hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ἀθῆναι 2016 Ἔκθεσις Ζωγραφικῆς Παναγιώτη Τέτση Κέντρο Πολιτισμοῦ-Κοινωφελὲς Ἵδρυμα Σταύρου Νιάρχου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ἀθῆναι 2016 Ἔκθεσις Ζωγραφικῆς Παναγιώτη Τέτση Κέντρο Πολιτισμοῦ-Κοινωφελὲς Ἵδρυμα Σταύρου Νιάρχου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Ἀθῆναι 2016 Ἔκθεσις Ζωγραφικῆς Παναγιώτη Τέτση Κέντρο Πολιτισμοῦ-Κοινωφελὲς Ἵδρυμα Σταύρου Νιάρχου

Ἀθῆναι 2016
Ἔκθεσις Ζωγραφικῆς Παναγιώτη Τέτση Κέντρο Πολιτισμοῦ-Κοινωφελὲς Ἵδρυμα Σταύρου Νιάρχου


«Φῶς καὶ Χρῶμα Ἑλληνικὸ στὴν Ζωγραφική του Τέτση»
Διάρκεια ἐκθέσεως 23/06/2016-31/07/2016

Κυριακὴ 03 Ἰουνίου 2016


Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐγκαινίων τοῦ Κέντρου Πολιτισμοῦ-Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος Σταύρου Νιάρχου,εἰς τὴν Καλλιθέα,εἰς τὴν κεντρικὴ εἴσοδο τῶν ἐγκαταστάσεών του,πλησίον του ἐξωτερικοῦ χώρου τῆς «Ἀγορᾶς»,φιλοξενεῖται ἔκθεσις πινάκων ζωγραφικῆς του Ὑδραίου Ἀκαδημαϊκοῦ καὶ ζωγράφου Παναγιώτη Τέτση.Συγκεκριμένα φιλοξενοῦνται συνολικῶς τριάκοντα πέντε πίνακες ζωγραφικῆς,ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Κέντρου Πολιτισμοῦ-Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος Σταύρου καὶ τῆς Ἐθνικῆς Πινακοθήκης-Μουσείου Ἀλέξανδρου Σούτσου.Οἱ πίνακες ζωγραφικῆς εἶναι δωρεὰ τοῦ καλλιτέχνου στὴν Ἐθνικὴ Πινακοθήκη


Πλῆθος κόσμου ἐπεσκέφθηκε τὴν ἔκθεση τοῦ ἀείμνηστου συμπατριώτου μας γιὰ νὰ θαυμάσει ὁρισμένα ἐκ τῶν καλύτερων ἔργων του.Μεταξύ των ἔργων ποὺ φιλοξενοῦνται ἐντός του Κέντρου Πολιτισμοῦ «Σταῦρος Νιάρχος» ξεχωρίζουν ἀρκετοὶ πίνακες τῆς ἰδιαίτερης πατρίδος μας, μεταφέροντας τὴν  θαλάσσια αὔρα τοῦ τόπου μᾶς εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἐπισκεφτῶν τοῦ Κέντρου Πολιτισμοῦ.Ὁ τίτλος τῆς ἐκθέσεως «Φῶς καὶ Χρῶμα Ἑλληνικὸ στὴν Ζωγραφική του Τέτση»

 
Τὸ πλούσιο βιογραφικό του Ὑδραίου Ἀκαδημαϊκοῦ καὶ Ζωγράφου Παναγιώτη Τέτση.

Τὸ πορτραῖτο τοῦ Ὑδραίου Ἄγγελου Κοτρώνη (Δημάρχου Ὑδραίων 2007,2010-2014) ,μὲ τίτλο «Ὁ Ἄγγελος Κοτρώνης μὲ βυσσινὶ πουλόβερ 1998-1999»
Οἱ πίνακες ζωγραφικῆς εἶναι πλαισιωμένοι μὲ γνωμικὰ ποὺ διετύπωσε ὁ Παναγιώτης Τέτσης κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς του.


Ἄποψις τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας (Ἀρχοντικὸν Τσαμαδοὺ) καὶ τῆς εὐρύτερης συνοικίας «Γύφτικα»,ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἀπόγευμα στὴν Ὕδρα 1985»

Ἐντυπωσιακὰ πανοράματα τῆς νήσου Ὕδρας.Εἰς τὸ πρῶτο,μὲ τίτλο «Βράχια Ὕδρας»,ἀπεικονίζεται ἡ ἀκτογραμμὴ τῆς νήσου Ὕδρας ἀπὸ τὴν Σπηλιὰ τοῦ Μπαϊράμη καὶ τὸ Ἀρχοντικό των Γεωργίου & Παύλου Κουντουριώτου ἕως τὸ ὅρος Ὀμπόρι καὶ τὴν χερσόνησο τῆς Καστέβας.


Εἰς τὸ δέυτερο πανόραμα μὲ τίτλο «Τὰ Βουνὰ τῆς Ὕδρας 2011-2014»,ἀπεικονίζεται ἡ Καψάλα τῆς Μπουαγιᾶς καὶ τὸ ὅρος Καρέσσα.Ἐν τῷ μέσω δεσπόζει ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Ματρώνης.

