hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ὕδρα 2011 Νησιώτικο Γλέντι Χριστουγέννων Ταβέρνα Ψαροπόυλα

Ὕδρα 2011
Ταβέρνα Ψαροπόυλα
Νησιώτικο Γλέντι Χριστουγέννων


Παρασκευὴ 23 Δεκεμβρίου 2011

Ἐπιμέλεια Μαγνητοσκοπήσεως: Δημήτριος Ν.Σταματάκος


Ὀρχήστρα
Ἁρμόνιο:Βασιλικὴ Ν.Γκίωνη,Βιολί:Λευτέρης Ν.Γκιώνης,
Κιθάρα-Μπουζούκι:Θανάσης Δασκαλάκης (Θάνακας)
Κάλαντα Χριστουγέννων
Ἱστορία μου ἁμαρτία μου,Χθὲς τὸ βράδυ στὴν Ταβέρνα,
Μίλησέ μου,μιλησέ μου,Συρτάκι (Σήκω Χόρεψε)
Ὀργανικό,Ξεκινᾶ μία Ψαροπούλα,Θὰ πάρω μία Ψαρόβαρκα (Μαουκᾶς),Ποῖος,μωρό μου ποῖος,Δενδρολίβανος,Ντάρι,ντάρι

 
Νὰ σ’ἀγαπῶ ἴντα θελά,Ἰκαριώτικος,Λυγαριά,Θὰ γυρίσω τὰ νησιά,
Μὰ γιάντα τὴν τραγιάσκα σου,Σ’ἀγαπῶ μὰ δὲν σοὺ τὸ πὰ,Ὀργανικὸ
Καβοντορίτικος


Ὀργανικό,Ἀρμενάκι εἶμαι κυρά μου,Ὀργανικὸ,Μες στην καρδιά μου,
Ἠθέλα νὰ μοῦν στὸ χωριό,Στὸ πανηγυρὶ τοῦ χωριοῦ,Χορέψετε χορέψετε,
 Τσιριγώτικος,ὈργανικὸςἍμα Χαράζει στὸ Αἰγαῖο,Εναυάγησα στο πέλαγο,Μοῦ φέρε Θεομηνία,
Ἐλᾶ νὰ πᾶμε σ’ἕνα μέρος,Εὐβοιώτισσα,Παλαιά μου βάσανα,
Ἡ καρδιά μου ξανανοιώνει,Ἡ σκέψη μου φουντώνειὈργανικό,Τὴν θάλασσα τὴν γαλανὴ,Μάτια σὰν καὶ τὰ δίκα σου
 
Ἀγαπῶ μία πιτσιρίκα,Θὰ κάνω φασαρία,Συννεφάκια τοῦ ἀέρα,Ἔλα ἔλα πάρε μὲ ἀγκαλιά,Έχω χαρά και πάω,Ἐσένα καὶ τὸ Μαλμπορό,Λυγαριὰ

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Ὕδρα σὰν Παναγία (Προσωνύμια Νήσου Ὕδρας)

Ὕδρα σὰν Παναγία
(Προσωνύμια Νήσου Ὕδρας)
 

Προκύπτοντα προσωνύμια & ἐπίθετα τῶν ἐπικεφαλῆς τῆς Πολιτείας τῆς νήσου Ὕδρας
καθὼς καὶ τῆς αὐτῆς νήσου Ὕδρας.

Ἐκ τῆς μελέτης τῆς ἐπιστολογραφίας τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ὕδρας (Τόμοι Α΄-ΙΣΤ΄),πρός τους:
Ἀδελφούς,Ἀξιοπρεπεστάτους,Ἀνδρείους,
Γενναιοτάτους,
Εὐγενεστάτους,Ἐντιμότατους,Ἐράσμιους,
Καλοκάγαθους,
Μεγαλόψυχους,
Ὁμογενεῖς,
Πανευγενεστάτους,Περιπόθητους,Προσφιλεστάτους,
Σεβάσμιους,Συμμάχους,
Τιμίους,Τιμιωτάτους,
Φιλελεύθερους,Φιλέλληνας,Φιλογενεῖς,Φιλογενεστάτους,Φιλοχριστοτάτους,
Φιλοχρίστους,Φίλτατους,
Χρησιμωτάτους


