hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1914 Ἀποφυγὴ Μονομαχίας μεταξὺ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ Ἀναστασίου Λόντου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1914 Ἀποφυγὴ Μονομαχίας μεταξὺ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ Ἀναστασίου Λόντου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Ὕδρα 1914 Ἀποφυγὴ Μονομαχίας μεταξὺ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ Ἀναστασίου Λόντου

Ὕδρα 1914
Ἀποφυγὴ Μονομαχίας μεταξὺ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ Ἀναστασίου Λόντου

Φωτογραφία:Ἐφημερὶς «Πατρίς»,Φύλλον 11ης Ἰουλίου 1914,Ὑποσημείωσις φωτογραφίας: «Ἀπὸ τὸν ἀπόπλουν τοῦ στόλου μᾶς-Εἷς τὸν ἐξώστην τῆς πρώρας τοῦ «Ἀβέρωφ» διακρίνεται ὁ ναύαρχος κ.Κουντουριώτης πρὸς τὰ ἀριστερὰ μετὰ τοῦ ὑπασπιστοῦ του.Εἰς τὸ βάθος φαίνεται τὸ θωρηκτὸν «Σπέτσαι».(Φωτογραφία «Πατρίδος»)


Τὸ ἐθιμοτυπικό της μονομαχίαςΕἰς τὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος,ἦταν συνηθισμένη κατάληξις,διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν προσωπικῶν διαφορῶν μεταξὺ δύο ἀνδρῶν,νὰ ἀκολουθεῖται ἡ προσφυγὴ τῶν ἀντιδικούντων εἰς τὴν διὰ τῆς ξιφομαχίας ἢ τῶν ὅπλων μονομαχία,διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς τρωθείσας τιμῆς καὶ ὑπολήψεώς τους καὶ εἰς τὴν ἠθικὴν ἱκανοποίησίς τους διὰ μέσω τῆς ἐπιτυχοῦς καταλήξεως τοῦ ἀποτελέσματος τῆς μονομαχίας.Εἰς τὸ ἰδιότυπο ἔθιμο τῆς μονομαχίας,κατεύφευγαν κυρίως ὡς σφόδρα θιγόμενοι-λόγω ἀσήμαντων εἰς τὶς πλεῖστες των περισσοτέρων περιπτώσεων- Ἀξιωματικοί του Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἢ Ναυτικοῦ,ὅλων των βαθμίδων, πολιτικὰ  πρόσωπα καὶ ἄλλες ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς.

Σύμφωνα μὲ τὸ ἐθιμοτυπικό της μονομαχίας,ὁ προσβληθεῖς ἀνήρ,ἐπέλεγε συνήθως δύο φερέγγυους καὶ ἔμπειστους μάρτυρες,οἱ ὁποῖοι ἀναλάμβαναν τὴν ὑποχρέωσιν νὰ ὑποβάλλουν τὰ διαπιστευτήρια τοὺς εἰς τὸν ἀντίπαλο μονομάχον καταθέτοντας τὴν πρόσκλησιν διὰ μονομαχίαν.Ὁ προκληθεῖς εἰς μονομαχίαν,ἂν καὶ ἐφόσον ἀποδεχέτο τὴν μονομαχία ἀναλάμβανε νὰ γνωστοποιήσει εἰς τὸν ἀντίπαλόν του διὰ τῶν δικῶν τοῦ μαρτύρων,τοὺς ὅρους,τὰ ὅπλα καθὼς καὶ τὸν τόπο διεξαγωγῆς τῆς μονομαχίας.Ἡ μονομαχία διεξήγετο παρουσία τῶν μαρτύρων,οἱ ὁποῖοι καὶ παρένεβαινον ὡς διαιτητὲς εἰς τὶς περιπτώσεις τραυματισμοῦ εἷς ἐκ τῶν δύο μονομάχων,διαβουλεύοντο διὰ τὴν συνέχισιν ἢ ὄχι τῆς μονομαχίας καὶ εἰς ἀρκετὲς περιπτώσεις, μετὰ τὴν ἐπίδεσιν τῶν τραυμάτων,ἀπεφάσιζον τὴν περάτωσιν τῆς μονομαχίας.Μετὰ τὴν κοινὴ ἀπόφασιν τῶν ἑκατέρωθεν μαρτύρων,οἱ δύο μονομάχοι ἐχαιρετοῦντο διὰ χειραψίας καὶ ἐσυμφιλιώνοντο.


