hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1887-1909. Περὶ ὑπάρξεως & καταργήσεως καπνεργοστασίου εἷς τὴν νῆσον Ὕδραν. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1887-1909. Περὶ ὑπάρξεως & καταργήσεως καπνεργοστασίου εἷς τὴν νῆσον Ὕδραν. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Ὕδρα 1887-1909. Περὶ ὑπάρξεως & καταργήσεως καπνεργοστασίου εἷς τὴν νῆσον Ὕδραν

Ὕδρα 1887-1909.
Περὶ ὑπάρξεως & καταργήσεως καπνεργοστασίου εἷς τὴν νῆσον ὝδρανΜέσω τῶν ἐκδοθέντων Φύλλων τῆς Ἐφημερίδος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος,(Πηγή: Ἀρχεῖα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἑλλάδος) προκύπτει πὼς κατὰ τὰ ἔτη 1887-1909 λειτουργοῦσε εἰς τὴν νῆσον  Ὕδραν δημόσιον καπνεργοστάσιον. Πιθανῶς, ὡς ἔτος συστάσεως τοῦ καπνεργοστασίου Ὕδρας, θὰ πρέπει νὰ λογίζεται τὸ ἔτος 1887.

Συγκεκριμένα:

Τὴν 14ην Ἀπριλίου 1887 ἐξεδόθη τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 85 Φύλλο Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὸ ὁποῖο ἐδημοσιεύθη ὁ Νόμος ΑΥΚ΄ «Περὶ ἐπιβολῆς δικαιώματος ἐπὶ τοῦ ἐν τῷ Κράτει καταναλισκομένου καπνοῦ». Εἰς τὰ ὑπ’ ἀριθμὸν 12 & 13 ἄρθρα τοῦ Γ΄ κεφαλαίου τοῦ νόμου ΑΥΚ’, ἀπαριθμοῦνται τὰ ἐν λειτουργίᾳ ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια δημόσια καπνεργοστάσια ἐσωτερικῆς καταναλώσεως,τὰ ὁποία και διαχωρίζονται  εἰς τέσσερις τάξεις (Α-Δ). Τὸ καπνεργοστάσιον τῆς νήσου Ὕδρας συγκαταλέγετο μεταξὺ τῶν καπνεργοστάσιων τῆς Γ΄ τάξεως.

Ὁ νόμος φέρει τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος Γεωργίου,τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν Χαρίλαου Τρικούπη καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Δημήτριου Σ.Βουλπιώτη.


Πηγὴ: «Φύλλο Ἐφημερίδος τὴ Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, ὑπ’ ἀριθμὸν 85, 14 Ἀπριλίου 1887 ( Ἀρχεῖα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἑλλάδος)

«....Ἄρθρον 12.
Δημόσια ἐργοστάσια.
Ἐν ταὶς πρωτευούσαις τῶν ἐπαρχιῶν, πρὸς δὲ ἐν Πειραιεῖ,Ἀστακῶ,Αἰτωλικῶ,Γαλαξειδίω, Ἁγίω Γεωργίω-συνοικία Ζαγορᾶς τῆς ἐπαρχίας Βώλου-Ἐργαστηρίοις Λαυρίου καὶ Φιλιατροίς, συνιστῶνται ἐργοστάσια,ἐν οἲς κόπτεται, μετασκευάζεται εἰς σιγάρα, συσκευάζεται καὶ περιβάλλεται μὲ τᾶς ἀναλόγους ἐνσήμους ταινίας ὁ πρὸς κατανάλωσιν ἐν τῷ Κράτει καπνός.

