hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1937-2016.Ἀπόδοσις τιμῶν Ἀργεντίνων εἰς τὸν Νικόλαον Γεωργίου Κολμανιάτην καὶ εἰς τὴν Ὕδραν. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1937-2016.Ἀπόδοσις τιμῶν Ἀργεντίνων εἰς τὸν Νικόλαον Γεωργίου Κολμανιάτην καὶ εἰς τὴν Ὕδραν. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ὕδρα 1937-2016.Ἀπόδοσις τιμῶν Ἀργεντίνων εἰς τὸν Νικόλαον Γεωργίου Κολμανιάτην καὶ εἰς τὴν Ὕδραν

Ὕδρα 1937-2016.Ἀπόδοσις τιμῶν Ἀργεντίνων εἰς τὸν Νικόλαον Γεωργίου Κολμανιάτην καὶ εἰς τὴν πατρίδαν τοῦ τὴν νῆσον Ὕδραν


 Ὕδρα 1935.Ἡ ἀνάδειξις ἐκ τῆς ἱστορικῆς λήθης τῆς ἠρωϊκῆς δράσεως ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας τοῦ Ὑδραίου Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη καὶ τοῦ Σαμουὴλ Σπύρου (Μυτιληνιοῦ ἢ Ὑδραίου εἰς τὴν καταγωγὴν)


Φωτογραφία: Μέλη τοῦ τιμητικοῦ ἀγήματος τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου τῆς Ἀργεντινῆς «Πρόεδρος Σαρμιέντο» ἐπικρατώντας τὴν τιμητικὴν ὀρειχάλκινην ἀναθεματικὴν πλάκα εἰς τὴν ὁποία εἰκονίζονται δύο γυναῖκες συμβολίζουσαι τὴν Ἀργεντινὴν καὶ τὴν Ἑλλάδα νὰ στεφανώνουν τὸν Νικόλαον Γεωργίου Κολμανιάτη


Διὰ τοὺς περισσότερους Ὑδραίους ἀλλὰ καὶ κατ’ἐπέκτασιν Ἕλληνες πολίτες συνάμα,ἕως τὰ μέσα της δεκαετίας τοῦ 1930,οἱ ἠρωϊκὲς διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας ναυτικὲς προσωπικότητες ἀφενὸς μὲν τοῦ Ὑδραίου Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη καὶ ἀφετέρου δὲ τοῦ Σαμουὴλ Σπύρου,τοῦ ὁποίου τὴν καταγωγὴ διεκδικοῦν ἀμφότερες ἡ νῆσος Ὕδρα καὶ ἡ νῆσος Λέσβος,παρέμεναν ἄγνωστες καὶ λησμονησμένες εἰς τὴν λήθη τῆς ἱστορίας.

Ἡ ἠρωΐκη δράσις τῶν δύο Ἑλλήνων ναυτικῶν εἰς τὶς ναυμαχίες ποὺ σύναψε τὸ πολεμικὸ ναυτικό της Ἀργεντινῆς κατὰ τὸν ἀγώνα τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ ἐναντίον τοῦ Ἱσπανικοῦ στόλου,κατὰ τὰ ἔτη 1814-1817 (ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν Νικόλαο Γεωργίου Κολμανιάτη καθὼς ὁ Σαμουὴλ Σπύρου ἐφονεύθη κατὰ τὴν ναυμαχία τῆς 20ης Μαρτίου 1814 ὅταν ὁ ἀργεντινὸς στόλος καταναυμάχησε τὸν διαφυγόντα καὶ ἡττηθέντα,μετὰ τὴν ναυμαχία τῆς νήσου Μαρτὶν Γκαρσία ἱσπανικὸ στόλο εἰς τὴν ναυτικὴ βάση τῆς Οὐρουγουάης Κονσεψιὸν)ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἈργεντινοΒραζιλιάνικου πολέμου (10 Δεκεμβρίου 1825-27 Αὐγούστου 1828),ἀνεδείχθη καὶ ἐξῆλθε ἐκ τῆς ἀφάνειας ἕνεκα τῆς πρωτοβουλίας ποὺ ἀνέλαβαν ἀπὸ κοινοῦ ὁ Ὑδραῖος ἐφοπλιστὴς καὶ ἀπόγονός του Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη Ἀθανάσιος Κουλούρας καὶ ὁ διαμένοντας ἐπὶ πολλὰ ἔτη εἰς Ἀργεντινὴν κύριος Καρκούλιας (δὲν ἀναφέρει περαιτέρω πληροφορίες ὁ Ἀντώνιος Μανίκης) περὶ τοῦ ἔτους 1935.


Πηγή:Περιοδικὸ Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἄρ.5(135),Μάϊος 1952,Ἔτος 12ον,Ἄρθρον: «Ὑδραϊκὰ χρονικά.Οἱ Ἀργεντινοὶ δόκιμοι κατέθεσαν στέφανον στὴν στήλη τοῦ Κολμανιάτη»,Ἀντώνιος Ν.Μανίκης.(Ἀρχεῖον Κωνσταντίνου Γ.Ἀργίτη)

«..Ὁ Κολμανιάτης ὡς τὰ προχτὲς ἦταν τελείως ἄγνωστος στὴν Ὕδρα καὶ γενικῶς στὴν Ἑλλάδα.Μὲ τὴν φροντίδα ὅμως τοῦ ἐγκατεστημένου στὴν Ἀργεντινή,ἐπὶ πολλὰ χρόνια κ.Καρκούλια καὶ μὲ τὴν πατριωτικὴ μέριμνα τοῦ κ. Ἀθανάσιου Κουλούρα κατὰ τὸ 1935-ἂν δὲν κάνω λάθος-ἦρθε στὴν ἐπιφάνεια μαζὶ μὲ τὸν Μυτιληνιὸ Σπύρου.Τὸν Σεπτέμβρη δὲ τοῦ 1937 ἔφτασε στὸν Πειραιὰ ἡ ἐκπαιδευτικὴ ἀργεντινὴ φρεγάδα «Σαρμιέντο» κι ἔγιναν μεγάλες γιορτὲς στὴν Ἀθήνα.Καὶ στὶς 30 τοῦ ἰδίου μηνὸς ἡ φρεγάδα ἔφτασε στὴν Ὕδρα καὶ παρέδωσε τὴν ἀναμνηστικὴν πλάκα,μὲ κάθε ἐπισημότητα καὶ πρωτοφανεῖς γιορτές.Ἡ πλάκα αὐτὴ βρίσκεται ἀπὸ τότε ἐντοιχισμένη στὴν γνωστὴ στήλη,ποὺ τὴν ἔχει ἀνεγείρει ὁ Ὑδραῖος πατριώτης κ.Ἀθανάσιος Κουλούρας...»


Σύντομος βιογραφία τοῦ Ὑδραίου ἥρωος τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας Νικόλαου Γεωργίου ΚολμανιάτηΠηγή:Περιοδικὸ Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἄρ.5(135),Μάϊος 1952,Ἔτος 12ον,Ἄρθρον: «Ὑδραϊκὰ χρονικά.Οἱ Ἀργεντινοὶ δόκιμοι κατέθεσαν στέφανον στὴν στήλη τοῦ Κολμανιάτη»,Ἀντώνιος Ν.Μανίκης.(Ἀρχεῖον Κωνσταντίνου Γ.Ἀργίτη)


«..Ὁ Νικόλαος Γεωργίου Κολμανιάτης γεννήθηκε στὴν Ὕδρα τὸ 1784.Ἦταν ναυτικὸς καὶ σὰν τέτοιος ὑπηρέτησε στὸν τουρκικὸ στόλο,καθὼς εἶχαν τὴν ὑποχρέωση τότε οἱ Ὑδραῖοι.Ὅταν ὑπηρετοῦσε ἐκεῖ,ἔμαθε πὼς κάτι σοβαρὸ συνέβαινε στὴν οἰκογένειά του στὴν Ὕδρα.Ἀποφάσισε,λοιπόν,τότε νὰ λιποτακτήση ἀπὸ τὸν στόλο καὶ νὰ φτάση στὸ νησί,ὅπου σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση,ἀναγκάστηκε νὰ σκοτώση κάποιον.Μὰ τοῦτο,μαζὶ καὶ ἡ λιποταξία του, δὲν μποροῦσαν νὰ συγχωρεθοῦν ἀπὸ τὸν κέρβερο τῆς τάξεως τοῦ νησιοῦ,τὸν καπετὰν Γεώργη Βουλγάρη ποὺ ἦταν ὁ στρατιωτικὸς διοικητής του.Κρυφὰ λοιπόν,ἔφυγε κι ὕστερα ἀπὸ ἀφάνταστες περιπέτειες,μαζὶ μὲ τὸ Μυτιληνιὸ Σαμουὴλ Σπύρου (τὸ πραγματικὸ ὄνομα τούτου δὲν τὸ ξέρουμε) ἔφτασαν στὰ 1811 στὴν Ἀργεντινή, ὅπου τὴν βρῆκαν ἐπαναστατημένη ἐναντίον τῶν κυρίαρχων Ἰσπανῶν.
Μόλις ἔφτασαν,μπῆκαν στὴν ὑπηρεσία τοῦ στόλου τῆς προσωρινῆς κυβερνήσεως τῆς Ἀργεντινῆς,ποὺ τὸν διοικοῦσε ὁ Ἰρλανδὸς Γουλιέλμος Μπράουν.
Ὁ στόλος αὐτὸς στὶς 10 Μαρτίου 1814 συνάντησε τὸν Ἱσπανικό,κοντὰ στὸ νησὶ Μαρτὶν Γκάρσια κι ὕστερα ἀπὸ πολύωρη ναυμαχία τὸν κατετρόπωσε.
Στὴν ναυμαχία αὐτὴ ποὺ δόξασε τὸν ἀργεντίνο στόλο ὁ Κολμανιάτης ὑπηρετοῦσε ὡς σημαιοφόρος στὴν ναυαρχίδα «Ἡρακλῆς» καὶ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄμετρη παλληκαριά του.
Ὁ Ἱσπανικὸς στόλος κατέφυγε στὴν Οὐρουγουάη καὶ ὀχυρώθηκε στὴν ναυτικὴ βάση Κονσεψιόν.Τότε ὁ Μπράουν ἔστειλε νὰ τὸν καταδιώξη μοίρα τοῦ στόλου μὲ ἀρχηγὸ τῆς τὸν Θωμὰ Νόδερ.Στὴν ἀποστολὴ αὐτὴ ὁ Κολμανιάτης ἦταν κυβερνήτης τοῦ «Τριναδὰδ» καὶ ὁ Σπύρου τῆς «Κάρμεν».Μὰ μπροστὰ στὴν ὑπεροχὴ τοῦ ἐχθροῦ,ἀναγκάστηκε ἡ μοίρα νὰ ὑποχωρήση,ὓστερ’ἀπὸ πολύωρη ναυμαχία.Μὰ κατὰ τὴν τραγικὴ ἐκείνη ἡμέρα (20 Μαρτίου 1814),ποὺ ἐχάθηκε ὁ Νοδὲρ καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀξιωματικοί,ὁ λεοντόκαρδος Σπύρου,γιὰ νὰ μὴ πέση στὰ χέρια τοῦ ἐχθροῦ ἀναγκάστηκε ν’ἀνατινάξη στὸν ἀέρα τὸ πολεμικό του.Ἔτσι χάθηκε καὶ αὐτός.
Ὁ Κολμανιάτης-γνωστὸς στὰ ἀργεντινὰ χρονικὰ ὡς Νικόλαος Τζὼρτζ- στάθηκε περισσότερο τυχερὸς καὶ σώθηκε.Κι’ ἐξακολουθοῦσε νὰ ὑπηρετῆ τὴ θετὴ πατρίδα του.
Στὸ Ἀργεντινοβραζιλιανὸ πόλεμο ἐπῆρε μέρος σὲ πολλὲς ναυμαχίες κατὰ τὸ 1826,1827,1828,ὅπου ὡς διοικητὴς Μοίρας διακρίθηκε.
Ὁ Κολμανιάτης πέθανε 82 ἐτῶν,στὶς 24 Αὐγούστου 1886,φτωχός.Τὰ ὀστᾶ τοῦ βρίσκονται στὸν νεκροταφεῖο τοῦ Μορόν...»


Πηγή:Λέσχη Αποφοίτων Σχολής Εμποροπλοιάρχων Ύδρας,Ηλεκτρονικό μήνυμα 12ης Σεπτεμβρίου 2016, Άρθρον: «Ο Υδραίος εθνικός ήρωας της Αργεντινής»,Πλοίαρχος Ε.Ν Φρίξος Δήμου

«....Ο Nicolas Jorge («Χόρχε» προφέρεται στα Ισπανικά) Colmaniatis πολέμησε γενναία σε πολλές ναυμαχίες και ιδιαίτερα σε αυτές του Μάρτιν Γκαρσία το 1814 και της Colonia αργότερα.Κυβέρνησε με απαράμμιλη ναυτοσύνη και ηρωϊσμό αρκετά πολεμικά πλοία όπως: «Σαν Λουΐς»,το 1817, «ΧενεράλΒαλκάρσε» το 1826, «Λα Εντεριάνα» το 1840, «Λα Μολέσκα» το 1842», «Τσακαβούτο» το 1844.Σε ολόκληρη την σταδιοδρομία του έδειξε μεγάλες στρατιωτικές αρετές,ναυτοσύνη,σωφροσύνη,αυτοθυσία και ηρωΐσμο.Εξάντλησε όλη την ναυτική ιεραρχία,προαγόμενος πάντοτε επ’ανδραγαθεία και αποστρατεύθηκε το 1860 με τον βαθμό του υποναυάρχου...»Ὕδρα 1937.Ἡ πρώτη ἐπίσημος ἐπίσκεψις Ἀργεντίνικου πολεμικοῦ πλοίου «Πρόεδρος Σαρμιέντο» εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν.Παράδοσις ἀναμνηστικῆς τιμητικῆς πλακὸς ὑπὲρ μνήμης Νικολάου Γεωργίου Κολμανιάτη

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 1937Δεξίωσις εις το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών-Παράδοσις σημαίων Ελλάδος δια τα τὰ πλοῖα τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς ποὺ ἔφεραν τὰ ὀνόματα τῶν Ἑλλήνων ἀγωνιστῶν Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη ( Nicolas Jorge) καὶ Σαμουὴλ Σπύρου (Ara Espiro).Ἑβδομήκοντα ἕνα ἔτη μετὰ τὸν θάνατό του Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη καὶ δύο ἔτη μετὰ τὴν πρωτοβουλία ποὺ ἀνέλαβαν ὁ ἐφοπλιστὴς Ἀθανάσιος Κουλούρας καὶ ὁ κ.Καρκούλιας διὰ τὴν ἀνάδειξιν καὶ τὴν προβολὴ τῆς ἱστορικῆς προσωπικότητάς του,πραγματοποιήθηκε τὴν 30ην Σεπτεμβρίου 1937 εἰς τὴν νήσον Ὕδραν ἡ πρώτη ἐπίσημος ἐπίσκεψις ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου τῆς Ἀργεντινῆς μὲ στόχο τὴν ἀπόδοση στρατιωτικῶν τιμῶν εἰς μνήμην τοῦ Νικόλαου Κολμανιάτη.

Ἀρχικῶς τὸ ἐκπαιδευτικὸ πλοῖο τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς «Πρόεδρος Σαρμιέντο» κατέπλευσε εἰς τὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς,πρὸ τῆς ἀποπλεύσεώς του διὰ τὴν ἱστορικὴν νῆσον Ὕδραν.Ὁ πλοίαρχος τοῦ πλοίου καὶ ναυτικὸ ἄγημα Δόκιμων Ἀξιωματικῶν καὶ ναυτῶν τῆς Ἀργεντινῆς μετέβησαν εἰς τὸ Δημαρχιακὸ Μέγαρον τῆς πρωτεύουσας πόλης τῶν Ἀθηνῶν ὅπου καὶ δεξιώθηκαν παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ-Διοικητοῦ τῆς πρωτευούσης  Κωνσταντίνου Κοτζιᾶ καὶ τοῦ Δημάρχου τῶν Ἀθηναίων Ἀμβροσίου Πλυτᾶ.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δεξιώσεως,ὁ Ὑπουργὸς Πρωτευούσης Κωνσταντῖνος Κοτζιᾶς παρέδωσε μεσὰ σὲ κλίμα συγκινήσεως εἰς τὸν κυβερνήτην τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πλοίου «Πρόεδρος Σαρμιέντο» δύο σημαῖες τῆς Ἑλλάδος προκειμένω νὰ παραδοθοῦν  εἰς τὰ πλοῖα τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς ποὺ ἔφεραν τὰ ὀνόματα τῶν δύο Ἑλλήνων ἀγωνιστῶν Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη ( Nicolas Jorge) καὶ Σαμουὴλ Σπύρου (Ara Espiro).

Τὶς σημαῖες  παρέλαβε ὁ Ὑπουργὸς Πρωτευούσης Κωνσταντῖνος Κοτζιᾶς ἀπὸ Ὑδραίους πολίτες ποὺ λόγω τῆς ἰδιαίτερης περιστάσεως εἶχαν ἐνδυθεῖ μὲ τὴν παραδοσιακὴ νησιωτικὴ στολὴ τῆς Ὕδρας.Εἰς τὴν δεξίωσιν παρευρέθησαν ἐκτός των ἄλλων  ὁ ἐν Ἀθήναις πρεσβευτὴς τῆς Ἀργεντινῆς,μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων,Ἀξιωματικοί του Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καθὼς καὶ ἀπόγονοί των ἠρωϊκῶν ναυμάχων.Ἔξωθέν του Μεγάρου τοῦ Δήμαρχου Ἀθηναίων ἀπέδωσαν τιμὲς ἄγημα τοῦ τάγματος τῶν εὐζώνων, ἄγημα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἑλλάδος καθὼς καὶ τὸ ναυτικὸ ἄγημα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου «Πρόεδρος Σαρμιέντο».

Φωτογραφία : Ἐφημερὶς Ἀκρόπολις,Φύλλον 29ης Σεπτεμβρίου 1937.Τελετὴ παράδοσις τῶν σημαίων τῆς Ἑλλάδος εἰς τοὺς Ἀργεντίνους Ναυτικοὺς εἰς τὸ Δημαρχιακὸν Μέγαρον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Μετὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ πανηγυρικοῦ λόγου τοῦ Ὑπουργοῦ & Διοικητῆ τῆς Πρωτευούσης Κωνσταντίνου Κοτζιᾶ,ὁ κυβερνήτης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πλοίου τῆς Ἀργεντινῆς «Πρόεδρος Σαρμιέντο» ἀνεκοίνωσε εἰς τοὺς παρευρίσκοντες τὸν ἀπόπλου τοῦ πλοίου μὲ προορισμὸν τὴν γεννέτειρα τοῦ ἥρωος πατρίδα διὰ τὴν παράδοσιν ἀναμνηστικῆς ἀναθεματικῆς πλάκας ὡς φόρον τιμῆς τῶν Ἀργεντίνων εἰς τὸν Νικόλαον Γεωργίου Κολμανιάτη διὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερε διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἀργεντινῆς.