Ἀντιδικία Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου & Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστάσιου ΛόντουἘν ἔτει 1914,οἱ σχέσεις τοῦ Ἀντιναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ τοῦ ἀπόστρατου Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστασίου Λόντου εἶχαν ἐπιδεινωθεῖ διὰ διαφόρους ὑπηρεσιακοὺς λόγους καὶ διήρχοντο σοβαρότατην κρίσιν.Συνεπεία τῆς ψυχρότητος αὐτῆς,σημειώθηκε ἔντονο φραστικὸ ἐπεισόδιο μεταξύ των δύο ἀνδρῶν, ὅταν αὐτοὶ συναντήθηκαν ἔξωθέν του Ὑπουργείου Ναυτικῶν.Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,ἐξύβρισε τὸν ὑφιστάμενό του Ἀντιπλοίαρχο Ἀναστάσιον Λόντο,διότι αἰσθάνθη προσβεβλημένος ὅταν αὐτὸς δὲν τὸν ἐχαιρέτησε ὑπηρεσιακῶς ὡς ὄφειλε.Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ»,ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης ἠπείλησε νὰ ραπίσει διὰ τὴν ἀπείθειάν του τὸν Ἀντιπλοίαρχο Ἀναστάσιον Λόντο. Μεταξύ των δύο ἀνδρῶν,εἶχε προκληθεῖ καὶ ἕτερον ἐπεισόδιον τὸ προηγούμενο χρονικὸ διάστημα.

Ὁ Ἀντιπλοίαρχος Ἀναστάσιος Λόντος,θεωρώντας τὸν εὐατὸν τοῦ προσβεβλημένο,ἀπέστειλε εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ναυάρχου διὰ νὰ ὑποβάλλουν τὰ διαπιστευτήριά τους,ὡς μάρτυρες τὸν συνταγματάρχην Μηχανικοῦ Κωνσταντινόπουλον καὶ τὸν ἐπιφαρμακοποιὸν Τόμπρον. 

Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 3ης Ἀπριλίου 1914,Ἄρθρον: Ἐπεισόδιον Κουντουριώτου-Λιόντου

«...Ἕτερον ἐπεισόδιον μεταξύ του ἀντιναυάρχου κ. Παύλου Κουντουριώτου καὶ τοῦ ἀποστράτου ἀντιπλοιάρχου κ. Ἀναστασίου Λόντου ἔλαβε χῶραν χθὲς τὴν πρωΐαν κατωθεν τοῦ Ὑπουργείου.
Συνηντήθησαν οἱ δύο κύριοι καὶ ὁ κ.Λόντος δὲν ἐχαιρέτησε τὸν κ.Κουντουριώτην,ὄτε οὗτος ὕβρισε τὸν κ.Λόντον καὶ τὸν ἠπείλησεν διὰ τῆς χειρός του.
Ὁ κ.Λόντος κατόπιν τούτου ἀπέστειλε μάρτυρας εἰς τὸν κ.Κουντουριώτην τοὺς κ.κ Κωνσταντινόπουλον συνταγματάρχην τοῦ Μηχανικοῦ καὶ Τόμπρον ἐπιφαρμακοποιόν,οἵτινες μεταβάντες παρὰ τῷ κ. Κουντουριώτη καὶ μὴ συναντήσαντες αὐτὸν ἄφηκαν τὰ ἐπισκεπτήριά των καὶ θὰ μεταβῶσιν αὔριον πρωΐαν...»


Πρόσκλησις εἰς μονομαχίαν τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστάσιου Λόντου πρὸς τὸν Ναύαρχον Παῦλον ΚουντουριώτηνὉ Ἀντιπλοίαρχος Ἀναστάσιος Λόντος,θεωρώντας πὼς ἡ τιμὴ καὶ ἡ ὑπόληψή του εἶχαν ἀνεπανόρθωτα τρωθεῖ,ἕνεκα τῆς προσβλητικῆς στάσεως τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, ἀπέστειλε ἐκ νέου εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ναυάρχου ὡς μάρτυρες διὰ νὰ ὑποβάλλουν τὰ διαπιστευτήριά τους τοὺς τέως βουλευτὲς Σπύρον Δεληγιάννην καὶ Ναθαναὴλ Δομενεγίνην,μετὰ το νέον ὑβριστικόν ἐπεισόδιον  ποὺ ἔλαβε χώρα μεταξύ των δύο ἀνδρῶν εἰς τὸ Ὑπασπιστήριο τοῦ Ὑπουργείου Ναυτικῶν τὴν 5ην Μαΐου 1914.

Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,ἐδέχθη τοὺς μάρτυρες τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστασίου Λόντου καὶ τοὺς ἐνημέρωσε ὅτι ἐπιφυλάσσεται νὰ ἀπαντήσει διὰ γραπτῆς ἐπιστολῆς.Πράγματι,ἀργὰ τὴν νύκτα,ὁ Ναύαρχος κοινοποίησε γραπτῶς τὴν ἀπόφασίν του,ὅτι δὲν ἀποδέχεται τὴν πρότασιν τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστασίου Λόντου νὰ μονομαχήσουν,διὰ λόγους στρατιωτικῆς ἱεραρχίας καὶ εὐταξίας τοῦ στρατεύματος,διότι δὲν ἐπιτρέπεται εἰς αὐτόν,ὡς Ἀρχηγὸς καὶ Ναύαρχος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ,νὰ ἀποδέχεται τὶς προκλήσεις ὑφισταμένων -καὶ ἐνίοτε δυσαρεστημένων-ἀξιωματικῶν του διὰ ἐπίλυσιν ὑπηρεσιακῶν θεμάτων διὰ μέσω τῆς διεξαγωγῆς μονομαχιῶν.