Ἄρθρον 13.
Τὰ κατὰ τὸ προηγούμενον 12 ἄρθρον ἐργοστάσια ἐσωτερικῆς καταναλώσεως διαιροῦνται εἰς τεσσάρας τάξεις:
Τάξις Α΄
1.Ἀθηνῶν,2.Βώλου,3.Καλαμῶν,4.Κερκύρας,5.Λαρίσσης,6.Πατρών,7.Πειραιῶς,8.Σύρου.
Τάξις Β΄.
1.Αἰγίου,2.Ἀργοστολίου,3.Ζακύνθου,4.Καρδίτσης,5.Κορίνθου,6.Λαμῖας,7.Ναυπλίου,8.Πύργου,9.Τρικάλων Θεσσαλίας,10.Τριπόλεως καὶ 11.Χαλκιδος.
Τάξις Γ΄.
1.Ἀγρινίου,2.Αἰγίνης,3.Αἰτωλικοῦ,4.Ἁλμυροῦ Θεσσαλίας,5.Ἀμφίσσης,6.Ἄργους, 7.Ἄρτης, 8.Ἀταλάντης,9.Βονίτσης,10.Γυθείου,11.Ἐργαστηρίων Λαυρίου,12.Θηβῶν,13.Κύμης, 14.Κυπαρισσίας,15.Λεβαδείας,16.Λευκάδος,17.Ληξουριου,18.Μεσολογγίου,19.Μεσσήνης, 20.Ξηροχωρίου,21.Πόρου,22.Πύλου,23.Σπάρτης,24.Σπετσῶν,25.Τήνου,26.Τυρνάβου, 27.Ὕδρας,28.Φαρσάλων καὶ 29.Φιλιατρῶν..
Τάξις Δ.
1.Ἁγίου Γεωργίου-συνοικία Ζαγορᾶς τῆς ἐπαρχίας Βώλου,2.Ἀγνάντων,3.Ἀγυιᾶς, 4.Ἀνδριτσαίνης,5.Ἄνδρου,6.Ἀρεοπόλεως,7.Ἀστακοῦ,8.Γαλαξειδίου,9.Δημητσάνης,10.Θήρας,11.Ἰθάκης,12.Καλαβρύτων,13.Καλαμπάκας,14.Καρβάσαρα,15.Καρπενησίου,16.Καστελλάνων,17.Κέας,18.Κρανιδίου,19.Κυθήρων,20.Λεωνιδίου,21.Λιδωρικίου,22.Μεγάρων,23.Μήλου,24.Μολάων,25.Νάξου,26.Ναυπάκτου,27.Παξῶν,28.Σάμης-Αἰγιαλός-τῆς ἐπαρχίας Σάμης, 29.Σινάνου,30.Σκοπέλου καὶ 31.Σκριπεροὺς τῆς ἐπαρχίας Ὄρους…..»


Ὡς καπνεργοστάσιον ἐσωτερικῆς καταναλώσεως Γ΄ Τάξεως,( ἄρθρον 16 ,Νόμος ΑΥΚ΄), τὸ καπνεργοστάσιον  Ὕδρας διέθετε ἕναν διευθυντὴ καὶ ἕναν κλητήρα. Ὁ διευθυντὴς καπνεργοστασίου Γ΄ τάξεως, φέρει βαθμὸν ὑπουργικοῦ γραμματέως Β΄ τάξεως μὲ μηνιαῖον μισθὸν 150 δραχμῶν ( ἄρθρον 17,Νόμος ΑΥΚ΄). Ἐπιπροσθέτως ἐλάμβανε ἀμοιβὴ 8 δραχμῶν μηνιαίως διὰ ἔξοδα γραφικῆς ὕλης καὶ θερμάνσεως ( ἄρθρον 18,Νόμος ΑΥΚ΄).

Ὁ κλητήρας καπνεργοστασίου Γ΄ τάξεως ἐλάμβανε μηνιαῖον μισθὸν τῆς τάξεως τῶν 40 δραχμῶν,ἐνῶ εἰς  τὸ ἄρθρον 20 τοῦ νόμου  ΑΥΚ΄ ὁρίζετο ρητῶς, πὼς ἡ μηνιαία ἀντιμισθία τῶν ἐργατῶν δὲν δύναται νὰ εἶναι ἀνώτερα τῶν 130 δραχμῶν.