Πηγή:Ἐφημερὶς Σφαίρα Πειραιῶς,Φύλλον 28ης Σεπτεμβρίου 1937,Ἄρθρον: Ἐν Ἐπισήμω τελετὴ ὁ κ. Κοτζίας παρέδωκε τὰς δωρηθείσας σημαίας εἰς τὰ δύο ἀργεντινὰ πολεμικὰ-Τὴν προσεχῆ Πέμπτην,δευτέρα τελετὴ εἰς Ὕδραν»

«...Σήμερον τὴν 11ην π.μ ἔγινε ἐν τῷ Δημαρχείω Ἀθηνῶν ἐν ἐπισήμω τελετὴ ἡ παράδοσις ὑπὸ τοῦ ὑπουργοῦ-διοικητοῦ τῆς πρωτευούσης κ. Κ.Κοτζιὰ τῶν δωρηθείσων ὑπὸ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ἑλληνικῶν σημαιῶν, εἰς τὰ φέροντα τὰ ὀνόματα τῶν δύο ἠρωϊκῶν Ἑλλήνων ναυμάχων ἀργεντινὰ πλοῖα.
Εἰς τὴν τελετὴν παρέστησαν πλὴν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ,ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων,ὁ ἐν Ἀθήναις πρεσβευτὴς τῆς Ἀργεντινῆς,τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιο,ἀντιπροσωπεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ,οἱ ἀπόγονοί των ἠρωϊκῶν ναυμάχων καὶ πολλοὶ ἄλλοι.
Τὴν ὅλην τελετὴν ἐπλαισίωναν ἄνδρες τοῦ πρότυπου τάγματος εὐζώνων,ἀπόσπασμα ναυτῶν καὶ δοκίμων του εἰς τὸν Πειραιὰ ἠγκυροβολημένου ἀργεντίνου πολεμικοῦ καθὼς καὶ ἀπόσπασμα ναυτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.
Αἳ μουσικαὶ τοῦ Δήμου,τοῦ ἀργεντίνου πολεμικοῦ καὶ τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μας ἐπαιάνιζαν ἐναλλὰξ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς τελετῆς

-Ὁ λόγος τοῦ κ.Κοτζιὰ
Ὁ Ὑπουργὸς-διοικητὴς τῆς πρωτευούσης κ. Κ.Κοτζιᾶς παρέλαβε τὰς σημαίας ἀπὸ βρακοφόρους Ὑδραίους,οἱ ὁποῖοι τὰς ἐκράτουν καὶ τὰς παρέδωσεν εἰς τὸν κυβερνήτην τοῦ ἀργεντίνου πολεμικοῦ «Πρόεδρος Σαρμέντο»,εἴπων τὰ ἑξῆς:
-....Ἀντιλαμβάνεσθε κύριε Κυβερνήτα,ὅποια συγκίνησις μὲ κατέχει,παραδίδοντας εἰς Ὑμᾶς,ὡς Διοικητὴς τῆς πρωτευούσης τῶν Ἑλλήνων,Σημαίας,οἱ ὁποῖαι θὰ κυματίσουν εἰς τὰ ἔνδοξα πολεμικά σας.Σημαίας,αἳ ὁποῖαι θὰ ἀναπετασθοῦν ἐπὶ τῶν πολεμικῶν πλοίων τὰ ὁποῖα θὰ φέρουν τὰ ὀνόματα τοῦ «Γεωργίου» καὶ τοῦ «Σπύρου». Ὅπως εἰς τὴν ζωὴν τῶν ἀτόμων,οὕτω καὶ εἰς τὴν ζωὴν τῶν λαῶν ὑπάρχουν γεγονότα,τὰ ὁποῖα δημιουργοῦν δεσμοὺς ἄρρηκτους,δεσμοὺς φιλίας στενῆς καὶ αἰσθήματα ἰσόβαθμα.
Ἀποτελεῖ δὲ μέγα γεγονὸς διὰ τὴν δημιουργίαν τοιούτων δεσμῶν ἡ ἐκ μέρους τῶν δύο Ἑλλήνων,Νικολάου Γεωργίου καὶ Σαμουὴλ Σπύρου,μέχρις αὐτοθυσίας ἠρωϊκῆ αὐτῶν συμμετοχὴ εἰς τὸν ἀγώνα ὑπὲρ τῆς Ἀργεντινῆς Ἀνεξαρτησίας.
Ἀπόδειξις τρανὴ ὅτι τὰ αἰσθήματα οὔτα παρέμειναν ἰσχυρὰ καὶ οἱ δεσμοὶ ἐσφυρηλατήθησαν ἄρρηκτοι,εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι μετὰ ἀπὸ 127 ὁλόκληρα ἔτη ἀπὸ τοῦ ἀγῶνος,σεῖς, ἐκπρόσωποι τοῦ ἠρωϊκοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας,εὐρίσκεσθε σήμερον μὲν εἰς τὴν Πρωτεύουσαν τῶν Ἑλλήνων,αὔριον δὲ προσκυνηταὶ εἰς τὴν Ὕδραν,διὰ νὰ ἀποδείξετε καὶ διὰ νὰ ἀποδείξωμεν ὅτι τὰ αἰσθήματα τῶν δύο Λαῶν παραμένουν ἀναλλοίωτα,αἰώνια,καὶ ὅτι διακαὴς εἶναι ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀναπτύξεως μιᾶς εὐρυτέρας ἐπικοινωνίας μεταξύ των δύο Λαῶν.
Σύμπτωσις μεγάλη το χρῶμα τῶν Σημαιῶν σας πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν Σημαίαν.Τὸ κυανόλευκον.Ἡ σύμπτωσις αὐτὴ ἀσφαλῶς δὲν εἶναι τυχαία.Εἶναι σύμπτωσις αἰσθημάτων,εἶναι δεσμὸς καὶ εἶμαι ἀπολύτως ὅτι ὅπως ὑπάρχει σύμπτωσις εἰς τὸ χρῶμα τῶν Σημαιῶν μας,ὑπάρχει σύμπτωσις καὶ εἰς τὴν ἀμοιβαιότητα τῶν αἰσθημάτων καὶ τὰς σχέσεις,ἀλλὰ καὶ πλήρης ἐπαφὴ τῶν δύο Λαῶν,οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ διευρύνουν τοὺς ὁρίζοντας μιᾶς πνευματικῆς καὶ ἐμπορικῆς ἐπικοινωνίας.
Παραδίδω εἰς τὰ τετιμημένα χέρια σᾶς τὰς Σημαίας.
Ὁ κυβερνήτης τοῦ σκάφυς παραλαβώντας τὰς σημαίας ἀπήντησεν εὐχαριστῶ.Μετὰ τὸ πέρας τοῦ λόγου τοῦ Ἀργεντίνου ἀξιωματικοῦ,ἡ μουσικὴ τοῦ Ἀργεντίνου ναυτικοῦ ἀνέκρουσε τὸν Ἑλληνικὸν Ὕμνον

-Εἰς τὴν Ὕδραν
Τὴν πρωΐαν τῆς Πέμπτης,τὸ ἐκπαιδευτικὸν «Πρόεδρος Σαρμέντο» θὰ κατευθυνθῆ συνοδευόμενον τιμητικῶς ὑπὸ Ἑλληνικοῦ ἀντιτορπιλικοῦ,εἰς Ὕδραν,ὅπου θὰ γίνη ἡ τελετὴ τῆς ἐντοιχίσεως ἀναμνηστικῆς πλακὸς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ὑδραίου ναυμάχου Κολμανιάτη,ἀγωνισθέντος καὶ πεσόντος κατὰ τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῆς Ἀργεντινῆς. Ἐπὶ τῆς ἀναμνηστικῆς πλακὸς εἰκονίζονται δύο γυναῖκες, συμβολίζουσαι τὴν Ἀργεντινὴν καὶ τὴν Ἑλλάδα,αἳ ὁποῖαι στεφανώνουν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἕλληνος ἥρωος...»
Σημείωσις: Εἰς τὸ φύλλον τῆς 29ης Σεπτεμβρίου 1937,παραμονὲς τῆς ἐπισκέψεως τοῦ ἀργεντίνικου πολεμικοῦ πλοίου «Πρόεδρος Σαρμέντο»,ἡ ἐφημερὶς «Σφαίρα Πειραιῶς» ἐδημοσίευσε φωτογραφία τῆς μαρμάρινης πλακὸς ποὺ μετέφερον ἐκ τῆς Ἀργεντινῆς,οἱ Ἀξιωματικοὶ καὶ Δόκιμοί του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς, διὰ νὰ ἐντειχισθεῖ ἔξωθέν της οἰκίας τοῦ Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη,ὑπὸ τοῦ ὑπότιτλου:

«Ἡ ἀναμνηστικὴ πλὰξ ἥτις θὰ μεταφερθῆ αὔριον διὰ τοῦ ἀργεντικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πλοίου «Πρόεδρος Σαρμέντο» εἰς Ὕδραν διὰ νὰ ἐντοιχισθῆ εἰς τὴν οἰκίαν ὅπου ἐγεννήθη ὁ Νικόλαος Γεωργίου Κολμανιάτης, δράσας κατὰ τὸν ἀπελευθερωτικὸν ἀγώνα τοῦ φίλου Ἀργεντινοῦ Κράτους...»Ἐν τέλει,ἡ μαρμάρινη πλάκα,ἀφοῦ ἐτοποθετήθη προσωρινῶς εἰς τὸ κτίριον τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Μουσείου Ὕδρας,ἐνετειχίσθη παραπλεύρως της Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας (Ἀρχοντικὸν Τσαμαδοὺ) εἰς πέτρινον τύμβον ὁ ὁποῖος ὠκοδομήθη δὶ’ἐξόδων τοῦ ἀπογόνου του ἥρωος Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη,ἐφοπλιστοῦ Γκίκα Κουλούρα. Ἐνδεχομένως,ἐπειδὴ εἰς τὰ φύλλα τοῦ ἔντυπου τύπου τῆς συγκεκριμένης χρονικῆς περιόδου, ἀναφέρεται ὅτι ἡ μαρμάρινη πλάκα ἐπρόκειτο νὰ ἐνετειχισθῆ εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἥρωος Κολμανιάτη εἷς Ὕδραν, ἴσως οὔτη νὰ ἐσυγχέετο μὲ τὸ κτίριον τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας,μέρος τοῦ ὁποίου ἦτο ἰδιοκτησία τοῦ ἐφοπλιστοῦ Ἀθανάσιου Κουλούρα ἢ μὲ τὴν οἰκίαν τοῦ ἐφοπλιστοῦ Ἀθανάσιου Κουλούρα εἰς τὴν περιοχὴ «Γύφτικά» της πόλεως τῆς Ὕδρας ἢ μὲ τὴν οἰκίαν τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ἐφοπλιστοῦ Γκίκα Κουλούρα πλησίον της ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Βαρβάρας-Ἁγίου Σάββα-Ἁγίου Νικολάου.


Ἡ ἐπίσημος ἐπίσκεψις τῶν Ἀργεντίνων Ἀξιωματικῶν του πολεμικοῦ πλοίου «Πρόεδρος Σαρμιέντο» ἀλλὰ καὶ ὁ ἰδιαίτερος λόγος τοιαύτης τῆς ἐπισκέψεώς τους εἰς τὴν Ἑλλάδα,προκάλεσαν ὡς ἦτο φυσικόν το ἐνδιαφέρον πολλῶν ἔντυπων μέσων της πόλεως τῶν Ἀθηνῶν.Ἡ ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις»,δημοσίευσε εἰς τὸ φύλλον τῆς 29ης Σεπτεμβρίου 1937 τὴν πραγματοποιηθεῖσα πρὸς τιμὴν τῶν Ἀργεντίνων ἀξιωματικῶν δεξίωσιν εἰς τὸ Δημοτικὸν Μέγαρον τῶν Ἀθηνῶν καταγράφοντας τὰ ὀνόματα τῶν ἐπισήμων ποὺ παρευρέθησαν εἰς αὐτήν.Συγκεκριμένα τίμησαν διὰ τῆς παρουσίας τοὺς τὰ μέλη τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ τῆς Ἀργεντίνης ὁ Ὑπουργὸς-Δοικητὴς τῆς Πρωτευούσης Κωνσταντῖνος Κοτζιᾶς,ὁ Ὑφυπουργὸς τῶν Ναυτικῶν Ἱπποκράτης Παπαβασιλείου, ὁ Μέγας Αὐλάρχης Ἀλέξαρχος Μερκάτης,ὁ τελετάρχης τῶν Ἀνακτόρων Δημήτριος Λεβίδης,ὁ πρεσβευτὴς καὶ ὁ γενικὸς πρόξενος τῆς Ἀργεντινῆς,ὁ Δήμαρχος τῶν Ἀθηναίων Ἀμβρόσιος Πλυτᾶς μετὰ τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,ὁ Ναύαρχος Ἀλέξανδρος Σακελλαρίου καὶ ἀνώτεροι ἀξιωματικοί του Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ


Μετὰ τὸ πέρας τῆς δεξιώσεως,τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας,ὁ κυβερνήτης τοῦ πλοίου «Πρόεδρος Σαρμιέντο» ἀνταπέδωσε τὴν φιλοξενίαν δεξιώνοντας τοὺς ἐπισήμους ἐπὶ τοῦ πλοίου του.Πηγή:Ἐφημερὶς Ἀκρόπολις,Φύλλον 29ης Σεπτεμβρίου 1937,Ἄρθρον: Ἡ χθεσινὴ ἐπίσημος τελετὴ τῆς παραδόσεως τῶν σημαιῶν εἰς τὰ ἀργεντινὰ σκάφη-Θερμοὶ λόγοι τοῦ κ.Κοτζιὰ καὶ τοῦ Ἀργεντίνου πλοιάρχου»

«..Εἰς τὴν αἰθούσαν τῶν τελετῶν τοῦ νέου Δημαρχιακοῦ μεγάρου ἔγινε χθὲς τὴν 11ην πμ ἡ τελετὴ τῆς παραδόσεως τῶν σημαιῶν,αἵτινες ἐδώρηθησαν ὑπὸ τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν εἰς τὰ δύο ἀργεντινὰ πολεμικά, τὰ ὁποῖα φέρουν τὰ ὀνόματα Ἑλλήνων ναυμάχων,ἀγωνισθέντων διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἀργεντινῆς.
Εἰς τὴν τελετὴν παρέστησαν ὁ Ὑπουργὸς-δοικητὴς τῆς Πρωτευούσης κ.Κοτζιᾶς,ὁ Ὑφυπουργὸς τῶν Ναυτικῶν κ. Παπαβασιλείου,ὁ Μέγας Αὐλάρχης κ.Μερκάτης,ὁ τελετάρχης τῶν Ἀνακτόρων κ.Δ.Λεβίδης,ὁ πρεσβευτὴς καὶ ὁ γενικὸς πρόξενος τῆς Ἀργεντινῆς,ὁ κυβερνήτης τοῦ ἀργεντινοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μετὰ τῶν ἀξιωματικῶν καὶ δοκίμων,ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ.Πλυτᾶς μετὰ τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,ὁ ναύαρχος κ.Σακελλαρίου,ἀνώτεροι ἀξιωματικοί του Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ κλπ.
Ἔξωθέν της Δημαρχίας εἶχον παραταχθῆ τμῆμα τοῦ Πρότυπου Τάγματος Εὐζώνων καὶ ἄγημα ναυτῶν διὰ τὴν ἀπόδοσιν τῶν τιμῶν.
Μετὰ τὴν προσέλευσιν τῶν ἐπισήμων ὁ κ.Κοτζιᾶς παρέδωσε τὰς σημαίας εἰς τὸν κυβερνήτην τοῦ ἀργεντίνου ἐκπαιδευτικοῦ,ἐνῶ ἡ μουσικὴ τοῦ Δήμου ἀνέκρουε τὸν ἀργεντίνον ὕμνον.
Τὴν παράδοσιν τῶν σημαιῶν ὁ κ.Κοτζιᾶς συνώδευσε μὲ θερμὴν προσφώνησιν,εἰς τὴν ὁποίαν ἐξῆρε τοὺς ἄρρηκτους δεσμούς,οἵτινες συνδέουν τὴν Ἑλλάδα μετὰ τῆς Ἀργεντινῆς-δεσμοὺς εἰς τὴν δημιουργίαν τῶν ὁποίων συνετέλεσε πολὺ ὁ ἠρωϊσμὸς τῶν Ἑλλήνων Νικολάου Γεωργίου,Σαμουὴλ Σπύρου,οἵτινες ἠγωνῖσθησαν μέχρις αὐτοθυσίας διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἀργεντινῆς.
Ὑπεγράμμισεν ἀκόμη ὁ κ.ὑπουργὸς τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ ἡ ἀργεντινὴ σημαία φέρει τὰ κυανόλευκα χρώματα καὶ προσέθεσεν ὅτι ἡ σύμπτωσις αὐτὴ δὲν εἶναι ἀσφαλῶς τυχαία,ἀλλ’ἀντανακλᾶ τὴν σύμπτωσιν τῆς ἀμοιβαιότητος τῶν αἰσθημάτων καὶ τῶν σχέσεων,ἀλλὰ καὶ τῆς στενῆς ἐπαφῆς τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ ἀργεντίνου λαοῦ,οἵτινες ἐπιθυμοῦν νὰ διευρύνουν τοὺς ὁρίζοντας τῆς πνευματικῆς καὶ ἐμπορικῆς των ἐπικοινωνίας.
Ὁ κυβερνήτης τοῦ ἀργεντίνου πλοίου «Πρόεδρος Σαρμιέντο» ἀντεφώνησεν εὐχαριστῶν καὶ ἐξαίρων τὴν γενναιοφροσύνην τῶν θυσιασθέντων ὑπὲρ τῆς Ἀργεντινῆς δύο Ἑλλήνων καὶ τῆς ἀργεντινοελληνικὴν φιλίαν,ἐνῶ ἡ μουσικὴ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἀνέκρουε τὸν ἑλληνικὸν ὕμνον.
Μεθ’ὁ προσεφέρθησαν εἰς τοὺς ἐπισήμους ἀναψυκτικά.
Τὸ ἀπόγευμα ἐδόθη δεξίωσις ἐπὶ τοῦ ἀργεντινοῦ πολεμικοῦ.
Τὸ ἐκπαιδευτικὸν «Πρόεδρος Σαρμιέντο»,συνοδευόμενον τιμητικῶς ὑπὸ ἑλληνικοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ θὰ μεταβῆ αὔριον τὴν πρωΐαν εἰς Ὕδραν,ὅπου θὰ γίνη ἡ τελετὴ τῆς ἐντειχίσεως ἀναμνηστικῆς πλακὸς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ὑδραίου ναυμάχου Κολμανιάτη,ἀγωνισθέντος καὶ πεσόντος κατὰ τοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγώνας τῆς Ἀργεντινῆς. Ἐπὶ τῆς ἀναμνηστικῆς πλακὸς εἰκονίζονται δύο γυναῖκες συμβολίζουσαι τὴν Ἀργεντινὴν καὶ τὴν Ἑλλάδα αἳ ὁποῖαι στεφανώνουν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀργεντίνου ἥρωος...»