Πηγή: Ἐφημερὶς Πατρίς,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον: Τὸ ἐπεισόδιον Κουντουριώτου-Λιόντου

«...Κατόπιν τοῦ γνωστοῦ ἐπεισοδίου εἰς τὸ ὑπασπιστήριον τοῦ ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν μεταξύ του Ναυάρχου κ.Κουντουριώτου καὶ τοῦ κ.Λόντου,ὁ δεύτερος θεωρήσας τὸν εὐατὸν τοῦ προσβεβλημένον ἀπέστειλε χθὲς εἰς τὸν ναύαρχον τοὺς μάρτυράς του κ.κ Σπ.Δεληγιάννην καὶ Νάθ.Δομενεγίνην,τέως βουλευτᾶς,οἵτινες καὶ μετέβησαν χθὲς πρὸς συνάντησιν τοῦ κ.Κουντουριώτη.
Ὁ Ναύαρχος τοὺς εἶπεν,ὅτι θὰ ἀπαντήση δὶ’ἐπιστολῆς του καὶ ἀργὰ τὴν νύκτα ἐγνώσθη,ὅτι ἀπέστειλε τοιαύτην,ἐν ἢ ἔλεγεν,ὅτι οἱ ἀρχηγοὶ δὲν δύνανται νὰ μονομαχοῦν κάθε λίγο μὲ τοὺς ὑφιστάμενούς των,τοὺς ὁποίους πιθανὸν καὶ νὰ ἔχουν τιμωρήσει καὶ ἔτσι θὰ ζητοῦν εὐκαιρίας ἐκδικήσεως.
Οἱ μάρτυρες τοῦ  κ.Λόντου κατέθεσαν κατόπιν τούτου τὴν ἐντολὴν τὴν ὁποίαν εἶχον λάβει, καὶ τὸ ἐπεισόδιον δύναται νὰ θεωρηθῆ λῆξαν...»Η ανταλλαγείσα μεταξύ Ναυάρχου Παῦλου Κουντουριώτου και Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστάσιου Λόντου αλληλογραφίανὉ Ἀντιπλοίαρχος Ἀναστάσιος Λόντος,συνέταξε και ἀπέστειλε,τὴν 6ην Μαΐου 1914,γραπτὴ ἐπιστολὴ εἰς τὸν διευθυντὴ τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ»,ἐξωτερικεύοντας τοὺς λόγους ἐκείνους,οἱ ὁποῖοι τὸν ἐξώθησαν νὰ προσκαλέσει τὸν Ναύαρχον Παῦλον Κουντουριώτην εἰς μονομαχίαν.

Συγκεκριμένα ὁ Ἀντιπλοίαρχος Λόντος,γνωστοποίησε τὴν ἐπιθυμίαν του νὰ διαφυλάξει τὴν ὑπόληψιν καὶ τὴν τιμὴν τοῦ ἱστορικοῦ ὀνόματος τῆς οἰκογενείας τοῦ τὸ ὁποῖο-κατὰ τὴν γνώμην τοῦ-προσέβαλε διὰ τῆς ὑβριστικῆς καὶ περιφρονητικῆς του στάσεως ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης.Ἐν συνεχεία,πρόσαψε κατηγορίες κατὰ τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας Κουντουριώτου,ὅτι μισθοδοτοῦντο ἀπὸ διάφορες ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους ἢ ἐλαμβάνον συντάξεις,ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰ ἀντίστοιχα μέλη τῆς οἰκογενείας Λόντου τὰ ὁποῖα οὐδέποτε ἔλαβαν δημόσιες ἀπολαβές.Ἐν τέλει, κατηγόρησε εὐθέως τὸν Ναύαρχο Παῦλον Κουντουριώτη,ὅτι καταχράστηκε τὸ ὑψηλόν του ἀξίωμα καὶ τὴν ὁμολογουμένως ἐπιτύχη-κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Βαλκανικῶν πολέμων-ναυτική του θητεία εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ναυάρχου,διὰ νὰ τὸν προσβάλλει μὲ ἰταμὲς καὶ προσβλητικὲς ὑβριστικὲς φράσεις οἱ ὁποῖες καὶ δὲν συνάδου εἰς τὸ ἀξίωμα τὸ ὁποῖο ἡ πατρὶς τὸν ἐκάλεσε νὰ ὑπηρετήσει.

Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν.