Τέσσερις μῆνες ἀργότερα,τὴν 11ην Αὐγούστου 1887,ἐξεδόθη τὸ ὑπ’ἀριθμὸν 186  Φύλλο Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως  (Βασιλικὸ Διάταγμα) εἰς τὸ ὁποῖον δημοσιεύθηκε νομικὴ διάταξη «Περὶ ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τῶν ἐργοστασίων κοπῆς καπνοῦ».(ὑπογράφει ἔναντι τοῦ Βασιλέως ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος,ὡς Ἀντιβασιλεύς).


Πηγὴ: «Φύλλο Ἐφημερίδος τὴ Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, ὑπ’ ἀριθμὸν 186, 11 Αὐγούστου 1887 ( Ἀρχεῖα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἑλλάδος)

«…Γεώργιος Ἅ΄,Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων.
Ἔχοντες ὑπ’ὄψει τὸ ἄρθρον 63 τοῦ ΑΥΚ, ἔ.ἒ νόμου περὶ ἐπιβολῆς δικαιώματος ἐπὶ τοῦ ἐν τῷ κράτει καταναλισκομένου καπνοῦ καὶ τὸ ἄρθρον 36 τοῦ ἀπὸ 12 παρελθόντος μηνὸς Ἡμετέρου διατάγματος περὶ ἐκτελέσεως τοῦ νόμου τούτου, προτάσσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργοῦ, ὁρίζομεν τὴν δεκάτην τοῦ ἐπιόντος μηνὸς Αυγουστου ὡς ἡμέραν τῆς ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τῶν ἐργοστασίων κοπῆς καπνοῦ καὶ τῆς ἐκτελέσεως τῶν παρεπομένων.Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.
Ἐν Ἀθήναις τὴ 10η Ἰουλίου 1887…»


Μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἔτους 1887,ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖον ἐτέθησαν οἱ βάσεις λειτουργίας τῶν καπνεργοστασίων ἐσωτερικῆς καταναλώσεως καὶ κοπῆς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐπακολούθησε ἡ δεκαετία 1888-1898, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας τὸ καπνεργοστάσιον Ὕδρας ἐξακολουθοῦσε νὰ δραστηριοποιεῖτο εἰς τὰ πλαίσια τῆς τοπικῆς καὶ κατ’ ἐπέκταση ἐθνικῆς  οἰκονομίας. Δυστυχῶς οἱ πληροφορίες περὶ τῶν οἰκονομικῶν καταστάσεων λειτουργίας τοῦ καπνεργοστασίου (πίνακες ἐσόδων-ἐξόδων,μισθοδοσία),καθὼς καὶ τὰ πιθανὰ οἰκήματα εἰς τὰ ὁποία συστεγάσθηκε εἶναι ἀνύπαρκτες.

Ἡ μόνη πληροφόρησις ἀναφορικὰ μὲ τὴν εἰς ἀνθρώπινον δυναμικόν στελέχωσιν του καπνεργοστασίου Ὕδρας, εἶναι ἡ δημοσιευθεῖσα εἴδησις εἰς τὸ φύλλον τῆς 12ης Ὀκτωβρίου 1895 τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ», τῆς μεταθέσεως εἰς τὴν θέσιν τοῦ διευθυντοῦ τοῦ καπνεργοστασίου τῆς νήσου Ὕδρας, τοῦ διευθυντοῦ τοῦ ἐν Κυπαρισσῖᾳ καπνεργοστασίου Λουκᾶ Κάγκα ἀντὶ τοῦ Χρήστου Σορολιοῦ.