Κατάπλους ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου τῆς Ἀργεντινῆς «Πρόεδρος Σαρμιέντο» εἰς Ὕδραν- Τελετὴ παραδόσεως ἀναμνηστικῆς πλάκας εἰς μνήμην Νικολάου Γεωργίου Κολμανιάτη.
 


Φωτογραφία: Νέα Ὑδραϊκὴ Πνοή,Περιοδικὸ Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς,Τεῦχος 59,Ἰανουάριος-Φεβρούαριος 2004.Τὸ ἐκπαιδευτικὸ πολεμικὸ πλοῖο «Πρόεδρος Σαρμιέντο» ἀνοικτά του λιμένος τῆς Ὕδρας κατὰ τὸν κατάπλου τοῦ τὴν 30ην Σεπτεμβρίου 1937.Μετὰ τὸ πέρας τοῦ συγκεκριμένου πλοῦ παροπλίστηκε καὶ μετατράπηκε εἰς πλωτὸν Μουσεῖον.Τὴν 30ην Σεπτεμβρίου 1937 κατέπλευσε εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν διὰ νὰ ἀποδώσει ναυτικὲς τίμες εἰς τὸν Ὑδραῖον ἥρωα τῆς Ἀργεντινῆς Ἀνεξαρτησίας Νικόλαον Γεωργίου Κολμανιάτη, τὸ ἐκπαιδευτικὸ πλοῖο τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς «Πρόεδρος Σαρμιέντο».Σύσσωμος ὁ λαὸς τῆς ἱστορικῆς νήσου,ἐνημερωμένος ἐκ τῶν προτέρων διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς τιμητικῆς αὐτῆς ἐπισκέψεως-ἐν εἴδει προσκυνήματος-τῶν ἀξιωματικῶν καὶ δόκιμών του ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς ἀνέμενε ἀπὸ πρωΐας τὸν κατάπλου τοῦ ἱστορικοῦ σκάφους.Ἅπαντες οἱ ἀνταποκριτὲς τῶν ἔντυπων μέσων,οἱ ὁποῖοι παρευρέθησαν εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν,τὴν ἱστορικὴν ἐκείνη ἡμέρα, περιέγραψαν εἰς τὰ δημοσιεύματά τους λαμπρὲς εἰκόνες μιᾶς σημαιοστολισμένης μὲ ἑλληνικὲς καὶ ἀργεντινὲς σημαῖες προκυμαίας τῆς νήσου Ὕδρας.Ἅπαντά τα καταστήματα παρέμειναν κλειστὰ λόγω τῆς ἐθνικῆς ἀργίας, τὰ ἱστιοφόρα της νήσου ποὺ παρέμεναν ἐλλιμενισμένα εἰς τὸν λιμένα τῆς νήσου εἶχαν σημαιοστολισθεῖ ἐνῶ οἱ κωδωνοκρουσίες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας καὶ τῶν ὑπόλοιπων ἱερῶν ναῶν τῆς πόλεως τῆς Ὕδρας μετέδιδαν διὰ τῶν ἤχων τοὺς τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ κατάπλου τοῦ Ἀργεντίνικου πλοίου.
Πηγή: «Ἐφημερὶς Σφαίρα Πειραιῶς,Φύλλον 30ης Σεπτεμβρίου 1937,Ἄρθρον: Τελετὴ εἰς Ὕδραν εἰς μνήμην τῶν ἀγωνισθέντων Ἑλλήνων ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀργεντινῆς»
&
Πηγή:«Ἐφημερὶς Ἑλληνικὸ Μέλλον,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937,Ἄρθρον: Ἡ χθεσινὴ ἐπιβλητικὴ τελετὴ διὰ τοὺς δύο Ὑδραίους ναυτικοὺς-Ἐνετειχίσθη ἀναμνηστικὴ πλὰξ-Οἱ δύο ἐθνικοὶ ἥρωες τῆς Ἀργεντινῆς-Θερμοὶ λόγοι ὑπὲρ τῆς φιλίας τῶν δύο κράτων»


«Ὕδρα 30 Σεπτεμβρίου.Ἡ Ὕδρα ἐσημαιοστολίσθη σήμερον ἀπὸ ἄκρου εἷς ἄκρον διὰ νὰ τιμήση τὰ τιμήσαντα αὐτὴν καὶ τὴν Ἀργεντινὴν τέκνα της.Τὰ καταστήματα ἔκλεισαν,τὰ ἱστιοφόρα του λιμένος ἐσημαιοστολίσθησαν μὲ Ἑλληνικᾶς καὶ Ἀργεντινᾶς σημαίας.Ἡ πόλις ηὐπρεπίσθη,οἱ κώδωνες τῶν ἐκκλησίων ἠχοῦν χαρμοσύνως καὶ ὁ λαὸς συνεκεντρώθη ἀπὸ πρωΐας εἰς τὴν παραλίαν,ἀναμένων τὸν κατάπλουν τοῦ Ἀργεντίνου σκάφους.
Ἡ οἰκία τοῦ Ὑδραίου Νικολάου Γεωργίου Κολμανιάτη,ἡρῶος τῆς Ἀργεντινῆς,σώζεται ἄθικτος.Ζοῦν ἐπίσης οἱ ἀπόγονοί των συγγενῶν του.
Περὶ τὴν μεσημβρίαν κατέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα μᾶς προερχόμενον ἐκ Πειραιῶς τὸ Ἀργεντίνον ἐκπαιδευτικὸν «Πρόεδρος Σαρμιέντο»,γενόμενον δεκτὸν μετ’ ἐνθουσιασμὸν ὑπὸ τῶν κατοίκων..
Ὁ κυβερνήτης τοῦ ἀργεντίνου σκάφους ἀποβιβασθεῖς μετὰ τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ μετέβη εἰς τὸ Κοινοτικὸν Μέγαρον καὶ ἐπέδωκεν εἰς τὸν πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ὕδρας κ.Λιγνὸν ἀναμνηστικὴν πλάκαν,τὴν ὁποίαν ἐκόμισεν ἐξ Ἀργεντινῆς,καὶ διὰ καταλλήλου λόγου ἐξῆρε τὸν ἠρωϊσμὸν καὶ τὴν αὐτοθυσίαν τοῦ Ὑδραίου ἥρωος Νικόλαου Γ.Κολμανιάτη,ὁ ὁποῖος ἠγωνίσθη ἐναντίον τοῦ ἱσπανικοῦ στόλου ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀργεντινῆς.
Ἀκολούθως ὠμίλησεν ὁ πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ὕδρας Λιγνός.
-Ἡ Ἐντείχισις τῆς πλακὸς
Μετὰ τὸν λόγον τοῦ προέδρου ὠμίλησεν ὁ ἐφοπλιστὴς κ.Γκίκας Κουλούρας,ἀπόγονος ἀδελφῶν του ἐθνικοῦ ἥρωος Γεωργίου Κολμανιάτη ὅστις ἐξῆρεν ἐπίσης τὴν δράσιν τοῦ ἡρῶος.
Ἡ πλὰξ ἐνετειχίσθη τίνα εἰς τὸ κτίριον τοῦ Ἀρχείου Ὕδρας,βραδύτερον ὅμως θὰ τοποθετηθῆ ἐπὶ τοῦ μαρμάρινου μνημείου,τὸ ὁποῖον θὰ ἀνεγερθῆ δαπάναις τοῦ κ. Κουλόυρα.
Μετὰ τὴν ἑορτὴν ἡ Κοινότης τῆς Ὕδρας παρέθεσε τιμητικὸν πρόγευμα εἰς τὰ γραφεῖα της.Παρεκάθησαν ἑκατὸν συνδαιτυμόνες...»


Σημείωσις:Εἰς τὸ φύλλον τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 1937,ἡ ἐφημερὶδα «Ἐλεύθερος ἄνθρωπος» ἐδημοσίευσε φωτογραφία ἀπὸ τὴν τελετὴ παράδοσης τῆς τιμητικῆς ἀναμνηστικῆς πλάκας,ὑπὸ τοῦ ὑπότιτλου:

«...Εἰς τὴν Ὕδραν ἐγένετο χθὲς ἡ τελετὴ ἐντοιχίσεως εἰς τὸ κτίριον τοῦ ἀρχείου Ὕδρας εἰς μνήμην τοῦ ναυτικοῦ Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη,πεσόντος ἠρωϊκῶς κατὰ τοὺς ὑπὲρ ἀνεξαρτησίας ἀγώνας τῆς Ἀργεντινῆς.Τὴν πλάκα ἐκόμισε τὸ Ἀργεντινὸν ἐκπαιδευτικὸν «Πρόεδρος Σαρμιέντο» καταπλεύσαν τὴν πρωΐαν εἰς Ὕδραν.Ἡ νῆσος εἶχε διακοσμηθῆ διὰ σημαιῶν,ἡ δὲ τελετὴ παραδόσεως τῆς πλακὸς ὑπὸ τοῦ κυβερνήτου τοῦ Ἀργεντίνου ἐκπαιδευτικοῦ εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Κοινότητος ἐγένετο μὲ κάθε ἐπισημότητα.Ἡ πλὰξ θὰ τοποθετηθῆ βραδύτερον ἐπὶ μαρμάρινου μνημείου,τὸ ὁποῖον θὰ ἀνεγερθῆ ὑπὸ τοῦ ἀπόγονού του Κολμανιάτη ἐφοπλιστοῦ κ.Κουλούρα...»

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνταπόκριση τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 1937 τῆς ἐφημερίδος «Ἀκρόπολις»,τὸ ἐκπαιδευτικὸ πλοῖο «Πρόεδρος Σαρμιέντο» κατέπλευσε εἷς τὴν Ὕδραν τὴν 7ην πρωΐνην τῆς 30ης Σεπτεμβρίου 1937,ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν ἀνταπόκρισιν τῶν ἐφημερίδων «Σφαίρα Πειραιῶς» καὶ «Ἑλληνικὸ Μέλλον» οἱ ὁποῖες τοποθέτησαν τὴν ὥρα κατάπλου τοῦ πλοίου περὶ τὴν μεσημβρίαν.Μία ἡμέρα νωρίτερα,εἶχε καταπλεύσει εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν διὰ νὰ προϋπαντήσει τὴν ἄφιξή του,τὸ ἐκπαιδευτικὸ πολεμικὸ πλοῖο τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ της Ἑλλάδος «Ἄρης»,τὸ  ὁποῖο καὶ ἔρριψε εἴκοσι ἕνα χαιρετιστηρίους κανονιοβολισμοὺς πρὸς τιμήν του.Ἐκτός του γενικοῦ σημαιοστολισμοῦ τῶν ἱστιοφόρων πλοίων καὶ τῆς προκυμαίας τοῦ λιμένος τῆς νήσου Ὕδρας,εἶχαν ἀναρτηθεῖ εἰς διάφορα σημεῖα τῆς πόλεως ἑορταστικὲς ἐπιγραφές,ἕνεκα τῆς περιστάσεως,διὰ τὴν ἄφιξιν τῶν Ἀργεντίνων Ἀξιωματικῶν καὶ Δοκίμων ναυτῶν τοῦ «Πρόεδρος Σαρμιέντο».

Τὸ τιμητικὸ ἄγημα τῶν Ἀργεντίνων Ἀξιωματικῶν καὶ Δόκιμων,ἀποβιβάστηκε εἰς τὴν προκυμαίαν τῆς νήσου Ὕδρας καὶ διὰ πομπῆς,εἰς τὸ μέσον της ὁποίας τέσσερις ναῦτες τοῦ ἀγήματος κρατούσαν τὴν ἀναμνηστικὴν ἀναθεματικὴν ὀρειχάλκινην πλάκα τῶν Ἀργεντίνων πρὸς τιμὴν τοῦ Ὑδραίου ἥρωος τῆς Ἀργεντινῆς Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη,κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ μέρος εἰς τὸ ὁποῖο εὐρίσκοντο οἱ θρησκευτικὲς καὶ κοινοτικὲς ἀρχές,καὶ δὴ τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καὶ οἱ Ἀξιωματικοί του Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ της Ἑλλάδος,διὰ νὰ τὴν παραδώσουν, ἐν μέσω ζητωκραυγῶν καὶ ἐπευφημιῶν τοῦ συγκεντρωθέντος πλήθους,εἰς τὸν Δήμαρχον Ὕδρας Ἀντώνιον Λιγνόν.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ πολεμικὸ ναυτικό της Ἀργεντινῆς προσέδωσε τὴν ὕψιστη σημασία καὶ ἐπισημότητα εἰς τὴν συγκεκριμένην ἐπίσκεψιν ἀποστέλλοντας διὰ τὴν ἀπόδοσιν ναυτικῶν τιμῶν εἰς τὴν πατρίδα τοῦ ἥρωος Νικολάου Γεωργίου Κολμανιάτη τὸ ἱστορικὸ διὰ τοὺς Ἀργεντίνους ἐκπαιδευτικὸ πολεμικὸ πλοῖο «Πρόεδρος Σαρμιέντο» τὸ ὁποῖο ἐκτελοῦσε τὸν τελευταῖο του πλοῦ πρὸ τοῦ ὁριστικοῦ παροπλισμοῦ του καὶ μετατροπῆς τοῦ εἰς πλωτὸν Μουσεῖον.

Φωτογραφία:Μέλη τῆς οἰκογενείας Κουλούρα καὶ ὁ Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος Πέτρος Καλογεράς,ἐνωπίω τῆς θέσεως ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἀνεγερθῆ τὸ Μνημεῖον ΚολμανιάτηΠηγή:Ἐφημερὶς Ἀκρόπολις,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937,Ἄρθρον:Εἰς φόρον εὐγνωμοσύνης-Τὸ ναυτικόν της Ἀργεντινῆς παρέδωσε εἰς τὴν πατρίδα τοῦ ἡρῶος Κολμανιάτη τὴν ἀναμνηστικὴν πλάκα-Ἡ χθεσινὴ τελετὴ εἷς Ὕδραν»