Παρὰ τοῦ κ.Ἀναστασίου Λόντου ἐστάλησαν ἠμὶν πρὸς δημοσίευσιν αἳ κάτωθι ἐπιστολαί


1η Ἐπιστολὴ


«Ἀξιώτιμε Κύριε Διευθυντὰ
Ὁ κ Παῦλος Κουντουριώτης,ἀγνοῶ διὰ τίνας λόγους,ἀπὸ μακροῦ χρόνου ἐπιτίθεται κατ’ἐμοῦ,κατάχρησιν ποιησάμενος πολλάκις καὶ αὐτῆς τῆς δημοσίας αὐτοῦ θέσεως.Ἐσχάτως μάλιστα,μὴ ἀρκούμενος εἰς ὅσα ἔπραξε κατ’ἐμοῦ,τοῦ φιλοτίμως συναισθανομένου τὴν ἀξίαν τοῦ οἰκογενειακοῦ μου ὀνόματος καὶ τῆς προσωπικῆς μου καὶ ἀτομικῆς ἀξίας,καὶ ἀναγκασθέντος νὰ ἀποχωρήσω τῆς δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ νὰ ἐγκαταλείψω προώρως τὸ στάδιον εἰς ὁ ἀφιερωθὴν ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας,δημιουργεῖ ἐπεισόδια ἐναντίον μου κατερχόμενος καὶ μέχρι τοῦ χυδαίου ἐπιπέδου των ὕβρεων,εἰς τὸ ὁποῖον συγκυλίει τὰς ναυαρχικᾶς τοῦ ἐπωμίδας.Εἶνε ἀληθὲς ὅτι εἶνε Κουντουριώτης καὶ τονίζω τὸ ἐπώνυμον διότι ἐξ οἰκογενειακῆς ἀνατροφῆς παιδιόθεν ἐδιδάχθην τὸν σεβασμὸν πρὸς τὰ μεγάλα ὀνόματα τοῦ τόπου.Ἀλλ’ ἐὰν αὐτὸς εἶνε Κουντουριώτης,εἶμαι καὶ ἐγὼ Λόντος,φέρων δὲ ὄνομα ἴσον τουλάχιστον πρὸς τὸ ἰδικόν του,ἔχω τὴν ἀξίωσιν τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὸ ὄνομά μου,ὡς καὶ ἐγὼ σέβομαι καὶ τιμῶ τὰ ὀνόματα τῶν ἄλλων.
Ἐπιπλέον εἶμαι σήμερον ἠναγκασμένος νὰ δηλώσω εἷς τὸν κ.Παῦλον Κουντουριώτην ὅτι ἠμὴν ὁ μόνος Λόντος δημόσιος ὑπάλληλος,οὔχι ἐπὶ θέσει τινὶ πατραγαθίας ἕνεκεν,ἀλλὰ λόγω τῶν σπουδῶν μου καὶ τῆς ὑπηρεσίας μου πρὸς τὸ Κράτος.
Ἂν ὁ κ.Παῦλος Κουντουριώτης θελήση νὰ ρίψη ἐν βλέμμα εἰς τὴν οἰκογένειάν του καὶ εἰς τὴν ἰδικήν μου,θὰ πεισθῆ ὅτι ὡς πρὸς ἐμὲ ἀληθῆ λέγω,δὲν γνωρίζω δὲ ἂν δύναται νὰ ἰσχυρισθῆ καὶ οὖτο τὸ αὐτὸ διὰ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς του (οὔχι τῆς ἀτομικῆς της ἰδικῆς του),τὰ ὁποῖα πάντα σχεδὸν μισθοδοτοῦνται ἢ λαμβάνουσι καὶ συντάξεις ἔτι παρὰ τοῦ Κράτους,ἐνῶ οὐδεὶς Λόντος ἔλαβε ποτὲ σύνταξιν,οὔτε ἐζήτησεν τοιαύτην.
Ἐὰν δὲ ἔσχε τὴν εὐκαιρίαν νὰ ὁδηγήση τὰ ὅπλα τῆς ἡμετέρας Πατρίδος εἰς νικηφόρον ἀγώνα,δὲν ἔπρεπε ποτὲ νὰ κάμη κατάχρησιν τῆς τιμητικῆς θέσεως εἰς ἣν ἀνῆλθε ἐναντίον ἀνθρώπου οὐδὲν κακὸν ἐπραξεν εἰς τὸν βίον τοῦ ἀλλ’ ἀπεμακρύνθη τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Κράτους μὲ τὴν πενιχρὰν σύνταξιν ἣν ἐδικαιοῦτο νὰ λάβη κατόπιν εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἐντίμου ὑπηρεσίας.
Ἀλλ’ ὁ κ.Παῦλος Κουντουριώτης, ὡς καὶ ἀνωτέρω εἶπον,ἀγνοῶ διὰ τίνας λόγους,προκαλεῖ διαρκῶς ἐπεισόδια ἐναντίον μου.Χθὲς μάλιστα ἔτι μὲ ὕβρισε σκαιῶς καὶ χυδαίως ἐν τινι γραφεῖο τοῦ ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν διὰ φράσεων ἀναξίων νὰ προφερθῶσι παρὰ στόματος οὔχι ναυάρχου ἀλλὰ πάντος ἀνθρώπου ἔχοντος στοιχειώδη ἀνατροφήν.Διὰ τὰς ὕβρεις ταύτας ἀνέθεσα εἰς τοὺς κ.κ Σ.Δεληγιάννην καὶ Ν.Δομενεγίνην νὰ μὲ ἀντιπροσωπεύσωσι παρ’αὐτῶ κ.Παύλω Κουντουριώτη.
Ὡς δὲ βλέπετε εἰς τὰς παρὰ πόδας ἐπιστολᾶς,ἃς παρακαλῶ εὐαρεστηθῆτε νὰ δημοσιεύσητε,μετὰ τὰς χυδαίας ὕβρεις καὶ τὴν σκαιᾶν συμπεριφοράν του,ὁ κ.Π.Κουντουριώτης ἐφόρεσε πάλιν τὰς ἐπωμίδας τοῦ ἀντιναυάρχου καὶ ὁμιλεῖ περὶ τῆς περὶ ἐμοῦ ὑπηρεσιακῆς κρίσεώς του,ἥτις οὐδεμίαν ἔχει σχέσιν πρὸς τὰ παρ’αὐτοῦ προκαλούμενα ἐπεισόδια.
Εἶμαι ἠναγκασμένος νὰ δηλώσω εἰς τὸν κ.Παῦλον Κουντουριώτην ὅτι ἂν καὶ ἐκ τρίτου ἤθελε μετέλθει κατ’ἐμοῦ τὴν διαγωγὴν ἣν δὶς μέχρι τοῦδε μετῆλθε,δὲν θὰ χρησιμοποιήσω πλέον ὡς πρὸς αὐτὸν τὰ διὰ τοὺς Κυρίους ἐνδεδειγμένα μέσα λύσεως τῶν διαφορῶν.Μετὰ τὰς ὑπεκφυγᾶς τοῦ δικαιοῦμαι,νομίζω,νὰ τὸ πράξω.
Διατελῶ,Κύριε Διευθυντά,μετὰ τιμῆς ἐξαιρέτου
Ἀναστάσιος Λόντος
Ἐν Ἀθήναις τῇ 6ῃ Μαΐου 1914....»