Πηγή: (Φύλλο Ἐφημερίδας Σκρίπτ,12 Ὀκτωβρίου 1895,Ἄρθρον:Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως.Σταφιδαποθηκάριοι-Λογισταί-Διευθυνταὶ καπνοκοπτηρίων-Διορισμοὶ καὶ παύσεις)


«…Μετετέθη ὁ διευθυντὴς τοῦ ἐν Φιλιατροὶς καπνοκοπτηρίου κ.Βασίλειος Πιπίλης εἰς τὸ ἐν Κυπαρισσῖᾳ,ἀντὶ τοῦ κ.Λουκᾶ Κάγκα,μετατεθέντος εἰς τὸ ἐν Ὕδρᾳ,ἀντὶ τοῦ κ.Χρήστου Σορολιοῦ,μετατεθέντος εἰς τὸ ἐν Φιλιατροὶς καπνοκοπτήριον…»


Νέα πληροφόρηση διὰ τὴν λειτουργία τοῦ καπνεργοστασίου παράσχει τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 1 Φύλλο Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς 2ας Ἰανουαρίου 1898,εἰς τὸ ὁποῖον ἐδημοσιεύθη νομικὴ διάταξις «περὶ τῆς καταργήσεως τῆς θέσεως διευθυντῶν, ἐλεγκτῶν καὶ βοηθῶν καπνοκοπτηρίων». Σύμφωνα μὲ τὴν νέα ἰσχύουσα νομικὴ διάταξη, καταργεῖτο  ἡ θέσις τοῦ διευθυντοῦ δια τὸ καπνεργοστάσιον Ὕδρας.


Πηγὴ: «Φύλλο Ἐφημερίδος τὴ Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, ὑπ’ ἀριθμὸν 1,2 Ἰανουαρίου  1898 ( Ἀρχεῖα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἑλλάδος)


«…(2) Περὶ καταργήσεως θέσεων διευθυντῶν,ἐλεγκτῶν καὶ βοηθῶν καπνοκοπτηρίων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ἔχοντες ὑπ’ὄψει τὸν ΑΧΓ΄ νόμον τῆς 21ης Δεκεμβρίου 1887 περὶ καταργήσεως ἐργοστασίων κοπῆς καπνοῦ καὶ θέσεων προσωπικοῦ αὐτῶν,προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργοῦ, καταργοῦμεν τᾶς θέσεις τῶν διευθυντῶν τῶν καπνοκοπτηρίων Κορίνθου, Πόρου,Σπάρτης,Σπετσῶν,Ὕδρας,Ἄνδρου,Θήρας,Κυθήρων,Καρπενησίου,Μολάων καὶ Ναυπάκτου’ τᾶς θέσεις τῶν ἐλεγκτῶν τῶν καπνοκοπτηρίων Καλαμῶν,Κερκύρας,Λαρίσης, Πύργου καὶ Σύρου’ τᾶς θέσεις τῶν βοηθῶν τῶν καπνοκοπτηρίων Αἰγίου,Ἀργοστολίου, Ἄρτης,Γυθείου,Ζακύνθου,Καρδίτσης,Κορίνθου,Λαυρίου,Λαμῖας,Ναυπλίου,Τρικκάλων, Τριπόλεως καὶ Χαλκίδος’ καὶ τᾶς θέσεις τοῦ ἑνὸς τῶν βοηθῶν τῶν καπνοκοπτηρίων Ἀθηνῶν,Βόλου,Καλαμῶν,Κερκύρας Λαρίσσης,Πατρών, Πειραιῶς,Πυργοῦ καὶ Σύρου.
Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.
Ἐν Ἀθήναις τὴ 30η Δεκεμβρίου 1897
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ὁ Ὑπουργὸς Σ.Στρεϊτ…»

Οἱ καταργηθεῖσες θέσεις διευθυντῶν, ἐλεγκτῶν καὶ βοηθῶν τῶν καπνεργοστασίων, ἀνασυστάθηκαν μὲ νέα νομικὴ διάταξη, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη  εις τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 169 Φύλλο Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς 5ης Αυγούστου 1899.