Τὸ ἐντευκτήριο τοῦ Ὑδραϊκοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου καὶ ὁ παραλιακὸς δρόμος τῆς Ὕδρας ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὴν Πλατεία τοῦ Περιπτέρου (Κανόνια),ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὕδρα 1999-2011»
Τὸ ὅρος Ζάστανι «Ζάστανι 2011-2014».Παραπλεύρως του καταπληκτικοῦ αὐτοῦ ἔργου (τρίπτυχο), φιλοξενεῖται ἐπεξήγησις τοῦ Ὑδραίου καθηγητοῦ Νικολάου Χαλιορῆ (Βιβλίον: (ΥΔΡΕΪΚΟΙ ΘΡΥΛΛΟΙ(Ἑορταστικὴ Ἔκδοσις Στὰ Ἑκατὸ Χρόνια της Ἀνεξαρτησίας μᾶς)Νικόλαος Χαλιορῆς,Πειραιεὺς 1930) διὰ τὸν θρύλλο τῆς ρίψις τῶν γερόντων 
Πανοραμικὴ ἄποψις τῆς ὁροσειρᾶς τῆς Μπουαγίας

Τὰ «Τσελεβίνια», μὲ τίτλο «Ἀκρωτήριον Σκύλλαιον»Τὸ μνημείωδες ἔργο τῆς Ἀγορᾶς,μὲ τίτλο «Λαϊκὴ Ἀγορὰ 1979-1982».Ὁ Παναγιώτης Τέτσης εἶχε ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ γιὰ τὸ ἔργο αὐτό:

«Γιὰ νὰ ζωγραφίσω κάτι,πρέπει νὰ τὸ ζήσω.Τὴ λαϊκὴ ἀγορὰ τῆς Ξενοκράτους τὴν ἔβλεπα τριάντα χρόνια γιὰ νὰ ὡριμάσει μέσα μου καὶ νὰ βγεῖ στὸν καμβὰ»

Ὁ Μαρίνος Καλλιγᾶς,ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Τέτση,εἶχε δηλώσει: «Ἡ Λαϊκὴ ἀγορὰ εἶναι μιὰ συμβολικὴ μορφὴ κοινωνίας καὶ ἀποτελεῖ ὁρόσημο στὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς τέχνης»

Ἡ Ἑλένη Βακαλὸ εἶχε ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Ἡ κλίμακα τῆς Λαϊκῆς ἀγορᾶς δὲν εἶναι χωρὶς σημασία.Ἔμμεσα ἔστω,δηλώνεται ἔτσι τὸ ἔργο δὲν ἀπευθύνεται πιὰ στὸν ἰδιωτικὸ χῶρο»
 

«Αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο ποὺ ζωγράφισε τὶς λαϊκὲς ἀγορὲς καὶ τὶς δόξασε μὲ τὰ πινέλα του,δὲν τὸν γνωρίζουμε προσωπικά.Πῆρε τὸ λαϊκὸ καὶ καθημερινὸ στοιχεῖο τῶν ἀγορῶν καὶ τὸ ἔκανε ζωγραφικὴ τέχνη,τὸ ἀνέδειξε.Τοῦ εἴμαστε εὐγνώμονες κοντὰ εἴκοσι χιλιάδες ἄνθρωποι,ποὺ ζοῦμε μὲ τὶς οἰκογένειές μας ἀπὸ τὶς λαϊκές.Θέλουμε νὰ τοῦ ἀνταποδώσουμε τὴν ἀγάπη μας καὶ τὴν τιμή μας»,δήλωσε γιὰ τὸν Παναγιώτη Τέτση ὁ Νίκος Δερνίκος (Γ.Γ Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Σωματείων Ἐπαγγελματιῶν Λαϊκῶν Ἀγορῶν)


Ἐπεξήγησις Κέντρου Πολιτισμοῦ «Σταύρου Νιάρχου»: «Ἡ «Λαϊκὴ Ἀγορὰ» πρόκειται νὰ ἐκτεθεῖ στὴ μεγάλη αἴθουσα ὑποδοχῆς τῆς νέας Ἐθνικῆς Πινακοθήκης ὑπογραμμίζοντας μὲ τὸν συμβολισμὸ τῆς τὸν δημοκρατικὸ χαρακτήρα τοῦ μουσείου καὶ τῆς τέχνης.Ἡ αἴθουσα αὐτὴ θὰ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Παναγιώτη Τέτση,μεγάλου δωρητῆ τῆς Ἐθνικῆς Πινακοθήκης»


 Ἡ προτομὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Εὐεργέτου ἐφοπλιστοῦ Σταύρου Νιάρχου

 Πλῆθος κόσμος ἀναμένει νὰ εἰσέλθει ἐντός του χώρου ποὺ φιλοξενεῖται ἡ ἔκθεσις ἔργων τοῦ Ὑδραίου ζωγράφου Παναγιώτη Τέτση εἰς τὸν προαύλιον χῶρο τῆς «Ἀγορᾶς»,ὁ ὁποῖος δημιουργήθηκε εἰς τὰ πρότυπά των Ἀρχαίων Ἀγορῶν τῶν Ἑλλήνων.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...