Ἁμὰ τὴ προκλήσει τοῦ νέου ὑβριστικοῦ ἐπεισοδίου εἰς βάρος τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστασίου Λόντου,παρὰ τῷ Ναυάρχω Παύλω Κουντουριώτη,ὁ προσβληθεῖς Λόντος,ἀπέστειλε αὐθημερόν,τὴν 5ην Μαΐου 1914, ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς τέως Βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου Σπυρίδωνα Δεληγιάννη καὶ Ναθαναὴλ Δομενεγίνην,μὲ τὴν ὁποίαν τοὺς γνωστοποιοῦσε λεπτομερῶς τὸ συμβάν,τοὺς μάρτυρες ἀξιωματικοὺς ποὺ παρευρίσκοντο ἔμπροσθέν του ἐπεισοδίου καὶ τοὺς παρακαλοῦσε νὰ ἀναλάβουν τὴν ἀντιπροσώπευσιν τοῦ εἰς τὸν Ναύαρχον Παῦλον Κουντουριώτην,διὰ νὰ τοῦ κοινοποιήσουν τὴν πρόσκλησίν του εἰς τὴν διὰ τῶν ὅπλων μονομαχίαν πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς τρωθείσας τιμῆς του.

Σημείωσις:Ἐκ τῆς ἐπιστολῆς ταύτης,εἶναι φανερόν,ὡς ἀναφέρθηκε ἄλλωστε καὶ εἰς τὸν πρόλογον τῆς ἐν λόγω ἐρεύνης,ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν περισσοτέρων ἀνδρῶν προσέφευγε εἰς τὴν ἐπίλυσιν τῶν διαφορῶν του,διὰ τῆς διεξαγωγῆς μονομαχιῶν,διὰ ἀσήμαντες ἀφορμές.Ἐν προκειμένω ὁ Ἀντιπλοίαρχος Ἀναστάσιος Λόντος ἐθίχθη διότι ὁ Ναύαρχος Κουντουριώτης,ὡς προϊστάμενός του,τὸν ἀπείλησε ὅτι «θὰ τὸν σκίσει σὰν σαρδέλα»!!!!!!

2η Ἐπιστολὴ


Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν.