Πηγὴ: «Φύλλο Ἐφημερίδος τὴ Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, ὑπ’ ἀριθμὸν 169, 5ης Αυγούστου 1899 ( Ἀρχεῖα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἑλλάδος)

« (3) Περὶ ἀνασυστάσεως θέσεων διευθυντῶν, ἐλεγκτῶν καὶ βοηθῶν καπνεργοστασίου.
Διὰ τοῦ Β. Διατάγματος τῆς 2ας Νοεμβρίου π.ἒ ἐκδοθέντος ἐν Ἀθήναις προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργοῦ, ἀνασυνεστήθησαν αἳ διὰ τοῦ ἀπὸ 30 Δεκεμβρίου 1897 Β. Διατάγματος καταργηθεῖσαι θέσεις τῶν διευθυντῶν τῶν καπνεργοστασίων Πόρου,Σπάρτης, Σπετσῶν,Ὕδρας,Ἄνδρου,Θήρας,Κυθήρων,Καρπενησίου,Μολάων καὶ Ναυπάκτου, τῶν ἐλεγκτῶν τῶν καπνεργοστασίων, Καλαμῶν,Κερκύρας,Λαρίσσης,Πύργου καὶ Σύρου καὶ τῶν βοηθῶν καπνεργοστασίων Αἴγιου,Ἀργοστολίου,Ἄρτης,Γυθείου,Ζακύνθου,Καρδίτσης, Κορίνθου,Λαυρίου,Λαμῖας,Ναυπλίου,Τρικκάλων,Τριπόλεως,Χαλκίδος,Ἀθηνῶν,Βόλου, Καλαμῶν, Κερκύρας,Λαρίσης,Πατρών,Πειραίως,Πύργου καὶ Σύρου.
Ὁ Ὑπουργὸς Α.Ν.Σιμόπουλος..»

Τὰ δυὸ παραπάνω Φύλλα Ἐφημερίδας, περί καταργήσεως καὶ ἀνασυστάσεως τῆς θέσεως τοῦ διευθυντοῦ τοῦ καπνεργοστασίου Ὕδρας, προφανῶς καὶ καταμαρτυροῦν πὼς ἡ λειτουργία τοῦ δὲν ἦτο ἰδιαιτέρως εὔρωστη. Τοῦτο, διαφαίνεται ἐμμέσως εἰς τὸ δημοσιευθὲν ἄρθρο «Ὁ Φόρος τοῦ καπνοῦ,ἡ καταδιῶξις τοῦ λαθρεμπορίου»  τῆς ἐφημερίδας «Σκρίπτ» ( Φύλλο κυκλοφορίας 13ης Μαΐου 1900) εἰς τὸ ὁποῖο καταγγέλλεται δραστική  μείωση τῶν ἐσόδων τῶν καπνεργοστασίων τῆς Ἑλλάδος,λόγω τῆς αὐξήσεως τοῦ λαθρεμπορίου καπνοῦ καὶ σιγαρέτων. Εἰς τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρον δὲν ὑπάρχει οὐδεμία μνεία γιὰ τὸ καπνεργοστάσιον Ὕδρας.


Πηγὴ: Ἐφημερίδα «Σκρίπτ» ( Φύλλο κυκλοφορίας 13ης Μαΐου 1900)