«...Ὕδρα 30 Σεπτεμβρίου (Τοῦ ἀπεσταλμένου μᾶς)-Τὸ νησὶ τῶν ἱστορικῶν καπετανέων καὶ ναυμάχων εἶδε σήμερον ἄλλην μίαν ἡμέραν αἴνου καὶ θαυμασμῶν πρὸς τὴν δύναμιν τῆς ἑλληνικῆς ράτσας ποὺ τὸ κατοικεῖ. Κατέπλευσεν ἤτοι πολὺ πρωΐ ἡ ὡραία ἐκπαιδευτικὴ φρεγάτα τοῦ ἀργεντινοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ διὰ ν’ἀπονείμη τὸν φόρον τῆς εὐγνωμοσύνης καὶ τοῦ θαυμασμοῦ τῆς φίλης χώρας πρὸς τὴν Πατρίδα τοῦ ἐκ τῶν ἀγωνιστῶν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας Ὑδραίου Κολμανιάτη (σ.σ: ἐσφαλμένως ἀναγράφεται τὸ ὄνομα ὡς Καλυμνιάτη).Οἱ καλοὶ Ὑδραῖοι,ἀπόγονοι καὶ συμπατριῶται τοῦ ἥρωος,ὑπερήφανοι διὰ τὴν τιμήν,ἔκαμαν τὸ πᾶν διὰ νὰ ἐνθουσιάσουν καὶ συγκινήσουν τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ τοὺς ναύτας τῆς ἀργεντινῆς φρεγάτας «Πρ.Σαρμιέντο».Τὸ ἐπέτυχαν ἀπολύτως μὲ τὰς παντοειδεῖς ἐκδηλώσεις των,ὥστε νὰ δύναται νὰ λεχθῆ χωρὶς ὑπερβολήν,ὅτι οἱ ἀργεντινοελληνικοὶ δεσμοὶ συνεσφίχθησαν περισσότερον ἀρρήκτως ἀπὸ σήμερον.
Ὁλόκληρος ἡ πρωτεύουσα τῆς ἱστορικῆς νήσου ἐπλεεν εἰς τὰ ἐθνικὰ χρώματα τῶν δύο χωρῶν.Σημαῖαι ἀργεντίναι καὶ ἑλληνικαὶ εἶχον στηθῆ παντοῦ καὶ χαρακτηριστικαὶ ἐπιγραφαὶ εἶχον ἀναρτηθῆ.Τὸ «Πρ. Σαρμιέντο» κατέπλευσεν εἰς τὴν νῆσον ὀλίγον μετὰ τὴν 7ην π.μ.
Ὁλόκληρος ὁ πληθυσμὸς τῆς νήσου εἶχε κατέλθει εἰς τὴν παραλίαν καὶ ἐχαιρέτισε τὸν κατάπλουν δὶ’ἀτελείωτων ζητωκραυγῶν.Ταυτογχρόνως τὸ ἐκπαιδευτικόν μας «Ἄρης»,ἐλλιμενισμένον ἀπὸ τῆς προτεραίας,ἔρριπτεν 21 χαιρετιστήριους βολᾶς.Ἐπηκολούθησεν ἀνταλλαγὴ ἐπισκέψεων τῶν κυβερνητῶν τῶν δύο σκαφῶν καὶ ἐπίσκεψις τῶν τοπικῶν ἀρχῶν ἐπὶ τῆς ὡραίας ἀργεντινῆς φρεγάτας.
Μετ’αὐτᾶς ἀπεβιβάσθη ἄγημα εὐσταλῶν Ἀργεντινῶν ναυτῶν,τετρὰς ἐκ τῶν ὁποίων ἐπικρατεῖ εἰς τὸ μέσον τὴν ὡραίαν ἐκ χαλκοῦ ἀνάγλυφον παράστασιν,εἰς τὴν ὁποίαν εἰκονίζονται ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Ἀργεντινὴ στέφουσαι τὸν πεσόντα ὑπὲρ τῆς ἀργεντινῆς ἐλευθερίας Ὑδραῖον ἥρωα Νικόλαον Γεωργίου Κολμανιάτη (σ.σ: ἐσφαλμένως ἀναγράφεται τὸ ὄνομα ὡς Καλυμνιάτη).
Φρενιτιώδεις ζητωκραυγαὶ καὶ χειροκροτήματα τῶν συνωθουμένων εἰς τὴν προκυμαίαν Ὑδραίων ἐχαιρέτισαν τὴν ἀποβίβασιν τοῦ ἀγήματος καὶ μετ’αὐτὸ τῶν ἀξιωματικῶν του «Πρ.Σαρμιέντο».Τούτους ὑπεδέχθησαν εἰς τὴν ἀποβάθραν ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητος Ὕδρας κ.Λιγνὸς μεθ’ὁλοκλήρου του Συμβουλίου,πολυάριθμοι ἀξιωματικοί του πολεμικοῦ μας ναυτικοῦ καὶ οἱ ἀπόγονοί του ἥρωος.
Ἐν πομπὴ κατόπιν ὅλοι ἐπροχώρησαν εἰς προσδιωρισμένον τόπον,ὅπου ὁ κυβερνήτης τοῦ «Πρ.Σαρμιέντο» παρέδωκε τὴν πλάκα εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Κοινότητος.Παραδίδων αὐτὴν ὁ Ἀργεντίνος ἀξιωματικὸς ἐξεφώνησεν ἐμπνευσμένον λόγον διὰ τὴν εὐγνωμοσύνην τῆς χώρας του πρὸς τὴν Ἑλλάδα διὰ τὴν θυσία τοῦ Κολμανιάτη (σ.σ: ἐσφαλμένως ἀναγράφεται τὸ ὄνομα ὡς Καλυμνιάτη) καὶ ἐξῆρε τοὺς ἄρρηκτους μεταξύ των δύο ἔθνων δεσμούς.
Ἀπήντησεν ἐπίσης δὶ’ἐμπνευσμένου λόγου ὁ κ.Λιγνὸς ζητωκραυγάσας ἐν τέλει ὑπὲρ τῆς Ἀργεντινῆς καὶ ὑπὸ τοὺς ἤχους τῶν μουσικῶν καὶ τὰς ζητωκραυγᾶς τοῦ πλήθους ἐγένετο ἡ παράδοσις καὶ ἡ παραλαβὴ τῆς πλακός. Ἐπίσης ὡμίλησε δὶ’ὀλίγων ὁ ἐκ τῶν ἀπογόνων του ἥρωος ἔφοπλιστης κ.Κουλούρας,ὅστις ὀλίγον ἀργότερον ἐδήλωσε πρὸς τοὺς δημοσιογράφους ὅτι θὰ ἀνεγείρη δὶ’ἐξόδων τοῦ τύμβον,ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ ἐντειχισθῆ ἡ ἀναμνηστικὴ πλάξ.Ἐπὶ τοῦ παρόντος αὐτὴ θὰ ἐντειχισθῆ εἰς τὸ κτίριον τοῦ Ἀρχείου.
Μετὰ τὴν ὡραίαν τελετὴν ἐπηκολούθησε πρόγευμα,εἰς τὸ ὁποῖον παρεκάθησαν ἄνω των 100 προσώπων καὶ περὶ ὥραν 1 ½ μ.μ τὸ «Πρ.Σαρμιέντο» ἀπέπλευσεν ὑπὸ τὰς νέας ἐνθουσιώδεις ἐκδηλώσεις τοῦ πλήθους διὰ Κωνσταντινούπολιν.Ἀξιοσημείωτον εἶνε ὅτι ἡ ὡραία ἀργεντίνη φρεγάτα ἐπιχειρεῖ τὸ τελευταῖον ἐκπαιδευτικὸν ταξίδι διὰ τοὺς δόκιμους ἀξιωματικούς της φίλης χώρας.Ἐπιστρέφουσα εἰς Ἀργεντινὴν θὰ παροπλισθεῖ καὶ θὰ ἐλλιμενισθῆ εἰς εἰδικὸν μέρος-Μουσεῖον τῆς ναυτικῆς ἀργεντινῆς δόξης.
Διὰ τοὺς Ἀργεντίνους θεωρεῖται ὡς ἱστορικὸν σκάφος,διότι μετέσχε πλείστων ἄθλων τοῦ ἀργεντίνου ναυτικοῦ.Δὶ’ αὐτὸ καὶ ἐξελέγη διὰ τὸ πρὸς τὴν πατρίδα τοῦ ἥρωος Κολμανιάτη προσκύνημα...»

Φωτογραφία: Τελετὴ ἐγκαινίων τῆς ἀνέγερσης τοῦ Μνημείου τοῦ Νικόλαου Γεωργίου Κολμανίατη.Διακρίνεται ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας,Σπετσῶν,Αἰγίνης & Τροιζηνίας Προκόπιος Καραμάνος,ὁ Δημάρχος Ὑδραίων Ἀντώνιος Λιγνὸς καὶ Ἀξιωματικοί του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς


Σύντομες ἀναφορὲς διὰ τὴν ἱστορικὴν ἐπίσκεψιν τῶν Ἀργεντίνων ναυτικῶν εἰς τὴν Ὑδράν,δημοσίευσαν ἐπίσης οἱ ἐφημερίδες «Ἐθνικὴ» καὶ «Φῶς Θεσσαλονίκης»,εἰς τὰ φύλλα κυκλοφορίας τους,τὴν 1ην Ὀκτωβρίου 1937, γεγονὸς ποὺ ὑποδηλώνει τὸ ἔκδηλο ἐνδιαφέρον ποὺ προκάλεσε εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοινὴν γνώμην ἡ ἀνάδειξις τῆς ἱστορικῆς πορείας τῶν δύο Ἑλλήνων ἡρώων τῆς Ἀργεντινῆς Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη καὶ Σαμουὴλ Σπύρου.Πηγή:Ἐφημερὶς Ἐθνική,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937,Ἄρθρον:Οἱ Ἀργεντίνοι ναυτικοὶ εἷς Ὕδραν»
&
Πηγή:Ἐφημερὶς Φῶς Θεσσαλονίκης,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937,Ἄρθρον:Τελεταὶ εἷς τὴν Ὕδραν ἐπὶ τῷ κατάπλω τοῦ ἀργεντίνου πολεμικοῦ»


«..Κατὰ πληροφορίας ἐξ Ὕδρας χθὲς περὶ τὴν μεσημβρίαν κατέπλευσεν ἐκεῖ το ἀργεντίνον ἐκπαιδευτικὸν «Πρόεδρος Σαρμιέντο».Ἡ νῆσος ὁλόκληρος ἦτο σημαιοστόλιστος καὶ ὅλα τα καταστήματα κλειστά, ἐνῶ οἱ κώδωνες τῶν ναῶν ἐκρούοντο χαρμοσύνως.
Ἅμα τῷ κατάπλω ἀπεβιβάσθη εἰς τὴν ξηρὰν ὁ κυβερνήτης τοῦ ἀργεντίνου ἐκπαιδευτικοῦ καὶ ἐνεχείρισεν εἰς τὸν πρόεδρον τῆς κοινότητος κ.Λιγνὸν τὴν ἀναμνηστικὴν πλάκα,τὴν ὁποίαν ἐκόμισεν ἐξ Ἀργεντινῆς,ἐνῶ συγχρόνως ἐξῆρε τὸν ἠρωϊσμὸν καὶ τὴν αὐτοθυσίαν τοῦ Ν.Γεωργίου ὁ ὁποῖος ἠγωνίσθη ἐναντίον τοῦ ἱσπανικοῦ στόλου ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀργεντινῆς.
Εἰς τὸν Ἀργεντίνον πλοίαρχον ἀπήντησεν ὁ κ.Λιγνὸς καὶ οἱ συγγενεῖς του Γεωργίου.Μεθ’ δ’ἡ πλὰξ ἐναπετέθη εἰς τὸ ἱστορικὸν ἀρχεῖον τῆς Ὕδρας καὶ θὰ ἐντειχισθῆ βραδύτερον εἰς εἰδικὸν μαρμάρινον μνημεῖον.
Μετὰ τὴν τελετὴ τῆς ἐπιδόσεως,ἡ Κοινότης Ὕδρας παρέθεσε πρόγευμα πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀργεντίνου πλοιάρχου καὶ τῶν δοκίμων...»

Φωτογραφία:Ἐφημερὶς Πρωΐα,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937.Τελετὴ παράδοσις τῆς ἀναμνηστικῆς πλάκας ἐν τῇ προκυμαία τῆς Ὕδρας.Εἰς τὸ βάθος διακρίνεται ἀγκυροβολημένο,πλησίον της προκυμαίας τὸ πολεμικὸ πλοίου τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ «Ἄρης» τὸ ὁποῖο εἶχε καταπλεύσει εἰς τὴν Ὕδραν μία ἡμέρα πρὸ τοῦ κατάπλου τοῦ ἀργεντίνου ἐκπαιδευτικοῦ πλοίου «Πρόεδρος Σαρμιέντο»


Παράλληλα,οἱ ἐφημερίδες «Ἑστία» καὶ «Τύπος Ἀθηνῶν» παρουσίασαν τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τῶν Ἀργεντίνων Ἀξιωματικῶν εἰς τὴν Ὕδραν ἀπὸ μία διαφορετικὴ ὀπτικὴ γωνία,δημοσιεύοντας εἰς τὰ φύλλα κυκλοφορίας τοὺς τὴν 1ην Ὀκτωβρίου 1937,τις ἐντυπώσεις ποὺ ἀποκόμισαν οἱ ἀναγνῶστες τοὺς κατὰ τὴν παρουσία τοὺς εἰς τὴν ἐπίσημη τελετὴ παραδόσεως τῆς ἀναμνηστικῆς πλάκας τῶν Ἀργεντίνων εἰς τὸν Δήμαρχο Ὑδραίων,οἱ ὁποῖοι μὲ θερμὰ λόγια ἐκθείασαν τὴν νῆσον Ὕδραν ὡς κοιτίδα ἡρώων καὶ γενναίων ἀνδρῶν.Πηγή:Ἐφημερὶς Ἑστία,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ ἑλληνοαργεντινὴ τελετὴ»


«Φίλος της «Ἑστίας» ὁ κ. Ι.Β, παρευρεθεῖς χθὲς τυχαίως εἰς τὴν θερμὴν Ἑλληνοαργεντινὴν τελετὴν τῆς Ὕδρας,μᾶς ἐκφράζει δὶ’ἐπιστολῆς τοῦ ὅλον τὸν εἰλικρινὴν ἐνθουσιασμόν,τὸν ὁποῖον τοῦ προεκάλεσεν αὐτή, λόγω τοῦ σκοποῦ της καὶ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖον διεξήχθη.
«Αἳ διεθνεῖς ἐορταὶ καὶ αἳ δεξιώσεις τῶν ξένων ἀντιπροσώπων-γράφει-γίνονται συνήθως πρὸς ἐξυπηρέτησιν πολιτικῶν σκοπῶν,μὲ ἐπιμελῶς καταρτισθὲν ἐκ τῶν προτέρων,μέχρι καὶ τῆς τελευταίας λεπτομερείας του, πρόγραμμα,μὲ λόγους τῶν ὁποίων πρὶν ἢ ἐκφωνηθοῦν ἐζυγίσθη καὶ ἡ τελευταία συλλαβὴ ἀκόμη».
Ἡ χθεσινὴ τελετὴ τῆς Ὕδρας ἦτο ἀπὸ πάσης ἀπόψεως διάφορος.Καμμία πολιτικὴ ἐπιδίωξις,κανένα κρυμμένο σχέδιον δὲν τὴν ὑπηγόρευσε καὶ κανένα πρωτόκολλον δὲν τὴν ὠργάνωσε.
Μιὰ ὡραία λευκὴ φρεγάδα ἐξεκίνησεν ἀπὸ τοὺς ἀντίποδας,διέπλευσε τοὺς Ὠκεανοὺς καὶ ἔφερε τὰ ἠλικοκαμμένα καὶ ὑπερήφανα παλληκάρια,ποὺ ἐπιβαίνουν αὐτῆς,μέχρι τοῦ βράχου τῆς Ὕδρας,διὰ νὰ καταθέσουν ἐκεῖ τὸν φόρον τῆς εὐγνωμοσύνης τῶν διὰ τοὺς δύο Ἕλληνας,οἱ ὁποῖοι πρὸ ἑκατὸν εἴκοσιν ἐτῶν ἐπολέμησαν διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς ἰδικῆς τῶν πατρίδος,τῆς Ἀργεντινῆς.
Ἡ πρωτοβουλία αὐτή,ἡ ὁποία ἀποδεικνύει πόσον εἰς τὴν μακρινὴν αὐτὴν ἀλλ’ἔνδοξον χῶραν καλλιεργεῖται πιστῶς ἡ εὐγνωμοσύνη,δὲν ἠμπορεῖ παρὰ νὰ συγκινήση βαθύτατα τὴν Ἑλληνικὴν ψυχήν...»Πηγή:Ἐφημερὶς Τύπος Ἀθηνῶν,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937,Ἄρθρον: «Ὕδρα»


«..Τί τὰ θέλετε!...Αὐτὸ τὸ νησί,ποὺ ὑψώνει τὴν πετρώδη του αὐστηρότητα μέσα εἰς τὸ πέλαγος,εἶνε ὁλόκληρον ἕνας θρύλος.Εἶνε ἕνας θρύλος,τὸν ὁποῖον δὲν θὰ παύσουν νὰ ψάλλουν ὅλοι οἱ αἰῶνες καὶ ὄλαι αἳ θάλασσαι.Ἡ χούφτα αὐτὴ τῶν ἀνθρώπων,ποὺ ἐξωρμοῦσαν ἀπὸ τὸν ἠρωϊκὸν βράχον,διὰ νὰ πολεμήσουν μὲ τοὺς τυράννους ἢ μὲ τὰ κύμματα,ἔγραψαν τὸ ὄνομα τῆς Ὕδρας παντοῦ.Ἰδοὺ τώρα ὅτι εἷς τὴν μονοκόμματην αὐτὴν πέτραν,ἡ ὁποία μυστήριον εἶνε πρὸς τρέφει τοὺς ἀνθρώπους της,ἔφθασαν προσκυνηταὶ-ἀπὸ ποῦ;Ἀπὸ τὴν Ἀργεντινήν.Ἐκεῖθεν δηλαδὴ τῶν ὠκεανῶν,ἀπὸ τὸ ἄλλο ἠμισφαίριον,ἀπὸ τὸ νότιον ἄκρον τῆς γῆς!.Ὑδραῖοι θαλασσινοὶ συνέδραμον τὴν μακρυνὴν χῶραν διὰ ν’ἀποκτήση τὴν ἐλευθερίαν της !.Νομίζει πράγματι κανεὶς ὅτι ἡ Ὕδρα εἶνε θρύλος, εἶνε φαντασία,εἶνε παράδοσις.Καὶ ὅμως εἶνε ἀλήθεια,εἶνε ἱστορία,εἶνε πραγματικότης.Ἀλλὰ εἶνε μία καὶ μόνη.Δευτέρα Ὕδρα δὲν ὑπάρχει εἰς ὅλον τὸν κόσμον...»

Φωτογραφία:Ἐφημερὶς «Ἑλληνικὸν Μέλλον»,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937.Ἄποψις τῆς κατάμεστης ἀπὸ πλῆθος Ὑδραίων πολιτῶν καὶ ἀξιωματικῶν του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἀργεντινῆς προκυμαίας τῆς νήσου Ὕδρας κατὰ τὴν ἡμερά της ἄφιξεως τοῦ ἀργεντίνου πλοίου «Πρόεδρος Σαρμιέντο».Ὕδρα 1946.Δωρεὰ προτομῆς Ὑδραίου ἥρωος Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας Ἐβίτας Περὸν εἰς τὸ Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Μουσεῖον Ὕδρας.


Φωτογραφία: Πηγή:Wikipaidia,Wikimedia Common,Ὑπὸ τὸν ὑπότιτλον εἰς τὴν ἀγγλικήν:Bust of Jose Nicolas Jorge (N.Kolmaniatis) in Historical museum of Hydra. Sculptor Luis Perlotti. Gift of Eva Peron to Greek island of Hydra (1946)(Μετάφρασις: Προτομή του Νικόλαου Χόρχε Κολμανιάτη εις το Ιστορικόν Αρχείον Μουσείον Ύδρας.Γλύπτης Luis Perlotti.Δώρο της Εύας Περόν εις το Ελληνικό νησί της Ύδρας (1946)

Ἐννέα ἔτη ἀργότερα,ἡ σύζυγος τοῦ Προέδρου τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας Χουᾶν Ντομίνγκο Περὸν & Πρώτη Κυρία τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας Μαρία Εὕα Ντουάρτε ντὲ Περόν (7 Μαΐου 1919 -26 Ἰουλίου 1952),γνωστὴ ὤς Ευα ἢ Ἐβίτα Περόν,δώρησε εἰς τὸ Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Μουσεῖον Ὕδρας προτομὴ τοῦ Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη (Nicolas Jorge) τὴν ὁποία φιλοτέχνησε ὁ  Ἀργεντίνος γλύπτης Luis Perlotti.Ὕδρα 1952. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις Ἀργεντίνικου πολεμικοῦ πλοίου «Πουεϋρρεντὸν» εἰς τὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς.Δευτέρα ἐπίσημος ἐπίσκεψις Ἀργεντίνων ἀξιωματικῶν καὶ δοκίμων του πολεμικοῦ ναυτικοῦ εἰς  τὴν νῆσον Ὕδραν.H δεύτερη ἐπίσημος ἐπίσκεψις τῶν ἀνδρῶν τοῦ Πολεμικοῦ ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν πρὸς ἀπόδοσιν ναυτικῶν τιμῶν εἰς τὸν Νικόλαον Γεωργίου Κολμανιάτη,πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 17 Μαΐου 1952.Ἀρχικῶς,εἶχαν καταπλεύσει εἰς τὸν λιμένα τῆς πόλεως τοῦ Πειραιῶς μὲ τὸ ἐκπαιδευτικὸ πολεμικὸ πλοῖον «Πουεϋρρεντόν».Κατὰ τὴν παραμονὴ τοὺς εἰς τὴν πρωτεύουσα πόλη τῶν Ἀθηνῶν,Ἀξιωματικοὶ καὶ Δόκιμοί του πλοίου «Πουεϋρρεντὸν» μετέβησαν εἰς τὸ Σύνταγμα ὅπου καὶ κατέθεσαν στέφανον εἰς τὸν Μνημεῖον τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου.Τὴν 17ην Μαΐου 1952,τιμητικό ἄγημα τεσσεράκοντα ἀνδρῶν,ἐπιβιβάσθηκε δια να μεταβή εἰς τὴν Ὕδραν εἰς τὸ πολεμικὸ πλοῖον τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ «Μελετόπουλος»,τὸ ὁποῖο κατέπλευσε ἔξωθέν του λιμένος της,τὴν 10ην πρωΐνην.