«...Ἀξιότιμοι Κύριοι
Σήμερον τὴν πρωΐαν περὶ τὴν 11ην ὥραν ἀνέμενον ἐν τῷ γραφείω τοῦ Ὑπασπιστοῦ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν δὶ’ἀτομικήν μου ὑπόθεσιν,παρίσταντο δὲ ἐν τῷ αὐτῶ γραφείω οἱ κ.κ ὑποναύαρχος κ. Ἰω. Ἠπίτης, Νικόλαος Παγκάρας ἀπόστρατος ἀρχιφροντιστής,Δημήτριος Ζώρας πλωτάρχης καὶ ἄλλοι τινὲς ἀξιωματικοὶ καὶ πολίται ἀναμένοντες
Κατὰ τὴν στιγμὴν ἐκείνην εἰσῆλθεν ὁ ἀντιναύαρχος κ.Παῦλος Κουντουριώτης,μόλις δὲ μὲ ἀντελήφθη,ἀποτεινόμενος πρὸς τοὺς παρισταμένους καὶ δεικνύων ἐμὲ εἶπε «Τί τὸν φυλᾶτε αὐτὸν καὶ δὲν τὸν πετᾶτε ἔξω» ἐγὼ τότε λαμβάνων ὑπ’ὄψιν μου ὅτι εὐρισκόμην εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ναυτικῶν ἀφ’ἑνός,μὴ θέλων δὲ νὰ φέρω εἰς δυσχερῆ θέσιν τοὺς παρισταμένους κ.κ ἀξιωματικοὺς συνεκρατήθην καὶ ἐκίνησα ὅπως ἐξέλθω.Ἀλλὰ πρὶν ἐξέλθω ὁ κ.Παῦλος Κουντουριώτης ἀποτεινόμενος πλέον εἰς ἐμέ μου εἶπε: «Ἔλα ἐδῶ ξέρεις τί θὰ σοῦ κάμω,θὰ σὲ πιάσω νὰ σὲ σκίσω σὰν σαρδέλα»εἰς τὴν φράσιν τούτην τὴν ὑβριστικὴν διὰ τοὺς αὐτοὺς ὡς ἄνω λόγους ἠρκέσθην μόνον νὰ ὑπομνήσω εἰς τὸν κ.Κουντουριώτην ὅτι «προτινὸς καιροῦ τῷ ἔδωκα τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐκτελέση τὴν ἀπειλήν του καὶ ὅτι καὶ πάλιν θὰ τῷ παράσχω τὴν αὐτὴν εὐκαιρίαν.
Ἕνεκα τῶν ἀνωτέρω βαρειῶν φράσεων καὶ ὕβρεων τοῦ κ.Κουντουριώτου θεωρῶν ἐμαυτὸν δεινῶς προσβληθέντα παρακαλῶ ὅπως εὐαρεστηθῆτε καὶ μὲ ἀντιπροσωπεύσητε αἰτοῦντες τὴν διὰ τῶν ὅπλων πλήρη ἱκανοποίησίν μου.
Διατελῶ μετὰ τιμῆς ἐξαιρέτου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΝΤΟΣ
Πρὸς τοὺς ἀξιώτιμους κ.κ Σπύρον Δεληγιάννην καὶ Ναθαναὴλ Δομενεγίνην 
Ἐνταύθα...»

Οἱ Βουλευτὲς Σπυρίδων Δεληγιάννης καὶ Ναθαναὴλ Δομενεγίνης,ἐξετέλεσαν τὴν ὑποχρέωσιν ποῦ ἔλαβαν ἔναντί του Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστάσιου Λόντου νὰ τὸν ἐκπροσωπήσουν ὡς μάρτυρες τοῦ εἰς τὴν παράδοσιν τῆς προσκλήσεως τῆς μονομαχίας εἰς τὸν Ναύαρχον Παῦλον Κουντουριώτην καὶ κοινοποίησαν γραπτῶς εἰς τὸν ἐντολοδόχον τους,τὴν ἐπιστολὴ ποῦ παρέδωσαν εἰς τὸν Ναύαρχον.Μὲ τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολή,οἱ δύο Βουλευτὲς καλοῦσαν τὸν Ναύαρχον Παῦλον Κουντουριώτη νὰ ὁρίσει τοὺς δικούς τους μάρτυρες,δίοτι ὁ ἐντολεὺς τοὺς ἦτο βαθύτατα προσβεβλημένος καὶ ἐπιθυμοῦσε τὴν διὰ τῶν ὅπλων ἀποκατάστασιν τῆς τιμῆς καὶ ὑπολήψεώς του.

3η Ἐπιστολὴ


Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν.

«...Ἀξιότιμε Κύριε,
Ἐκπληροῦντες τὴν ἐντολὴ ὑμῶν μετέβημεν χθὲς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ κ.Παύλου Κουντουριώτου μὴ συναντήσαντες δὲ αὐτὸν ἀφήκαμεν τὰ ἐπισκεπτήριά μας καὶ ἐπιστολὴν ἔχουσαν οὕτω΄

Ἀξιότιμε Κύριε,
Παρὰ τοῦ κ.Ἀναστάσιου Λόντου ἐλάβομεν τὴν ἐντολὴν νὰ τὸν ἀντιπροσωπεύσωμεν,αἰτοῦντες ἱκανοποίησιν παρ’ὑμῶν διὰ τὸ ἐπισυμβὰν σήμερον τὴν 11ην πρωΐαν ἐν τῷ ὑπασπιστήριω τοῦ ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν καὶ ἐπὶ παρουσία τῶν ἀξιωματικῶν κ.κ Ἠπίτη ὑποναυάρχου,Παγκαρᾶ ἀρχιφροντιστοῦ,Ζώρα πλωτάρχου καὶ ἄλλων,ἐπεισόδιον,συνεπεία τοῦ ὁποίου ὁ πελάτης ἠμῶν θεωρεῖ εὐατὸν δεινῶς παρ’ὑμῶν προσβληθέντα.
Παρακαλοῦμεν ὅπως εὐαρεστηθῆτε καὶ ὁρίσητε τοὺς μάρτυράς σας.
Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς
ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΔΟΜΕΝΕΓΙΝΗΣ
Ἀθῆναι 5 Μαΐου 1914
Ἀξιότιμον κύριον Παῦλον Κουντουριώτην ἀντιναύαρχον,ὁδὸς Βουλῆς 27...»
Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,ἀπέστειλε τὴν ἑπομένην,τὴν 6ην Μαΐου 1914,ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς δύο μάρτυρες Βουλευτὲς τοῦ Ἀντιπλοίαρχου Ἀναστάσιου Λόντου,μὲ τὴν ὁποία τοὺς προσκαλοῦσε νὰ μεταβοῦν εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ναυτικῶν διὰ νὰ τοὺς ἐπιδώσει γραπτῶς,διὰ νέας ἐπιστολῆς,τὴν ἀπάντησίν του.