Ὑδραίους,Ὑδριῶτες,Νυδριῶτες


Ἄρχοντες (ἄρχουσι),Βουλευτές,Βουληφόρους,
Γέροντες,
Διοικητές, Δημογέροντες,
Ἐγκατοίκους,Ἐπιστάτες,Ἐπιτρόπους,Ἐφόρους,
Καραβοκυραίους,Καραβοκύριους,Καπεταναίους,Καπιτάνους,Κοτζαμπάσηδες,Κυβερνήτας
τῆς νήσου Ὕδρας


 Ναύαρχον-Ἀρχιναύαρχον(Ἀνδρέα Μιαούλη)(Ἰάκωβον Τομπάζη),
Ἀντιναύαρχον-Ὑποναύαρχον (Γεώργιον Σαχτούρη),

 Οἰκοκυραίους,
Παραστάτας,Πληρεξούσιους,Πλοιάρχους,Πλοιοεμπρηστᾶς,Προβλεπτᾶς,
Προεστούς,Προεστῶτες (προεστῶσι),Προύχοντες,Πυρπολιστᾶς,
Συναδέλφους,Συντροφοναύτας (Ναύτας) τῶν Πλοίων τῆς Ὕδρας, Συμπολίτες,Συνδίκους,Συντύχους,
τῆς νήσου Ὕδρας


 Τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν Ἁρμάτων τῆς νήσου Ὕδρας,
Τῶν Ἀντιληπτόρων (Ὑδριωτῶν),
Τὴν Βουλὴ καὶ τὸν Δῆμον τῶν Θαλασσοκρατόρων καὶ ἁπάσης Ἑλλάδος Ἐλευθερίας Ὑπερμάχων καὶ Εὐπατρίδες (Ὑδραίους),
Τῆς Ἐλευθέρας Βουλῆς τῶν Ὑδραίων,
Τὴν Δημογεροντίαν τῆς νήσου Ὕδρας,
Τῶν Ἐλευθερωτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους (Ὑδραίων),
Τοὺς Ἔνθερμους Ζηλωτὲς τῆς ἐλευθερίας (Ὑδραίων),
Τῶν Κρατόρων τῆς Θαλάσσης (Ὑδραίων),
Τοὺς Κοινούς του Γένους Εὐεργέτες (Ὑδραίους),
Τῆς Κοινῆς Ἐλευθερίας Ὑπερασπιστὲς (Ὑδραίους),,

Τῆς Ἑλληνικῆς Καστροβασιλικῆς Αὐτοκρατορικῆς Σεβαστῆς Σεπτῆς
Κατζηλλαρίας-Καντζελλαρίας-Καγκελλαρίας-Καγκιλλαρίας νήσου Ὕδρας


Ἅπαντα τὸν Κοινὸν Λαὸν (Τὸν Κοινὸν Ραγιὰ) τῆς νήσου Ὕδρας,
Τῆς Νησοπόλεως Ὕδρας,
Τῶν Πολεμικῶν καὶ Πυρπολικῶν Πλοίων τῆς νήσου Ὕδρας,
Τῆς Σεβαστῆς Κοινότητας τῆς νήσου Ὕδρας,
Τὸ Συμβούλιο τῆς Κοινότητας τῆς νήσου Ὕδρας,
Τὴ Συγκλήτω Βουλὴ τῶν Ὑδραίων καὶ παντὶ τῷ Δήμω,
Τὴν Τοπικὴν Ἀρχὴν-Κυβέρνησιν τῆς νήσου Ὕδρας,
Τοὺς λοιποὺς Χριστιανοὺς τῆς νήσου Ὕδρας,

 

(Προκύπτουν οἱ ἑξῆς ἐπιθετικοὶ χαρακτηρισμοὶ τῆς πατρίδος μας):