Ἁμὰ τὴ ἀφίξει τοῦ πολεμικοῦ πλοίου «Μελετόπουλος»,ἡ ρίψις τοῦ χαιρετιστήριου κανονιοβολισμοῦ ἀπὸ τὸ Κάβο Κάστρο σηματοδότησε τὴν ἔναρξιν τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων.Κωπήλατες καὶ μηχανοκίνητες λέμβοι προσέγγιζαν διὰ νὰ προϋπαντήσουν τὸ πολεμικὸ πλοῖο τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,ἐνῶ οἱ κωδωνοκρουσίες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας διέδιδαν τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς ἀφίξεως τῶν Ἀργεντίνων εἷς τὴν νῆσον Ὕδραν.(σ.σ:Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης ἐκθειάζει τὸν κωδωνοκρούστης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γεώργιον Τρίπον)


Τὸ τιμητικὸ ἄγημα τῶν Ἀργεντίνων Ἀξιωματικῶν καὶ Δοκίμων συνετάχθη ἔμπροσθέν του καταστήματος τοῦ Ἀριστείδου Τσαγκάρη,ἐν μέσω ἐπευφημιῶν ἀπ’τοὺς κατοίκους καὶ τὴν μαθητιώσα νεολαία τῆς νήσου Ὕδρας, παρουσία τοῦ Δημάρχου Ὑδραίων Ἀντωνίου Λιγνοῦ (σ.σ:εἶχε ὑποδεχθῆ καὶ τοὺς Ἀργεντίνους Ἀξιωματικοὺς καὶ Δόκιμούς του ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου «Πρόεδρος Σαρμιέντο» κατὰ τὴν πρώτη ἐπίσκεψη τοὺς εἰς τὴν Ὕδραν ἐν ἔτει 1937) ὁ ὁποῖος καὶ τοὺς καλωσόρισε ἐγκαρδίως ἐκ μέρους τῶν «ἁπανταχοῦ της γῆς» Ὑδραίων.Τὸ ἄγημα τῶν ναυτῶν τῆς Ἀργεντινῆς κατευθύνθη συντεταγμένα εἰς τὸ Μνημεῖον τοῦ Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη διὰ τὴν ἀπόδοση τῶν πρεπουσῶν ναυτικῶν τιμῶν.Εἰς τὸ χῶρο τοῦ Μνημείου,τοὺς ἀνέμεναν διὰ νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦν οἱ σπουδαστὲς τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας.


Φωτογραφία Βασίλειου Καραμανίδη:Περιοδικὸ Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἄρ.5(135),Μάϊος 1952,Ἔτος 12ον,Ἄρθρον: «Ὑδραϊκὰ χρονικά. Οἱ Ἀργεντινοὶ δόκιμοι κατέθεσαν στέφανον στὴν στήλη τοῦ Κολμανιάτη», Ἀντώνιος Ν.Μανίκης.(Ἀρχεῖον Κωνσταντίνου Γ.Ἀργίτη)


Ἐπακολούθησε δεξίωσις εἰς τὸ Δημαρχεῖον Ὕδρας ἐνῶ τὴν ξενάγηση τῶν Ἀργεντίνων καλεσμένων ἀνέλαβαν οἱ συνάδελφοί τους Σπουδαστὲς τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας.Τὸ πολεμικὸ πλοῖο «Μελετόπουλος» ἀνεχώρησε περὶ τὴν μίαν μετὰ μεσημβρίαν,ὑπὸ τὶς ἐπευφημίες τῶν Ὑδραίων κατοίκων καὶ ὑπὸ τὸν ἦχο τοῦ χαιρετιστήριου κανονιοβολισμοῦ.
Φωτογραφία:Λέσχη Αποφοίτων Σχολής Εμποροπλοιάρχων Ύδρας,Ηλεκτρονικό μήνυμα 12ης Σεπτεμβρίου 2016, Άρθρον: «Ο Υδραίος εθνικός ήρωας της Αργεντινής»,Πλοίαρχος Ε.Ν Φρίξος Δήμου


Πηγή:Περιοδικὸ Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἄρ.5(135),Μάϊος 1952,Ἔτος 12ον,Ἄρθρον: «Ὑδραϊκὰ χρονικά.Οἱ Ἀργεντινοὶ δόκιμοι κατέθεσαν στέφανον στὴν στήλη τοῦ Κολμανιάτη»,Ἀντώνιος Ν.Μανίκης.(Ἀρχεῖον Κωνσταντίνου Γ.Ἀργίτη)


«...Τὸ Σάββατο 17 τοῦ μηνός,στὶς 10 τὸ πρωΐ,ἔφτασε στὴν Ὕδρα τὸ πολεμικό του στόλου «Μελετόπουλος». Τοῦτο ἔφερε σαράντα Ἀργεντίνους δόκιμους,ποὺ εἶχαν φτάσει στὸν Πειραιὰ μὲ τὸ ἐκπαιδευτικὸ πλοῖο «Πουεϋρρεντόν».Ἔκαναν τὸ πραγματικὰ μεγάλο ἐκπαιδευτικό τους ταξίδι,ὡς τὰ νερὰ τῆς Μεσογείου.Τοὺς δόκιμους τούτους συνόδευαν δύο Ἀργεντίνοι ἀξιωματικοί,ἕνας δικός μας καὶ ὁ γραμματεὺς τῆς Ἀργεντινῆς πρεσβείας Ἀθηνῶν.
Οἱ εὐγενικοὶ αὐτοὶ νέοι της μακρινῆς φιλῆς της Ἑλλάδος ἤθελαν νὰ καταθέσουν στέφανον στὴν ἀναμνηστικὴ στήλη τοῦ Ὑδραίου ἐλευθερωτῆ τῆς Πατρίδος τοὺς καπετὰν Νικόλα Κολμανιάτη καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸν τόπο ποὺ τὸν ἐγέννησε.
Τὸν Πανυπέρτιμο τῆς Ὕδρας Βράχο.

Τοῦτο εἶχαν πληροφορηθῆ οἱ ἐγκάτοικοι τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τὴν προηγουμένη.Ἔτσι μπόρεσαν νὰ ἑτοιμάσουν τὴν ἀντάξια,μὲ τὶς ἀσάλευτες ὑδραϊκὲς παραδόσεις ὑποδοχὴ στοὺς νεαροὺς προσκυνητᾶς.
Ἔτσι τὸ νησὶ σημαιοστολίστηκε πέρα ὡς πέρα.
Κι ἀπάνω στὸ Κάστρο τοῦ Κάβου ὑψώθηκαν κι ἀνέμιζαν ἡ Γαλανόλευκη κι οἱ σημαῖες τῆς Ἀργεντινῆς καὶ τῆς Ὕδρας ἀδελφωμένες.
Μόλις ἔφτασε τὸ πολεμικὸ στὸ λιμάνι,τὸ κανόνι ἐχαιρέτησε τὸ φτάσιμό του,ἐνῶ οἱ ἀηδονολαλοῦσες καμπάνες τοῦ Μοναστηριοῦ ἐδονοῦσαν τὸ καταξάστερο ὑδραϊκὸ στερέωμα μὲ τὶς ἁρμονικὲς χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες. Ὁ κὺρ Γεωργης Τρίπος στὶς δόξες του.
Τὴν ὥρα ἐκείνη πλῆθος ἀπὸ κωπηλάτες καὶ βενζινοκίνητες βάρκες ἐξώρμησαν ἀπὸ τὸ λιμάνι καὶ περιτριγύρισαν τὸ μικρὸ πολεμικό,ποὺ εἶχε σταματήσει  κοντὰ στὸν Κάβο.Σὲ λίγο ἀπεβίβασαν στὴν ἀποβάθρα τοὺς εὐγενικοὺς ξένους.
Ἐκεῖ τους πρόσμεναν ὅλοι οἱ ἐγκάτοικοι τῆς Ὕδρας,τὰ σχολεῖα μὲ τὶς σημαῖες τους,μ’ἐπικεφαλῆς τὸν σεβάσμιο δήμαρχο κ.Ἀντώνιο Λιγνό,ὁ ὁποῖος ἐξ’ὀνόματος ὅλων,τοὺς ἔδωσε τὸ χέρι θερμά τους καλωσώρισε,ἐνῶ ὁ λαὸς- ὁ ἥμερος αὐτὸς λαός,ποὺ διαιωνίζει τὸ ὄνομα τοῦ νησιοῦ μᾶς-ξέσπασε σὲ ζητωκραυγὲς καὶ χειροκροτήματα.
Ὡς τὰ ἔγκατα τῆς ψυχῆς τῶν συνεκινήθησαν οἱ Ἀργεντίνοι ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴ τῆς Ὕδρας,τῆς μεγάλης Ὕδρας, ποὺ ὅσο καὶ ἂν φτώχηνε πάντα εἶναι ἡ «Μικρὴ Ἀγγλία» τοῦ Ἰμπραὴμ Πασᾶ.Ἡ ἀρχόντισσα!Τὸ διαμάντι τῶν Ἑλληνικῶν νησιῶν!.

Ἐκεῖ μπροστὰ στὸ καφενεῖο τοῦ Ἀριστείδη,οἱ Ἀργεντίνοι συνετάχθησαν καὶ συντεταγμένοι μὲ βῆμα σταθερὸ καὶ ὑπερήφανοι γιατί ἀξιώθηκαν νὰ πατήσουν τὴν πανάγια γῆ τῆς πατρίδας τοῦ Κολμανιάτη,βάδισαν πρὸς τὴν Στήλη γιὰ νὰ καταθέσουν στέφανο.
Ἐκεῖ συντεταγμένα τὰ παλληκάρια τῆς Ναυτικῆς Σχολῆς,οἱ μέλλοντες θαλασσόλυκοι τοῦ ἀτρύγετου πόντου,στὰ κάτασπρα ντυμένα,σὰν τοὺς ἀνοιχτοφτέρουγους γλάρους τῶν ὠκεανῶν,τοὺς ὑπεδέχθησαν,ἐνῶ ὁλόγυρα ὅλοι οἱ ἀπόκρημνοι βράχοι εἶχαν πλημμυρίσει ἀπὸ τὸ πλῆθος.
Ὕστερα ἀπὸ τὴν κατάθεση τοῦ στεφάνου τοὺς ἐδεξιώθη ἡ Δημοτικὴ Ἀρχὴ στὸ Δημαρχεῖο.
Δὲν εἶπαν προσφωνήσεις.Αὐτὰ τὰ συμβατικὰ κουραφέξαλα καὶ ψευδολογήματα.Ἐγκάρδια κουβέντιασαν καὶ σὰν ναυτικοί,ποὺ ἦταν ὅλοι,συνεννοήθηκαν καὶ βαθειὰ ἔνοιωσε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.
Κι ἡ προσφορά,γιὰ τὰ καλοδεξίματα,ἦταν τὰ ὑδραϊκὰ ἀχλαδάκια καὶ οἱ ἀσύγκριτοι ὑδραίϊκοι ζαχαρομπακλαβάδες,συνοδευόμενα μὲ τὴν πατροπαράδοτη μαστίχα.Θὰ τὴν βρῆκαν οἱ ξενιζόμενοι πολύ του γούστου των.Ἀλλοιῶς δὲν ἐξηγεῖται πὼς μερικοὶ ἤπιαν τρεῖς καὶ τέσσερις μαστίχες.
Ξεναγοὶ δὲν ἦταν τὰ παιδιὰ τῆς Ναυτικῆς Σχολῆς.Τοὺς ἔδειξαν ὅλα τα ἀξιοθέατά του νησιοῦ.Κι ἡ συνεννόηση γινόταν στὴν Ἀγγλικὴ γλώσσα,πράγμα ποὺ τιμᾶ καὶ τοὺς ἴδιους καὶ τὸν δάσκαλό τους.
Στὴ μία το μεσημέρι,μὲ παρόμοια θερμὴ προπομπὴ ἀπ’ὅλους τους ἐγκατοίκους,ἐμπήκαν στὸ πολεμικὸ καραβάκι.Καὶ τὴν ὥρα,ποὺ τόυτο ἔφευγε,ἐπῆγαν νὰ σπάσουν οἱ καμπάνες τοῦ Μοναστηριοῦ,ἐνῶ τὸ κανόνι βροντοῦσε καὶ πάλι.
Ὁ ἀντίλαλος θαρῶ,πὼς θὰ δονῆ ἀκόμη τὰ ἐντός των νεαρῶν Ἀργεντίνων,γιατί ἔρχεται ἀπὸ μακρυά,ἀπὸ πολὺ μακρυά.Ἀπὸ τὰ δοξασμένα ὑδραίϊκα χρόνια του Μιαούλη καὶ τοῦ δικοῦ τους,τοῦ δικοῦ μας Νικόλα Κολμανιάτη...»


  


Φωτογραφία Βασίλειου Καραμανίδη:Περιοδικὸ Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἄρ.5(135),Μάϊος 1952,Ἔτος 12ον, Ἄρθρον: «Ὑδραϊκὰ χρονικά. Οἱ Ἀργεντινοὶ δόκιμοι κατέθεσαν στέφανον στὴν στήλη τοῦ Κολμανιάτη», Ἀντώνιος Ν.Μανίκης.(Ἀρχεῖον Κωνσταντίνου Γ.Ἀργίτη).Σημαιοστολισμένο ὁ Κάβος-Κάστρο μὲ τὶς σημαῖες τῆς Ὕδρας καὶ τῆς Ἀργεντινῆς,ἐνῶ ἀξιωματικοί του ναυτικοῦ (καὶ τῶν δύο χωρῶν) ἀπολαμβάνουν τὸν ὄμορφο περίπατο εἰς τὴν προκυμαία τῆς νήσου Ὕδρας.


Σημείωσις:Ἡ ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,εἰς τὸ φύλλον τῆς 17ης Μαΐου 1952,ἀναφέρει ὅτι πρὸ τῆς ἐπισκέψεώς τους εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν,ἄγημα τῶν Ἀργεντίνων δόκιμών του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ,μετέβησαν εἰς τὸ Σύνταγμα, ὅπου καὶ κατέθεσαν στέφανον εἰς τὸ Μνημεῖον τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου.

Ὕδρα 1976. Τρίτη ἐπίσημος ἐπίσκεψις Ἀργεντίνων ἀξιωματικῶν καὶ δοκίμων του πολεμικοῦ ναυτικοῦ εἰς  τὴν νῆσον Ὕδραν.

Παρασκευὴ 8 Ὀκτωβρίου 1976 


Φωτογραφία:Ἐφημερὶς Ὑδραϊκὰ Νέα,Ὀκτώβριος 1976,Ἔτος Θ’, Ἀριθμ.Φύλλου 102.Τὸ ἐκπαιδευτικὸ πολεμικὸ πλοῖο τῆς Ἀργεντινῆς «ARA LIBERTAD»,τὸ ὁποῖο κατέπλευσε εἰς Ὕδραν τὴν 8ην Ὀκτωβρίου 1976.

Μετὰ τὴν πάροδο εἰκοσιτεσσάρων ἐτῶν,κατέπλευσε ἐκ νέου ἐκπαιδευτικὸ πολεμικὸ πλοῖο τῆς Ἀργεντινῆς διὰ νὰ ἀποτίσει φόρο τιμῆς εἰς τὴν γεννέτειρα πατρίδα τοῦ ἥρωος Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη.Συγκεκριμένα, τὴν Παρασκευὴ 8ην Ὀκτωβρίου 1976, κατέπλευσε εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν τὸ ἐκπαιδευτικὸ πολεμικὸ πλοῖο «ARA LIBERTAD».Εἰς τὴν προκυμαία τῆς νήσου Ὕδρας ἀποβιβάστηκε τιμητικὸ ἄγημα Ἀργεντίνων Ἀξιωματικῶν καὶ Δοκίμων,τὸ ὁποῖο συνόδευαν οἱ Πρέσβεις ἐν Ἑλλάδι τῆς Ἀργεντινῆς,τῆς Οὐρουγουάης καὶ τῆς Βενεζουέλας Ἀξιωματικοί τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἑλλάδος καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδος.Τοὺς ἐπίσημους καλεσμένους ὑπεδέχθη ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Γεώργιος Βροντίσης ὡς ἐπικεφαλῆς τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὕδρας καὶ τῶν ἁπανταχοῦ της γῆς Ὑδραίων.Εἰς τὸ χῶρο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου Κολμανιάτη ἀκολούθησε σεμνὴ τελετὴ κατάθεσης στεφάνων.Πηγή:Ἐφημερὶς Ὑδραϊκὰ Νέα,Ὀκτώβριος 1976,Ἔτος Θ’, Ἀριθμ.Φύλλου 102,Ἄρθρον: «Γιὰ νὰ ἀποτίση φόρον τιμῆς στὸν Ὑδραῖο ἥρωα τῆς Ἀργεντινῆς-Κατέπλευσε στὸ λιμάνι τῆς Ὕδρας τὸ ἐκπαιδευτικό του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς Λιμπερντὰντ»


«..Γιὰ νὰ ἀποτίση τὸν ὀφειλόμενο φόρο τιμῆς στὸν Ὑδραῖο ἥρωα τῆς πατρίδος τοὺς Νικόλαο Γεωργίου Κολμανιάτη,κατέπλευσε στὶς 8-10-76 στὸ λιμάνι τῆς Ὕδρας τὸ ἐκπαιδευτικὸ σκάφος «Λιμπερντὰντ» ποὺ ἀπὸ ὅλους ἐθαυμάσθη μὲ 370 ἀξιωματικοὺς καὶ δόκιμούς του Ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς καὶ ἄλλων χωρῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς.