«..…Αἳ εἰσπράξεις τῶν καπνεργοστασίων Βόλου,Καλαμῶν,Κερκύρας,Λαρίσσης,Πατρών,Σύρου,Αἰγίου,Ἀργοστολίου,Γυθείου,Λαυρίου,Λαμῖας,Ναυπλίου,Τριπόλεως,Χαλκίδος,Ἀγρινίου,Αἰτωλικοῦ,Ἀμφίσσης,Ἄργους,Ἀταλάντης,Ληξουρίου,Μεσολογγίου,Ξηροχωρίου,Πόρου,Τυρνάβου,Φαρσάλων,Φιλιατρῶν,Ζαγορᾶς,Ἄνδρου,Κυθήρων καὶ Νάξου κατὰ τᾶς μήνας Ἰανουάριον καὶ Φεβρουάριον ἔ.ἒ ἐν συγκρίσει πρὸς τοὺς ἀντιστοίχους του παρελθόντος ἐμειώθησαν κατὰ δράχ.117,593 15)00, ἡ σπουδαία δὲ αὐτὴ μείωσις προῆλθε κυρίως ἕνεκα τοῦ λαθρεμπορίου τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ σιγαροχάρτου, ὅπερ ἐνεργεῖται ἐν ταὶς περιφέρειαις τῶν καπνεργοστασίων τούτων,καὶ ἴδια ἐν Θεσσαλίᾳ,ὅπου μεγάλη ποσότης λαθραίου σιγαρόχαρτου εἰσάγεται ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ διὰ τῆς ὁροθετικῆς γραμμῆς καὶ καταναλίσκεται μετὰ λαθραίου ἐπίσης καπνοῦ.Ἐπειδὴ δὲ ὡς ἐκ τῆς ἀπραξίας τῶν καπνεργοστασίων Θηβῶν,Σπάρτης καὶ Καρπενησίου καὶ τῶν ἐλαχίστων εἰσπράξεων,ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ τῶν καπνεργοστασίων Καρδίτσης,Κορίνθου, Τρικκάλων, Ἁλμύρου,Βονίτσης,Θήρας καὶ Καρβάσαρα,παρέχεται τὸ ἐνδόσιμον,ὅτι καὶ εἰς τᾶς πόλεις ταύτας ἐνεργεῖται λαθρεμπόριον καπνοῦ καὶ σιγαροχάρτου….»


Ἐν τέλει,τὴν 1ην Σεπτεμβρίου 1909 ἐξεδόθη τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 193 Φύλλο Ἐφημερίδος τὴς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος,( Ἀρχεῖα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἑλλάδος) εἰς τὸ ὁποῖον ἐγκρίνεται ἡ κατάργησις  καπνεργοστασίων εἰς τὶς περιοχὲς Κυπαρισσίας, Πόρου, Σπετσῶν, Τήνου,Ὕδρας,Θήρας,Κυθήρων,Καρπενησίου,Καλαβρύτων καὶ Μολάων.

Ἡ κατάργησις τῶν συγκεκριμένων ἐργοστασίων,ἀσφαλῶς ἦταν ἀπόρροια τῆς ἐνσωμάτωσης εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτεια, τῆς προσοδοφόρου εἰς τὴν γεωργικὴν καλλιέργεια περιοχῆς τῆς Θεσσαλίας. Συνεπεία τῆς προσαρτήσεως τῆς ἐφόρου περιοχῆς τῆς Θεσσαλίας τὸ κέντρο τοῦ ἐμπορίου καὶ τῆς ἐξαγωγικῆς κινήσεως τῶν ἑλληνικῶν καπνῶν μεταφέρθηκε εἰς τοὺς κεντρικοὺς λιμένας τῆς χώρας καθὼς καὶ εἰς τοὺς λιμένας ποὺ εὐρίσκοντο πλησίον τῶν νέων καπνοπαραγωγικῶν περιφερειῶν, ἤτοι: τοὺς λιμένες Βόλου, Ναυπλίου, Ἀγρινίου, Πάτρας καὶ Πειραιῶς.

Πηγὴ: Φύλλο Ἐφημερίδος τὴ Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, ὑπ’ ἀριθμὸν 193
( Ἀρχεῖα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἑλλάδος

«….(3) Περὶ καταργήσεως τῶν καπνεργοστασίων Κυπαρισσίας, Πόρου, Σπετσῶν, Τήνου, Ὕδρας, Θήρας, Κυθήρων, Καρπενησίου, Λειβαρτζίου (Καλαβρύτων) καὶ Μολάων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ἔχοντες ὑπ’ὄψει τὸν νόμον ΑΧΓ΄τῆς 21ης Δεκεμβρίου 1887 περὶ καταργήσεως ἐργοστασίων κοπῆς καπνοῦ καὶ θέσεων τοῦ προσωπικοῦ αὐτοῦ,προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργοῦ,καταργοῦμεν ὁριστικῶς τὰ καπνεργοστάσια Κυπαρισσίας, Πόρου, Σπετσῶν, Τήνου, Ὕδρας, Θήρας, Κυθήρων, Καρπενησίου, Λειβαρτζίου (Καλαβρύτων) καὶ Μολάων.
Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος διατάγματος.
Ἐν Ἀθήναις τὴ 27η Αὐγούστου 1909
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν
ΑΘ.ΕΥΤΑΞΙΑΣ…»