Ἁγιοτόκος,Ἀξία,Ἀξιωματική,Ἄριστος
 Ἐπαινεμένη,Εὐγενεστάτη,Εὐλογημένη,
 Ἠρωοτόκος,
Θαλασσοκρατοῦσα,Θαλασσομαχοῦσα,Θαυμασία,Θεοστήρικτη,
Θεοσυντήρητη,Θεόσωστος,Θεοφρούρητος,Θεοφύλακτος,
Ναυαρχοῦσα,Νικηφόρος
Περίφημος (πολιτεία),Περικλεής,Περιώνυμος,
Φιλόχριστη,Νῆσος

Ὑδρέα,Ὑδρούσσα,
Sidra, Sidres, Sidero,
Ὕδριζα,Νύδριζα,Νύδρα

 ΥΔΡΑ
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ὕδρα 2011 Ἑορτὴ Ἁγίας Βαρβάρας Προστάτιδος Οἰκοδόμων Ὕδρας

Ὕδρα 2011
 Ἑορτὴ Ἁγίας Βαρβάρας
Προστάτιδος Οἰκοδόμων ὝδραςΚυριακὴ 4 Δεκεμβρίου 2011

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου
Πόλις Ὕδρα (Λάκκα Λεούση) Θέσις Παπαδιὲς
Ἱερὰ Εἰκὼν Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας ἓν τῷ ἱερῶ Ναῶ Ἁγίου Γεωργίου,συνδρομὴ τοῦ Σιναφιοῦ τῶν Οἰκοδόμων Ὕδρας

 

ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΝ ΥΔΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ


Γ.Παπουτσής,Α.Πενθερός,Ι.Παρίσης,Δ.Παύγουζας,Ι.Παπουτσής,
Ι.Κουκουδάκης,Π.Κάλλος,Π.Καραμῆτσος,Ν.Ντελής,Ε.Παλάζης,Γ.Ρούσης

Α.Καράμουντζας,Β.Δελαλής,Ε.Λιακούτσης,Κ.Παπουτσής,Σ.Λεμπέσης,
Δ.Παπουτσής,Χ.Κόντζιλας,Σ.Τσαπράζης,Δ.Πινότσης,Χ.Κουκουδάκης

Ι.Λοῦλος,Ι.Μουτζούρης,Α.Κουλούρας,Δ.Στρουμπούλης,Α.Κωτσάνας,
Ν.Μανιάτης,Ε.Μπουρής,Ι.Παύλου,Δ.Σαρής,Ι.Βέγγος,Π.Καλκούνης

Χ.Σκαπέσος,Α.Γκαρδαλίνος,Β.Βεκρής,Ι.Παπαϊωάννου,Σ.Μπαλής,
Χ.Παπαδόπουλος,Κ.Πινότσης,Ι.Ἀραπογιάννης,Β.Ράμπιας,Κ.Παστὸς

Ι.Καραμῆτσος,Ε.Ἀραπογιάννης,Α.Ἀραπογιάννης,Β.Μαυρομάτης,
Ι.Ἀναργύρου,Δ.Ν.Παπουτσής,Φ.Ἀραπογιάννης,Δ.Δασκαλάκης

Τσιγγάρης,Δ.Καρασταμάτης,Α.Μπίκος,Σ.Μπίκος,Ι.Σκάγκος,Γ.Γκρούαζας,
Ι.Τζουρντός,Φ.Σπηλιώτης,Π.Μανιάτης,Γ.Πετροχεῖλος,Κ.Παύλου,Δ.Μεϊντάνης,
Π.Τσότσος,Α.Καραμῆτσος,Α.Μοίρας

Μαυρομάτης,Α.Γαβρίλης,Ι.Διαμαντής,Σ.Κόκορης,Γ.Πετροπετσιώτης,
Ι.Ράμπιας,Δ.Φραντζής,Γ.Ἀραπογιάννης,Γ.Παπαδόπουλος,Θ.Παπαδόπουλος,
Ε.Παπαδόπουλος,Π.Βλαχόπουλος Ὁ ἱερὸς ναὸς Ἁγίου Γεωργίου,σημαιοστολισμένος,παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Ἱερὰ Λιτάνευσις Εἰκόνος
Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Ἡ σημαία τοῦ Συνδέσμου Οἰκοδόμων Ὕδρας
 