Τοῦ σκάφους ἐπέβαινον ἐπίσης οἱ ἐν Ἀθήναις πρέσβεις τῆς Ἀργεντινῆς καὶ τῆς Οὐρουγουάης καὶ τῆς Βενεζουέλας, ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ ἀντιπροσωπεία τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ.
Τοὺς ἐπίσημους ὑπεδέχθη στὴν προκυμαία ὁ Δήμαρχος Γ.Βροντίσης,μετὰ τῶν κ.κ Δημοτικῶν Συμβούλων καὶ τῶν λοιπῶν Ἀρχῶν τῆς νήσου.
Στὴν συνέχεια κατέθεσαν στεφάνους στὸ μνημεῖο τοῦ Κολμανιάτη ὁ κυβερνήτης τοῦ σκάφους καὶ ὁ Δήμαρχος.

Ἀκολούθησε δεξίωσις τῶν ἐπισήμων στὸ Δημαρχεῖον ὅπου ὁ κ.Δήμαρχος σὲ σύντομο λόγο τοῦ ἀνεφέρθη στὴ συμβολὴ τοῦ συμπατριώτου μᾶς Νίκ.Κολμανιάτη στὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα τῆς Ἀργεντινῆς.
«Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ἀργεντινὴ» εἶπεν ὁ κ. Δήμαρχος « ἔχουν μὲ τὶς ἐπαναστάσεις τοὺς συνδεθεῖ στενὰ στὰ βάθη τῆς ἱστορίας: Στὰ 1810 ἡ Ἀργεντινὴ καὶ στὰ 1821 ἡ πατρίδα μᾶς πολέμισαν γιὰ τὴν λευτεριά τους κι ἔδιωξαν τοὺς ξένους κατακτητές».

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δεξιώσεως ὁ κυβερνήτης τοῦ σκάφους πλοίαρχος κ.Ἀλουρέλντα παρέδωσε στὸν κ.Δήμαρχο βαρύτιμον θυρεὸν μὲ τὰ ἐμβλήματα τοῦ σκάφους ὡς ἀναμνηστικόν της ἐπισκέψεως.Ὕδρα 2016. Τέταρτη ἐπίσημος ἐπίσκεψις Ἀργεντίνων ἀξιωματικῶν καὶ δοκίμων του πολεμικοῦ ναυτικοῦ εἰς  τὴν νῆσον Ὕδραν.

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 1976


Ἡ τέταρτη ἐπίσημος ἐπίσκεψις ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας εἰς τὴν Ὕδραν πραγματοποιήθηκε τὴν 7ην Σεπτεμβρίου 2016.Οἱ θεμέλιοι λίθοι διὰ τὴν πραγματοποίησιν αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεως ἐτέθησαν κατὰ τὴν διάρκεια ἐθιμοτυπικῆς ἐπισκέψεως ποὺ πραγματοποίησε ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Γεώργιος Ε. Κουκουδάκης εἰς τὴν Πρεσβεία τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας.Ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Γεώργιος Ε. Κουκουδάκης διετύπωσε ὡς αἴτημα εἰς τὴν πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς Carolina Perez Colman νὰ προτείνει εἰς τὸ πολεμικὸ ναυτικό της χώρας της,νὰ ἐντάξει εἰς τὸν ἐκπαιδευτικὸν πλοῦ τοῦ πολεμικοῦ πλοίου «ARA LIBERTAD»,τὸ ὁποῖο ἐπρόκειτο νὰ καταπλεύσει εἰς ὀκτὼ χῶρες παγκοσμίως,καὶ τὴ γεννέτειρα πατρίδα τοῦ Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη Ὕδραν.(Πηγή:Ιστοσελίδα Δήμου Ύδρας,Ανάρτηση 22ας Απριλίου 2016, Συνάντηση του Δημάρχου Ύδρας με την Πρέσβειρα της Αργεντινής στην Ελλάδα, κ. Carolina, Perez Colman. (http://ydra.gov.gr/ articles/details/?id=507)

Ἡ πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας Carolina Perez Colman ἀπεδέχθηκε μὲ ἰδιαίτερα ἱκανοποίηση τὸ αἴτημα τοῦ Δημάρχου Ὑδραίων καὶ μάλιστα παρευρέθησε καὶ ἐτίμησε διὰ τῆς παρουσίας της,τις ἑορταστικὲς  ἐκδηλώσεις «Μιαούλεια 2016».

Φωτογραφία:Ἰστολόγιον ΥΔΡΑ-ΥΔΡΕΑ-ΥΔΡΟΥΣΣΑ.Ἡ πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς Carolina Perez Colman,κατὰ τὴν παρουσία τῆς εἰς τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις «Μιαούλεια 2016»,φωτογραφίζεται μὲ τὸ τιμητικὸ ἄγημα τῶν Ὑδραίων μπουρλοτιέρηδων,ἔξωθέν της θύρας τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Μουσείου Ὕδρας.Ἐντός του Μουσείου ἐκτίθεται ἡ προτομὴ τοῦ Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη (Nicolas Jorge) τὴν ὁποία φιλοτέχνησε ὁ  Ἀργεντίνος γλύπτης Luis Perlotti καὶ ἐδώρισε ἡ Πρώτη Κυρία τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας Ἐβίτας ΠερὸνἩ ἐφημερὶς «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας» ἀνήρτησε εἰς τὴν διαδυκτιακὴν τῆς ἰστοσελίδα τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τοῦ προγραμματισμένου κατάπλου τοῦ ἐκπαδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου «ARA LIBERTAD» διὰ τὴν Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016,ἔπειτα ἀπὸ εἰκοσιτέσσερα συναπτὰ ἔτη,καθὼς ὅπως εἰπώθηκε ἄνωθεν ἡ τελευταία ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ ἰδίου ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου πραγματοποιήθηκε τὴν 8ην Ὀκτωβρίου 2016.Εἰς τὴν διαδυκτιακή ἀνάρτησιν τῆς ἐφημερίδος «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας» δημοσιεύθηκε ὅτι κατὰ τὸν τεσσερακοστὸ πέμπτον ἐκπαιδευτικό του πλοῦ, τὸ «ARA LIBERTAD» ἐπρόκειτο νὰ ἐπισκεφθῆ ἐκτός της νήσου Ὕδρας καὶ τοὺς λιμένες Norfolk τῆς Νέας Ὑόρκης, Ἄμστερνταμ τῆς Ὀλλανδίας, Βρέστης τῆς Γαλλίας, Δουβλίνου τῆς Ἰρλανδίας, El Ferrol τῆς Ἱσπανίας, Τουλὸν τῆς Γαλλίας, Cittavechia τῆς Ἰταλίας, Πειραιως τῆς Ἑλλάδος, Cadiz τῆς Ἱσπανίας, Ρίο ντὲ Τζανέιρο τῆς Βραζιλίας καὶ Μοντεβιδέου τῆς Οὐρουγουάης.Πηγή:Ιστοσελίδα εφημερίδος «Η Φωνή της Ύδρας»,Άρθρον: Απόδοση τιμής στον Κολμανιάτη.Τον Σεπτέμβρη στην Ύδρα το Αργεντίνικο ιστιοφόρο Libertad,Ανάρτηση 24ης Μαΐου 2016,20:12
(http://fonitisydras.com/info/society/item/1732-apodosi-timis-ston-kolmaniati-ton-septemvri-sthn-ydra-to-argentiniko-istioforo-libertad)


«...Ἀπὸ τὴν Ὕδρα θὰ περάσει τὸν Σεπτέμβρη τὸ Ἀργεντίνικο ἐκπαιδευτικὸ ἰστιοφόρο Ara Libertad του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, μὲ σκοπὸ νὰ ἀποτίσει φόρο τιμῆς καὶ νὰ συμμετάσχει στὴν ἐκδήλωση μνήμης ποὺ θὰ διοργανώσει ὁ Δῆμος Ὕδρας γιὰ τὸν πολυταξιδεμένο, Ὑδραῖο κοσμοπολίτη Νικόλα Κολμανιάτη, ἐθνικὸ ἥρωα τῆς Ἀργεντινῆς.
Πρὸ μηνὸς καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὀ Δήμαρχος, Γιῶργος Κουκουδάκης ειχε συναντηθεῖ μὲ την Πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς Carolina Perez Colman προκειμένου νὰ ἐνταχθεῖ ἡ Ὕδρα στὸ ταξιδιωτικὸ πλάνο τοῦ ἱστιοφόρου Libertad, (τὸ ὁποῖο θὰ ἐπισκεφτεῖ τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ), καὶ νὰ συζητήσουν πρότασή του γιὰ πρόγραμμα ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων μνήμης πρὸς τιμὴν τοῦ Νικόλα Κολμανιάτη. Ἡ Πρέσβειρα ἀνταποκρίθηκε θετικὰ καὶ ἤδη ὁ Δῆμος σχεδιάζει τὴν τιμητικὴ ἐκδήλωση μὲ ἀναφορὲς ἐπίσης στὴ φιλία, ποὺ συνδέει τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν Ἀργεντινή.
Ἡ φρεγάτα Ara Libertad ξεκίνησε τὸ ταξίδι της στὶς 19 Ἀπριλίου ἀπὸ τὸ Μπουένος Ἅιρες καὶ θὰ ἐπισκεφτεῖ ὀκτὼ χῶρες τοῦ κόσμου. Τὸ ἰστοφόρο αὐτὴ τὴ στιγμὴ κατευθύνεται πρὸς τὴ Βαλτιμόρη καὶ τὸ ταξίδι του θὰ διαρκέσει ἕξι μῆνες. Θὰ προσεγγίσει ἐπίσης τὰ λιμάνια στὶς πόλεις Norfolk στὴ Νέα Ὑόρκη, Ἄμστερνταμ Ὀλλανδία, Βρέστη Γαλλία, Δουβλίνο Ἰρλανδία, El Ferrol Ἱσπανία, Τουλὸν Γαλλία, Cittavechia Ἰταλία, Πειραιᾶς Ἑλλάδα, Cadiz Ἱσπανία, Ρίο ντὲ Τζανέιρο Βραζιλία καὶ στὸ Μοντεβιδέο Οὐρουγουάη, μέχρι τὴν ἐπιστροφή του καὶ πάλι στὸ Μπουένος Ἅιρες, στὶς 5 Νοεμβρίου.
O Πρόεδρος τῆς Ἀργεντινῆς Mauricio Macri, μὲ τὴν ἰδιότητά του ὠς Αρχηγὸς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, δήλωσε ὅταν τὸ πλοῖο ξεκίνησε τὸ 45ο ἐκπαιδευτικό του ταξίδι ὄτι "ἀντιπροσωπεύει τὸ πιὸ πολύτιμο ἀγαθὸ ποὺ ἔχουμε πάντα ἐμεῖς οἱ Ἀργεντινοί: τὴν ἐλευθερία μας, τὴν ἱκανότητά μας νὰ ἐκφραστοῦμε, νὰ ἐπιλέξουμε, νὰ ἀναπτυχθοῦμε"καὶ σημείωσε ὅτι ταξιδεύοντας τὸ Libertad "θὰ ληφθεῖ τὸ μήνυμα τῆς χώρας μας στὸν κόσμο, ὅτι πιστεύουμε στὴν φιλία, τὴν εἰρήνη καὶ στὴ βαθιὰ ἀγάπη γιὰ τὴ γνώση».
To τρικάταρτο ἱστιοφόρο Libertad κατασκευάστηκε τὸ 1946, ἔχει ἐκτόπισμα 2500 τόνων, μῆκος 80 μέτρα καὶ 4,87 μέτρα βάθος. Μεταφέρει 361 ἄτομα, μεταξύ των ὁποίων 24 ἀξιωματικοί, 187 μέλη πληρώματος καὶ 150 δόκιμοι...»
Πρόγραμμα ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων «Κολμανιάτης 2016»,Δήμου Ὕδρας
Τὸ ἐκπαιδευτικὸ πολεμικὸ πλοῖο «ARA LIBERTAD» εὐρίσκετο ἐλλιμενισμένο εἰς τὸν λιμένα τῆς πόλεως τοῦ Πειραιῶς ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 2 Σεπτεμβρίου 2016.Κατὰ τὴν προσδεσὴ τοῦ εἰς τὸν προβλήτα τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ἀκτὴ Ξαβερίου-«Καρβουνιάρικα») παρέμενε ἀνοικτὸ πρὸς οἱονδήποτε ἐπιθυμοῦσε διὰ νὰ τὸ ἐπισκεφθεῖ.Ἡ ἀναχωρησὶς τοῦ διὰ τὴν νῆσον Ὕδραν εἶχε προγραμματισθεῖ διὰ τὴν 5ην πρωΐνην ὥρα τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 2016,ἀλλὰ ὑπῆρξε μία δίωρη καθυστέρησις εἰς τὸν προγραμματισμένο ἀπόπλου τοῦ ἐξαιτίας διαφόρων γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν,οἱ ὁποῖες ὡς ἦταν φυσικὸ προκάλεσαν τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὥρας κατάπλου τοῦ εἰς τὴν Ὕδραν.


Ἐν τέλει, τὸ ἐκπαιδευτικὸ πολεμικὸ πλοῖο «ARA LIBERTAD»,ἀνεχώρησε περὶ τὴν 7ην πρωΐνην ὥρα.Ἐντός του πολεμικοῦ πλοίου,εὐρίσκοντο οἱ δημοσιογράφοι ἀνταποκριτὲς τῆς ἐφημερίδος «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας» Ἑλένη Χριστοδούλου καὶ Κωνσταντῖνος Ἀγγελόπουλος.Ἡ παρουσία τῶν δημοσιογράφων τῆς ὑδραϊκῆς ἐφημερίδος, συνέβαλε εἰς τὴν καταγραφὴ τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ πλοῦ τοῦ πλοίου πρὸς τὴν νῆσον Ὕδραν,διὰ πληθωρᾶς φωτογραφιῶν καὶ μαγνητοσκοπίου,ὑλικό το ὁποῖο καὶ δημοσιεύθηκε εἰς τὴν διαδυκτιακὴ ἀνάρτηση τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2016 εἰς τὴν ἰστοσελίδα τῆς ἐφημερίδος.


Φωτογραφία:Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας,Φωτογραφία Κωνσταντίνου Ἀγγελόπουλου.Εἰκόνα ἀπὸ τὴν ἀναχώρηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου «ARA LIBERTAD»,τὸ πρωΐνο τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 2016.Διακρίνονται μέλη τῶν Δόκιμων Ἀξιωματικῶν της Ἀργεντινῆς παρατατεταγμένα εἰς τὸ κατάστρωμα τῆς φρεγάτας.


Μαγνητοσκόπιον:Πηγή:Ιστοσελίδα εφημερίδος «Η Φωνή της Ύδρας»,Ανάρτηση 11ης Σεπτεμβρίου 2016,13:33 Άρθρον: Επίσκεψη φρεγάτας «LIBERTAD» στην Ύδρα-Visit of the frigate «LIBERTAD» to Hydra island Greece(http://fonitisydras.com/info/item/1919-to-taxidi-tou-libertad-sthn-ydra-ypodoxh-kai-eortasmos)


 Φωτογραφία:Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας,Φωτογραφία Κωνσταντίνου Ἀγγελόπουλου.Εἰκόνες τοῦ ταξιδιοῦ ἀπὸ τὸ ἐσωτερικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου «ARA LIBERTAD»
Προετοιμασίες τιμητικού αγήματος Υδραίων Μπουρλοτίερηδων προς τιμήν του ήρωος της Αργεντινής Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη.Τιμητικὸ ἄγημα Ὑδραίων Μπουρλοτιέρηδων διὰ τὴν ἀπόδοσιν τιμῶν εἰς τὸν Ὑδραῖον ἥρωα  τῆς Ἀργεντινῆς Νικόλαον Γεωργίου Κολμανιάτη (Nicolas Jorge Kolmaniatis )(Ἐξ ἀριστερῶν)
Φραντζέσκος Σ.Βλαχόπουλος,Ἀθανάσιος Σ.Βλαχόπουλος,Δημήτριος Ν.Σταματάκος, Σπύρος Κ.Μαραγκός, Κωνσταντῖνος Γ.Ἀργίτης,Ἠλίας Σ.Βλαχόπουλος,Ἰωάννης Β.Μαυραγάνης,Κωνσταντῖνος Δ.ΚουκουδάκηςἩ κινητοποίησις τῶν μελῶν τοῦ ἀγήματος τῶν Μπουρλοτιέρηδων ὑπῆρξε ἄμεση ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή.Μόλις γνωστοποιήθηκε ἡ ἀποδοχὴ τοῦ αἰτήματος τοῦ Δημάρχου Ὑδραίων ἀπὸ τὴ Πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας Carolina Perez Colman νὰ συμπεριληφθεῖ εἰς τὸν ἐκπαιδευτικὸ πλοῦ τοῦ ἀργεντινοῦ πλοίου «ARA LIBERTAD» καὶ ἡ γεννέτειρα πατρὶς τοῦ Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη,ὁ πυρπολητὴς Κωνσταντῖνος Γ. Ἀργίτης διὰ τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων ἀνέλαβε νὰ συντονίσει τὸ κάλεσμα τῶν ὑπολοίπων μελῶν τοῦ ἀγήματος,τῶν ὁποίων ἡ συμμετοχὴ εἰς τὶς ἐκδηλώσεις ἦταν θέμα τιμῆς.Τὰ μέλη τοῦ ἀγήματος δὲν πτοήθηκαν οὔτε ἀπ’τὶς δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦσαν εἰς τὴν Ὕδραν τὴν προηγούμενη ἡμέρα,καθὼς ἡ Ὕδρα ἐπλήγη ὑπὸ καταρρακτώδους βροχῆς ἡ ὁποία ἐξακολούθησε ἀσθενὴς καθ’ὅλην τὴν διάρκεια τῆς νυκτός.


Τὴν πρωΐαν τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 2016,τὰ μέλη τοῦ τιμητικοῦ ἀγήματος τῶν Ὑδραίων Μπουρλοτιέρηδων ποὺ θὰ συμμετεῖχαν εἰς τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις «Κολμανιάτης 2016» συγκεντρώθησαν τὴν 9ην πρωΐνην εἰς τὴν οἰκία τοῦ Κωνσταντίνου Γ.Ἀργίτη εἰς τὴν συνοικία Νέος Κόσμος Ὕδρας,διὰ νὰ προετοιμάσθουν καταλλήλως διὰ τὴν τιμητικὴ ὑποδοχὴ τοῦ  ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου τῆς Ἀργεντινῆς.Ἀκολουθώντας τὸ ἐθιμοτυπικό της ὑπογραφῆς τῆς Ὑδραϊκῆς σημαίας τῶν Μπουρλοτιέρηδων,ἀνεχώρησαν διὰ τὸ Κάβο-Κάστρο (Μιαούλη) ἀναμένοντας τὸν κατάπλου τοῦ ἱστορικοῦ πλοίου,προετοιμάζοντας τὴν ρίψη τοῦ χαιρετιστήριου καθιερωμένου τιμητικοῦ κανονιοβολισμοῦ,τηρώντας τὸ ἰδιαίτερο τοῦτο ἔθιμο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ὕδρας.