 Ἡ εἴδησις τῆς καταργήσεως τοῦ καπνεργοστασίου Ὕδρας ἐδημοσιεύθη τὴν 3ην Σεπτεμβρίου 1909,εἰς τὸ Φύλλον κυκλοφορίας τῆς Ἐφημερίδος Ἐμπρός.

Πηγὴ: Ἐφημερίδα «Ἐμπρός» ( Φύλλο κυκλοφορίας 3ης Σεπτεμβρίου 1909)
«Κατάργησις καπνεργοστασίων.
Διὰ Β.Διατάγματος δημοσιευθέντος εἰς τὸ χθεσινὸν φύλλον τῆς ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καταργοῦνται ὁριστικῶς τὰ καπνεργοστάσια Κυπαρισσίας,Πόρου,Σπετσῶν,Τήνου,Ὕδρας,Θήρας,Κυθήρων,Λειβαρτζίων (Καλαβρύτων) καὶ Μολάων…»


ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Τὰ ὀνόματα Ὑδραίων πολιτῶν,ἀνὰ ἐνορία (Ἀπογραφὴ 1870-1880 (Ἀρχεῖον Οἰκογενείας Δημητρίου Ἀναστασίου Κουκουδάκη) τῶν ὁποίων ἡ ἐπαγγελματικὴ ἐνασχόλησις σχετίζετο μὲ τὸ ἐμπόριο καπνοῦ καὶ σιγαρέτων εἶναι τὰ ἑξῆς:.

Ἐπώνυμο:Χ΄΄Φραντζέσκου,Όνομα:Βασίλειος,Ἡλικία:71,Ἐπάγγελμα:Ζυγυστής,Ἀριθμ. Δημοτολογίου:12538,Ἐνορία:Εκκλησία Ἁγίας Ἄννης (Ἀρχοντικὸν Σταματίο Μπουντούρη) Σκλία

Επώνυμο:Δημητριάδης,Όνομα:Ευστράτιος,Ὄνομα Πατρός:Νικόλαος ,Ἡλικία:48, Ἐπάγγελμα:Καπνοπώλης,Ἀριθμ.Δημοτολογίου:374,ΕΝΟΡΙΑ: Εκκλησία Ἁγίας Βαρβάρας & Ἁγίου Σάββα & Ἁγίου Νικολάου,Τριῶν Ἐκκλησίων Παπαδαμιανοῦ

Επώνυμο:Δημητριάδης,Όνομα:Δημήτριος,Ὄνομα Πατρός:Νικόλαος,Ἡλικία:36, Ἐπάγγελμα: Καπνοπώλης,Ἀριθμ.Δημοτολογίου:375,ΕΝΟΡΙΑ: Εκκλησία Ἁγίας Βαρβάρας & Ἁγίου Σάββα & Ἁγίου Νικολάου,Τριῶν Ἐκκλησίων Παπαδαμιανοῦ

Επώνυμο:Γιακαλής,Όνομα:Δημήτριος,Ὄνομα Πατρός:Ιωάννης,Ἡλικία:42,Ἐπάγγελμα: Καπνοπώλης, Ἀριθμ.Δημοτολογίου:1842,ΕΝΟΡΙΑ:Εκκλησία Ἁγίου Κωνσταντίνου & Ἁγίας Ἑλένης,Μουσταϊζῆ
Επώνυμο:Γκιώνης, Όνομα:Ιωάννης,Ὄνομα Πατρός:Νικόλαος,Ἡλικία:52, Ἐπάγγελμα: Καπνοπώλης,Ἀριθμ.Δημοτολογίου:2571,ΕΝΟΡΙΑ:Εκκλησία Ἁγίου Γεωργίου,Λάκκα Λεούση-Θέση Παπαδίες,Ἠλία Καλογήρου