Δέησις ὑπὲρ τῶν ἑορταζόντων τῆς Ἁγίας Ἑορτῆς & πανηγύρεως (Ἁγίας Βαρβάρας),τοῦ Δημάρχου μετὰ τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Προέδρου καὶ τῶν Μελῶν τοῦ Συλλόγου Ὑδραίων Ἐπαγγελματιῶν
Ὁ ἱερὸς ναὸς τῆς Ἁγίας Βαρβάρας τῆς Συνοικίας Καμινίου,ὁ ὁποῖος ἑόρτασε ἐπίσης τὴν μνήμην τῆς Ἁγίας Βαρβάρας

Ταβέρνα Ζέφυρος τῆς Κυρὰ Ματίνας


Πιστοὶ εἷς τὴν παράδοση,μετὰ τὸ πέρας τῆς λειτουργίας,ἀκολούθησε Ὑδραίϊκο γλέντι εἷς τὴν ταβέρνα Ζέφυρος τῆς Κυρὰ-Ματίνας.


Κατὰ τὰ παλαιὰ ἔτη,ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σιναφιοῦ τῶν Οἰκοδόμων,μετὰ τὴν συνοδεία τῶν βιολιῶν καὶ τῶν ἐγχόρδων ἑορτάζαν τὴν μνήμην τῆς Ἁγίας & Προστάτιδός τους Βαρβάρας ἕως τὴν πρωΐαν.Οἱ παλαιότεροι ἐνθυμοῦνται καὶ διηγοῦνται πλεῖστες ἱστορίες τῶν μελῶν τοῦ Σιναφιοῦ τούτου.Ὕδρα 2011 Ἑορτὴ Ἁγίας Βαρβάρας Ἑσπερινὸς

Ὕδρα 2011
 Ἑορτὴ Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Ἑσπερινὸς


Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011
Ἑσπερινὸς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας & Ὁσίου Πατρὸς Σάββα Ἠγιασμένου & Ἁγίου Πατρὸς Νικολάου
Πόλις Ὕδρα (Τρεῖς Ἐκκλησιὲς)Ἡ κεντρικὴ θύρα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ & κωδωνοστάσιον,σημαιοστολισμένο.

Ἡ ἱερὰ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, ἀνθοστολισμένη ὑπὸ τὴν φροντίδα τῶν εὐλαβῶν Ὑδραίϊσων ἐνορίτισσων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.
Ἱερὰ Λιτάνευσις Εἰκόνος
Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

Ἀρτοκλασία

Χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας,Σπετσῶν & Αἰγίνης Ἐφραίμ.Συλλειτούργησαν ὁ Πρωτοσύγγελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας Ἀκίνδυνος Δαρδανός,ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας& Ὁσίου Πατρὸς Σάββα Ἠγιασμένου & Ἁγίου Πατρὸς Νικολάου Γεώργιος Βλαχόπουλος,ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου & Ἁγίου Ἀντωνίου& Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου Ἰωαννίκιος Καλαφάτης,ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Γεώργιος Σταματάκης,ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Καμινίου Εὐάγγελος Γκιάκος,ὁ ἱεροδιάκονος Θεόδωρος Κουτούζης.Εἰς τὰς ἀκολουθίας ἔψαλλε ἡ πολυμελὴς χορωδία «Βυζαντινὲς φωνές».


Πέρας Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Ὕδρα 2011 Ἑορτὴ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου


Ὕδρα 2011
Ἑορτὴ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
Ἱερὰ Λιτάνευσις Τιμίας Κάρας Ἁγίου Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος τοῦ Ὑδραίου
 

(Ἐπιμέλεια Μαγνητοσκοπήσεως:Δημήτριος Νικολάου Σταματάκος)


 
Προετοιμασία τῶν Σχολείων τῆς Ὕδρας,πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Λιτανευτικῆς πομπῆς


Δέησις πλησίον του Ἃ Κοιμητηρίου (Ἁγίας Φωτεινῆς)