4η Ἐπιστολὴ


Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν

Εἰς ἀπάντησιν παραδόξως σήμερον τὴν πρωΐαν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ κ.Παύλου Κουντουριώτου τὴν ἑξῆς ἐπιστολὴν

«...6 Μαΐου 1914
Ἀξιότιμοι Κύριοι,
Σᾶς παρακαλῶ ὅπως εὐαρεστούμενοι προσέλθετε σήμερον Τρίτην καὶ περὶ ὥραν 11ην π.μ εἰς τὸ ἐν τῷ ὑπουργείω τῶν Ναυτικῶν γραφεῖον μου ὅπως σᾶς δώσω τὴν εἰς τὴν ὑπὸ χθεσινὴν ἡμερομηνίαν ἐπιστολὴν σᾶς ἀπάντησίν μου.
Ὅλως προθύμως.
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ.
Πρὸς τοὺς κυρίους Σπύρον Δεληγιάννην καὶ Ναθαναὴλ Δομενεγίνην..»


Οἱ Βουλευτὲς Σπυρίδων Δεληγιάννης καὶ Ναθαναὴλ Δομενεγίνης ὅμως,δὲν ἀπεδέχθησαν τὴν πρότασιν τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη καὶ ἀπαίτησαν διὰ τῆς ἀπαντητικῆς τους ἐπιστολῆς,λόγω τῆς ἰδιαίτερης περιστάσεως,τὸν ὁρισμὸ τῶν μαρτύρων τοῦ Ναυάρχου Κουντουριώτη,ὥστε οἱ οἱανδήποτε συνεννοήσεις νὰ πραγματοποιοῦντο διὰ μέσω καὶ μόνο των μαρτύρων τῶν δύο ἀντιμαχόμενων πλευρῶν.

5η Ἐπιστολὴ


Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν

Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ταύτην καθ’ἣν παρὰ πάντα κανόνα ἐκαλούμεθα νὰ μεταβῶμεν εἰς τὸ ἐν τῷ ὑπουργείω τῶν Ναυτικῶν γραφεῖον του,ἀπηντήσαμεν διὰ τῆς ἑξῆς ἐπιστολῆς

«..6 Μαΐου 1914
Ἀξιότιμε Κύριε,
Ἀπαντῶντες εἰς τὴν ὑπὸ σημερινὴν ἡμερομηνίαν ὑμετέραν ἐπιστολήν,γνωρίζομεν ὑμίν,ὅτι εἰς πάσαν ἄλλην περίπτωσιν,ἠθέλομεν θεωρήση ἰδιαιτέραν τιμὴν ἠμῶν ν’ἀνταποκριθῶμεν εἰς τὴν παράκλησίν σας.Εἰς τὴν παροῦσαν ὅμως,ὅλως εἰδικὴν περίπτωσιν,φρονοῦντες ὅτι ἐπιβάλλεται ἠμὶν ἡ μετὰ τῶν ἡμετέρων μαρτύρων συνάντησις ἠμῶν,παρακαλοῦμεν καὶ αὐθὶς ὑμᾶς ὅπως ὁρίσητε τούτους.
Ὅλως προθύμως
ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΔΟΜΕΝΕΓΙΝΗΣ
Ἀξιότιμον κύριον Παῦλον Κουντουριώτην ἀντιναύαρχον, (Ι.Χ)...»


Τελικῶς,ὅπως ἀναφέρθηκε ἄνωθεν καὶ εἰς τὴν δημοσίευσιν τῆς ἐφημερίδος «Πατρὶς» (Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Τὸ ἐπεισόδιον Κουντουριώτου-Λιόντου),ὁ Ναῦρχος Κουντουριώτης,εἰς τὴν ἀπαντητικήν του ἐπιστολὴ τῆς 6ης Μαΐου 1914,γνωστοποιοῦσε εἰς τοὺς μάρτυρες τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστασίου Λόντου,ὅτι δὲν ἀποδέχεται τὴν πρόσκληση τῆς μονομαχίας,διότι δὲν ἁρμόζει εἰς τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ Στόλου νὰ ἐπιλύει διὰ τῶν ὅπλων τὶς δυσαρέσκειες ποὺ προκαλοῦντο εἰς τοὺς ὑφιστάμενούς του ἀξιωματικούς,ὅταν οὗτοι ὑποπίπτουν εἰς πειθαρχικὰ ἀδικήματα καὶ δυσμένειαν διὰ ὑπηρεσιακοὺς λόγους,ὅπως συνέβη ἄλλωστε εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Λόντου,ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὴν γνώμην τοῦ Ναυάρχου Κουντουριώτη ἐπεδείκνυε διαρκῶς στοιχεῖα ἀνυπακοῆς καὶ προκλητικῆς συμπεριφορᾶς    