Ἐνῶ ὅλα ἦταν προετοιμασμένα διὰ τὴν προγραμματισμένη ἄφιξη τοῦ «ARA LIBERTAD»,ἀνεκοινώθηκε ἀπὸ τὸν Λιμενάρχη Ὕδρας Γεώργιον Μανδαλάκη ἡ διώρη καθυστέρηση εἰς τὸν κατάπλου του.Ἐκτιμώμενη ὥρα κατάπλου τοῦ πολεμικοῦ πλοίου προσδιορίστηκε ἡ δωδεκάτη καὶ μισῆ.Κατὰ τὸ διάστημα τῆς διώρης αὐτῆς καθυστέρησεως,ἡ ἀπέναντι ἀκτὴ τῆς Ἐρμιονίδος κατεκλείετο ἀπὸ καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις,οἱ ὁποῖες τελικῶς ἀπεμακρυνθησαν πρὸς τὰ βόρεια,ἐπηρρεάζοντας τὴν νῆσον Ὕδραν μόνο διὰ δεκαλέπτου ἀσθενοῦς βροχοπτώσεως,πρὸ τῆς τελετῆς καταθέσεως τοῦ στεφάνου εἰς τὸν χῶρο τοῦ Μνημείου Κολμανιάτου (περὶ τὴν 1ην μεσημβρινήν).Σημείωσις:Εις το ιστολόγιον ΥΔΡΑ-ΥΔΡΕΑ-ΥΔΡΟΥΣΣΑ,έχουν αναρτηθεί ομοίως φωτογραφίες και μαγνητοσκόπια των εορταστικών εκδηλώσεων «Κολμανιάτης 2016»: http://hydra-hydrea-hydroussa.blogspot.gr/2016/09/2016-2016-ara-libertad.html

Φωτογραφίες:Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας,Φωτογραφία Κωνσταντίνου Ἀγγελόπουλου.
Ἡ στιγμὴ τῆς ἀφίξεως τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου «ARA LIBERTAD» εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν.Οἱ Ἀξιωματικοί της γέφυρας τοῦ πλοίου παρακολουθοῦν διὰ διόπτρων τὶς ἐκδηλώσεις ὑποδοχῆς τοῦ Δήμου Ὕδραιων καὶ τοῦ τιμητικοῦ ἀγήματος τῶν Ὑδραίων Πυρπολητῶν.Τὸ ἐκπαιδευτικὸ πολεμικὸ πλοῖο «ARA LIBERTAD» χαιρέτιζε διὰ ἐπαναλαμβανόμενων συριγμῶν τὴν πατρίδα τοῦ Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη ἐνῶ οἱ Ὑδραῖοι Μπουρλοτιέρηδες μὲ τὸ ἄναμμα πυρσῶν,την ἐκπυρσοκρότηση ἐκρηκτικῶν καὶ τὴν ρίψη τοῦ χαιρετιστήριου κανονιοβολισμοῦ ἀνταπέδιδαν τὸν χαιρετισμὸ τῶν Ἀργεντίνων Ἀξιωματικῶν.Παράλληλά τα ὑδροταξὶ τῆς νήσου κατέπλευσαν πέριξ του πολεμικοῦ πλοίου διὰ νὰ προϋπαντήσουν τὸν κατάπλου του.


Μαγνητοσκόπιον:Ἡ στιγμὴ τῆς ἀφίξεως τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου «ARA LIBERTAD» εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν.


Ἡ φρεγάτα «ARA LIBERTAD» παρέμεινε ἀρόδου τοῦ λιμένος τῆς Ὕδρας.Μὲ ἐπιβατικὴ λέμβο,ἐπιβιβάστηκαν εἰς τὴν προκυμαία τῆς νήσου Ὕδρας,ἡ Πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας Carolina Perez Colman,ἡ Προξενος Carolina Petrysyz,ἡ Βουλευτὴς τῆς Ἃ’ Πειραιως & Νήσων Ἑλένη Σταματάκη,ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος,ὁ Ὑποναύαρχος τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος Γεώργιος Σεφεριάδης,ὁ κυβερνήτης τῆς Φρεγάτας «ARA Libertad» Iguasia Martin Errecabadre,ἡ ἀπόγονός του Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη Κυριακὴ Κολμανιάτη-Κρομπᾶ ἀλλὰ καὶ ἄγημα Δόκιμων Ἀξιωματικῶν του πολεμικοῦ ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς.


Τοὺς ἐπισήμους καλεσμένους,ὑπεδέχθησαν ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Γεώργιος τοῦ Κουκουδάκης καὶ τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ὕδρας.Ἅπαντες,κατευθύνθηκαν εἰς τὸν χῶρο τοῦ Μνημείου τοῦ ἥρωος Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη,ὑπὸ ἀσθενῆ βροχόπτωση διὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ τελετὴ κατάθεσις στεφάνου ἐκ μέρους τῶν Ἀξιωματικῶν του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς ὡς ἀπότιση φόρου τιμῆς εἰς τὸν Νικόλαο Κολμανιάτη.Καὶ ἐνῶ ἡ ἀσθενὴς βροχόπτωση εἶχε σταματήσει,τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνος δέησις,χοροστατοῦντος τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπίτροπου καὶ Πρωτοσύγγελου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας Ἀκίνδυνου Δαρδανοῦ.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐπιμνημόσυνης δεήσεως,ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Γεώργιος Κουκουδάκης,ἡ Πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας Carolina Perez Colman καὶ ὁ κυβερνήτης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου «ARA Libertad» Iguasia Martin Errecabadre κατέθεσαν στέφανον εἰς μνήμην τοῦ Νικόλαου Κολμανιάτη.Ἐν συνεχεία ἀκολούθησε ἡ ἀνάκρουσις τῶν ἐθνικῶν ὕμνων τῶν χωρῶν τῆς Ἀργεντινῆς καὶ τῆς Ἑλλάδος.(σ.σ: ἐλλείψει Μουσικοῦ τμήματος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἑλλάδος,ἡ ἀνάκρουσις τῶν ἐθνικῶν ὕμνων  τῶν δύο χωρῶν πραγματοποιήθηκε μὲ μαγνητοφωνημένη ἠχογράφηση μέσω ἑνιαίου σειριακοὺ διαύλου (USB).


Μετὰ τὴν ἀνάκρουσιν τῶν ὕμνων ἐπακολούθησε ἡ ἐκφώνησις τοῦ πανηγυρικοῦ λόγου τῆς ἡμέρας ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Ὑδραίων Γεώργιον Ε.Κουκουδάκη.Ἐκ μέρους τῶν Ἀργεντίνων,χαιρετισμὸ ἀπήυθηνε ὁ Ἀρχιτέκτονας Juan Nussis.Τὸν συντονισμὸ τῆς ἑορταστικῆς ἐκδηλώσεως «Κολμανιάτης 2016» εἶχε ἀναλάβει ὁ τελετάρχης τῶν Ὑδραϊκῶν ἑορτῶν (Μιαούλεια-Κουντουριώτεια) Γεώργιος Μουνδρέας.

Μαγνητοσκόπιον:πιμνημόσυνος δέησις,χοροστατοῦντος τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπίτροπου καὶ Πρωτοσύγγελου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας Ἀκίνδυνου Δαρδανοῦ.Μετὰ τὸ πέρας τῆς σεμνοὺς αὐτῆς τελετῆς,πραγματοποιήθηκε ἡμερίδα ἀφιερωμένη εἰς τὴν ἱστορικὴ πορεία τῶν δύο Ἑλλήνων ἡρώων τῆς Ἀργεντινῆς Ἀνεξαρτησίας,Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη καὶ Σαμουὴλ Σπύρου, εἰς τὴν συνεδριακὴ αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.Κύριοι ὁμιλῆτες της ἡμερίδος ἦταν ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ὁ Δημήτριος Λισμάνης,πρώην Ὑπαρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ (ΓΕΝ) καὶ ὁ Ἀνδρέας Ἀνδριανόπουλος,πρώην Ὑπουργός,ἐνῶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Ἀργεντίνων σημαντικὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα παρουσίασαν δύο Δόκιμοι Ἀξιωματικοί του πληρώματος τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου «ARA Libertad».


Μαγνητοσκόπιον:Ἡμερίδα ἀφιερωμένη εἰς τὴν ἱστορικὴ πορεία τῶν δύο Ἑλλήνων ἡρώων τῆς Ἀργεντινῆς Ἀνεξαρτησίας,Νικόλαου Γεωργίου Κολμανιάτη καὶ Σαμουὴλ ΣπύρουἩ ἐφημερὶδα «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας»,εἰς τὴν ἰστοσελίδα τῆς,δημοσίευσε τὴν κάτωθι ἀνταπόκρισιν διὰ τὴν ὑποδοχὴ τῆς φρεγάτας «ARA LIBERTAD»Πηγή:Ιστοσελίδα εφημερίδος «Η Φωνή της Ύδρας»,Άρθρον:Φόρος τιμής στον Κολμανιάτη με την τιμητική άφιξη της φρεγάτας Libertad,Ανάρτηση 7ης Σεπτεμβρίου 2016,20:37(http://fonitisydras.com/themata/articles-reportaz/item/1915-foros-timhs-ston-kolmaniath-me-thn-timhtikh-afijh-ths-fregatas-libertad)


«..Μὲ ἐπισημότητα, ἔντονη συγκινησιακὴ φόρτιση καὶ μὲ τοὺς δεσμοὺς φιλίας ποὺ ἑνώνουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀργεντινὴ ὁλοζώντανους, πραγματοποιήθηκε σήμερα τὸ μεσημέρι ἡ ἄφιξη τῆς φρεγάτας Libertad στὴν Ὕδρα, ποὺ ἦρθε ἀπὸ τὸν Πειραιὰ λίγο πρὶν ἀναχωρήσει γιὰ τὴν Ἱσπανία. Μεγαλοπρεπὴς ἦταν ἡ ὑποδοχὴ τῆς φρεγάτας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ὕδρας. Οἱ τοπικὲς ἀρχὲς καὶ οἱ μπουρλοτιέρηδες προέβησαν στὸν καθιερωμένο ἑορταστικὸ χαιρετισμὸ μὲ κανονιοβολισμοὺς ἀπὸ τὸ κάστρο τοῦ Μιαούλη. Ἐνῶ οἱ ὁδηγοὶ ὑδροταξὶ προσέγγισαν τὴ φρεγάτα μὲ χαιρετιστήριους ἑλιγμούς. Στὴ συνέχεια ἔφτασαν οἱ ἐπίσημοι τoυ Libertad στὴν Ὕδρα καὶ ὅλοι μαζὶ κατευθύνθηκαν στὸ Μνημεῖο τοῦ Κολμανιάτη ὅπου ξεκίνησαν οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ἀπότισης φόρου τιμῆς στὸν Ὑδραῖο ἐθνικὸ ἥρωα τῆς Ἀργεντινῆς.
Στὸ μνημεῖο τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση ἀπὸ τὸν ΓΑΕ Πρώτ. Ἀκίνδυνο Δαρδανό, γιὰ νὰ ἀκολουθήσει σεπτὴ τελετὴ μὲ κατάθεση ἑνὸς στεφάνου ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Ὕδρας, Γιῶργο Κουκουδάκη, τὴν πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς Carolina Perez Colman καὶ τὸν Πλοίαρχο Ιgnacio Martin Errecaborde. Ἀκούστηκαν οἱ ἐθνικοὶ ὕμνοι τῶν δύο χωρῶν, καὶ κατόπιν τὸ ἄγημα τῆς φρεγάτας καὶ οἱ ἐπίσημοι μετέβησαν στὴ συνεδριακὴ αἴθουσα τοῦ Ι. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας, ὅπου ἔγινε ἀκαδημαϊκὴ ἀγγλόφωνη ἐκδήλωση γιὰ τὸν Νικόλα Κολμανιάτη μὲ ὁμιλητὲς τὸν Ναύαρχο ἐα. Δημήτριο Λισμάνη, τὸν πρ. Ὑπουργὸ Ἀνδρέα Ἀνδριανόπουλο καὶ δυὸ ἀξιωματικοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἀργεντινῆς.Πλῆθος ἐπισήμων παραβρέθηκαν στὶς ἐκδηλώσεις...»


Εἰς τὴν διαδυκτιακὴν ἀνάρτησιν τοῦ ἰστολογίου «Ὕδρας Πολιτεία»,ἀναγράφονται λεπτομερῶς ὅλοι οἱ ἐπίσημοι ποὺ παρευρέθησαν εἰς τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις «Κολμανιάτης 2016».


Πηγή: Ἰστολόγιον Ὕδρας Πολιτεία,Ἀνάρτηση Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016.Άρθρον: Ιστορική Επίσκεψη της Φρεγάτας «Libertad» στην Ύδρα που απέδωσε με άγημα,τιμές στο μνημείο του Υδραίου ήρωα της Αργεντινής Ν.Γ.Κολμανιάτη (Nikolas Jorge Kolmaniatis)(http://hydraspoliteia.blogspot.gr/2016/09/libertad-nikolas-jorge-kolmaniatis.html)


«…Ὕδρα: Ἐκδήλωση Τιμης και Μνημης «Κολμανιάτης 2016» σὲ μὲ τὴν ἱστορικὴ ἐπίσκεψη τῆς Φρεγάτας A.R.A. «Libertad» τοῦ πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς στὴν Ὕδρα γιὰ νὰ ἀποδώσει τιμὲς στὸ μνημεῖο τοῦ Ὑδραίου στὴν καταγωγὴ ἥρωα τῆς Ἀργεντινῆς  Ν. Γ. Κολμανιάτη (Nikolas Jorge Kolmaniatis) – Ἄγημα τῆς Φρεγάτας ἀπέδωσε τιμές  - Η Α.Ε. ἡ Πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας κ. Carolina Perez Colman τίμησε μὲ τὴν παρουσία τῆς τὴν ἐκδήλωση  Τιμης και Μνημης  ὅπως ἐπίσης καὶ Ἀξιωματικοὶ ἀλλὰ καὶ ἐπίσημοί  της Ἀργεντινῆς καὶ τῆς Ἑλλάδας.