Δέησις ἔμπροσθέν του ἱεροῦ της Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Κατάληξις Ἱερᾶς Λιτανευτικὴς Πομπῆς,ἔμπροσθέν του Βορείου Πυλῶνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ὝδραςΣάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Ὕδρα Τοπωνύμια Ὕδρας (Ἀκρωτήριον Ζούρβας ἕως Χούντα Ρήγα)

Ὕδρα Τοπωνύμια Ὕδρας
(Ἀκρωτήριον Ζούρβας ἕως Χούντα Ρήγα)
Πλέοντας Νοτιοδυτικῶς τῆς νότιες ἀκτὲς τῆς Ὕδρας


Ὀνόματα σωζώμενα ἐκ τῆς βιβλιογραφίας καὶ τῆς προφορικῆς παραδόσεως τῆς νήσου Ὕδρας
(Ὁρισμένα ἓξ αὐτῶν δὲν ἀπαντῶνται σήμερα)Ζούρβα Τίτος Γιοχάλας πιθανολογεῖ πὼς ἡ ὀνομασία ἴσως προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ λέξη
Zhurvë :: Ζhurmë =θόρυβος,βοὴ


Ἀκρωτήριον Ζούρβας
 Καβαντζάροντας τὸ Φανάρι τῆς Ζούρβας


Όρμος Ἀσκηταριοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου
Πλέοντας πρὸς τὸν ὅρμο τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου.Εἷς τὸ βάθος οἱ βραχώδεις γκρεμνοὶ τοῦ Ὅρμου Ζωγκοῦ


Εἴσοδος τοῦ ὅρμου τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου
 Ὁ Γεώργιος Ν Σαχίνης βιβλίον (Ὑδραϊκῆ Ψυχὴ) :

«Πανσεβάσμια καὶ ὀνειρευτὴ μεριά! Ὅπου σφιχτανταμώνεται ἡ πίστις, ἡ θάλασσα καὶ ὁ ἴλιγγος τοῦ βράχου!Ἡ ὀμορφιά, ἡ σεμνότης καὶ τὸ ἀνυπέρβλητο κάλλος τῶν τοπίων τοῦ νησιοῦ μας!». Ὄντως μοναδικὸν ἴσως τοπίον τῆς Ὕδρας σπανίως νὰ συναντηθῆ κάπου ἀλλοῦ, εἰμὴ εἰς τὰ Καρούλια τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ὅπου προκαλεῖ τὸ δέος εἰς τὴν ψυχὴν ἡ θέα τοῦ βράχου καὶ τὸ μικρὸν Ναϊδριον μὲ τὸν στενώτατον ἐξώστην ἐπάνω ἀπὸ τὸ χάος καὶ τὴν βοὴν τῶν κυμάτων. Κρυμμένο εἰς τὴν ἱερὰν σιωπήν του, οὔτε καν διακρίνεται ἀπὸ τὸ μονοπάτι τὸ ὁποῖον ὁδηγεῖ εἰς τὸν Φάρον, ἂν δὲν γνωρίζη κανεὶς τὴν θέσιν του. Εὐλαβεῖς φαροφύλακες ἀνέβαιναν ὡς ἐκεῖ τὴν ὥραν τοῦ Ἑσπερινοῦ νὰ ἀνάψουν τὸ κανδηλάκι του. Τώρα κι αὐτὴν τὴν ἐκδήλωσιν τὴν ἐστερήθη τὸ ἐρημοκκλήσιον. Μόνη βλάστησις τοῦ ἀγρίου τοπίου του, ἡ κάπαρη καὶ τὸ κρίταμι -πολύτιμα δὶ’ ὅσους τολμηροὺς ἀποφασίζουν νὰ τὰ φθάσουν καὶ νὰ τὰ μαζεύσουν- καὶ οἱ ταπεινὲς ἀγριοβιολέτες τὴν ἄνοιξιν.Παλαιότερον -δὲν ξέρομε πότε- δὲν ὑπῆρχε τὸ Ναϊδριον, ἀλλὰ μόνον ἕνα ἀσκητήριον εἰς ἄνοιγμα βράχου. Γνωστὸν εἶναι ὅτι ὑπῆρξεν ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποίαν ἀσκήτευσεν εἰς τὴν ἀπαραμύθητον αὐτὴν ἐρημίαν ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Νοταρᾶς, ἐπίσκοπος Κορίνθου, προσευχόμενος ἀδιαλείπτως πρὸς Κύριον. Ἐκ παραδόσεως εἶναι ἐπίσης γνωστὸν ὅτι μετὰ τὸν Ἄγ. Μακάριον καὶ πρὸ τοῦ 1821, ἔμενεν ἐκεῖ ἀσκούμενος καὶ τελείως ἔγκλειστος κάποιος μοναχὸς ἐρημίτης, ὁ ὁποῖος μόνον μίαν φορὰν κατ’ ἔτος, τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἐξήρχετο καὶ ἐπεσκέπτετο τὰ πλησιέστερα ἀγροτόσπιτα, τὰ εὑρισκόμενα εἰς τὸ ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.Ἀντήλλασεν μὲ τοὺς ἐκεῖ ποιμένας τὸν χαρμόσυνον χαιρετισμὸν «Χριστὸς Ἀνέστη!» ἔπαιρνε τὸ κόκκινον αὐγὸ κι ἐπέστρεφεν εἰς τὴ μόνωσιν τῆς ἐρημίας του καὶ τὴν προσευχήν του. Μετὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ὅμως, ἐχάθη ὁ ἀσκητής. Κανεὶς δὲν γνωρίζει τί ἔγινεν.»
 