Επώνυμο:Κωνσταντουλάκης,Όνομα:Σταμάτιος,Ὄνομα Πατρός:Εμμανουήλ,Ἡλικία:39, Ἐπάγγελμα:Καπνοπώλης,Ἀριθμ.Δημοτολογίου:2641,ΕΝΟΡΙΑ:Εκκλησία Ἁγίου Γεωργίου, Λάκκα Λεούση-Θέση Παπαδίες,Ἠλία Καλογήρου

Επώνυμο:Ραγκόπουλος,Όνομα:Γεδεών,Ὄνομα Πατρός:Ανδρέας,Ἡλικία:22, Ἐπάγγελμα: Καπνοπώλης,Ἀριθμ.Δημοτολογίου:2543,ΕΝΟΡΙΑ:Εκκλησία Ἁγίου Γεωργίου,Λάκκα Λεούση-Θέση Παπαδίες,Ἠλία Καλογήρου

Επώνυμο:Καράς,Όνομα:Ιωάννης,Ὄνομα Πατρός:Σταμάτιος,Ἡλικία:33,Ἐπάγγελμα: Καπνοπώλης,Ἀριθμ.Δημοτολογίου:6628,ΕΝΟΡΙΑ:Εκκλησία Ἁγίου Νικολάου,Κάβο-Κάστρο, (Οἰκονόμου)

Επώνυμο:Μυλωνάς,Όνομα:Γεώργιος,Ὄνομα Πατρός:Ιωάννης,Ἡλικία:32, Ἐπάγγελμα: Καπνοπώλης,Ἀριθμ.Δημοτολογίου:10660,ΕΝΟΡΙΑ:Εκκλησία Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου, Καμίνι (Ἡρακλῆ)

Επώνυμο:Στρατηγόπουλος,Όνομα:Αλέξανδρος,Ὄνομα Πατρός:Νικόλαος,Ἡλικία:36, Ἐπάγγελμα:Καπνοπώλης,Ἀριθμ.Δημοτολογίου:10004,ΕΝΟΡΙΑ:Εκκλησία Ἅγιος Ἀντώνιος,
Ἅυλάκι,Ἰωάννου Μπίκου
Επώνυμο:Στρατηγόπουλος,Όνομα:Αντώνιος,Ὄνομα Πατρός:Νικόλαος,Ἡλικία:34, Ἐπάγγελμα:
Καπνοπώλης,Ἀριθμ.Δημοτολογίου:10005,ΕΝΟΡΙΑ: Εκκλησία Ἅγιος Ἀντώνιος,Ἅυλάκι,Ἰωάννου Μπίκου

Επώνυμο:Μαστρογεωργίου,Όνομα:Ανδρέας,Ἡλικία:38,Ἐπάγγελμα:Καπνοπώλης,Ἀριθμ.
Δημοτολογίου:13126,ΕΝΟΡΙΑ:ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

Επώνυμο: Αποστολόπουλος, Όνομα:Θωμάς,Ἡλικία:89,Ἐπάγγελμα:Ταμβακοποιός, Ἀριθμ. Δημοτολογίου:3435,ΕΝΟΡΙΑ:Εκκλησία Πάλαια Ἅγιος Δημήτριος-νῦν Σύναξις Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ & Γαβριὴλ Ἃ Δημοτικό,Ἀνδρέου  Ἰγγλέση

Επώνυμο:Μελιτζανόπουλος,Όνομα:Νικόλαος,Ἡλικία:83,Ἐπάγγελμα:Ταμπακοπώλης,Ἀριθμ. Δημοτολογίου:2945,ΕΝΟΡΙΑ:Εκκλησία Ἁγίου Γεωργίου,Λάκκα Λεούση-Θέση Παπαδίες,Ἠλία Καλογήρου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...