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία ἀντικρούεται ἡ κατηγορία τῶν Διδασκάλων τοῦ Σχολείου τῆς Ὕδρας γιὰ τὴν μὴ ἔγκυρη καταβολὴ τῆς μισθοδοσίας τους.Ὁ Διοικητὴς Ὕδρας Πάκμωρ,δικαιολογεῖται πὼς ἡ παρεξήγηση ἐπῆλθε ἐκ τοῦ γεγονότος πὼς ὁ Δημοτικὸς Ταμίας Ὕδρας ηὖρε εἷς τὸ ταμεῖον τοῦ 1.300 χρυσὰ νομίσματα μὲ τὰ ὁποῖα ἐπεδίωξε νὰ ἐξοφλήσει τὴν πλειοψηφία ὅλων τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Σχολείου καὶ ὄχι μόνο τῶν Διδασκάλων.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...