Ἀνατολὴ ὅρμου Ἁγίου Ἰωαννικίου Ζούρβας

Ὅρμος (Αὐλάκι) Ζωγκοὺ
ἢ Μπρίνια Ζωγκοὺ  Ὁ Γεώργιος Σαχίνης ἀναφέρει ἐπίσης τὴν ὀνομασία Κονάκι γιὰ τὸ Αὐλάκι Ζωγκοὺ Πλέοντας πρὸς τὸν Ὅρμο Πέντε Βόλια


Ὅρμος Πεντὲ Βόλια


Ἀκρωτήριον Ρήγας (Χούντα Ρήγα) ὅπως φαίνεται προτοῦ εἰσέλθουμε εἷς τὸν Ὅρμον Πέντε Βόλια
 
 
 
 
Ὁ Ὀρεινὸς βράχος Γκούρι-Πλακοὺτ

 Ὅρμος Πεντὲ Βόλια  Λιμένας ὑπήνεμος εἷς τους βόρειους-βορειοανατολικοὺς ἀνέμους.Εἶναι δυνατὴ ἡ πρόσβασις εἷς τὶς ἐκκλησίες ποὺ εὑρίσκονται εἷς τὴν περιοχὴ’ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο καθὼς καὶ τὸ Ἀσκηταρίο τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου.
Γκούρι Πλακοὺτ


Ὁ Ὅρμος Πεντὲ Βόλια & οὈρεινὸς βράχος Γκούρι-Πλακοὺτ

Guri-plakut: Γκούρι-Πλακοὺτ: Ἡ πέτρα τοῦ Γέρου
 
Μπρίνια Βυρή  

Τὸ τωπονύμιο διασώζει ὁ Γεώργιος Σαχίνης.Χαρακτηρίζει τὴν περιοχὴ ὡς «Βραχώδεις ἀκτὲς ἀνατολικά του ἐρημονησίου τῆς Σκινέζας»
Ἐπίσης διασώζει καὶ τὴν ἐπωνυμία «Κάβος Χοντρός»,τοπωνύμιο παλαιῶν Ὑδραίων ψαράδων.


Παράλληλα εἷς τὴν περιοχὴ ὑπάρχει καὶ ἡ ἐπονομαζόμενη Σπηλία τοῦ Ἀράπη.
 