Τὴν Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016 ὁ Ἱστορικὸς Δῆμος τῆς Ὕδρας μὲ τὴν Πρεσβεία τῆς Ἀργεντινῆς στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν συμμετοχὴ τῆς Φρεγάτας A.R.A. «Libertad» καὶ 400 Δοκίμων Ἀξιωματικῶν του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς, τίμησαν σὲ μιὰ λιτὴ καὶ σεμνὴ ἀλλὰ συνάμα ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση Τιμῆς καὶ Μνήμης τὸν Ὑδραῖο Ναύαρχο καὶ ἥρωα τῆς Ἀργεντινῆς Νικόλα (Nikolas Jorge) Κολμανιάτη καὶ τὸν Σαμουὴλ Σπύρου. Ἐπίκεντρό του ἑορτασμοῦ καὶ ἀπόδοση τιμῶν μὲ Ἐπιμνημόσυνη Δέηση ἦταν τὸ μνημεῖο ποὺ ἔχει ἀνεγερθεῖ ἀπὸ τὸ 1938, στὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ λιμανιοῦ τῆς Ὕδρα, πλησίον της Ἀκαδημίας Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ.
 Στὶς 12:30 ἔγινε ἡ ἄφιξη τῆς Φρεγάτας A.R.A. «LIBERTAD» ποὺ παρέμεινε μπροστὰ ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς Ὕδρας. Τὴν φρεγάτα ὑποδέχθηκε ἡ Ὕδρα μὲ τιμητικὸ κανονιοβολισμὸ ἀπὸ τὸ κάστρο τοῦ Κάβου  μὲ παροῦσα τὴν Δημοτικὴ καὶ τὴν Λιμενικὴ Ἀρχὴ  τοῦ νησιοῦ μὲ τοὺς Μπουρλοτιέρηδες τῆς Ὕδρας οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἐπαναστατικὴ σημαία τοῦ νησιοῦ καὶ ρίξεις κροτίδων ἤσαν παρόντες στὴν ὑποδοχὴ τοῦ πλοίου τῆς Ἀργεντινῆς.
Μετὰ τὴν ἀποβίβαση τῶν ἐπισήμων καὶ τῶν Ἀξιωματικῶν του πλοίου στὸ λιμάνι τῆς Ὕδρας, τελέστηκε Ἐπιμνημόσυνη Δέηση  στὸν Ὑδραῖο Ναύαρχο καὶ ἥρωα τῆς Ἀργεντινῆς, Νικόλαο Γ. Κολμανιάτη (Nikolas Jorge Kolmaniatis)  ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ Μνημεῖο του, ἀπὸ τον Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀκίνδυνο Δαρδανό, Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπιτροπο καὶ  ἀκολούθησε κατάθεση ἀπὸ κοινοῦ, στεφάνου ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Ὕδρας κ. Γ. Κουκουδάκη, τὴν Α.Ε. τὴν Πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας κ. Carolina Perez Colman καὶ τὸν κυβερνήτη τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πλοίου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς κ. Iguasia Martin Errecabadre.
Ἡ λιτὴ καὶ σεμνὴ τελετὴ ἀπόδοσης τιμῶν ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ μνημεῖο τοῦ Νικόλα (Nikolas Jorge) Κολμανιάτη ἔκλεισε μὲ ὁμιλία τοῦ κ. Γ. Κουκουδάκη ποὺ ἀναφέρθηκε στον Ὑδραῖο Ναύαρχο καὶ ἥρωα τῆς Ἀργεντινῆς, Νικόλαο Γ. Κολμανιάτη (Nikolas Jorge Kolmaniatis) και έκλεισε με την ἀνάκρουση τῶν Ἐθνικῶν Ὕμνων τῆς Ἀργεντινῆς καὶ τῆς Ἑλλάδας.
Στὶς ἐκδηλώσεις «Κολμανιάτης 2016»  ἤσαν ὁ  Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀκίνδυνος Δαρδανὸς Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος, ὀ Δήμαρχος Ὕδρας κ. Γ. Κουκουδάκης, ἡ Α.Ε. ἡ Πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας κ. Carolina Perez Colman, ἡ Προξενος κ. Carolina Petrysyz,ἡ Βουλευτὴς τῆς Ἃ’ Πειραιᾶ κ. Ε. Σταματάκη, ὁ Βουλευτὴς Ἃ΄ Θεσσαλονίκης κ. Α. Γρέγος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Π. Χατζηπέρος, ὁ Ὑποναύαρχος τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος κ. Γ. Σεφεριάδης, ὁ κυβερνήτη τῆς Φρεγάτας A.R.A. «Libertad» κ. Iguasia Martin Errecabadre, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὕδρας κ. Α. Καλύβας, ὁ Ἀντιδήμαρχος Ὕδρας καὶ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου κ. Ι. Μπελεγρής, ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινωφελοῦς Ἐπιχείρησης Δήμου Ὕδρας κ. Ε. Καραμῆτσος, ὁ Ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀντιπολίτευσης τοῦ Δήμου Ὕδρας κ. Π. Μαρκαντώνης, ὁ Ἀνεξάρτητος Δημοτικὸς Σύμβουλος κ. Α. Σωτηρόπουλος, δημοτικοὶ σύμβουλοι, ὁ πρώην Ὑπαρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ κ. Δ. Λισμάνης, ὁ πρώην Ὑπουργὸς κ. Α. Ἀνδριανόπουλος, ἡ Διευθύντρια τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου - Μουσείου Ὕδρας κ. Ν. Ἀδαμοπούλου, ἡ Προϊσταμένη τοῦ Δήμου Ὕδρας κ. Μ. Δηλαβέρη, ὁ Λιμενάρχης Ὕδρας κ. Γ. Μανδαλάκης, ὁ Διοικητὴς τῆς Α.Ε.Ν. Ὕδρας κ Ε. Δανόπουλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν κ Γ. Σαχίνης, ὁ Πρόεδρος τῆς Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ναυτιλίας Ὕδρας κ. Α. Ζεύκης, ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ναυτιλίας Ὕδρας κ. Ε. Τσιγκάρης, ἡ Πρόεδρος τῶν Ξενοδόχων Ὕδρας κ. Μ. Κλαδάκη, ὁ ὁμογενής μας Ἀρχιτέκτονας κ. Juan Nussis, ὁ τ. Δήμαρχος Ὕδρας κ. Κ. Ἀναστόπουλος, ὀ Πρόεδρος τῆς Κινηματογραφικῆς Λέσχης Ὕδρας κ. Ε. Χρηστίδης καὶ πλῆθος κόσμου.
Στὴ συνέχεια πραγματοποιήθηκε  ἡμερίδα στὸ φιλόξενο καὶ πάντα ἀνοικτὸ σὲ ἐκδηλώσεις συνεδριακὸ κέντρο τῆς Ι. Μητρόπολης Ὕδρας, μὲ ὁμιλίες ἀφιερωμένες στὸν Νικόλαο Κολμανιάτη καὶ τὸν Σαμουὴλ Σπύρου μὲ ὁμιλητὲς δύο Ἀργεντινῶν ὁμιλητῶν του πρώην Ὑπαρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ κ. Δ. Λισμάνη ποὺ μίλησαν γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Νικολάου Γ. Κολμανιάτη ἀλλὰ καὶ τοῦ Σαμουὴλ Σπύρου ἡρώων ποὺ συνέβαλαν στὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἀργεντινῆς. Επίσης ὁ Δήμαρχος Ὕδρας κ. Γ. Κουκουδάκης ἀναφέρθηκε στὸν Νικόλα ὁ Γ. Κολμανιάτη (Nikolas Jorge Kolmaniatis) καὶ κλείνοντας τὴν ὁμιλία τοῦ εὐχαρίστησε τοὺς παρευρισκόμενους ἐπίσημους, στὴ συνέχεια ἡ Α.Ε. ἡ Πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας κ. Carolina Perez Colman διάβασε ἐπιστολὴ ἀπὸ Σχολεῖο τῆς Ἀργεντινῆς ποὺ φέρει τὴν ὀνομασία «Nikolas Jorge Kolmaniatis».
Μετὰ τὸ πέρας τῶν ὁμιλιῶν δόθηκαν καὶ ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικὲς πλακέτες καὶ δῶρα ἀνάμεσα στὸν Δήμαρχο Ὕδρας κ. Γ. Κουκουδάκη, τὴν Διευθύντρια τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου – Μουσείου Ὕδρας κ. Ν. Ἀδαμοπούλου,   τὴν Πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς, τὸν Κυβερνήτη τῆς Φρεγάτας, τοὺς Ἕλληνες καὶ Ἀργεντινοὺς ἀξιωματικούς. Ὁ Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀκίνδυνος Δαρδανὸς Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος ἔδωσε τιμητικὲς πλακέτες πρὸς τὴν Πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς καὶ τὸν κυβερνήτη τῆς φρεγάτας A.R.A. «Libertad». Ἡ ἡμερίδα ἔκλεισε μὲ τὴν ἀνάκρουση τῶν Ἐθνικῶν Ὕμνων τῆς Ἀργεντινῆς καὶ τῆς Ἑλλάδας.
Στὴ συνέχεια ἔγινε ξενάγηση στοὺς ἐπισήμους ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Ὕδρας κ. Γ. Κουκουδάκη στὸ ἱστορικὸ Δημαρχεῖο Ὕδρας καὶ κατόπιν δόθηκε ἐπίσημο γεῦμα σὲ ἑστιατόριο τοῦ νησιοῦ. Επιτυχημένος ὁ ρόλος καὶ ἡ παρουσία του,  ὡς τελετάρχη τῆς ἐκδήλωσης "Κολμανιάτης 2016" τοῦ κ. Γ. Μουνδρέα, Ὑδραίου ἐκ μητρός...»Ἡ ἐκπαιδευτικὴ φρεγάτα «ARA LIBERTAD» ἀνάχωρησε περὶ τὴν 8ην ἑσπερινὴν ὥραν τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 2016. Τὸ πέρας τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων σηματοδότησε τὸ δελτίο τύπου τῆς 8ης Σεπτεμβρίου 2016,τοῦ Δήμου Ὕδρας


Πηγή: Ἰστολόγιον Ὕδρας Πολιτεία,Ἀνάρτηση Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016.Δελτίον τύπου Δήμου Ὕδρας. Εὐχαριστήριο γιὰ τὴν Ἐπίσκεψη τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ πλοίου τῆς Ἀργεντινῆς A.R.A "LIBERTAD" στὴν Ὕδρα.


«....Ζήσαμε χθὲς (07/09/2016) μοναδικὲς στιγμὲς στὸ Νησί μας. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πλοίου τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς στὴν Ὕδρα γιὰ νὰ ἀποδώσει τιμὲς στὸν Ὑδραῖο Ἐθνικὸ Ἥρωα τῆς Ἀργεντινῆς Νικόλαο Κολμανιάτη μᾶς ἔκανε ὅλους πολὺ ὑπερήφανους ὡς Ὑδραίους καὶ ὡς Ἕλληνες.
Γιὰ τὴν πραγμάτωση αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης ὀφείλονται ἰδιαίτερες εὐχαριστίες στὴν Πρέσβειρα τῆς Ἀργεντινῆς στὴν Ἑλλάδα κ. Carolina Perez Colman, ἡ ὁποία ἔκανε δεκτό το αἴτημα τοῦ Δήμου μας καὶ εἰσηγήθηκε στὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς τῆς Ἀργεντινῆς τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πλοίου A.R.A. «Libertad» στὸ Νησί μας.
Εὐχαριστίες ἐπίσης ὀφείλονται στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ὕδρας γιὰ τὴν παραχώρηση τῆς αἴθουσας τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἐπιστημονικῆς ἡμερίδας μὲ θέμα τὴν ζωὴ καὶ τὴν δράση τοῦ Νικόλαου Κολμανιάτη καὶ ἰδιαίτερα στὸν Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Πατέρα Ἀκίνδυνο Δαρδανό.
Εὐχαριστίες καὶ συγχαρητήρια θὰ πρέπει νὰ ἐκφραστοῦν στοὺς ὁμιλητές της ἡμερίδας. Στὸν πρώην Ὑπουργὸ κ. Ἀνδρέα Ἀνδριανόπουλο, στὸν Ἀντιναύαρχο καὶ πρώην Ὑπαρχηγὸ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ κ. Δημήτριο Λισμάνη καὶ στοὺς δύο Ἀξιωματικούς του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς γιὰ τὶς πραγματικὰ ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τους. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἡμερίδα ἔγινε ἀπὸ ὅλους μας ἀντιληπτὸ ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετὰ στοιχεῖα ποὺ καταδεικνύουν ὅτι, ὁ Σαμουὴλ Σπύρου, ἀκόμα ἕνας Ἕλληνας ἐθνικὸς ἥρωας τῆς Ἀργεντινῆς ἦταν Ὑδραῖος!
Εὐχαριστίες ταυτόχρονα ὀφείλονται: στὸν Κυβερνήτη, τοὺς Ἀξιωματικοὺς καὶ τὸ πλήρωμα τοῦ A.R.A «Libertad». Στοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν θαλασσίων ταξὶ ποὺ ἐπιφύλαξαν ἐντυπωσιακὴ ὑποδοχὴ στὸ «A.R.A. Libertad». Στὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο καὶ Μουσεῖο Ὕδρας καὶ τὴν Διευθύντρια τοῦ κ. Ἀδαμοπούλου, ἡ ὁποία ἔκανε δεκτό το αἴτημα τοῦ Δήμου μας γιὰ δωρεὰν εἴσοδο στὸ Μουσεῖο μᾶς τῶν σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων της Ἀργεντινῆς. Στὸ τηλεοπτικὸ συνεργεῖο τῆς ΕΡΤ τὸ ὁποῖο κάλυψε τὴν ἐκδήλωση καθὼς καὶ στοὺς δημοσιογράφους τῆς ἐφημερίδας «Καθημερινὴ» ποὺ παρευρέθησαν.
Θερμὲς εὐχαριστίες ὀφείλονται τέλος στὰ παιδιὰ τῆς Ὕδρας τὰ ὁποῖα φόρεσαν τὶς παραδοσιακὲς φορεσιὲς τοῦ Νησιοῦ μας καὶ συμμετεῖχαν σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ ὀργανώθηκαν ἀπὸ τὸν Δῆμο μας.
Ἀπό: κ. Γ. Κουκουδάκη Δήμαρχο Ὕδρας...»ΠΗΓΕΣ:

Φωτογραφία : Ἐφημερὶς Ἀκρόπολις,Φύλλον 29ης Σεπτεμβρίου 1937.Τελετὴ παράδοσις τῶν σημαίων τῆς Ἑλλάδος εἰς τοὺς Ἀργεντίνους Ναυτικοὺς εἰς τὸ Δημαρχιακὸν Μέγαρον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Πηγή:Ἐφημερὶς Σφαίρα Πειραιῶς,Φύλλον 28ης Σεπτεμβρίου 1937,Ἄρθρον: Ἐν Ἐπισήμω τελετὴ ὁ κ. Κοτζίας παρέδωκε τὰς δωρηθείσας σημαίας εἰς τὰ δύο ἀργεντινὰ πολεμικὰ-Τὴν προσεχῆ Πέμπτην,δευτέρα τελετὴ εἰς Ὕδραν»

Πηγή:Ἐφημερὶς Ἀκρόπολις,Φύλλον 29ης Σεπτεμβρίου 1937,Ἄρθρον: Ἡ χθεσινὴ ἐπίσημος τελετὴ τῆς παραδόσεως τῶν σημαιῶν εἰς τὰ ἀργεντινὰ σκάφη-Θερμοὶ λόγοι τοῦ κ.Κοτζιὰ καὶ τοῦ Ἀργεντίνου πλοιάρχου»

Πηγή: «Ἐφημερὶς Σφαίρα Πειραιῶς,Φύλλον 30ης Σεπτεμβρίου 1937,Ἄρθρον: Τελετὴ εἰς Ὕδραν εἰς μνήμην τῶν ἀγωνισθέντων Ἑλλήνων ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀργεντινῆς»

Πηγή:«Ἐφημερὶς Ἑλληνικὸ Μέλλον,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937,Ἄρθρον: Ἡ χθεσινὴ ἐπιβλητικὴ τελετὴ διὰ τοὺς δύο Ὑδραίους ναυτικοὺς-Ἐνετειχίσθη ἀναμνηστικὴ πλὰξ-Οἱ δύο ἐθνικοὶ ἥρωες τῆς Ἀργεντινῆς-Θερμοὶ λόγοι ὑπὲρ τῆς φιλίας τῶν δύο κράτων»

Πηγή: «Ἐλεύθερος ἄνθρωπος»,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937

Πηγή:Ἐφημερὶς Ἀκρόπολις,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937,Ἄρθρον:Εἰς φόρον εὐγνωμοσύνης-Τὸ ναυτικόν της Ἀργεντινῆς παρέδωσε εἰς τὴν πατρίδα τοῦ ἡρῶος Κολμανιάτη τὴν ἀναμνηστικὴν πλάκα-Ἡ χθεσινὴ τελετὴ εἷς Ὕδραν»

Πηγή:Ἐφημερὶς Ἐθνική,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937,Ἄρθρον:Οἱ Ἀργεντίνοι ναυτικοὶ εἷς Ὕδραν»

Πηγή:Ἐφημερὶς Φῶς Θεσσαλονίκης,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937,Ἄρθρον:Τελεταὶ εἷς τὴν Ὕδραν ἐπὶ τῷ κατάπλω τοῦ ἀργεντίνου πολεμικοῦ»

Φωτογραφία:Ἐφημερὶς Πρωΐα,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937.

Πηγή:Ἐφημερὶς Ἑστία,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ ἑλληνοαργεντινὴ τελετὴ»

Πηγή:Ἐφημερὶς Τύπος Ἀθηνῶν,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937,Ἄρθρον: «Ὕδρα»

Φωτογραφία:Ἐφημερὶς «Ἑλληνικὸν Μέλλον»,Φύλλον 1ης Ὀκτωβρίου 1937

Φωτογραφία: Ἐφημερὶς «Ἐμπρός»,εἰς τὸ φύλλον τῆς 17ης Μαΐου 1952

Πηγή:Περιοδικὸ Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἄρ.5(135),Μάϊος 1952,Ἔτος 12ον,Ἄρθρον: «Ὑδραϊκὰ χρονικά.Οἱ Ἀργεντινοὶ δόκιμοι κατέθεσαν στέφανον στὴν στήλη τοῦ Κολμανιάτη»,Ἀντώνιος Ν.Μανίκης.(Ἀρχεῖον Κωνσταντίνου Γ.Ἀργίτη)

Πηγή:Ἐφημερὶς Ὑδραϊκὰ Νέα,Ὀκτώβριος 1976,Ἔτος Θ’, Ἀριθμ.Φύλλου 102,Ἄρθρον: «Γιὰ νὰ ἀποτίση φόρον τιμῆς στὸν Ὑδραῖο ἥρωα τῆς Ἀργεντινῆς-Κατέπλευσε στὸ λιμάνι τῆς Ὕδρας τὸ ἐκπαιδευτικό του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της Ἀργεντινῆς Λιμπερντὰντ»

Φωτογραφία 2003:Wikipaidia,Wikimedia Common,Ὑπὸ τὸν ὑπότιτλον εἰς τὴν ἀγγλικήν:Bust of Jose Nicolas Jorge (N.Kolmaniatis) in Historical museum of Hydra. Sculptor Luis Perlotti. Gift of Eva Peron to Greek island of Hydra (1946)

Πηγή:Ιστοσελίδα Δήμου Ύδρας,Ανάρτηση 22ας Απριλίου 2016, Συνάντηση του Δημάρχου Ύδρας με την Πρέσβειρα της Αργεντινής στην Ελλάδα, κ. Carolina, Perez Colman. (http://ydra.gov.gr/ articles/details/?id=507)


Πηγή:Ιστοσελίδα εφημερίδος «Η Φωνή της Ύδρας»,Άρθρον: Απόδοση τιμής στον Κολμανιάτη.Τον Σεπτέμβρη στην Ύδρα το Αργεντίνικο ιστιοφόρο Libertad,Ανάρτηση 24ης Μαΐου 2016,20:12
(http://fonitisydras.com/info/society/item/1732-apodosi-timis-ston-kolmaniati-ton-septemvri-sthn-ydra-to-argentiniko-istioforo-libertad)

Φωτογραφίες:Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας, Κωνσταντίνου Ἀγγελόπουλου.Εἰκόνες τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πολεμικοῦ πλοίου «ARA LIBERTAD»,7 Σεπτεμβρίου 2016.

Μαγνητοσκόπιον:Πηγή:Ιστοσελίδα εφημερίδος «Η Φωνή της Ύδρας»,Ανάρτηση 11ης Σεπτεμβρίου 2016,13:33 Άρθρον: Επίσκεψη φρεγάτας «LIBERTAD» στην Ύδρα-Visit of the frigate «LIBERTAD» to Hydra island Greece (http://fonitisydras.com/info/item/1919-to-taxidi-tou-libertad-sthn-ydra-ypodoxh-kai-eortasmos)


Πηγή:Ιστοσελίδα εφημερίδος «Η Φωνή της Ύδρας»,Άρθρον:Φόρος τιμής στον Κολμανιάτη με την τιμητική άφιξη της φρεγάτας Libertad,Ανάρτηση 7ης Σεπτεμβρίου 2016,20:37(http://fonitisydras.com/themata/articles-reportaz/item/1915-foros-timhs-ston-kolmaniath-me-thn-timhtikh-afijh-ths-fregatas-libertad)

Πηγή:Ἰστολόγιον ΥΔΡΑ-ΥΔΡΕΑ-ΥΔΡΟΥΣΣΑ
(http://hydra-hydrea-hydroussa.blogspot.gr/2016/09/2016-2016-ara-libertad.html

Πηγή: Ἰστολόγιον Ὕδρας Πολιτεία,Ἀνάρτηση Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016.Άρθρον: Ιστορική Επίσκεψη της Φρεγάτας «Libertad» στην Ύδρα που απέδωσε με άγημα,τιμές στο μνημείο του Υδραίου ήρωα της Αργεντινής Ν.Γ.Κολμανιάτη (Nikolas J orge Kolmaniatis) (http://hydraspoliteia.blogspot.gr/2016/09/libertad-nikolas-jorge-kolmaniatis.html)

Πηγή: Ἰστολόγιον Ὕδρας Πολιτεία,Ἀνάρτηση Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016.Δελτίον τύπου Δήμου Ὕδρας. Εὐχαριστήριο γιὰ τὴν Ἐπίσκεψη τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ πλοίου τῆς Ἀργεντινῆς A.R.A "LIBERTAD" στὴν Ὕδρα.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...