6η Ἐπιστολὴ


Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν

Σήμερον μετὰ μεσημβρίαν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ κ.Παύλου Κουντουριώτου τὴν ἑξῆς ἐπιστολὴν

«Ἐν Ἀθήναις τῇ 6ῃ Μαΐου 1914
Ἀξιότιμοι Κύριοι,
Λυποῦμαι πολὺ ὅτι δὲν δύναμαι νὰ διορίσω μάρτυρας ἐπὶ τοῦ ἐπεισοδίου δὶ’ὃ ἀντιπροσωπεύετε τὸν κ. Λόντον.Ὁ λόγος εἶνε ὅτι ἀφορμὴ τούτου εἶνε ὁ κ.Λόντος,ὅστις ἕνεκα κρίσεώς μου περὶ αὐτοῦ ὑπηρεσιακῆς φέρεται πρὸς μὲ προκλητικῶς πὸς δημιουργίαν ἐπεισοδίων,ὡς καὶ πρὸ τινὸς συνέβη δὲν δύναμαι ν’ἀναγνωρίσω τοιούτων δικαίωμα εἰς οἱονδήποτε δυσμενῶς κριθέντα παρ’ἐμοῦ ἀξιωματικόν, διότι ἀλλοίμονον εἰς τὸ Στράτευμα καὶ τὸ Ναυτικὸν ἂν οἱ δυσμενῶς κρινόμενοι ὑπὸ τῶν ἀρχηγῶν τῶν δύνανται νὰ προκαλῶσιν ἐπεισόδια ὅπως ζητῶσιν ἱκανοποίησιν διὰ τῶν ὅπλων παρὰ τῶν ἀρχηγῶν των.
Ὅλως προθύμος
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
Πρὸς τοὺς ἀξιότιμους κ.κ Σπύρον Δεληγιάννην καὶ Ναθαναὴλ Δομενενίνην
Ἐνταύθα...»

Μετὰ τὴν καταφατικὴ ἄρνηση τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου νὰ μονομαχήσει μὲ ἕνα ὑφιστάμενό του ἀξιωματικόν,διὰ λόγους ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων δὲν ὑφίσταντο,λόγω τῆς στρατιωτικῆς ἱεραρχίας,οἱ δύο μάρτυρες τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Λόντου,θεώρησαν ὅτι ἐξετέλεσαν τὴν εἰδικὴν ἀποστολὴν ποὺ τοὺς ἀνατέθηκε καὶ τελικῶς ἐπέστρεψαν τὴν ἐντολὴ ποὺ εἶχαν λάβει εἰς τὸν ἐντολέα τους.Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο,ἔληξε καὶ ἡ παρ’ὀλίγον μονομαχία μεταξύ του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστασίου Λόντου.

Διὰ τῆς ἐπιστολῆς τούτης ὁ κ.Παῦλος Κουντουριώτης μετατοπίζει τὸ ζήτημα,εἰς τὸ ὁποῖον αἳ ὑβριστικαὶ φράσεις τοῦ κ.Παύλου Κουντουριώτου αἳ δημιουργήσασαι τὸ ἐπεισόδιον δὶ’ὅπερ ἀπεστάλημεν παρ’ὑμῶν πρὸς αὐτὸν οὐδεμίαν ἔχουσι σχέσιν πρὸς τὰς ὑπηρεσιακᾶς ἐνεργείας καὶ κρίσεις τοῦ κ.Ἀντιναυάρχου τὰς ὁποίας ἐπικαλεῖται ἐν τῇ τελευταία ἐπιστολή του.
Μὴ δυνάμενοι δὲ νὰ ἐκλάβωμεν ἄλλως ἢ ὡς ὑπεκφυγὴν τὴν αἰτίασιν τοῦ κ.Παύλου Κουντουριώτου,ὅτι σεῖς ἑκάστοτε προκαλεῖτε αὐτόν,καθ’ὃν χρόνον ἐν τῇ παρούση τουλάχιστον περιστάσει μόνον ὑμεῖς προεκλήθητε καὶ ὑβρισθῆτε παρ’αὐτοῦ,εἰμεθα ἠναγκασμένοι νὰ καταθέσωμεν τὴν εἰς ἠμᾶς ἀνατεθεῖσαν ἐντολήν.
Διατελοῦμεν μετὰ ἐξαιρετικῆς τιμῆς
Ὅλως προθύμως
ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΔΟΜΕΝΕΓΙΝΗΣ
Ἐν Ἀθήναις τῇ 6ῃ Μαΐου 1914
Πρὸς τὸν Ἀξιότιμον Κύριον 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΛΟΝΤΟΝ,Ἐνταύθα...»


ΠΗΓΕΣ:

Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 3ης Ἀπριλίου 1914,Ἄρθρον: Ἐπεισόδιον Κουντουριώτου-Λιόντου

  Πηγή: Ἐφημερὶς Πατρίς,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον: Τὸ ἐπεισόδιον Κουντουριώτου-Λιόντου

Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...