Κοκκινιὰ


 Σπηλιὰ τῆς Σχινέζας
 Σχινέζα
  


Σχινέζα
Σκινέζα: Σκινέα (σχίνος) + ἐπίθημα Ζά: Μικρὸς Θάμνος (σχίνος)
 
  


 

 


Ακρωτήριο Χούντα Ζέζα
 (Ἀκρωτήριο Μαύρη Μύτη)

 
Hunda e zézë :Ἡ μαύρη μύτη


Ακρωτήριο Χούντα Ζέζα


Σημείωσις:Εἷς διαφόρους ναυτικοὺς χάρτες ἀναφέρεται ἐπίσης ἡ ὀνομασία Κοντὶ-ζέζα.Ὁ Γεώργιος Σαχίνης τὴν προσδιορίζει μεταξύ του ἐρημονησίου τῆς Σχινέζας καὶ τῆς Σπηλιᾶς τοῦ Ἀράπη.(Προφανῶς δὲν συμπίπτει μὲ τὴν Χούντα-Ζέζα)


Πιόθι


Ὁ μικρὸς ὁρμίσκος τῆς παραλίας Πιόθι  Λιμνιώνιζα 


 
Ὁ ὅρμος τῆς Λιμνιώνιζας μὲ τὸ ὁμώνυμο νησάκι

 
Οἱ οἰκίες εἷς τὸν αὐχένα τοῦ λόφου εἶναι ἡ περιοχὴ Προδέκτης,πλησίον της Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου. Ἀριστέρα της φωτογραφίας,ἡ πλαγία καλεῖται Γκελέτο.Καβοντοροὺ (ἐπώνυμο οἰκογενείας) ὀνομαζόταν ἡ περιοχὴ ὅπου ὁ δρόμος κατηφόριζε πρὸς τὸν ὅρμο τῆς Λιμνιώνιζας (ὑπάρχουν παλαιὰ ἐρείπια οἰκιῶν)


 


Ἡ παραλία τῆς Λιμνιώνιζας.Εἷς τὸ βάθος τὸ Καραλί,πευκόφυτο πρὸ τῆς καταστροφικῆς πυρκαϋιᾶς τοῦ ἔτους 2007.Νήσος Λιμνιώνιζα
37°20′27.70″N 23°30′13.80″E / 37.3410278, 23.5038333
Ὁ ὅρμος τῆς Λιμνίωνιζας ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν περιοχὴ «Γκελέτο».Εἷς τὸ βάθος ἡ «Χούντα Ζέζα»
Ακρωτήριο Τσιγκάρη-Ὅρμος Καραλὶ

 
 
 
 
 
 
 


Κλήσσα Μπρίνια

Κλήσσα Μπρίνια: Klisha Brinja: Ἐκκλησία εἷς τὴν πλαγιὰΕἷς τὴν περιοχὴ ὑπάρχουν οἱ ἐκκλησίες τῶν Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου καθὼς καὶ οἱ ἐκκλησίες τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης καὶ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Οἱ νότιες πλαγίες του ὅρους Ὀμπόρι.

Πανοραμικὴ ἄποψις τῶν νοτιοανατολικῶν ἀκτῶν τῆς Ὕδρας ἕως τὸν ὅρμο «Πέντε Βόλια» 
Πηγές:


Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἀντώνιος Μανίκης
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας,Χρήστου Χριστοδούλου
Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς

Γεώργιος Σαχίνης
Ὑδραϊκὴ Ψυχή,Λαογραφία-Γνωριμία-Ἱστορία &Τοπωνύμια,Βιβλίον Β΄,Ὕδρα 1980
Ὑδραϊκὴ Ψυχὴ Βιβλ. Δ΄ 1981
Ἐκκλησάκια,Ἐκκλησίες,Ἐρημοκλήσια,Πειραιεὺς 1982

Γιάννης Ἃ Καραμῆτσος,
Ὕδρα Νῆσος Ἐντέλης Δρυόπων Ὕδρα 1998
Ὕδρας Λεξιλόγιον τὸ δεύτερον,Ἔκδοση Εὐάγης ὁ Ὑδρεάτης,ΥΔΡΑ1999
Ὕδρας Ἀλφαβητάριον,Ἔκδοση Εὐάγης ὁ Ὑδρεάτης,Ὕδρα 2001

Τίτος Γιοχάλας
Ὕδρα Λησμονημένη Γλώσσα Ἃ Τόμος Ἐκδόσεις Πατάκη 2006 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...